Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ . Ahmet KARA nlp_teach1@hotmail.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ . Ahmet KARA nlp_teach1@hotmail.com."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ . Ahmet KARA

2 VİZYON MİSYON LİDERLİK

3 BİZ KİMİZ? HEDEF NE?

4 ŞEYH EDEBALİ'NİN OSMAN BEY'E VASİYETİ
Oğul, İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelâmlısın. Ama; Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, Sabah rüzgârına savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler. Ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

5 AKILLI YÖN TUTMAK ‘’HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943

6 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.”
“ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977

7 Akıl Bilgi Enformasyon Veri Bilginin Sınıflandırılması Karar alma
Sentez Analiz Özetleme Düzenleme Toplama Akıl Bilgi Enformasyon Veri

8

9 Yol haritası

10 Nedir? Vizyon Vizyon Görüş, görünüş Geçmiş ve yaşanan zaman Netlik
Ayırt edicilik Vizyon Güç 100 yıl sonrası Gelecek Yol haritası Söz,teminat Değerler, beklentiler, misyon ve hedefler

11 Nedir? Vizyon Vizyon: Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının,
Gelecekte olunmak istenen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının, Bir iddianın, Kurumun ayrıt ediciliğinin, Değerlerin, beklentilerin, misyon ve hedeflerin, olabildiğince geniş, kurumun tüm hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir.

12 Vizyonu lider/liderler oluşturur.
ve Lider Vizyon Vizyonu lider/liderler oluşturur. Liderin vizyonu yoksa kurumun da yoktur.

13 Davranışın seçimini denetleyebiliriz ancak sonucu denetleyemeyiz.
ve Lider Vizyon Doğan CÜCELOĞLU “İçimizdeki Biz ,’Kalite Bilincinin Temeli’” adlı eserinde insanların hayatını bazı paradigmaların (algılamalar) yönettiği üzerinde durarak vizyonun oluşmasına etki eden faktörleri irdelemektedir. Bu paradigmalar: Denetleme: Denetleyen insan başarılıdır. İşleri sürekli denetleyerek çalışmayı sağlayabiliriz. Davranışın seçimini denetleyebiliriz ancak sonucu denetleyemeyiz.

14 ve Lider Vizyon Verimlilik: Az zamanda çok iş yapma arzusu. Nesneler dünyasında “verimli” olabilirsiniz, ama insanlar dünyasında önce “etkili” olmalınız gerekir.

15 ve Lider Vizyon Değer: Toplumlar, kuruluşlar, aileler, kişiler değişik şeylere değer verebilirler. Bir şeye değer vermek, onun hayatımızı anlamlı ve huzurlu yapacağı anlamına gelmez. O başkasına değersiz olabilir. Ayrıca başka değerleri ihmal ediyor da olabiliriz. Değerler hayatın temelinde yatan evrensel ilke ve süreçlerle ahenk içinde olmalıdır.

16 ve Lider Vizyon Kronos: Kronos:zamanın kronolojik olarak tanımıdır.
Kairos: zamanın içeriğini, ortaya çıkan düşünce ve duyguların kalitesini ifade eder. Önemli olan saatler boyu toplantı yapmak veya çalışmak değil. O saatleri dolu dolu yaşamaktır.

17 ve Lider Vizyon Yetenek: Başarı kişinin yeteneklerine bağlıdır. O halde kişinin yeteneklerini geliştirmesi gereklidir. Etkili yaşam ise hem beceriyi hem de kişinin özünü gerektirir. Kişi bu özü, bu varoluşu, karakteri geliştirmeye zaman ayırmazsa yaşamı verimli olabilir, ancak etkili, dengeli, huzurlu, anlamlı olamaz.

18 Hangisini tercih edersiniz?
ve Lider Vizyon Yönetim Hangisini tercih edersiniz? ”İşleri doğru yapmak” “Doğru iş yapmak”

19 ve Lider Vizyon Yönetim Yönetici:”İşleri doğru yapıyor muyum?”
Lider:”Doğru iş yapıyor muyum?” Yönetici belirli paradigma içinde hedeflere verimli olarak ulaşmaya çalışır. Lider paradigmalarını dışarıda bırakır, yaşamının anlamını gözden geçirir. Zamana nicelik, kronolojik (kronos) değil, anlamlılık, doluluk, nitelik türünden bakar.

20 ve Lider Vizyon Doğru olan nedir?
Doğru olan; iş gören, etkili olan, sonuç getiren, insanların yaşamının sağlıklı, doyumlu ve dengeli olmasını sağlayan her şeydir.

21 Evrensel İlkeler Nedir?
ve Lider Vizyon Evrensel İlkeler Nedir? Vizyonu evrensel ilkelere dayandıran Doğan CÜCELOĞLU evrensel ilkeleri şu şekilde sıralamaktadır: Kişisel bütünlük Denge Hizmet Girişimcilik Dayanışma Birin değeri Onur eşitliği Koşulsuz sevgi Hakkaniyet Dürüstlük Sabır Tutarlı olma Üstün kalite Gelişme ve geliştirme Yardım etme Yüreklendirme

22 DIŞ ETKENLER İÇ ETKENLER GÜÇLÜ YANLARIMIZ FISATLAR ZAYIF YANLARIMIZ TEHDİTLER

23 HER TOHUMUN GÜCÜ AYNI DEĞİLDİR.

24 Nasıl ifade edilmeli? Vizyon
“DÜNYA ŞİRKETİ OLMAK” İç pazardaki liderliğimizi sürekli kılmak. Dünya pazarlarında, oto üreticilerinin stratejik beklentilerine en kısa sürede uyum sağlamak ve kalite-maliyet-süre olarak mükemmel servis vererek kendi konumuzda öncelikle tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli tedarikçi olmaktır. (Teklas) Girişimci çalışanlarıyla Pazar yaratan, tutkun taraftarlarıyla büyüyen, ürün ve hizmetleriyle tanınan evrensel şirketler topluluğu olmak. (Transtürk) Değişen Dünya’da ilerleyen bir Beko Elektronik. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu)

25 Nasıl ifade edilmeli? Vizyon
Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Vizyonumuz; Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir üniversite kimliğine sahip olmak. (Anadolu Üniversitesi)

26 Anlamı nedir? Vizyon Vizyon Sorumlu topluluk İddia Öz güven Planlama
Motivasyon Yöneticilikten Liderliğe Doğru olan

27 Anlamı nedir? Vizyon Vizyonu olmayan, geçmişin etkisi altında “şimdi”yi kullanır ve geçmişin aynısı olan bir gelecek oluşturur. Vizyonu olan, “şimdi”yi, kişisel bütünlük içinde kullanır ve yaşamında yeni imkanlar, risk, heyecan oluşturur. Onun geleceği geçmişin aynısı değildir.

28 Nasıl benimsetilir? Vizyon Vizyon:
Kapsamlı bir biçimde aktarılmadıkça istenen etkiyi oluşturmaz. Gizli bir belge değildir. Aktarıldıkça değerlenir. Kurumun karakterini ve amaçlarını nakletmenin en önemli aracıdır. Çalışanlara kişisel olarak lider tarafından aktarılmalıdır. Bu görev başkasına devredilemez. Çalışanlarca anlaşılmalı, sorgulanmalı ve tartışılmalıdır. Bu fırsat çalışanlara sağlanmalıdır. İnsanlar ilk izlenimlerine geçerlilik kazandırmak için bir “bekle gör” tavrı sergilerler. Buna karşın yeni bir vizyonu kabul etmeye de çok yatkındırlar. Yeter ki lider veya liderler Sözünün eri olsun. Vizyonun kabul görmesi liderlik grubunun çalışmalarında görünür değişiklik yapmasına ve verilen sözleri tutmasına bağlıdır.

29 Görevimiz,var oluş amacımız
Misyon Vizyon Görevimiz,var oluş amacımız Misyon; kurumun var oluş amacıdır. Misyon; Bu gün ne durumdayız? Ne yapmaktayız? Görevimiz nedir? Neden varız? Gelecek için arzularımız nedir? Sorularının cevabıdır. Misyon; kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğumuzu ve ne yapmaya çalıştığımızı anlatır. Misyon; bu gün olduğumuz ve gelecekte arzuladığımız durumdur. Misyon ifadesi; ne yaptığımızı, kime yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı belirler. Bütün bu haliyle misyon bir görev bildirgesidir.

30 Görevimiz,var oluş amacımız
Misyon Vizyon Görevimiz,var oluş amacımız Misyon; kurumun değerlerine dayanmalıdır. Bu nedenle öncelikle değerler belirlenmelidir. Misyon; hedeflere dönüşebilir olmalıdır. Aksi halde dayanağı olmayacak, uygulamaya dönüştürülemeyecektir. Misyon ifadesi sınırlılıkları da oluşturur. Planlanmayanı da ortaya koyar. Misyon; bir kez oluşturulduktan sonra çok seyrek değişmelidir. Ancak yıllık incelemelerle yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalı, gerekli ifade ve anlam düzeltmeleri yapılmalıdır. Misyon ifadesinde köklü değişiklik nadiren görülür. Kurumun misyonunun değişmesi demek, yeniden yapılanma anlamına gelmektedir. Bu durumda her şey değişir. Misyon ifadesinin bir sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

31 Görevimiz,var oluş amacımız
Misyon Vizyon Görevimiz,var oluş amacımız Vizyon, Oluşturulması Geliştirilmesi ve Korunması (Joseph V. Quigley) adlı eserde misyon ifadesinin 4 unsuru olduğu üzerinde durulmaktadır. 1-Temel misyonumuz nedir? 1.1-Ana misyon: -Bu gün ne durumdayız? -Ne olmak arzusundayız? 1.2-Asli yeterlilik alanımız nedir? 1.3-Ayırt edilebilir yetersizliğimiz nedir? 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır? 2.1-Kurumun karakterini belirleyen anahtar 2.2-Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir? 4-Uzun dönemdeki mali hedeflerimiz nelerdir? (şirketleri esas aldığından bu unsuru öne çıkarmaktadır.)

32 Yada bir YOL yapacağız. (Haniball)
Ya bir YOL bulacağız Yada bir YOL yapacağız. (Haniball)

33 Göç eden kazların “V” şekli çizerek uçtuklarını fark etmişsinizdir.
Bilim adamları da fark etmişler ve kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar. Sonuçlar sadece bilimsel değer taşımıyor, insanoğluna da çok güzel mesajlar veriyor

34 “ V “ şeklinde uçulduğunda, her kanat çarpan kuş, arkasından gelen kuş için bir hava akımı yaratıyormuş. Ortaya çıkan hava akımından yararlanan sürü, uçuş menzilini %70 oranında uzatabiliyormuş. Yani bir araya geldiklerinde, tek başlarına gidebilecekleri yolun iki katını gidebiliyorlarmış

35 Belli bir hedefi olan ve bu hedefe ulaşmak için bir araya gelenler, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırlar

36 Sonuçta, genellikle gruba geri dönüyormuş.
Bir kaz, “ V “ grubundan çıktığı anda, diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kaldığından, uçmakta güçlük çekiyormuş. Sonuçta, genellikle gruba geri dönüyormuş.

37 Eğer kafamız biraz çalışıyorsa, bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız.

38 Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmeleri için öndekileri bağırarak uyarıyorlarmış.

39 İlerlemek ve yol almak için
bazen başkalarının uyarılarına kulak vermeliyiz. Bu uyarılara alınmamalı, hatta takdirle karşılamalıyız

40 Astlarını yetkilendirir.
YÖNETİMDE LİDERLİK YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ YÖNETİCİ LİDER Yönetir. Yönlendiricidir. Mevcut düzeni sürdürür. Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi kendisindendir. Yetkileri kendisinde toplar. Astlarını yetkilendirir. İtaati vurgular. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. Yeni amaçlar ortaya atar. İşi doğru yapar. Doğru işi yapar. Kontrolü vurgular. Güveni esas alır.

41 GERÇEK LİDER SAHTE LİDER
GERÇEK LİDER - SAHTE LİDER KARŞILAŞTIRMASI GERÇEK LİDER SAHTE LİDER Ekibini başarıya götürür. Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Ekibini korur. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sorunları basite indirger. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Dinlemesini bilir. Konuşmaya bayılır.

42 GERÇEK LİDER SAHTE LİDER
Personeline zaman ayırır. Kendisine ulaşmak zordur. İnsanlara güvenir. Hiç kimseye güveni yoktur. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Onunla çalışmak bir eziyettir. Onunla çalışmak bir zevktir. İnsanlara adil davranır. Adaletsizdir. Sözünün eridir. Sözünü tutmaz. İşe zamanında gelir-gider. İşe geç gelir, erken gider. Kendisiyle gurur duyar. Ekibiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır.

43 DEĞİŞİM RÜZGARLARI GELİNCE, AKILLILAR YEL DEĞİRMENİ YAPAR.
APTALLAR DUVAR ÖRER, AKILLILAR YEL DEĞİRMENİ YAPAR. Çin Atasözü

44 BİLGİ AKIŞI NASIL SAĞLANIR

45 En Yükseğe Erişmek İsterseniz,
En Aşağıdan Başlayın. P. CYRUS

46

47 AHMET KARA TEŞEKKÜRLER..!


"HOŞ GELDİNİZ . Ahmet KARA nlp_teach1@hotmail.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları