Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet KARA VİZYON MİSYON LİDERLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet KARA VİZYON MİSYON LİDERLİK."— Sunum transkripti:

1

2 Ahmet KARA nlp_teach1@hotmail.com

3 VİZYON MİSYON LİDERLİK

4 BİZ KİMİZ? HEDEF NE?

5 ŞEYH EDEBALİ'NİN OSMAN BEY'E VASİYETİ Oğul, İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelâmlısın. Ama; Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, Sabah rüzgârına savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler. Ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

6 AKILLI YÖN TUTMAK ‘’HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943

7 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977

8 Karar alma Sentez Analiz Özetleme Düzenleme Toplama Akıl Bilgi Enformasyon Veri Bilginin Sınıflandırılması

9

10 Yol haritası

11 Görüş, görünüş Geçmiş ve yaşanan zaman Netlik Ayırt edicilik Güç 100 yıl sonrası Gelecek Yol haritası Söz,teminat Değerler, beklentiler, misyon ve hedefler

12 Vizyon:  Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının,  Gelecekte olunmak istenen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının,  Bir iddianın,  Kurumun ayrıt ediciliğinin,  Değerlerin, beklentilerin, misyon ve hedeflerin, olabildiğince geniş, kurumun tüm hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir.

13 Vizyonu lider/liderler oluşturur. Liderin vizyonu yoksa kurumun da yoktur.

14 Doğan CÜCELOĞLU “İçimizdeki Biz,’Kalite Bilincinin Temeli’” adlı eserinde insanların hayatını bazı paradigmaların (algılamalar) yönettiği üzerinde durarak vizyonun oluşmasına etki eden faktörleri irdelemektedir. Bu paradigmalar: Denetleme: - Denetleyen insan başarılıdır. - İşleri sürekli denetleyerek çalışmayı sağlayabiliriz. » Davranışın seçimini denetleyebiliriz ancak sonucu denetleyemeyiz.

15 Verimlilik: - Az zamanda çok iş yapma arzusu. » Nesneler dünyasında “verimli” olabilirsiniz, ama insanlar dünyasında önce “etkili” olmalınız gerekir.

16 Değer: - Toplumlar, kuruluşlar, aileler, kişiler değişik şeylere değer verebilirler. - Bir şeye değer vermek, onun hayatımızı anlamlı ve huzurlu yapacağı anlamına gelmez. O başkasına değersiz olabilir. Ayrıca başka değerleri ihmal ediyor da olabiliriz. » Değerler hayatın temelinde yatan evrensel ilke ve süreçlerle ahenk içinde olmalıdır.

17 Kronos: - Kronos:zamanın kronolojik olarak tanımıdır. - Kairos: zamanın içeriğini, ortaya çıkan düşünce ve duyguların kalitesini ifade eder. - Önemli olan saatler boyu toplantı yapmak veya çalışmak değil. O saatleri dolu dolu yaşamaktır.

18 Yetenek: - Başarı kişinin yeteneklerine bağlıdır. - O halde kişinin yeteneklerini geliştirmesi gereklidir. » Etkili yaşam ise hem beceriyi hem de kişinin özünü gerektirir. Kişi bu özü, bu varoluşu, karakteri geliştirmeye zaman ayırmazsa yaşamı verimli olabilir, ancak etkili, dengeli, huzurlu, anlamlı olamaz.

19 Yönetim Hangisini tercih edersiniz? - ”İşleri doğru yapmak” - “Doğru iş yapmak”

20 Yönetim - Yönetici:”İşleri doğru yapıyor muyum?” - Lider:”Doğru iş yapıyor muyum?” - Yönetici belirli paradigma içinde hedeflere verimli olarak ulaşmaya çalışır. - Lider paradigmalarını dışarıda bırakır, yaşamının anlamını gözden geçirir. - Zamana nicelik, kronolojik (kronos) değil, anlamlılık, doluluk, nitelik türünden bakar.

21 Doğru olan nedir? Doğru olan; iş gören, etkili olan, sonuç getiren, insanların yaşamının sağlıklı, doyumlu ve dengeli olmasını sağlayan her şeydir.

22 Evrensel İlkeler Nedir? Vizyonu evrensel ilkelere dayandıran Doğan CÜCELOĞLU evrensel ilkeleri şu şekilde sıralamaktadır: Kişisel bütünlük Denge Hizmet Girişimcilik Dayanışma Birin değeri Onur eşitliği Koşulsuz sevgi Hakkaniyet Dürüstlük Sabır Tutarlı olma Üstün kalite Gelişme ve geliştirme Yardım etme Yüreklendirme

23 GÜÇLÜ YANLARIMIZ ZAYIF YANLARIMIZ FISATLAR TEHDİTLER İÇ ETKENLERİÇ ETKENLER DIŞETKENLERDIŞETKENLER

24 HER TOHUMUN GÜCÜ AYNI DEĞİLDİR.

25 “DÜNYA ŞİRKETİ OLMAK” İç pazardaki liderliğimizi sürekli kılmak. Dünya pazarlarında, oto üreticilerinin stratejik beklentilerine en kısa sürede uyum sağlamak ve kalite-maliyet-süre olarak mükemmel servis vererek kendi konumuzda öncelikle tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli tedarikçi olmaktır. (Teklas) Girişimci çalışanlarıyla Pazar yaratan, tutkun taraftarlarıyla büyüyen, ürün ve hizmetleriyle tanınan evrensel şirketler topluluğu olmak. (Transtürk) Değişen Dünya’da ilerleyen bir Beko Elektronik. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu)

26 Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Vizyonumuz; Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir üniversite kimliğine sahip olmak. (Anadolu Üniversitesi)

27 Sorumlu topluluk İddia Öz güven Planlama Motivasyon Yöneticilikten Liderliğe Doğru olan

28 Vizyonu olmayan, geçmişin etkisi altında “şimdi”yi kullanır ve geçmişin aynısı olan bir gelecek oluşturur. Vizyonu olan, “şimdi”yi, kişisel bütünlük içinde kullanır ve yaşamında yeni imkanlar, risk, heyecan oluşturur. Onun geleceği geçmişin aynısı değildir.

29 Vizyon: Kapsamlı bir biçimde aktarılmadıkça istenen etkiyi oluşturmaz. Gizli bir belge değildir. Aktarıldıkça değerlenir. Kurumun karakterini ve amaçlarını nakletmenin en önemli aracıdır. Çalışanlara kişisel olarak lider tarafından aktarılmalıdır. Bu görev başkasına devredilemez. Çalışanlarca anlaşılmalı, sorgulanmalı ve tartışılmalıdır. Bu fırsat çalışanlara sağlanmalıdır. İnsanlar ilk izlenimlerine geçerlilik kazandırmak için bir “bekle gör” tavrı sergilerler. Buna karşın yeni bir vizyonu kabul etmeye de çok yatkındırlar. Yeter ki lider veya liderler Sözünün eri olsun. Vizyonun kabul görmesi liderlik grubunun çalışmalarında görünür değişiklik yapmasına ve verilen sözleri tutmasına bağlıdır.

30 Misyon; kurumun var oluş amacıdır. Misyon; - Bu gün ne durumdayız? - Ne yapmaktayız? - Görevimiz nedir? - Neden varız? - Gelecek için arzularımız nedir? Sorularının cevabıdır. Misyon; kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğumuzu ve ne yapmaya çalıştığımızı anlatır. Misyon; bu gün olduğumuz ve gelecekte arzuladığımız durumdur. Misyon ifadesi; ne yaptığımızı, kime yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı belirler. Bütün bu haliyle misyon bir görev bildirgesidir.

31 Misyon; kurumun değerlerine dayanmalıdır. Bu nedenle öncelikle değerler belirlenmelidir. Misyon; hedeflere dönüşebilir olmalıdır. Aksi halde dayanağı olmayacak, uygulamaya dönüştürülemeyecektir. Misyon ifadesi sınırlılıkları da oluşturur. Planlanmayanı da ortaya koyar. Misyon; bir kez oluşturulduktan sonra çok seyrek değişmelidir. Ancak yıllık incelemelerle yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalı, gerekli ifade ve anlam düzeltmeleri yapılmalıdır. Misyon ifadesinde köklü değişiklik nadiren görülür. Kurumun misyonunun değişmesi demek, yeniden yapılanma anlamına gelmektedir. Bu durumda her şey değişir. Misyon ifadesinin bir sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

32 Vizyon, Oluşturulması Geliştirilmesi ve Korunması (Joseph V. Quigley) adlı eserde misyon ifadesinin 4 unsuru olduğu üzerinde durulmaktadır. 1-Temel misyonumuz nedir? 1.1-Ana misyon: -Bu gün ne durumdayız? -Ne olmak arzusundayız? 1.2-Asli yeterlilik alanımız nedir? 1.3-Ayırt edilebilir yetersizliğimiz nedir? 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır? 2.1-Kurumun karakterini belirleyen anahtar 2.2-Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir? 4-Uzun dönemdeki mali hedeflerimiz nelerdir? ( şirketleri esas aldığından bu unsuru öne çıkarmaktadır. )

33 Ya bir YOL bulacağız Yada bir YOL yapacağız. (Haniball)

34 Göç eden kazların “V” şekli çizerek uçtuklarını fark etmişsinizdir. Bilim adamları da fark etmişler ve kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar. Sonuçlar sadece bilimsel değer taşımıyor, insanoğluna da çok güzel mesajlar veriyor

35 “ V “ şeklinde uçulduğunda, her kanat çarpan kuş, arkasından gelen kuş için bir hava akımı yaratıyormuş. Ortaya çıkan hava akımından yararlanan sürü, uçuş menzilini %70 oranında uzatabiliyormuş. Yani bir araya geldiklerinde, tek başlarına gidebilecekleri yolun iki katını gidebiliyorlarmış

36 Belli bir hedefi olan ve bu hedefe ulaşmak için bir araya gelenler, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırlar

37 Bir kaz, “ V “ grubundan çıktığı anda, diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kaldığından, uçmakta güçlük çekiyormuş. Sonuçta, genellikle gruba geri dönüyormuş.

38 Eğer kafamız biraz çalışıyorsa, bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız.

39 Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmeleri için öndekileri bağırarak uyarıyorlarmış.

40 İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına kulak vermeliyiz. Bu uyarılara alınmamalı, hatta takdirle karşılamalıyız

41 Otoritesi kendisindendir. YÖNETİCİLİDER Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır.Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder.Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru işi yapar. Güveni esas alır. Yetkileri kendisinde toplar. Yenilik peşindedir. Yönetir.Yönlendiricidir. Kontrolü vurgular. İşi doğru yapar. İtaati vurgular. Mevcut düzeni sürdürür. YÖNETİMDE LİDERLİK YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

42 Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. GERÇEK LİDERSAHTE LİDER Ekibini korur.Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları basite indirger. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Konuşmaya bayılır. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Ekibini başarıya götürür.Başarıları kendine mal eder. Dinlemesini bilir. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. GERÇEK LİDER - SAHTE LİDER KARŞILAŞTIRMASI

43 Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. GERÇEK LİDERSAHTE LİDER Onunla çalışmak bir zevktir. Onunla çalışmak bir eziyettir. İnsanlara adil davranır.Adaletsizdir. Sözünün eridir. Sözünü tutmaz. İşe zamanında gelir-gider. İşe geç gelir, erken gider. Ekibiyle gurur duyar. Kendisiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır. İnsanlara güvenir.Hiç kimseye güveni yoktur. Personeline zaman ayırır.Kendisine ulaşmak zordur.

44 DEĞİŞİM RÜZGARLARI GELİNCE, APTALLAR DUVAR ÖRER, AKILLILAR YEL DEĞİRMENİ YAPAR. Çin Atasözü

45 BİLGİ AKIŞI NASIL SAĞLANIR

46 En Yükseğe Erişmek İsterseniz, En Aşağıdan Başlayın. P. CYRUS

47

48 TEŞEKKÜRLER..! AHMETKARAAHMETKARA


"Ahmet KARA VİZYON MİSYON LİDERLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları