Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADINLARIN VE KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM PROJESİ STRONG WOMEN STRONG SOCIETY PROJECT TR2009/0136.09-02/69.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADINLARIN VE KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM PROJESİ STRONG WOMEN STRONG SOCIETY PROJECT TR2009/0136.09-02/69."— Sunum transkripti:

1 KADINLARIN VE KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM PROJESİ STRONG WOMEN STRONG SOCIETY PROJECT TR2009/0136.09-02/69 YÖNETİM BECERİLERİ Kişisel yönetim ve gelişimde önemli bir kavram: ÖRGÜT YÖNETİMİ M.T ahir DADAK

2 YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ YÖNETİMİN BİRİNCİ ÖZELLİĞİ; Amaç birliğinin olmasıdır: Amaçların var olmadığı ya da bunları gerçekleştirmenin söz konusu olmadığı durumlarda yönetim anlamını yitirir.

3 YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Yönetimin ikinci özelliği; Kendisini oluşturan kişilerin davranışlarından, çalışma eylemlerinden oluşan bir beşeri eylem olmasıdır.

4 YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Yönetimin üçüncü özelliği; Bir araya gelen kişiler arasında işbirliğinin olmasıdır. Ayrıca bu işbirliğinin de; Rasyonellik, -İşbölümü, -Uzlaşım, -Otorite, -Koordinasyon ile bütünleştirilmiş olması gereklidir.

5 Yönetim NİTELİK açısından ele alındığında; -Karar Verme, -Uygulama, -Değerlendirme aşamalarından, İŞLEVSEL olarak düşünüldüğünde ise; -Planlama, -Örgütleme, -Yöneltme, -Koordinasyon, -Değerlendirme öğelerinden oluşmaktadır.

6 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI PLANLAMA : Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir.

7 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 2.ÖRGÜTLEME: Bir kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan, bunların yer, araç-gereç ve personelin sağlanmasın belli bir sistem dahilinde bir araya getirilmesi ve kişiler ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının yapılması olarak tanımlanabilir.

8 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 3.YÖNELTME: Emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme, vs. anlamlarına da gelebilen yöneltme, genel olarak örgütün amaçları doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve idare etme anlamına gelir.

9 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 4. KOORDİNASYON: Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesinin sağlanması; veya yönetimle ilgili birimlerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle işbirliği yapmaları şeklinde tanımlanır.

10 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 5. DEĞERLENDİRME: Yönetiminin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması istenen faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise ne kadar doğru, etkin ve verimli yapıldığını, yapılmamış ise neden yapılmadığını kontrol etmek olarak tanımlanabilir.

11 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse; Dünyada yaşanan hızlı değişim ve rekabet, toplumların sürekli öğrenen, öğrendiğini paylaşarak sinerji yaratan, bilginin çok çabuk eskidiğini bilerek yeni bilgiler üreten bireylere ve kurumlara gereksinimini artırmıştır..

12 DEĞİŞİMİN YAŞANDIĞI İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

13 YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM Değişim alanları hepsi önemlidir.Ancak bizim açımızdan daha fazla üzerinde durulması gereken konu “Yönetim anlayışında yaşanan değişim” “Yönetim anlayışında yaşanan değişim” olacaktır.

14 Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen; “Önce insan” anlayışıyla şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi

15 D E Ğ İ Ş İ M İ N SONUÇLARI  İlginç ve heyecan vericidir.  Örgüt mensupları ve müşterilerine yeni fırsat ve imkanlar getirir.  Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır.

16 D E Ğ İ Ş İ M İ N SONUÇLARI  Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir.  Güven ortamı oluşturur.  Personele bireysel gelişim imkanı sağlar.  İlgi ve dikkat artırır.

17 Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Başka düşünceler var mı?  Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,  Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?  Eğer olmazsa,  Nasıl geliştirebiliriz?  Başka kim katkıda bulunabilir? 

18 Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Neden hep böyle yapıyoruz?  Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?  Daha başka nasıl yapalım? ... Konuda yardıma ihtiyacım var.  Teşekkür ederim, güzel fikir...örnekleyelim

19 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Daha önce denedik olmadı,  Çok zaman alır,  Çok masraflı olur,  Yeni sistemler gerekir,  Bunu buruda yapamazsın, bizim tarzımız değil  Doğru olabilir ama... 

20 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Doğru olabilir ama...  O konuda bir yazı yaz,  Belki sonra,  Bütçemiz buna imkan vermiyor,  Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,  Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?  Biz böyle iyiyiz.

21 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞMEDEN BİR KURUMDA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR..

22 "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." “HATALARIN % 80’DEN FAZLASI SİSTEMDEN KAYNAKLANIR.”

23 “Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsünüz.” Abraham Maslow

24 Otoritesi kendisindendir. KLASİK YÖNETİCİLİDER YÖNETİCİ Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru işi yapar. Güveni esas alır. Yetkileri kendisinde toplar. Yenilik peşindedir. Yönetir. Yönlendiricidir. Kontrolü vurgular. İşi doğru yapar. KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ İtaati vurgular. Mevcut düzeni sürdürür.

25 Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Ekibini korur.Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları basite indirger. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Konuşmaya bayılır. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Ekibini başarıya götürür.Başarıları kendine mal eder. Dinlemesini bilir. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. LİDER YÖNETİCİ KLASİK YÖNETİCİ

26 SONUÇ OLARAK; 1. Ortak bir vizyon oluşturmak, 2. Güvenilir olmak, 3. Çalışanları yetkilendirmek, 4. Değişime açık olmak,

27 5. Sürekli gelişen ve öğrenen bir örgüt yaratma amacında olmak, 6. İşbirliği ve takım çalışmasını desteklemek, 7. Gereken noktalarda sorumluluk almak, 8. Personeli başarılarından dolayı onaylamak ve ödüllendirmektir


"KADINLARIN VE KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM PROJESİ STRONG WOMEN STRONG SOCIETY PROJECT TR2009/0136.09-02/69." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları