Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul

2 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Sunum planı: Avrupa Araştırma Alanı, Bloklar Koordinasyon Eylemleri ve amaçları Koordinasyon Eylemeleri: Genel Yaklaşım: 1. Ulusal etkinliklerin koordinasyonu: a. AAA Ağı Şeması (ERA-NET SCHEME): Amaçlar ve Faaliyetler Ortaklık ve Yönetim Teklifler ve Çağrılar Değerlendirme Süreci AAA Ağı ve diğer girişimler Bilgi ve destek b. İşbirliği çerçeveleri c. Bütünleştirilmiş bilgi sistemi 2. Avrupa düzeyinde koordinasyon

3 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area – ERA) AB, bilimsel kaynakların daha fazla iş yaratacağı ve Avrupa’nın rekabetçiliğini arttıracağı, sınırların söz konusu olmadığı bir “Avrupa Araştırma Alanı” yaratmayı amaçlamaktadır.

4 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M € ] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M € (% 15 for SME)]1.2 SPECIFIC ACTIVITIES [1,300 M € ] 1.1.1 Life sciences, genomics & biotechnology for health [2.255 M € ] Genomics [1,100 M € ] + Combatting major diseases [1,155 M € (400 M € for cancer)] 1.2.1 Supporting policies & anticipating S&T needs [555 M € ] 1.1.2 Information society technologies [3,625 M € ] 1.1.3 Nanotechnologies, materials & new production technologies [1,300 M € ] (100 M€ for further development of Géant & GRID) 1.2.2 Horizontal SME activities [430 M € ] 1.1.4 Aeronautics & space [1,075 M € ] 1.1.5 Food quality & safety [685 M € ] 1.2.3 International cooperation activities [315 M € ] (Another 285 M € are earmarked to finance the participation of third country organizations in the thematic priorities and in the specific activities) 1.1.6 Sustainable development, global change & ecosystems [2,120 M € ] Energy systems [810 M € ] + Surface transport [610 M € ] + Global change & ecosystems [700 M € ] 1.1.7 Citizens and governance in a knowledge-based society [225 M € ]JRC activities [760 M € ] 2 STRUCTURING THE ERA [2,605 M € ] 3 STRENGTHENING THE FOUNDATIONS OF THE ERA [320 M€] 2.1 Research & innovation [290 M € ] 2.2 Human resources & mobility [1,580 M € ] 2.3 Research infrastructures [655 M € ] 2.4 Science & society [80 M € ] 3.1 Support for coordination of activities [270 M € ] 3.2 Support for development of R&I policies [50 M € ]

5 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul ETKİNLİK BLOKLARI BÜTÇE (Milyon Euro) 1. ARAŞTIRMALARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ ve ODAKLANMASI (Focusing and Integrating Research) 13,345 2. AAA’nın YAPILANDIRILMASI (Structuring the ERA) 2,605 3. AAA TEMELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (Strengthening the ERA Foundations) 320

6 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul AAA TEMELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ BÜTÇE (320 Milyon EURO) 1. Aktivitelerin Koordinasyonu İçin Destek: *Ulusal düzeyde *Avrupa düzeyinde 270 2. Araştırma ve İnovasyon Politikalarının Uyum İçinde Geliştirilmesi 50

7 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul KOORDİNASYON AKTİVİTELERİNİN AMACI Ulusal veya bölgesel temelde yürütülen program eşgüdümünü ve ortak etkinliklerini, Avrupa organizasyonları arasında olduğu gibi teşvik ederek ve destekleyerek AAA’nın yaratılmasına katkıda bulunmak ve böylece politikaların birlikte uyumlu gelişimi için gerekli olan ortak bilgi tabanını geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu etkinlikler, öncelikli tematik alanlar dahil olmak üzere her hangi bir bilimsel ve teknolojik alanda olabilir.

8 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Aktivitelerin Koordinasyonu İçin Destek: Aktivitelerin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonu: Bir Bütünleştirilmiş Enformasyon Sisteminin geliştirilmesi

9 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Aktivitelerin Koordinasyonu İçin Destek: Avrupa düzeyinde koordinasyon: –Çeşitli Avrupa işbirliği çerçevelerindeki sinerji ve birbirini tamamlama koşullarını zenginleştirmek. COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) EUREKA (A network of market oriented R&D) CERN, ESA, ESO, ENO, EMBL, ESRF, ILL

10 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 2. Avrupadaki Araştırma ve İnovasyon Politikalarının Uyum İçinde Geliştirilmesi  Analizler ve çalışmalar: öngörü, istatistik, bilim ve teknoloji indikatörleri  Ulusal, bölgesel, Avrupa düzeyindeki araştırma ve inovasyon politikalarının karşılaştırılması  Avrupa’da bilim ve teknoloji mükemmeliyetinin haritasının çıkartılması  Avrupa’da Ar-Ge için düzenleyici ve idari koşulların geliştirilmesi

11 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul GENEL YAKLAŞIM 1.Ulusal etkinliklerin eşgüdümü 2.Avrupa seviyesinde eşgüdüm

12 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul GENEL YAKLAŞIM: 1. Ulusal etkinliklerin eşgüdümü Amaç, ortak etkinliklerin açıklanması ve yerine getirilmesinde olduğu gibi ortak stratejik ilgi alanı olan birçok ülke tarafından üstlenilen girişimler, araştırma sonuçları için karşılıklı açılım (mutual opening), karşılıklı geçiş ve uygulamaların eşgüdümü doğrultusunda, var olan etkinlikler arasında uyumun geliştirilmesini cesaretlendirmek ve desteklemektir. Bu hedeflere ulaşmak için, bir çok farklı faaliyet desteklenecektir:

13 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Ulusal etkinliklerin eşgüdümü için faaliyetler a. AAA Ağı (the ERA-NET Scheme): Amacı Üye ve Aday ülkelerde ulusal ve bölgesel düzeyde yapılan araştırma etkinliklerinin işbirliği ve eşgüdümünün şu yollarla oluşturulmasıdır: –Ulusal veya bölgesel düzeyde yürütülen araştırma faaliyet ağının oluşturulması (networking), ve –Ulusal ve bölgesel araştırma programlarının karşılıklı açılımı Plan, AAAnın gerçekleştirilmesi sayesinde, Avrupa çapında bu tarz araştırma etkinliklerinin birlikte uyumlu bir hale getirilmesi ve eşgüdümünün geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Plan ayrıca, ulusal sistemlerin, tek başlarına başa çıkamayacakları işlerde ortaklaşa yer almalarını mümkün kılacaktır. Ağ oluşturmak ve karşılıklı açılım, gelişen bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. AAAAğı, bu nedenle farklı Üye ve Aday ülkelerde organize edilen araştırmalar için farklı yolların kullanılmasına fırsat veren uzun dönemli bir bakış açısına sahiptir.

14 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Ulusal etkinliklerin eşgüdümü için faaliyetler b. Avrupa işbirliği çerçevelerinin gelişmiş planları: özellikle Avrupa Bilim Vakfı (ABV)= (European Science Foundation) işbirliği planı EUROCORES. c. Bütünleşik bilgi sisteminin geliştirilmesi: Komisyon, ulusal veya bölgesel araştırma politikaları, programları ve etkinliklerindeki bilginin tedarik edilmesi ve karşılıklı değişiminin kolaylaştırılması için bütünleşik bilgi sisteminin geliştirilmesini desteklemeyi planlamaktadır.

15 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul GENEL YAKLAŞIM: 2. Avrupa seviyesinde eşgüdüm Amaç, Çerçeve Programlar ve COST, EUREKA ve tematik uluslar arası organizasyonlar ve, kendi aralarında olduğu gibi diğer Avrupa bilimsel işbirliği organizasyonları tarafından üstlenilen Topluluk etkinliklerini çoğaltmaktır. Artan eşgüdüm ve işbirliği sayesinde, çeşitli Avrupa işbirliği çerçeve programları genel olarak daha etkileyici bir biçimde Avrupa araştırma çabalarının uyumlu birlikteliğine ve AAA’nın kurulmasına katkıda bulunacaktır.

16 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul ULUSAL ETKİNLİKLERİN KOORDİNASYONU: a. AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI AĞI (ERA-NET/AAA-AĞI) Ulusal veya bölgesel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin işbirliği ve eşgüdümü (örneğin, programlar)

17 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Avrupa Araştırma Alanı, şu üç kavramı bir araya getirir:  Araştırmada “iç pazar” ın oluşturulması. (bilginin, araştırmacıların ve teknolojinin serbest dolaşımı)  Avrupa Araştırma yapısı/dokusunun yeniden oluşturulması. (ulusal araştırma faaliyetlerinin ve politikalarının gelişmiş eşgüdümü)  Avrupa Araştırma politikasının gelişimi. (diğer AB ve ulusal politikalar göz önüne alınarak)

18 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 6 ÇERÇEVE PROGRAMININ AAA’YI DESTEKLEMESİ 1.Topluluk Araştırmasının Bütünleştirilmesi –7 Tematik Alan ve –Kesişen araştırma faaliyetleri ile. 2.AAA kurumlarının güçlendirilmesi –Araştırma faaliyetleri / programlarının eşgüdümü –Araştırma / İnovasyon politikalarının gelişimi ile. 3.AAA’nının yapılandırılması

19 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Araştırmaların Eşgüdümü Politika düzeyinde: Eşgüdüm açık metodu Planlama/tasarlama, kıyaslama (benchmarking), puan tablosu Program düzeyinde: AAA Ağı Madde 169 Proje düzeyinde: Yeni araçlar Geleneksel araçlar

20 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Amaçlar Ulusal ve bölgesel araştırma faaliyetlerinin işbirliği ve eşgüdümünün, şunlar yapılarak, arttrılması(örn: programlar): –Stratejik açıdan planlanan ve ulusal/bölgesel açıdan finanse edilen programların (bir bölümünün) ağının oluşturulması ve –Ulusal/bölgesel araştırma programlarının birbirlerine karşılıklı olarak açılması.

21 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Kapsama dahil edilen alanlar Bu şema altındaki AAA Ağı faaliyetleri, sosyal ve insani bilimler de dahil olmak üzere, bilim ve teknolojinin (6 ÇP de yer alan 7 önceliklikli alanın ötesinde) herhangi bir alanında yürütülebilir. AAA Ağı şeması, sadece bir özel araştırma temasına veya disiplinine öncelik vermeyecek ve “aşağıdan yukarıya” yaklaşımı benimsenerek uygulanacaktır.

22 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Faaliyetler Adım adım yaklaşımı... Ancak, başarma isteği olan bir AAA Ağı, programları arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirmek üzere şu faaliyetleri kapsayabilir: 1.Bilgi ve en iyi uygulama deneyimlerinin sistematik olarak birbirlerine aktarılması 2.Stratejik faaliyetler, 3.Ortak faaliyetlerin uygulanması ve 4.Uluslar üstü araştırma faaliyetleri.

23 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Sistematik olarak bilgi ve en iyi uygulama deneyim değiş tokuşu Program yöneticileri aşağıdaki konular üzerinde kendi aralarında bilgi değişimi yaparlar: –Kendi programlarındaki fiili olarak devam eden projeler –Ulusal veya bölgesel araştırma öncelikleri –Varolan değerlendirme uygulamaları –Program yönetimi yaklaşımları

24 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 2. Stratejik faaliyetler AAA Ağı ortakları arasındaki karşılıklı tamamlayıcılıklar, Olası çokuluslu şemaların dizaynına yol açabilecek araştırma faaliyetleri Uluslar üstü işbirliğini zorlaştıracak idari veya yasal engeller Yeni disiplinler arası çalışmanın araştırma ve canlandırılmasındaki yeni fırsatlar ve görüş ayrılıkları Ortak değerlendirme sistemlerinin tanımlanması ve analizi

25 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 3. Ortak faaliyetlerin uygulanması Somut ortak faaliyetler, Ulusal veya bölgesel olarak finanse edilen projelerin önceden bir arada toplanması Çokuluslu değerlendirme prosedürlerinin sistematik kullanımı Ortak eğitim faaliyetleri Fırsatların ve laboratuarların karşılıklı kullanımını kapsayabilir.

26 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 4. Uluslar üstü araştırma faaliyetleri Uluslar üstü araştırma faaliyetlerinin uygulanması, şunları içerebilir: Uluslar üstü ve ortak strateji ve/veya programların gelişimi Teklifler için ortak çağrılar Uluslar üstü değerlendirme ve yayma Araştırma faaliyetlerinin uluslar üstü finansmanı.

27 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Yönetim Çerçevesi Ağ yönetiminin: Bilgi yönetimi ve inovasyonla ilgili diğer aktiviteler, Yüksek bilimsel mükemmeliyet standartlarının sağlanması, Etik sorunlar/konular, Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, Bilim ve toplum konularının ele alınması için teşvik... ve elbette ki, idari ve finansal yönetim görevleri gibi konulara özellikle dikkat edilmesi gerekir.

28 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Katılımcılar Ortaklık kompozisyonu için şunlar müsait katılımcılar olarak tanımlanmaktadır: En az ikisi üye veya aday asosye ülkeden olmak üzere, en aşağı üç üye veya asosye ülkenin, şu özelliklere sahip yasal yapıları. –Ulusal ya da bölgesel düzeydeki araştuırma aktivitelerini yönetmek veya finanse etmekten sorumlu kamusal yapılar. –Bu tür araştırma faaliyetlerini yöneten ya da finanse eden diğer ulusal veya bölgesel organizasyonlar, –Avrupa düzeyinde çalışan ve misyonlarının bir parçası da, ulusal olarak finanse edilen araştırmaların pan-Avrupa koordinasyonu olan yapılar. Kamusal yapıların bir grubu olarak tek bir katılımcı. Katılımcıların minimum sayısına ek olarak, bu tür araştırma programlarını yöneten diğer yasal yapılar (ör. Yardım dernekleri) da katılabilir. Ortaklık tedrici olarak artırılabilir.

29 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Araçlar Eşgüdüm Eylemleri (EE) : Adım adım perspektifi ile işbirliği ve eşgüdümün birçok düzeyini içermesi gereken ağın (AAA Ağı) uygulanmasını desteklemek üzere geliştirilmiştir. Özel Destek Eylemleri (ÖDE) : Bu eylemlerin ölçekleri sınırlıdır ve olası AAA Ağlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak üzere planlanmalıdır. Özellikle aday ülkelerin katılımı, ÖDE yolu ile teşvik edilebilir.

30 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Eşgüdüm Eylemleri (1) Ağ oluşturma ve ulusal veya bölgesel programların karşılıklı kullanımı ile ilgili faaliyetler, finansal destek için uygundur. Bu faaliyetler, eşgüdüm ve işbirliği için belirtilen adımları ve ağın tüm yönetim çerçevesini kapsayabilir. Hiçbir araştırma faaliyeti AAA Ağı (EE) tarafından finanse edilmeyecektir. Finansal yönler ve süre: Aşağıdaki aktiviteler için en fazla 3 M Euro finansman ayrılmıştır: oBütün müsait ağ oluşturma maliyetleri (100 %) oÜst sınır (alt kontratların dışında, direkt maliyetlerin 20% ’si) oİdari ve finansal yönetim ( AT katkısının 7% ‘sine kadar, 100%) Maksimum 5 yıl.

31 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Eşgüdüm Eylemleri (2) Şu aktiviteler gerçekleştirilebilir: En iyi uygulamaların kıyaslanması (benchmarking) ve diğerleri ile paylaşılması, Ortak web-portallarının kullanımı dahil olmak üzere elektronik iletişim araçlarının kullanımı, Araştırma programı yapıcıları ve program yöneticilerinin “forumlar”ı, Program yöneticilerinin kısa dönem değişimleri, Uluslar üstü finans çözümlerinin ve/veya anlaşmalarının geliştirilmesi.

32 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Özel Destek Eylemleri (1) Olası AAA Ağlarının hazırlanmasını destekleyen faaliyetler, finansal destek için uygundur. Bu faaliyetler, özellikle Aday Ülkelerden katılımı kolaylaştırmak için kullanılabilir. Tek bir katılımcı (kamu kurumu) uygundur. Hiçbir araştırma faaliyeti, AAA Ağı ( ÖDE) tarafından finanse edilmeyecektir. Finansal yönler ve süresi: Maksimum 200 000 Euro finansmanı oBütün uygun destek maliyetleri ( 100% ‘e kadar) oÜst sınırlar (alt kontratların dışında, direkt maliyetlerin 20% ‘si) oİdari ve finansal yönetim (AT katkısının 7% ‘sine kadar 100%) Maksimum 1 yıl

33 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Özel Destek Eylemleri (2) Hazırlık konferansları ve seminerleri Araştırma alanlarının çalışılması ve analizi Çalışma veya uzman grupların oluşturulması Bilgi ve iletişim faaliyetleri Aday ülkeler için özel toplantılar Temaslar kurma Eşgüdüm eylemlerine hazırlanmak için “forum” oluşturma faaliyetleri yürütülebilir.

34 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Çağrılar ve Bütçe Teklifler için açık çağrı (tek adım) Birinci bitiş tarihi: 3 Haziran 2003, 24 M Euro Mart 2004’ten itibaren Ekim 2005’e kadar, bitiş tarihleri her 6 ayda bir olacak şekilde (2 Mart 2004, 5 Ekim 2004, 2 Mart 2005, 4 Ekim 2005) Belirtilen toplam bütçe: 148 M Euro (2002-2006)

35 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Teklif BÖLÜM A – FORMLAR BÖLÜM B – Teklif İçeriği İlgili stratejik amaçlar Teklif özeti B.0 – AAA Ağı ve son durumunun amaçları B.1 – AAA Ağı amaçlarına uygunluğu B.2 – Eşgüdüm eyleminin teknik içeriği - Çalışma Paketi listesi (projenin tam süresi) - Çalışma Paketi tanımı (projenin tam süresi) B.3 – Potansiyel etkisi B.4 – Konsorsiyum B.5 – Proje yönetimi B.6 – Kaynakların hareketliliği - EE Projesi İş Yükü (adam/ay) B.7 – Diğer konular - Etik konular - Toplumsal Cinsiyet Konuları

36 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Değerlendirme süreci Komisyonun Değerlendirmesi Panel Toplantıları Kişisel değerlendirme UzlaşmaSunuş Teklif bölümleri / içeriği Teklif formları Uygunluk Değerlendiriciler Kriterler Değerlendiriciler Kriterler Değerlendiriciler Kriterler Sorular Önerilen öncelik sırasına göre teklifler Son sıralama listesi Eleme listesi

37 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Değerlendiriciler Geniş bir değerlendirici havuzu -Kişilere ve kurumlara yapılan çağrılardaki değerlendirici listeleri -Komisyon, bu listelerin dışında uygun becerilere sahip kişileri de seçebilir. Nitelikler -Bilim ve/veya endüstri ve uluslararası alanda tanınan otoritelerden gelen en yüksek düzeyde profesyoneller, -Kamu veya özel sektörde, ulusal veya bölgesel programların yönetiminde en yüksek seviyede uzmanlığa sahip olanlar, -Zorlukları/anlaşmazlıkları/farklı durumları ve AR-GE’nin endüstriyel ve sosyo-ekonomik etkilerini değerlendirme becerisine sahip olanlar, -Dil becerisi olanlar, -Üye ülke (ÜÜ), Ortak ülke (OÜ), Aday Ortak ülke (AOÜ) ve diğer ülkelerden gelenler.

38 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Değerlendirme kriterleri (EE) Programın amaçlarına uygunluk (3/5) Eşgüdüm kalitesi (4/5) Potansiyel etki (3/5) - ulusal sistemlerde katılımcılar anahtar aktörlerdir - “sağlam” bir işbirliği temeli Konsorsiyum kalitesi (3/5) Yönetim kalitesi (3/5) - yeterli seviyede uygun bir yönetim Kaynakların hareketliliği (3/5) Toplam eşik (21/30)

39 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Değerlendirme kriterleri (ÖDE) Programın amaçlarına uygunluk (4/5) Hedeflenen eylemlerin kalitesi (3/5) Potansiyel etki (3/5) Yönetim kalitesi (3/5) Kaynakların hareketliliği (3/5) Toplam eşik (17.5/25)

40 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Faydalar Ulusal/bölgesel araştırma programları ve yöneticileri, şu alanlarda önemli yararlara sahip olacaklardır: Avrupalı çalışma arkadaşları ile artan ve yakın işbirliği. - en iyi uygulamala deneyimlerinin değişimi - kimin ne yaptığının tanımlanması - program yönetimi yaklaşımlarının değişimi “yatay kesen” sorunlarla ilgilenen ortak bir platform (örn: etik) AR-GE programı uygulamasının yasal/idari yönleri üzerinde değişim Yoğunlaştırılmış uluslar üstü AR-GE işbirliğine yansıması Artan işbirliği ile geliştirilmiş maliyet/fayda oranı.

41 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Ulusal etkinliklerin eşgüdümü için faaliyetler b. Avrupa işbirliği çerçevelerinin gelişmiş planları: özellikle Avrupa Bilim Vakfı (ABV)= (European Science Foundation) işbirliği planı EUROCORES. AVF’ nın 27 ülkede 70 üyesi bulunmaktadır. EUROCORES planı Avrupa içinde çok uluslu düzeyde etkin ve etkili, ihtiyaçtan doğan bir işbirliği mekanizmasının oluşmasını amaçlamaktadır. Bu mekanizma, ulusal açıdan destekleyen aracıların yeni doğan önceliklerinin oluşumuna ve bu aracıların Avrupa Bilim Vakfı üyeliği çerçevesinde benzer şeylere cevap verebilmelidir. Ayrıca, var olan ulusal yapıları oluşturur ve ulusal aracılar ile finansal destekten “sahiplik” işbirliğine geçerek değerlerini arttırır.

42 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 1. Ulusal etkinliklerin eşgüdümü için faaliyetler c. Bütünleşik bilgi sisteminin geliştirilmesi: Komisyon, ulusal veya bölgesel araştırma politikaları, programları ve etkinliklerindeki bilginin tedarik edilmesi ve karşılıklı değişiminin kolaylaştırılması için bütünleşik bilgi sisteminin geliştirilmesini desteklemeyi planlamaktadır. Sistemin asıl amacı, var olan enformasyonun ulusal veya bölgesel kaynaklar aracılığı ile Üye ve Aday Ülkeler’in araştırma politikalarına yansıması olmakla birlikte, mutlaka erişilebilir olmak zorunda değildir. Ayrıca Komisyon tarafından özellikle “Avrupa’da endüstriyel AR- GE etkinliklerinin denetlenme platformu” ile farklı enformasyon sistemleri arasında karşılıklı uyum da garantiye alınacaktır.

43 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 2. Avrupa seviyesinde eşgüdüm a. COST tarafından yürütülen bilimsel ve teknolojik işbirliği etkinlikleri Çok çeşitli araştırma konuların üzerinde çalışan ulusal yönden desteklenen bilim adamları ve araştırma grupları arasında eşgüdüm ve karşılıklı değişimi kolaylaştırmak için oluşturulan uzun dönemli ve aşağıdan yukarıya doğru çalışan bir mekanizmadır. Devam etmesini sağlamak için hükümetler arası rolünü yerine getirmek ve AAA içinde araştıma eşgüdümüne yapılan maliyet yönünden etkili (cost-effective) katkıyı kesinleştirmek gerekmektedir. Ayrıca yönetim düzenlemeleri yeni duruma uygun olmalıdır.

44 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 2. Avrupa seviyesinde eşgüdüm b. EUREKA ile güçlendirilmiş eşgüdüm Özel program, ortak ilgi alanlarında EUREKA ve Çerçeve Program arasında artan bir sinerji ve tamamlayıcı bir etki yaratmayı hedefleyen eşgüdüm eylemlerini destekleyecektir. Topluluk EUREKA’nın bir üyesidir.

45 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul EUREKA ile güçlendirilmiş eşgüdüm Şu etkinlikler öngörülebilir: Araştırma ve inovasyon döngüsünün yelpazesi çerçevesinde büyük çaplı projelerin yürütülmesi için Çerçeve Programı ve EUREKA arasında sinerjinin yaratılması ve güçlendirilmesi; KOBİ’lerdeki araştırma ve inovasyonun desteklenmesinde enformasyon ve yardım ağlarının bir araya getirilmesi (teknoloji transferi, finansal yardıma geçiş hakkı, fikri mülkiyet hakları); enformasyonun karşılıklı değişimi için bazı ortak sonuçlar, proje simülasyonları (“brokage events”) aynı zamanda da ortak teknik grupların çalışmasının desteklenmesi.

46 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul 2. Avrupa seviyesinde eşgüdüm CERN, ESA; ESO, ENO, EMBL, ESRF, ILLgibi tematik Avrupa organizasyonları ile ilgili olarak Komisyon, kendi etkinlikleri ve bu Avrupalı organizasyonlar tarafından yürütülen etkinlikler arasında birlikte uyumu ve sinerjiyi amaçlayan özel girişimleri, özellikle ortak ilgi alanlarındaki ortak yaklaşımları ve eylemleri cesarelendirecek ve destekleyecektir. CERN: European Organization for Nuclear Research; ESA: European Space Agency; ESO: European Southern Observatory; ENO: European Northern Observatory; EMBL: European Molecular Biology Laboratory; ESRF: European Synchroton Radiation Facility; ILL: Laue-Langevin Institute

47 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Farklar ERA-NET Amaç: ulusal/bölgesel programların eşgüdümü AT katkısı: eşgüdüm faaliyetleri (araştırma yok) Katılımcılar: araştırma programları yöneten ulusal/bölgesel kurumlar COST Amaç: araştırmacılar düzeyinde eşgüdüm AT katkısı: bilimsel eşgüdüm Katılımcılar: daha çok üniversiteler ve ATG merkezleri EUREKA Amaç: endüstriyel araştırma projelerinin finansmanı AT katkısı: sadece EUREKA sekreteryasına Katılımcılar: daha çok endüstri ve ATG yapanlar

48 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul AAA Ağı ve Madde 169 ERA-NET MADDE 169 * Ulusal araştırma programları * Ulusal araştırma programlarının arasında eşgüdüm ve işbirliği işbirliği ve eşgüdümünün ötesinde * Topluluk finansmanı: * Topluluk finansmanı : program yöneticileri tarafından araştırma ve eşgüdüm geliştirilen stratejik faaliyetlerin faaliyetlerine güçlü finansal katkı koordinasyon maliyetleri * B&T’nin tüm alanları * 6 ÇP, B&T öncelikli alanlar * Hafif karar alma süreci * Ağır karar alma süreci : ortak karar prosedürü

49 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul Bilgi ve Yardım/Destek İçin Bilgi paketi: http://www.cordis.lu/fp6/calls.cfm UIN’ler: http://www.cordis.lu/fp6/ncp.htm Web sitesi: http://www.cordis.lu/fp6/coordination.htm Yardım masası: rtd-coordination@cec.eu.int Değerlendiriciler: http://www.cordis.lu/experts

50 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul BELMA T. AKŞİT Ulaşılabilecek Adres ve Numaralar: TÜBİTAK AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Telefon: (0312) 427 2302 veya 468 5300/1852 (0312) 427 7384 Faks URL: www.fp6.org.tr www.fp6.org.tr btaksit@tubitak.gov.tr ncpsoc@tubitak.gov.tr ncpcoord@tubitak.gov.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu, 20. km, Ankara Telefon: (0312) 234 1010/2069, Faks: (0312) 234 1151 btaksit@baskent.edu.tr

51 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul TEŞEKKÜRLER..


"ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) AKŞİT, “Eşgüdüm Eylemleri/ERA-NET”, 24 Nisan 2003, Bilgi Günü, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları