Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan."— Sunum transkripti:

1

2 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Örnek: Demir,bakır,kurşun,altın, Tüm maddeleri bölerek küçük tanecikler elde edebiliriz.Bir maddeyi sonsuza kadar bölme işlemini devam ettirirsek,bir yapı birimi elde ederiz.

3 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Bir maddenin bütün özelliğini taşıyan en küçük taneciğine,o maddenin YAPI TAŞI denir. Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşına ATOM denir. Aynı cins atomlardan oluşan maddelere ELEMENT denir. Örnek: bakır,demir, kükürt,hidrojen,oksijen Şu halde atom, bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük yapı birimidir.

4 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Ayrıca,iki yada daha çok atomdan oluşan ve maddelerin bütün özelliklerini taşıyan küçük taneciklere MOLEKÜL adı verilir. Moleküller aynı cins atomlardan oluşabileceği gibi,farklı cins atomlardan da oluşabilirler. Örnek; Hidrojen molekülü ( H 2 ),Hidrojen atomlarından, Oksijen molekülü (O 2 ) Oksijen atomlarından oluşmuştur.

5 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. ATOM MODELİ Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşına ATOM denir. Atomun bir kütlesi ve hacmi vardır.Kütlesi çok küçük bir bölge olan çekirdekten oluşur. Atom,çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan meydana gelmiştir. Çekirdekte ise Proton ve Nötron vardır. ATOM ÇEKİRDEK ELEKTRON PROTON NÖTRON

6 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Tanecik adı Sembolü Yükü Kütlesi Proton P + 1 1 akb Nötron n yüksüz 1 akb Elektron e - 1 çok küçük olduğundan ihmal edilir

7 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. ATOM NUMARASI Bir atomun proton sayısına,ATOM NUMARASI denir. Atom numarası ( A No ) ile gösterilir. ATOM NUMARASI = PROTON SAYISI A No = P sayısı

8 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. KÜTLE NUMARASI Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötronların toplamına KÜTLE NUMARASI denir. K No = P + n

9 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Örnek : Çekirdeğinde 17 proton ve 18 nötron bulunan nötr bir atomun kütle numarasını bulunuz. P = 17 n = 18 KN = ? KN = P + n KN = 17 + 18 KN = 35 olur.

10 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Örnek :Kütle numarası 235 olan Uranyumun atom numarası 92 dir. Uranyum atomunun çekirdeğinde kaç nötron bulunur? KN =235 AN = 92 n = ? ÇÖZÜM : AN = P 92 KN = P + n n = KN - P n = 235 - 92 n = 143 olur.

11 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. Elementlerin atom numarası ve kütle numarası şu şekilde gösterilir. KN = Kütle numarası AN = Atom numarası X = Atomun sembolü x KN AN ÖRNEK : H 1 1 Hidrojen

12 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. BİLİNEN ELEMENTLERDEN BAZILARI ELEMENTSEMBOLÜ Hidrojen Lityum Sodyum Potasyum Berilyum H Li Na K Be

13 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. İZOTOP ELEMENTLER Bir elementin bütün atomlarındaki proton sayıları aynıdır.Bir elementi bu değer karakterize der.Fakat bir elementin atomlarında farklı sayıda nötron bulunabilir.

14 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. İZOTOP ELEMENTLER Kısaca, atom numaraları ( AN ) aynı, kütle numaraları ( KN ) farklı atomlara İZOTOP denir. AN = AN KN = KN e - = e - n = n


"MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE : Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeye denir. MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları