Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Element ve Sembolleri. SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İ ç erisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Element ve Sembolleri. SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İ ç erisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir."— Sunum transkripti:

1 Element ve Sembolleri

2 SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İ ç erisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni ö zellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı molek ü ld ü r. MOLEK Ü L: İki veya daha ç ok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.

3 Element ve Sembolleri

4

5 Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollar- la kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementlerin Özellikleri : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan oluşurlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler.

6 Element ve Sembolleri Element Çe ş itleri Atomik Yapıdaki Elementler Moleküler Yapıdaki Elementler

7 Element ve Sembolleri Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.

8 Element ve Sembolleri Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

9 Element ve Sembolleri Moleküler Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir.

10 Element ve Sembolleri

11

12 Bazı elementlerin sembol ve formülleri

13 Bazı Elementlerin Kullanım Alanları ve Özellikleri : 1- Hidrojen (H) : Roket yakıtı olarak kullanılır. Bilinen renksiz en hafif gazdır. 2- Helyum (He) : Güneş’te ve diğer yıldızlarda bol miktarda bulunur. Renksiz bir gazdır. 3- Lityum (Li) : İlaçlarda, pil üretiminde, seramik ve cam yapımında kullanılır.

14 Element ve Sembolleri 4- Fosfor (P) : Oda koşullarında katı halde bulunur. Canlıların sinir ve kemik dokularında görevlidir. 5- Kükürt (S) : Oda koşullarında katı halde bulunur. Isı ve elektriği iyi iletemez. Grafitin yapısı siyah, elmasın yapısı ise renksiz bir katıdır. 6- Karbon (C) :

15 Element ve Sembolleri

16 1- Elementi oluşturan taneciklerin renkleri, elementlerin renkleriyle aynı olmayabilir. Taneciklerin renkleri yoktur. Tanecikler bir araya gelerek elementleri oluşturduklarında yani elementler görünür boyuta ulaştıklarında renkli görünürler. 2- Farklı maddeler de aynı elementlerden oluşabilir yani farklı maddelerde aynı cins elemenler bulunabilir. Ispanak ve bezelyede bulunan demir atomlarıyla, demir parçasında bulunan demir atomları aynı atomlardır.

17 Element ve Sembolleri

18 Elementlerin Periyodik Tablosu

19 Element ve Sembolleri Do ğ ada Kullanılan Elementlerin Benzerli ğ i : Doğadaki canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşur. Canlı varlıkları oluşturan elementlerden bir kısmı aynı zamanda yeryüzünün yapısını da oluşturur. ATEŞ SU HAVA TOPRAK

20 Element ve Sembolleri Canlı Vücudunu Oluşturan Element Çeşitleri ve Bunların Oranları : Oksijen → % 65 Karbon → % 18 Hidrojen → % 10 Azot → % 3 Kalsiyum → % 2 Fosfor → % 1,1 Potasyum → % 0,35 Kükürt → % 0,25 Sodyum → % 0,15

21 Element ve Sembolleri Yeryüzünde Bulunan Elementlerin Oranları : Oksijen → % 46,6 Silisyum → % 27,7 Alüminyum → % 8,1 Demir → % 5,0 Kalsiyum → % 3,6 Sodyum → % 2,8 Potasyum → % 2,6 Magnezyum → % 2,1


"Element ve Sembolleri. SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İ ç erisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları