Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elementler ve Sembolleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elementler ve Sembolleri"— Sunum transkripti:

1 Elementler ve Sembolleri
MADDE SAF MADDE ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM HOMOJEN HETEREJON

2 SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan
maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. MOLEKÜL: İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.

3 Molekül Element Molekülü Bileşik molekülü Aynı cins atomlardan oluşur.
Farklı cins atomlardan oluşur.

4

5 Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollar- la kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementlerin Özellikleri : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan oluşurlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler.

6 Atomik Yapıdaki Elementler
Element Çeşitleri Atomik Yapıdaki Elementler Moleküler Yapıdaki Elementler

7 Element Çeşitleri : Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.

8 Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

9 Moleküler Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar
doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir.

10

11 Element ve Sembolleri

12 Bazı elementlerin sembol ve formülleri

13 Bazı Elementlerin Kullanım Alanları ve Özellikleri :
1- Hidrojen (H) : Roket yakıtı olarak kullanılır. Bilinen renksiz en hafif gazdır. 2- Helyum (He) : Güneş’te ve diğer yıldızlarda bol miktarda bulunur. Renksiz bir gazdır. 3- Lityum (Li) : İlaçlarda, pil üretiminde, seramik ve cam yapımında kullanılır.

14 4- Fosfor (P) : 5- Kükürt (S) :
Oda koşullarında katı halde bulunur. Canlıların sinir ve kemik dokularında görevlidir. 5- Kükürt (S) : Oda koşullarında katı halde bulunur. Isı ve elektriği iyi iletemez. Grafitin yapısı siyah, elmasın yapısı ise renksiz bir katıdır. 6- Karbon (C) :

15

16 NOT : 1- Elementi oluşturan taneciklerin renkleri, elementlerin renkleriyle aynı olmayabilir. Taneciklerin renkleri yoktur. Tanecikler bir araya gelerek elementleri oluşturduklarında yani elementler görünür boyuta ulaştıklarında renkli görünürler. 2- Farklı maddeler de aynı elementlerden oluşabilir yani farklı maddelerde aynı cins elemenler bulunabilir. Ispanak ve bezelyede bulunan demir atomlarıyla, demir parçasında bulunan demir atomları aynı atomlardır.

17

18 Elementlerin Periyodik Tablosu

19 Doğada Kullanılan Elementlerin Benzerliği :
Doğadaki canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşur. Canlı varlıkları oluşturan elementlerden bir kısmı aynı zamanda yeryüzünün yapısını da oluşturur. SU TOPRAK HAVA ATEŞ

20 Canlı Vücudunu Oluşturan Element Çeşitleri ve Bunların Oranları :
• Oksijen → % 65 • Karbon → % 18 • Hidrojen → % 10 • Azot → % 3 • Kalsiyum → % 2 • Fosfor → % 1,1 • Potasyum → % 0,35 • Kükürt → % 0,25 • Sodyum → % 0,15

21 Yeryüzünde Bulunan Elementlerin Oranları :
• Oksijen → % 46,6 • Silisyum → % 27,7 • Alüminyum → % 8,1 • Demir → % 5,0 • Kalsiyum → % 3,6 • Sodyum → % 2,8 • Potasyum → % 2,6 • Magnezyum → % 2,1


"Elementler ve Sembolleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları