Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOBANLAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG DOSYASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOBANLAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG DOSYASI"— Sunum transkripti:

1 ÇOBANLAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG DOSYASI

2 KURULUŞ VE TARİHİ VE TARİHİ GELİŞİM
3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı kurulmuştur.Millî Mücadele yıllarında büyük hizmetler vermiş, idarî tecrübesi olan,uzun zaman Ankara Müftülüğü görevinde bulunan Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, Diyanet İşleri Reisliğine getirilmiştir 'de yürürlüğe giren 2800 Sayılı Kanun, Başkanlığın ilk teşkilat kanunu olmuştur. 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5634 sayılı Kanunla da günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. 1961 Anayasası; 154. Maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir Anayasa kurumu olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür. 1965 tarih ve 633 sayılı D.İ.B Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına bugünkü organik yapısını kazandıran ve Diyanetin tarihi gelişimi içerisinde yeni bir dönemi başlatan da bu kanun olmuştur.

3 KURULUŞUN GENEL TANITIMI
1976 tarih ve 1982 sayılı Kanunla, 633 Sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"da geniş çapta değişiklik yapılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında da teşkilatlanması sağlanmıştır.Ancak Anayasa Mahkemesi'nin tarihli kararı ile iptal edilmiştir. 1 Temmuz 2010 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6002 sayılı yasa ile; öncelikle iptalden doğan boşluğun giderilmesi sağlanırken aynı zamanda, toplumumuz açısından son derece önemli görevleri yerine getiren D.i.B teşkilat yapısının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmiştir. 1961 Anayasasında D.İ.B. genel idare içinde yer alarak özel kanununda gösterilen görevleri yerine getireceği ifade edilirken, 1982 Anayasasında ise Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken kıstaslar da belirtilmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza din hizmeti vermekte olan D.İ.B, Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun çalışma içerisindedir. Bundan böyle de bu yöndeki çaba ve gayretleri, artarak devam edecektir. KURULUŞUN GENEL TANITIMI 633 Sayılı Kanunla; İslam Dininin İnançları, İbadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.Bu görevi Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen İllerde ve İlçelerde Müftülükler , Din Hizmetleri, Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıflarında çalışan personeliyle yürütmektedir.

4 İLÇE MÜFTÜLÜK PERSONELİ
1 Ver.Haz. Kont.İşletmeni 1 Hizmetli 1 Vaiz 4 Kadrolu Kur ’an Kursu Öğreticisi 0 Sözleşmeli K.Kursu Öğreticisi 2 Fahri K.Kursu Öğreticisi 14 İmam Hatip 0 Sözleşmeli İmam Hatip 3 Müezzin Kayyım 0 Vekil İmam hatip Toplam personel sayısı : 27

5 KADROLU CAMİLER İlçe Merkezinde : 7 Kasabada : 4 Köylerde : 3
Kadrosuz : 0 Toplam :14 cami bulunmaktadır.

6 KUR’AN KURSU HİZMETLERİ
İlçe müftülüğüne bağlı 5 Adet Kur ’an Kursumuz bulunmaktadır. 1-Merkez Kur’an Kursu 2-Kocaöz Kasabası Kur’an Kursu 3-Göynük Köyü Kur’an Kursu 4-Akkoyunlu Köyü Kur’an kursu 5-Kale Köyü Kur’an Kursu(inşaat halinde) Eğitim ve Öğretime Kapalı K. Kursumuz yoktur.

7 VA’Z VE İRŞAD HİZMETLERİ
İlçemizde Kadrolu Vaiz vardır.Fakat yurtdışında bulunmaktadır. Va’z ve İrşad Hizmetleri İlçe Müftüsü ve bayan din görevlileri tarafından yürütülmektedir.

8 İLÇE MÜFTÜLÜK HİZMETLERİ
A – MÜFTÜLÜK – PERSONEL İLİŞKİLERİ Bütün personelimize mevzuat çerçevesinde ve bir aile sıcaklığı anlayışı ile davranılmakta olup, her türlü problemleri ile yakından ilgilenilmektedir. Personelimizin mesleki donanımlarını geliştirmek ve yükseltmek amacıyla müftülüğümüzce belirlenen bir ilmi konu bütün personel tarafından araştırılır ve gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bir sonraki toplantıda mütalaa ve müzakeresi yapılır. Verilen görevlerin zamanında ve planlı bir şekilde yapılması için gerekli takip yapılır. Taziye, düğün programları ile hastaları olan personelimiz müftülüğümüzce oluşturulan bir ekip ile ziyaret edilir ve hem sevinci hem de kederi paylaşılır.

9 B- HALKLA İLİŞKİLER Müftülüğümüz, personeli ile birlikte halkımıza en iyi şekilde din hizmeti sunma gayretindedir. Kutlu doğum haftası, Din görevlileri Haftası, bayramlar ve diğer özel gün ve gecelerde halkımız mümkün mertebe ziyaret edilmekte ve tertiplenen çeşitli etkinlikler duyurulmaktadır. Müftülük personelimiz halkımızın sevinç ve kederlerini paylaşır ve bu konudaki hassasiyetini en iyi şekilde düğün ve taziye merasimlerinde yanlarında bulunarak ifade eder. Halkımızın dini sorularına en kısa sürede cevap verilir. Merkez ve köylerde bulunan din görevlilerimiz tarafından eğitim konusunda da yönlendirme ve bilinçlendirme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Hacca giden vatandaşlarımız için uğurlama merasimi düzenlenir ve gerekli uyarılarda bulunulur. Halkımız arasında dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılıp sulh ve barış için gerekli nasihatlerde bulunulur. Kur’an Kursu öğreticilerimiz planlı bir şekilde köy gezileri yaparak köylerdeki bayan vatandaşlarımıza yönelik vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Değişik illerden gelen yardımsever vatandaşlarımızın yardımları organize edilerek ulaşması gereken yerlere ulaştırılmaktadır. Kurban bayramında dağıtılan etler bu şekilde organize edilmiştir.

10 C- DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER
Müftülüğümüz hükümet konağında olduğu için hafta içi mesai saatlerini diğer kurumlarla birlikte geçirir, komşuluk ilişkileri ile beraber hizmet noktasında da zaman zaman yardımlarına başvurulur ve hizmet alanımızı ilgilendiren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla iyi bir iletişim ve koordinasyon sağlanır. Kutlu Doğum Haftası, Din Görevlileri Haftası, Ramazan ve diğer özel günlerde başta kaymakamlık olmak üzere kurumlar ziyaret edilerek daire amirlerinin yanında diğer kurum çalışanlarına da gül ve kitap gibi değişik hediyeler sunulur, ayrıca bununla birlikte bazı sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla değişik etkinlikler düzenlenir. Çanakkale Zaferi, Şehitlerimizi anma ve Gaziler günü gibi zamanlarda şehitlerimiz için hatim programları yapılır. Zaman zaman diğer kurumlar ziyaret edilerek İlçe Müftülüğümüz ve diğer kurumlar arasındaki yakın diyalog ve sıcak ilişkilerin devamı sağlanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak çalışma yapılarak fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza imkanlar nisbetinde yardımcı olunur. Kızılay kurumu ile işbirliği yapılarak kan verme kampanyaları düzenlenir. Tüm personelimiz ve vatandaşlarımız bağışta bulunmaya teşvik edilir.

11 D- SORUNLAR VE İHTİYAÇLAR
Müftülüğümüz özel idare binasında üç odadan oluşan ve yaklaşık 45 metre kare alanda çalışmalarını yürütmektedir. Dolayısıyla daha rahat çalışabileceğimiz ve hizmet edebileceğimiz yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Müftülüğümüze ait bir hizmet aracı bulunmamaktadır. Köy, kasabada bulunan cami ve ku’an kurslarımızın kontrolü, denetimi ve görevli personele gerekli rehberliğin yapılabilmesi için en kısa zamanda bir hizmet aracı temini. Müftülüğümüze bağlı Kur’an Kurslarımızın ihtiyacı olan projeksiyonlar temin edildi. Ayrıca her kursumuza birer tane dizüstü bilgisayar ve ekipmanlarının temin edilmesi. Yeni kurulan her yerleşim alanına camii ve eklerinin yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.

12 E – PROJELER Müftülük sitesi, yeni bir Kur’an Kursu binası ve görev yapan personelin oturacağı yeni lojman projelerimizi hayata geçirmek için gerekli çalışmalar devam etmektedir. İlçemizde Kur’an okumayı bilmeyen kadın ve kızımız kalmasın mantığından hareketle gerekli çalışma ve gayretlerin gösterilmesi. İlçemize bağlı nüfus yoğunluğu ve öğrenci potansiyeli olan köylerimizde Kız Kur’an Kursu inşa edilebilmesi için vatandaşlar ve köyün ileri gelenleri ile sürekli görüşülerek bu acil ihtiyaç gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Şu ana kadar kale köyümüzde bu teşvikimiz karşılık bulmuş ve önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Kurulan her yeni yerleşim alanına bir cami ve eklerinin yapılması. İl müftülüğümüzle birlikte çalıştığımız mutlu aile-sağlıklı nesil projemiz iki yıllık olup halen devam etmektedir. Zafer mahallesi Camii avlusuna Kur’an Kursu ve imamevinin yapılması. Bölgenin problemlerine vaaz ve irşatta yer verilmesi.

13 - SON BİR YIL İÇERİSİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle Kutlama programı gerçekleştirildi. Altı yüz adet gül dağıtımı, bez yüz adet kitap dağıtımı yapıldı.Peygamberimizin Hayatı ile ilgili kompozisyon yarışması, Mevlit Kandili özel programı,Kur’an kursları yarırına kermes ve Kaymakamlık başta olmak üzere bütün daire amirleri ve vatandaşların ziyaret edilmesi gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini sağlamaya, aralarındaki diyalogları geliştirmeye dargınlık , küskünlük ve düşmanlıkları yok etmeye yönelik vaaz ve hutbeler hazırlanıp okutuldu. Başkanlığımızın 2007 genelgesinde yer aldığı üzere camii dersleri planlandı ve icraa edildi. Cemaatin bilgisini ve dini eğitimini geliştirmek üzere ilmihal dersleri planlandı ve bütün camilerimizde icra edildi. Gündüzleri Kur’an Kurslarına gelemeyen vatandaşlarımız için kış gece Kursları bütün camilerimizde açıldı. Yaz tatilinde bütün personelimiz görev aldı. Bütün camilerimizde yaz kursları programları Başkanlığımızın Kur’an Kursları ve Pansiyonlar Yönergesi dâhilinde Kaymakamlık oluru ile gerçekleştirildi. Bu kurslara yaklaşık 600 öğrencimiz katıldı.

14 Yaz Kur’an Kursları bizzat İlçe Müftüsü Muammer BORLU tarafından denetlendi.
Mübarek Gün ve Gecelerde hutbe ve vaaz yoluyla vatandaşlar bilgilendirildi. Ramazan Ayında Ramazan özel vaaz ve irşat Programı hazırlandı ve uyğulandı. İlçe Müftülüğümüz tarafından Kadınlara Yönelik hazırlanmış vaaz ve irşat programı Kur’an Kursu Öğreticilerimiz tarafından Merkez , köy ve belde camilerimizde gerçekleştirildi. Ramazanda bütün camilerimizde mukabele okundu, aynı zamanda kadınlar kendi aralarında mukabele programı gerçekleştirdiler. Şehitler ve Gaziler gününde mevlit programları yapıldı, hatimler okundu, vaaz ve hutbeler bu günlerin önemi vurgulandı. Kapalı alanlarda sigara içme yasağı uygulandı. Vatandaşlarımıza da sigaranın insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğu anlatıldı. Çobanlar merkezdeki Yunus Emre Camii eksiklikleri tamamlandı.Temeli atılan Zafer Camii bir yıl gibi kısa sürede ve çobanlar halkının kendi imkanları ve desteği ile bitirildi. Çobanlar-Kale köyündeki Kur’an Kursu inşaatı altı aylık sürede tamamlandı.


"ÇOBANLAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI BRİFİNG DOSYASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları