Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2  Personele yönelik eğitimler (hizmet içi eğitim)  Vatandaşa yönelik eğitimler (yaygın din eğitimi) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki tür eğitimimiz bulunmaktadır

3 Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev verileceklerin yüksek öğrenim mezunu olması, yüksek öğrenim görmüş eleman bulunmaması halinde ise en az orta öğretim mezunu olmaları ve ayrıca;  Başkanlık personelinin,  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel  Üniversitelerden görevlendirilen personel  Üzerinde resmî görev bulunmayanlar T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim vereceklerde aranacak nitelikler

4 Personele yönelik eğitimler  DİB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik  DİB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

5 1)Adaylık eğitimi  Temel Eğitim,  Hazırlayıcı Eğitim,  Uygulamalı Eğitimi (Staj) 2)Hizmet içi eğitim  Kur’an-ı Kerim hizmet içi eğitimi,  Ezanı güzel okuma kursu,  Hitabet kursu,  Yüz yüze vaaz becerilerini geliştirme kursu,  İlgi ve ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitim, T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan eğitimler

6 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim merkezleri eğitim görevlileri aylık karşılığı: a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat, b) Eğitim merkezi eğitim görevlisi haftada 12 saat, Aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden: a) Eğitim merkezi müdürüne ihtiyaç halinde haftada 15 saat, b) Müdür yardımcısına 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate, c) Eğitim merkezi eğitim görevlisi 10 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate, ders ve ek derse saatleri

7  Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 250 saati,  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele, haftada 15 ve yılda 250 saati,  Üzerinde resmî görev bulunmayanlara, haftada 25 saati,  Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,  Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini, aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir. T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Ek ders saatlerinde sınırlar

8 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı  Uygulamalı eğitimin onaysız olarak uygulandığı,  250 saatten fazla ek derse girenlere ücreti ödenmesi Müfettişlerce, personele yönelik eğitimlerde iki konuda sorun olduğu tespit edilmiştir.

9 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı •Kur’an kursları, •Yaz Kur’an kursları, •Camilerde Kur’an eğitimi kursları, •Kur’an kursları, •Yaz Kur’an kursları, •Camilerde Kur’an eğitimi kursları, Vatandaşa yönelik eğitimler

10  Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat,  Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,  Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat,  Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,  Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan yöneticiler haftada 6 saat, aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kur’an kursu öğreticilerinin aylık karşılığı ders görevi

11 Yöneticilere  Yüksekokul mezunu olanlara istemeleri halinde haftada 18 saate,  Yüksekokul mezunu olmayanlara istemeleri halinde haftada 15 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayanlara:

12 Öğreticiler  Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,  Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 17 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Aylık ka rşılığı haftalık ders görevini tamamlayanlara:

13  Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,  Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Kur'an kurslarında öğretici sayısının yetersiz olması halinde

14  Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde, ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir. T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık eğitiminde görevlendirilenlere

15 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı (BKK) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez. NÖBET

16 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez. nöbet ( yönerge)

17 Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez. T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav ve komisyon üyeliği

18 Asli görevinden alınarak eğitim merkezleri veya Kur'an kurslarında eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele, aylık karşılığı ders ve ek ders ücretlerinin ödenmesinde eğitim görevlisi/öğreticilerin tabi oldukları hükümler uygulanır. T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı görevlendirme

19 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı En az 15 kursiyeri bulunan ve aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilir. yaz Kur’an kursları

20 T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI yaz Kur'an kurslarında kimlere görev verilebilir. (yönerge) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir. İhtiyaç duyulması halinde:  Dinî yüksek öğrenim mezunlarına,  Hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunlarına,  Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin- kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da, görevlendirilebilir.

21 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir. camilerde Kur’an eğitimi

22 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Kur'an öğretimi kurslarında kimlere görev verilir. camilerde Kur'an öğretimi kurslarında kimlere görev verilir. Din hizmetleri sınıfında çalışanlardan:  Başkanlıkça düzenlenen kurslara katılanlardan başarılı olanlar,  İhtisas eğitimi kurslarını tamamlayanlar,  Aşere-Takrip kurslarını tamamlayanlar,  Tashih-i Huruf kurslarını tamamlayanlar,  Formatör ve Rehber öğreticiler görevlendirilebilir.

23 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulanlar  Geçici görevlendirmelerde aranan kriterler,  Ek ders saatlerine nöbet ders saati sayısı  Hafızlık eğitiminde haftalık derslerin 30 saat uygulanması,  Hafızlık eğitiminde sınıfların oluşturulması,  Hizmet çeşitliliğinde ders ve ek ders saatleri,  Sözleşmeli personelin ek ders saatleri,  Personelin ders vermek üzere başka kurumlarda görevlendirilmesi

24 İletişim E-Posta : programgelistirme@diyanet.gov.tr Tel : (0.312) 295 80 59 Fax : (0.312) 287 68 59 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanlığı


"T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları