Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA STRATEJİK YÖNETİM DEĞER, MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA STRATEJİK YÖNETİM DEĞER, MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 OKULDA STRATEJİK YÖNETİM DEĞER, MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2 2 Benimse(t)me Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı DEĞERVİZYONMİSYON İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörleri Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

3 DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mevcut durumun belirlenmesinden sonra okul toplumunun bir araya gelerek okulun benimsediği ortak davranışları,yönetim ve eğitim yaklaşımlarını ortaya koyması, okulun değerlerini oluşturur. 5

4 Değerler;Okul iklimini yansıtır. –okulun kimliğini, –ne yaptığını, –neler yapabileceğini ve –okulun diğer okullardan farkını ortaya koymalıdır. DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 6

5 Değerler belirlenirken cevaplandırılması gereken sorular şunlardır: 1-Kurumun çalışma felsefesi nedir? 2-Kurum personelinin benimsediği ortak değerler ve inançlar nelerdir? 3-Özen gösterilen amaçlar nedir? 4-İdealler nedir? 5-Alınan kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar verilir? 6- Davranışların doğru ve yanlışlığı değerlendirilirken hangi kıstaslar esas alınır?

6 Değerlerin taşıması gereken nitelikler: 1-Açık ve kesin olarak ifade edilmelidir. 2-Okul çalışanları, işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşüncelerini belirtmelidirler. 3- Vizyonun gerçekleşmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. 4- Anlamlı, sürekli ve ulaşılabilir olmalı.

7 DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Değerler üç temel alana ilişkin olmalıdır: Kişiler: 1-Kişiler:Okul çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler. *sevgi*saygı, *dürüstlük, *güven, özgüven *işine adanmışlık -Süreçler 2-Süreçler:Okulun yönetim, karar alma ve eğitim hizmeti sürecine ilişkin değerler. *katılımcılık, *şeffaflık, *eşitlik, *sürekli gelişim *paylaşım, *ekip çalışması, *işbirliği vb. Performans: 3-Performans:Verilen eğitim hizmetinden beklentilere yönelik değerler. *Bilgi üretimi bizim için değerlidir *Kaliteli eğitim-öğretime inanırız. *Kaliteden ödün vermeyiz 8

8 ÖRNEK DEĞERLER - Demokratik anlayışı benimseriz, -Adaletliyiz -Yenilikçiyiz -Katılımcılığı destekleriz -Fikirlere değer veririz -Eşitlikçiyiz -Şeffaflıktan yanayız -Üretkeniz -Zamanın değerini biliriz. -İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. -Ortak aklı kullanarak kararlar alırız. vb… 10

9 ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız. Okulumuzda her öğrencinin öğrenmesi ve gelişmesi için ortam hazırlarız. Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. Okulumuzda gelişen toplumun beklentilerine uygun sosyal ve bilimsel beceriler kazandırılır. 11

10 10 DEĞERLERİMİZ Okulumuz; öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmaları yürütürken onlarla ortak aklı kullanarak, açık iletişim ve örgütsel empati kurar, üretime çalışanların katılımını sağlar, güvene ve iş birliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde, yapılan işin öneminin sorumluluğunu taşıyarak, takım çalışması anlayışı ve işine adanmışlık duygusuyla üretimde bulunur, ortaya konulan ürünleri öğrencileri ve çevresiyle paylaşır.

11 11 MİSYON (neyi,kim için yapıyoruz?) Misyon Kavramı Fr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir…

12 12 Misyon, okulun kurumsal kimliğini oluşturan öğelerden biridir. Okul sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamaz. Okulun oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli bir kurumsal kimlik yaratır. Misyon Bildirimleri

13 13 Misyon bir kurumun varlık sebebidir; kurumun neyi, nasıl ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon Bildirimi/Varlık Sebebi

14 14 NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? (Hizmet alanların ihtiyaçları) Bunları KİM için yapıyoruz? Hizmet alan kesimler Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? (Var oluş nedeni, kuruluş amacı) Misyonu belirlemek için cevaplanması gereken sorular:

15 15 Misyon İfadesinin Özellikleri Bir paragraftan uzun olmaması Açık, anlaşılır, Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir, Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir. Hizmetin yerine getirilme süreci değil, hizmetin amacı tanımlanmalıdır. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenmelidir.

16 16 ÖRNEK MİSYON İFADESİ Biz Edirne Anadolu Lisesi olarak; Atatürkçü düşünce çizgisinde, yaratıcı ve özgürce düşünen, öğrenmeyi öğrenen; öğrendiklerini davranışa dönüştürebilen, rekabetçi, ekip çalışmasına inanan, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, her alanda başarıyı hedefleyen, sürekli gelişmeye inanan öğrencilerimizi üniversiteye ve geleceğe hazırlamak; çalışanlarımızı demokratik bir iletişim ortamında en yüksek verimliliğe ulaştırmak için varız.

17 Merhum Hacı Emin ÖZDEMİR Lisesi Misyonu; Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim- öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmaktır. 22 Misyon Örneği

18 MİSYON Okulda misyonun tanımlı ve okul duvarlarında asılı olması yeterli değildir. Okulun misyonu okulun tüm çalışanları, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşları tarafından biliniyor paylaşılıyor ve yaşanıyor olmalıdır. 23

19 VİZYON BİLDİRİMİ 24

20 20 Vizyon Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme(TDK)

21 21 VİZYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?) Kurumsal vizyon ifadesi; Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir.

22 22

23 23 Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir ÖzgündürÖzgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir;Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir;Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

24 24 Vizyon Muasır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… M. K. ATATÜRK

25 25 Örnek Okul Vizyonu Kadıköy Anadolu Lisesini; her zaman göreve hazır yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, ülkesine hizmet bilincine sahip öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimiz ile birlikte güç birliği sağlayarak; Ortaöğretim giriş sınavlarında öncelikli tercih edilen Ülkemize, katılımcı, duyarlı; inisiyatif kullanabilen gençler yetiştiren, Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren, Avrupa Birliği normlarına göre en iyi eğitimi vererek ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversitelerine her yıl artan sayıyla öğrenci yerleştiren en güçlü eğitim ve öğretim kuruluşu hâline getirmek.

26 Örnek Okul Vizyonu Yozgat Ticaret Meslek Lisesi olarak: Ülkemizi; çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak, eğitim ve öğretim etkinliklerinin bir parçası olarak, Yozgat’ta eğitim, bilim ve kültür merkezi olmaktır.

27 27 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtırYarını gösterir Yararlanıcıları belirlerİlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

28 VİZYON Vizyon Belirlenirken Cevaplandırılması Gereken Sorular: –O–Okulun ulaşmak istediği ideal geleceği nedir? –O–Okul paydaşları tarafından nasıl bilinmek istiyor? –O–Okul yararlananların yaşam kalitesini nasıl artırabilir? –B–Bırakmak istediğimiz miras nedir?

29 Evlatlarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdir ya da biçmediklerimizdir. 35

30 15 DAKİKA ARA


"OKULDA STRATEJİK YÖNETİM DEĞER, MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları