Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
7 Eylül Cumartesi Tarih ve 28758 Resmî Gazetede Yayımlanan Değişiklikler; KAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE 2014

2 11 4 832 Yönetmelik Ve Yönerge içeriğinde bulunan
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI   YÖNETMELİĞİ 7 Eylül Tarih ve Resmî Gazetede 11 Yönetmelik Ve 4 Yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek;

3 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI   YÖNETMELİĞİ 7 Eylül Tarih ve Resmî Gazetede 227 Madde Ve 3 Geçici Maddeyle ORTAÖĞRETİM KURUMLARI   YÖNETMELİĞİ Altında Toplanmıştır.

4 Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler:
- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, - M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, - M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, - Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, - M.E.B. İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği, - M.E.B. Fen Liseleri Yönetmeliği, - M.E.B. Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği, - M.E.B. Anadolu Liseleri Yönetmeliği, - M.E.B. Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği - M.E.B. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği - Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

5 Yürürlükten kaldırılacak Yönergeler:
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi, Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi, Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge,

6 Bu Düzenleme ile Getirilen Yenilikler:

7 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3.Kısım 3.Bölüm Madde:38
Artırılan Okul Kontenjanları, Yönetmeliğe Yansıtılmıştır. Buna göre; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liselerinde Bir Şubeye Alınacak Öğrenci Sayısı: 30, Diğer Ortaöğretim Kurumlarında Bir Şubeye Alınacak Öğrenci Sayısı : 34, Olarak Belirlenmiştir.

8 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2.Kısım 1.Bölüm Madde:9
Ortaöğretim Kurumlarında Bir Ders Saati: 40 Dakikadır, Teneffüsler: 5, Öğlen Arası Dinlenme: 45 Dakikadan Az Olamaz.

9 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3.Kısım 1.Bölüm Madde:25
Ayrı Ayrı Okul Türüne Dönüştürülen Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Yeni Durumları Yönetmeliğe Yansıtılmıştır.

10 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3.Kısım 1.Bölüm Madde:20
Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu temel öğretimden ortaöğretime geçiş ve yerleştirme sistemine yer verilerek Sistemin ayrıntılarının Yönerge ile düzenleneceğine vurgu yapılmıştır. Temel eğitimde orta öğretime geçiş sınav sistemi uygulanmaya başlanmıştır.(TEOGS)

11 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3 Kısım 1. Bölüm Madde:23
Tüm ortaöğretim kurumlarının; kayıt kabul, nakil ve geçişlerine yer verilerek okulların özelliklerine göre iş ve işlemleri ortak kriterlere bağlanarak nakil ve geçişler esnek hale getirilmiştir. Buna göre; aynı okul türünde sınırlama olmaksızın, farklı okul türlerinde ise onuncu sınıfın sonuna kadar nakil yapılabilmesine imkân verilmiştir.

12 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3 Kısım 1. Bölüm Madde:23
Yurtdışından gelen ve nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara nakline imkân verilmiştir. Örnek: yerleştirmeye esas puanı tutan bir Anadolu meslek lisesi öğrencisi kontenjan bulunmak kaydı ile, Fen lisesine de , Sosyal Bilimler Lisesine de, Anadolu Lisesine de, nakil olabilecektir. *Yurt dışından gelen öğrenciler ikametlerinin bulunduğu Anadolu liselerine gelebileceklerdir.

13 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3 Kısım 2. Bölüm Madde:36
Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık: 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise: 45 günle sınırlandırılmıştır. Velinin yazılı beyanı özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırılmıştır.

14 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3. Kısım 2. Bölüm Madde:36
6287 Sayılı Kanun Kapsamında Ortaöğretimin Zorunlu Hale Getirilmesine Bağlı Olarak, Öğrencilerin Bir Ortaöğretim Kurumuna Kaydettirilmesi Ve Devamının Sağlanması Konusunda Öncelikle Veli Sorumlu Kılınmış, Okul/Kurum Yöneticileri, Millî Eğitim Müdürleri Mahalli Ve Mülkî İdare Amirleri İse Yaptırım Ve Mevzuat Hükümlerini Uygulama Konusunda Yetkilendirilmişlerdir.

15 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 1. Bölüm Madde:43
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesinde; Sözlü Ve Ödevle Değerlendirme Yerine Proje Ve Performans Çalışmasına Yer Verilmiştir.

16 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3. Kısım 3. Bölüm Madde:40
Anayasal Ve Yasal Düzenlemelere Paralel Olarak Şehit Ve Gazi Çocuklarının Nakillerinde Kolaylık Sağlanmıştır.

17 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 5. Kısım Madde:73
Tasdikname ile ilgili hükümler çıkarılarak, bununla ilgili kavramlar yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda öğrenim durum belgesi ile okul/kurum değiştirme cezası kavramlarına yer verilmiştir.

18 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 3. Bölüm Madde:51
Uygulamadaki Puan ve Notla Değerlendirme Esasına Dayanan İkili Ölçme Değerlendirme Sistemi, Sadece Puanı Esas Alan Tekli Değerlendirme Sistemine Dönüştürülmüştür.

19 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 3. Bölüm Madde:56
Başarı puanı 45 den 50 puana yükseltilmiş, öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre iki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmasına dair hükümlere yer verilmiş, okul türlerine göre ortalama ile sınıf geçilmesine ilişkin farklılık kaldırılarak bütün okul türleri açısından yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf geçmelerine imkân verilmiştir.

20 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 10. Kısım 2. Bölüm Madde:160
Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere Üstün Başarı Belgesi verilmesine ilişkin hükme yer verilerek, iftihar listesine işlerlik kazandırılmıştır.

21 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 3. Bölüm Madde:58
Ortaöğretim Sisteminde Sınav Sayısı Ve Çeşidi Azaltılarak Ortalama Yükseltme Sınavları Kaldırılmış, Komisyon Marifetiyle Yapılan Sorumluluk Sınavları İse İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Yılda İki Kez (Kasım-Nisan) Yapılacak Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.

22 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 1. Bölüm Madde:49
(4982) Bilgi edinmeyle ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencinin sınav notlarına itirazda bulunabilmesine imkân verilerek, buna ilişkin süreç tanımlanmıştır.

23 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3. Kısım 1. Bölüm Madde:28
İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Öğrenci Değişim Programına Göre Yurt Dışına Gidip Dönen Öğrencilerin Kayıt, Kabul Ve Nakillerine İlişkin Hükümlere Yer Verilmiştir.

24 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 3. Bölüm Madde:58
Doğrudan Sınıfını Geçemeyen Öğrencilerden, Sınıf Bazında Başarısız Ders Sayısı En Fazla 3 Ders Olanlar İle Alt Sınıflar Da Dâhil Toplam 6 Dersten Başarısız Olanların Sorumlu Olarak Sınıf Geçmelerine İmkân Verilerek, Sınıf Tekrarının Azaltılması, Başarının Artırılması Hedeflenmiştir.

25 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 3. Kısım 1. Bölüm Madde:28
Ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmalarını teşvik eden hükümlere vurgu yapılmıştır.

26 M. E. B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 3
M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 4. Kısım 3. Bölüm Madde:58 ve 10. Kısım 4. Bölüm Madde:172 Zorunlu ortaöğretim kapsamında; sınıf tekrarına, öğrenim hakkının kullanılmasına, kayıt şartlarının yitirilmesine ve disiplin cezasına bağlı olarak örgün ortaöğretimle ilişiği kesilen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine yönlendirilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

27 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2. Kısım 3. Bölüm Madde:14
Ortaöğretim Kurumlarının Hafta Sonu, Yarıyıl Ve Yaz Tatili Dışındaki Resmî Tatil Günleri Konusunda, Ulusal Ve Resmî Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak, Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği Esas Alınmıştır.

28 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 5. Kısım Madde:69 / g
Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına bağlı olarak, Diploma Harcı kaldırılmıştır.

29 M. E. B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2. Kısım 1
M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2. Kısım 1. Bölüm Madde:9 ve 4. Kısım 2. Bölüm Madde:45/c 7. Kısım Madde:111 Zümre Öğretmenler Kurulu Öğrenim Süreçleri Ve Sınavlarla İlgili Alınacak Kararlarda Belirleyici Hale Getirilmiş Olup; Sınavların Ortak, Derslerin Blok Olarak Yapılmasına İlişkin Süreç Zümre Öğretmenler Kurulunun Önerisine, Öğretmenler Kurulunun Kararına Ve Okul Müdürünün Onayına Bağlanmıştır.

30 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 10. Kısım 4. Bölüm Madde:175
Okul Müdürüne, Öğrenciyle İlgili Acil Disiplin Durumlarında 10 İş Gününe Kadar Tedbir Kararı Alabilme Yetkisi Verilmiştir.

31 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 6. Kısım 2. Bölüm Madde:87
Öğretmenlerin Genel Kültür, Özel Alan Ve Pedagojik Formasyon Alanlarında, Bilgi Ve Görgülerini Artırmak, Öğretmenlere Yeni Beceriler Kazandırmak, Eğitim Ve Öğretimde Karşılaşılan Problemlere Çözüm Yolları Bulmak Amacıyla Ders Kesiminde Ve Yeni Ders Yılı Başlangıcı Öncesinde Mesleki Çalışma Yapmalarına Ve Bu Çalışmanın Ücretlendirilmesine Dair Hükümlere Yer Verilmiştir.

32 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 9. Kısım Madde:154
Bireylerin Hayat Boyu Eğitim Uygulamaları Kapsamında; Okulların Bina, Tesis, Araç-gereç, Personel Ve Kapasitelerinden Azamî Derecede Yararlandırılmasına İmkan Verilerek, Okulların Hafta Sonu, Yarıyıl Ve Yaz Tatilleri Dâhil Olmak Üzere Gerektiğinde Saatleri Arasında Yıl Boyunca Açık Bulundurularak, Şartları Uygun Olan Bütün Okullardan Tam Gün Tam Yıl Yararlanılabilmesine İmkan Verilmiştir.

33 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkürler KAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları