Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSLİPİDEMİ ve KBH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSLİPİDEMİ ve KBH."— Sunum transkripti:

1 DİSLİPİDEMİ ve KBH

2 Kwan B et al, J Am Soc Nephrol (2007)

3 Artmış serum trigliseridi
HD için sık heparinizasyon Artmış apoC-III/apoC-II oranı Diğer plazma lipaz inhibitörleri Bozulmuş karbonhidrat toleransı Lipoprotein lipaz (LPL) ve hepatik trigliserid lipaz (HTGL) aktivitelerinde azalma Normal veya artmış hepatik VLDL sentezi Fraksiyone trigliserid katabolik hızında azalma Artmış serum trigliseridi Kwan CHB et al, J Am Soc Nephrol (2007)

4 Chan DT et al, Atherosclerosis (2007)
KBH ve Renal Replasman Tedavilerinde Plazma Lipid Konsantrasyonlarındaki Değişimler Nefrotik sendrom KBH evre 1-4 KBH evre 5 Hemodiyaliz Periton diyalizi Post renal transplant Total kolesterol Trigliserid LDL kolesterol HDL kolesterol Chan DT et al, Atherosclerosis (2007)

5

6 İnflamasyon / Malnutrisyon
Total Kolesterol Relatif Ölüm Riski n= 206 213 130 85 43 65 52 29 İnflamasyon / Malnutrisyon CHOICE STUDY, Liu Y, JAMA (2004)

7

8

9 Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA) ve Kardiyovasküler Hastalık

10 Nükleolus Proteinleri Dimetilamin+L-Sitrulin
PRMT 1 CH3-Proteinleri Hidroliz L-Arginin ADMA DDAH NO sentetaz NO+L-Sitrulin Dimetilamin+L-Sitrulin 250 mikromol/gün Renal Atılım 50 mikromol/gün Zoccali C, J Hypertens (2006)

11 ADMA ile ilişkili gözlemler
Carotis intima media kalınlığı Konsantrik sol ventrikül hipertrofisi Tüm nedenlere bağlı ve kardiyovaskuler mortalite ile ilişki

12 ADMA Düzeyini Düşüren İlaçlar
L-Arginin ACE İnhibitörleri, AII Reseptör Blokörleri Metformin ve thiazolinedionlar

13 Homosistein ve Kardiyovasküler Hastalık

14 PROTEİN KATABOLİZMASI  SİSTEİN SÜLFİNAT (CSA)
DİYET METHİONİN AdoHcy AdoMet  REMETİLASYON (Azalmış renal atılım ?)  HOMOSİSTEİN  Serin  SİSTATYONİN  TRANSSÜLFÜRASYON  SİSTEİN ? PYRUVAT  SİSTEİN SÜLFİNAT (CSA) HİPOTAURİN  SÜLFAT TAURİN

15 Hiperhomosisteinemi Nedenleri
Genetik enzim polimorfizmleri MTHFR, methionin sentetaz, sistatyonin B sentetaz Diyette yetersiz folik asit, vitamin B12, vitamin B6 ve methionin Kronik alkol alımı, sigara kullanımı, yüksek kahve tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleri Böbrek yetmezliği Son dönem diabet Sistemik lupus eritematosus Hiperproliferatif bozukluklar İlaçlar (metotrexat, sulfonamidler, antiasitler) Kaul et al, J Am Coll Cardiol (2006)

16 Atherotrombozda Homosistein ile İlişkili Patofizyolojik Mekanizmalar
LDL-kolesterolü okside eder Endoteliyal fonksiyonları bozar Damar duvarına monosit adezyonunu artırır Lipid alımı ve birikimini artırır İnflamatuvar yolakları uyarır Düz kas proliferasyonunu uyarır Platelet disfonksiyonuna neden olur Koagülasyon faktörlerini aktive ederek tromboza eğilim yaratır Kaul S et al, J Am Coll Cardiol (2006)

17 Homosistein Düzeyini Düşürme Seçenekleri
Folik asit, mcg Vitamin B6, mg Vitamin B12, mcg Trimetilgliserin (TMG), mg Kolin, mg İnositol, mg Çinko, mg S-adenosil-methionin, mg Kaul et al, J Am Coll Cardiol (2006)

18 “REVERSE EPIDEMIOLOGY”
BMI KAN BASINCI HOMOSİSTEİN KOLESTEROL

19 Leptin ve Kardiyovasküler Hastalık

20 Leptinin yararlı etkilerinde azalma
Obesite Obesite Leptin rezistansı Hiperleptinemi Hiperleptinemi Leptinin yararlı etkilerinde azalma Endotel disfonksiyonu Oksidatif stres Azalmış PON1 Trombosit agregasyonu Atheroskleroz SMC proliferasyonu İnflamatuvar reaksiyon Atheroskleroz

21  İnsülin sensitivitesi
 LEPTİN LEPTİN  KBH  -MSH  BAT SNA  Renal SNA  Sempatik aktivite  Natriüresis  İnsülin sensitivitesi  Endotelial NO Pressör Depressör Correia MLG ve Haynes WG, Curr Opin Nephrol Hypertens (2004)

22 Eritropoietin ve Kardiyorenal Sendrom

23 - + ? Sitokinler ROS NO SNS RAS Hipoksi Renal EPO yapımı
Eritroid progenitör hücre Endotel hücresi Beyin ve spinal kord Böbrek Kalp Antiapoptosis  eritropoez Antiapoptosis Migrasyon Proliferasyon Anjiogenez Antiapoptosis Proliferasyon Antiapoptosis Proliferasyon Antiapoptosis Proliferasyon Jie KE et al, Am J Physiol Renal Physiol (2006)

24 Aktive Epo Reseptörünün Hücre Fizyolojisine Etkileri
ORGAN EpoR Aktive EpoR’nin etkisi Kalp Kardiyomyosit Proliferasyon, antiapoptosis Kardiyomyoblast Kardiyofibroblast Böbrek Tübüler hücre Mezengial hücre Glomerüler hücre Vasküler sistem Endotel hücresi Migrasyon, proliferasyon, antiapoptosis, anjiogenez Endotel progenitör hücresi Kemik iliğinden mobilizasyon, proliferasyon, diferansiyasyon Vasküler düz kas hücresi Antiapoptosis Jie KE et al, Am J Physiol Renal Physiol (2006)

25 Epo’nun hücre içi sinyal yolları
Jie KE et al, Am J Physiol Renal Physiol (2006)

26 EPO’nun Kardiyorenal İlişkideki Rolü
EPO ve NO: İnvitro düşük düzeylerde NO’yu artırır Yüksek düzeylerde NO’yu azaltır EPO ve ROS: Eritrosit kitlesini artırarak ROS’u azaltır EPO ve Sempatik Sistem: Kan norepinefrin düzeyini artırır EPO ve İnflamasyon: IL6, TNF-, CRP ve MCP-1’i azaltır EPO ve RAS: VSMC’de anjiotensin II’ye sensitiviteyi artırır

27 Kardiyorenal İlişkide Cinsiyet Farklılığı

28

29


"DİSLİPİDEMİ ve KBH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları