Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Tıbbi Sosyal Hizmet İyi Uygulama Örnekleri Tarih: 1 Nisan2014 İZMİR T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

2 İyi Uygulama Örnekleri
Acil Servis Hasta Okulu Projesi Engelsiz Muayene Projesi Beyaz Kod İyileştirme Projesi Sosyal Hizmet Talep Bildirimi Kıyafet Temini Projesi

3 ACİL SERVİS HASTA OKULU PROJESİ
Başlangıç Tarihi:

4 ACİL SERVİS HASTA OKULU PROJESİ
KAPSAM Hasta hakları başvuruları ve yapılan değerlendirmelerden hastalarımızın sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilecekleri, hastane kuralları, prosedürü ve tedavi süreci, hastalıkları hakkında eksik ve yanlış bilgilere sahip oldukları öğrenilmiştir.

5 ACİL SERVİS HASTA OKULU PROJESİ
AMAÇ Acil Servis Hasta Okulu Projesinin amacı, İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı 14 hastane Acil Servislerine müracaat, son bir yıl içerisinde kronik hastalığa bağlı aynı tanıyla 2 den fazla başvuru yapmış hastaların hastalıkları ve sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacakları konusunda bilgi düzeyini arttırmak amaçlanmıştır. Kısa vadede hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla paylaşım sağlanması ve tedaviye uyumunun arttırılması amaçlanırken uzun vadede standart uygulanması sağlanacak İnteraktif Hasta Bilgilendirme Uygulaması hasta profilimiz üzerinde olumlu değişikler planlanmaktadır. Acil servislere yapılan acil olmayan başvuruların önlenmesi, triaj yönetimine destek sağlanması beklenmektedir.

6 ACİL SERVİS HASTA OKULU PROJESİ
İŞLEM BASAMAKLARI Acilen servise yıl içerisinde kronik hastalığa bağlı aynı tanı ile 2 den fazla başvuru yapan hastalarımıza yönelik ayrı konu başlıklarında eğitim panelleri düzenlenecek, Panellerde hastane kuralları, sosyal destek sitemleri, kişisel gelişim gibi birçok konuda kısa bilgilendirilmeler sağlanacak, Sağlık tesisleri acil servis hastalarını otomasyon üzerinden tarama yoluyla tespit edecek, telefonla çağrılacak, Hastane içi yapılan duyurularla, eğitim programını içerir broşürleri takip ederek hastalar eğitimlere katılım sağlanabilecek, Acil servis hasta kayıt alanlarında da kayıt sağlanabilecektir.

7 ACİL SERVİS HASTA OKULU PROJESİ
HEDEFLER /ELDE EDİLECEK SONUÇLAR Hasta – sağlık çalışanı arasında iletişim köprüsü oluşturmak, Hastane (tedavi) dışında hasta – sağlık çalışanı arasında güven bağı oluşturmak, Sağlık çalışanına yönelik şiddetin azaltılması, Hastaların ayaktan ve yatarak alınan tedaviye uyumunu artırmak, Kazanılan sağlık iyilik halinin devamını sağlamak hedeflenmektedir. Standart hale getirilmiş hasta bilgilendirme seminerleri, Eğitim materyalleri, Hasta Okulu Sempozyumu, Saha araştırmaları elde edilecek sonuçlarımızdandır.

8 ACİL SERVİS HASTA OKULU PROJESİ
PROJENİN BULUNDUĞU AŞAMA Acil Servis Hasta Okulu Projesinin Pilot Uygulaması tamamlanmış olup 15 hastanede kullanıma sunulmak üzere afiş, broşür ve materyal çalışmaları yapılmaktadır.

9 ENGELSİZ MUAYENE PROJESİ
Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2014

10 ENGELSİZ MUAYENE PROJESİ
KAPSAM Anayasanın 10 Maddesinde “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” belirtilmiş olup engellilere yönelik pozitif ayrımcılığa yer verilmiştir. Bu kapsamda hastanelerde engelli vatandaşların, normal hasta sırasına tabi tutulmaması gerekmektedir. Engelli hastaların MHRS randevusu alırken öncelik hakkı kullanamamakta olduğu bilinmektedir. Sağlık tesisleri iç ve dış mekan düzenlemeleri göz önüne alındığında hizmetten faydalanmakta engellerle karşılaşmaktadır. Her engelli grubunun yaşadığı sorunlar farkıllıık göstermektedir. Muayene sürecinde refakat ihtiyacı ortaya çıktığı görülmektedir.

11 ENGELSİZ MUAYENE PROJESİ
AMAÇ Engelli vatandaşların randevu sisteminden (MHRS) ve sağlık hizmetlerinden (poliklinik hizmetleri) öncelikli ve kolay hizmet almasını; hizmet sunumumuza ulaşılabilirliğini engelleyecek fiziksel nedenleri ortadan kaldırmak; ulaşılabilir kurum ve sağlık hizmet sunumu sağlamak; vatandaşların poliklinik hizmetlerinde gerekli yönlendirme ve refakat hizmetinin sağlamak amaçlanmıştır.

12 ENGELSİZ MUAYENE PROJESİ
İŞLEM BASAMAKLARI Engelli bireylere hizmet verecek engelsiz muayene masaları kurulması, Tüm engelli gruplarına yönelik danışmanlık ve destek hizmeti sağlayacak yeterlilikte personel istihdamı, MHRS siteminden ve hastaneden randevu alan hasta, muayene ve tedavi sürecinde refakat desteği sağlanacaktır. İhtiyaç değerlendirmesi yapılan hastanın muayene günü ve saati göz önüne alınarak refakat destek randevusu verilir. Randevu günü hasta karşılanarak muayene refakati sağlanır. Engelli hastaların tedavi ve muayene süreçleri hızlandırılacaktır. MHRS randevu sisteminde öncelikli muayene hizmeti ve ihtiyaç analizi değerlendirmesini sağlanması planlanmaktadır.

13 ENGELSİZ MUAYENE PROJESİ
HEDEFLER /ELDE EDİLECEK SONUÇLAR Anayasal sorumluluklar yerine getirilerek engellilere yönelik pozitif ayrımcılık sağlanması, Toplumsal duyarlılık arttırılması Engelli hasta memnuniyetinin artırılması, Engelli hastaların sorunsuz muayenesinin sağlanması, Engelli hasta ve hasta yakınlarının ayaktan ve yatarak alınan tedaviye uyumunu artırmak hedeflenmektedir. Sağlık tesislerine başvuran engelli hastalara yönelik istatistiksel çalışma, Engelsiz muayene masaları elde edilecek sonuçlarımızdandır.

14 ENGELSİZ MUAYENE PROJESİ
PROJENİN BULUNDUĞU AŞAMA Pilot Uygulama için 3 hastanemiz tespit edilmiştir. Engellilere yönelik özel olarak tasarlanmış danışma masası tasarlanmıştır. Engelsiz muayene danışma masaları standart görünüm çalışmaları yapılmaktadır. Afiş ve broşürler hazırlanmaktadır. Tüm sağlık tesislerimizde birim bazlı engelli hasta başvuru istatistik çalışması başlatılmıştır.

15 BEYAZ KOD UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME PROJESİ
Başlangıç Tarihi: 5 Mayıs 2014

16 BEYAZ KOD UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME PROJESİ
KAPSAM Beyaz kod başvuruları incelendiğinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet arttığı görülmekte olup azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması gereklilik göstermektedir. Beyaz kod uygulamalarında hukuksal sürecin takibinde sağlık çalışanının aktif desteğinin alınamadığı, davaların geç sonuçlandığı ve sonuçlanan davalar hakkında bilgilendirme eksikliği olduğu öğrenilmiştir.

17 BEYAZ KOD UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME PROJESİ
Hasta ve çalışan odaklı uygulama anlayışı ile çalışana yönelik şiddet vakalarında yönetsel ve psikososyal desteğin yapılandırılması, Güvenli ve güvenilir sağlık tesisi oluşturmak, Hastane Yönetimi- Sağlık Çalışanı, Sağlık Çalışanı - Hasta ve Hasta Yakınları arasında olumlu iletişim köprüsü oluşturmak, Sağlık çalışanlarının risk ve önlemlerini tanımlarında yönetsel destek sağlanması amaçlanmıştır.

18 BEYAZ KOD UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME PROJESİ
İŞLEM BASAMAKLARI Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin koordinasyonunda yürütülmek üzere Proje Uygulama Paketi (PUP) oluşturulmuştur. Çalışana Geçmiş Olsun Ziyareti Çözüm Odaklı Birim Toplantıları Hizmet Alımı Personele Yönelik Hukuksal Destek Çalışmaları Hasta ve Çalışan Odaklı Beyaz Kod Müdahalesi Sağlıklı ve Güvenli Ortamda Çalışma Formu Uygulaması PUP içerisinde planlanan alt hizmetler hastane yönetimi desteği ile uygulanacaktır. Tüm alt hizmetler kayıt altına alınacak ve istatistiksel veriler takip edilecektir.

19 BEYAZ KOD UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME PROJESİ
HEDEFLER /ELDE EDİLECEK SONUÇLAR Çalışan memnuniyetinin artırılması, Sağlık çalışanlarının hukuksal sürece takibinde aktif rol almalarının sağlanması hedeflenmektedir. Standart Uygulama Modülü, Risk değerlendirme Formları Birim odaklı düzenleyici önleyici faaliyetler elde edilecek sonuçlarımızdandır. PROJENİN BULUNDUĞU AŞAMA Sağlık çalışanına yönelik şiddet algısı, beyaz kod sürecinin bilinirliği hakkında saha araştırması başlatılmıştır.

20 SOSYAL HİZMET TALEP BİLDİRİMİ
Başlangıç Tarihi: Nisan 2012

21 SOSYAL HİZMET TALEP BİLDİRİMİ
KAPSAM Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi gereğince HBYS üzerinde Sosyal Hizmet Birimi ekranı oluşturulmuş istenmiştir. Oluşturulan kayıt ekranı ile bir adım öteye geçilerek birimler arası bildirim ve takip sürecini sağlayacak HBYS kayıt ekranı oluşturulmuştur. Sağlık tesislerine ayaktan veya yatarak tedavi görev, sosyal desteğe ihtiyacı olan hastaların bildirimlerinin kayıt üzerinde ve düzensiz yapıldığı, hasta mahremiyeti ihlali bulunduğu; hastanın sosyal hizmet müdahalelerine ilişkin geçmiş bilgilerinin edinilemediği bilinmektedir. AMAÇ Sosyal endikasyon bildirim ürecinin tanımlanması, Hasta bildirimlerinin kayıt altına alınması, Birimler arası koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır.

22 SOSYAL HİZMET TALEP BİLDİRİMİ
İŞLEM BASAMAKLARI Acil Servis, yataklı klinik ve poliklinikten hemşire ve/veya doktor tarafından ilgili hastanın protokolü üzerinden konsültasyon (bildirim) yapılır. Bildirim istemi Sosyal hizmet Birimi tarafından kullanılan bildirim ekranına düşer. Sosyal hizmet müdahale aşamaları kayıt ekranındaki ilgili bölümlere kaydedilir. İstemi yapan klinik sosyal hizmet müdahalesinin Sonuç bölümünü hasta protokolü üzerinden görebilir.

23 SOSYAL HİZMET TALEP BİLDİRİMİ
İŞLEM BASAMAKLARI Tüm hasta bildirimleri otomasyon üzerinden yapılmaktadır. İstatistik raporları, Sosyal inceleme Raporları, Hasta Görüşme Raporu rapor bölümünde Raporlama butonundan temin edilebilmektedir. Geriye dönük bilgi değişikliği yapılamamaktadır. Hastanın geçmişi ve takibi hakkında kayıtlı bilgi oluşturulmaktadır. Birimler arası bilgi paylaşımı yapılabilmektedir.

24 SOSYAL HİZMET TALEP BİLDİRİMİ
PROJENİN BULUNDUĞU AŞAMA Sosyal hizmet birimi bulunan 5 sağlık tesisimizde HBYS Sosyal Hizmet Talep Bildirim ekranı kullanılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır. Yönergede belirtilen faaliyet formuna müracaat eden hasta sayısı eklenmiştir.

25 KIYAFET TEMİNİ PROJESİ
Başlangıç Tarihi: Mart 2013

26 KIYAFET TEMİNİ PROJESİ
KAPSAM Hastalarımızın büyük çoğunluğunun maddi yetersizlik içinde olduğu, çeşitli nedenlerle kıyafet ihtiyacı olan hastaların tedavi süresince ve taburcu olurken kullanımlarına sunulmak üzere kıyafet ihtiyacının karşılanması gerekliliği bulunmaktadır. AMAÇ Hastaların- özellikle sosyal endikasyon -yataklı tedavi sürecinde asgari giyim ihtiyacının karşılanması, hasta mahremiyetinin sağlanması, tedaviye uyumun desteklenmesi amaçlanmıştır.

27 KIYAFET TEMİNİ PROJESİ
UYGULAMA SÜRECİ Sağlık tesisleri tarafından ihale yolu ile giysi ve malzeme temini sağlanacak (ihaleler proje ile gerekçelendirilecek), Kıyafet ve malzemeler için depo oluşturulacak, HBYS üzerinden ayrı alan oluşturularak malzemenin hasta adına servise çıkışı yapılacak, İhtiyaç, Sosyal Hizmet Birimleri tarafından değerlendirilecektir. Kıyafet ve malzemeler hastada kalabileceği gibi ihtiyaç sonlandırıldığında yıkanarak depoda muhafaza edebilecek. ELDE EDİLECEK SONUÇLAR Hastaların- özellikle sosyal endikasyon -yataklı tedavi sürecinde asgari giyim ihtiyacının karşılanması, hasta mahremiyetinin sağlanması, tedaviye uyumun desteklenmesi amaçlanmıştır. PROJENİN BULUNDUĞU AŞAMA Pilot uygulama olarak bir hastanemizde başlatılmış olup iş akışı planlaması yapılmakta olup, ihale süreci takip edilmektedir.

28 TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Teşekkürler….. İZMİR GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 123/11 Sok. No:6 Poligon Mh. Karabağlar / İZMİR Tlf: (0232) Fax: (0232)


"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları