Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 1 1 1 2 2 3 3 3 Öğrenme Yaklaşımları Öğrenme Yaklaşımları
BU BENİM ESERİM MATEMATİK – FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 1 Öğrenme Yaklaşımları 1 1 Öğrenme Yaklaşımları Öğrenme Yaklaşımları 2 Proje nedir? Nasıl yapılır? Neden Proje Çalışması? 2 Proje nedir? Nasıl yapılır? Neden Proje Çalışması? 3 “Bu Benim Eserim” Başvurudan Sergiye… 3 3 “Bu Benim Eserim” Başvurudan Sergiye…

3

4 Öğrendiklerimizin ... ÖĞRENME %1 TATMA %2 DOKUNMA %4 KOKLAMA %10 DUYMA
%83 GÖRME

5 Her bir öğrenci; Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır.

6 Çağdaş Öğrenme Kuramları
Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, İş Birliğine Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Aktif Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Tam Öğrenme Çoklu Zeka kuramı, Kolb öğrenme kuramı

7 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenmede hedefler: karmaşık zihinsel problemleri çözebilen, iş birliği içinde çalışabilen, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen, yaptığı çalışmaların sonucunda bir ürün ortaya koyabilen ve uzun vadede hayat boyu öğrenebilen özerklik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Yaklaşımın temeli, bir konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerin konu hakkında bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgileri kullanabilmeleridir.

8 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME Buluş Yoluyla Öğrenmede, öğrenci sadece uyaranlara cevap veren değil, ferdi tepkilerle etkin biçimde araştırarak öğrenen kişidir. Öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu görüşü kabul edilmektedir. Öğrenme için fazla zaman gerekmektedir.

9 PROJE ÇALIŞMASI Anasayfa
Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar Proje bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanır.Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar.Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir. Anasayfa

10 Proje nedir? Nasıl yapılır? Neden Proje Çalışması?
BU BENİM ESERİM MATEMATİK – FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje nedir? Nasıl yapılır? Neden Proje Çalışması?

11 PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;
Değişimi hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

12 PROJE NEDİR? Bilimsel bir çalışma olan projede,
Gözlem yaparak bilgi toplama, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

13 PROJENİN AMACI Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

14 PROJENİN HEDEFLERİ Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek. Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak. Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

15 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar.

16 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Projenin konusunu seçmek . Bilgi toplamak Projenin tanımlanması Projenin yürütülmesi Değerlendirme ve Rapor Yazımı

17 1. Projenin konusunu seçmek .
Proje konusu İlgi çeken, Üzerinde düşünülen, Merak edilen konulardan seçilmelidir.

18 1. Projenin konusunu seçmek .
Proje konusu seçerken en iyi fikirler: Seyahat ederken, Haber dinlerken, Gazete okurken ve İnsanları ilgilendiren problemler düşünülürken oluşur.

19 2. Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır.

20 3. Projenin tanımlanması
Projenin Amacı, Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

21 3. Projenin tanımlanması
Hedefler, Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

22 3. Projenin tanımlanması
Yöntem Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

23 3. Projenin tanımlanması
Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanarak çalışma takvimi hazırlanmalıdır.

24 3. Projenin tanımlanması
Beklenen Sonuçlar Her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

25 4. Projenin yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda yürütülür.

26 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı
Bu aşamada proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

27 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

28 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (2)
Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

29 Öğretmenler Proje Çalışmalarını Nasıl Değerlendirecek?

30

31

32

33 ÖRNEK UYGULAMA

34 Konu: “Kanın yapısı ve görevleri”
Süre: Konuların araştırılması ve uygulamalar için 3 hafta süreniz vardır Açıklamalar: 6. sınıflardan 2 kişilik grup oluşturulacak

35 Problem: Kan, damarlar içindeki inişli, çıkışlı uzun seyahatinde neleri başarır? Kimlere yardım eder? Kimlerle savaşır? Eğitim hedefleri: Kanın yapısını mikroskopta inceleyebilmek, kanın nelerden oluştuğunu kavrayabilmek, kan hücrelerinin şekil ve yapı olarak birbirinden farklı olduğunu kavrayabilmek, kan hücrelerinin görevlerini kavrayabilmek, farklı ortamlardan bilgi toplayabilmek, deney yapabilmek, sonuç çıkarabilmek ve bunları ilişkilendirerek kaydedebilmek, ortak çalışmalar yapabilmek

36 Görevler: ..... hastanesine gidilerek mikroskopta kan incelenecek, Laboratuar görevlilerinden ve doktorlardan kanın yapısı ile ilgili bilgi alınacak, mikroskopta görülen kan hücrelerinin şekilleri çizilerek farklılıkları belirtilecek, kan hücrelerinin görevleri internetten, çeşitli ansiklopedilerden, sağlık kitaplarından, insan vücudu nasıl çalışır (Tubitak Yayınları) adlı kitaptan, insan vücuduna yolculuk ve CD-ROM lardan yararlanılarak araştırılacak, yapılan çalışmanın sunusu hazırlanarak çalışma sunulacak.

37 Etkileşim: Öğrencilere araştırma ve inceleme görevleri ve uygulamalarla ilgili ödevler verilecek, hastanede laboratuar görevlileri ve doktorlar bilgi aktaracak, öğrenciler ortak çalışmalar yürütecek. Uygulama Ortamları: Hastane, laboratuar, sınıf

38 Değerlendirme: Sunu, içerik ve kullanılan kaynaklar bakımından değerlendirilecektir. Bilgilerin doğruluğu değerlendirilecektir. Sununun yapılışı değerlendirilecektir. Araçlar: Mikroskop, lam, lamel, deney tüpleri, kan, ansiklopediler, kitaplar, dergiler, bilgisayar, insan vücuduna yolculuk CD –ROM Anasayfa

39 Proje İle İlgili Bağlantılar
MEB Earged Fen ve Teknoloji Dersi kaynak sitesi Fen Projem Örnek Proje Konuları için: Proje Nasıl Hazırlanır? Fen projeleri hazırlama, proje ve resimler Proje Nasıl Yapılır? Proje Hakkında detaylı bilgi için TÜBİTAK Veri Tabanları Erişim Sayfası:


"BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları