Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME HEDEFLİ EĞİTİM SİSTEMİ. Öğrencilerin ilgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğretim yaşantılarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME HEDEFLİ EĞİTİM SİSTEMİ. Öğrencilerin ilgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğretim yaşantılarının."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME HEDEFLİ EĞİTİM SİSTEMİ

2 Öğrencilerin ilgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğretim yaşantılarının düzenlenmesidir. ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

3 Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenen değişiklikleri meydana getirme veya yeni davranışlar kazandırma sürecidir. KLASİK EĞİTİM

4 EDİNİLMİŞ ÇARESİZLİK Sürekli ikinci el bilgiye mahkum edilen,kendisinden orijinal ve yeni hiçbir şey istenilmeyen eğitim sürecinden çıkan öğrencinin hayata atıldığında orijinal ve yeni bir şey üretememesini çok görmemeliyiz.

5

6

7 “Öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireylerde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.” “Öğretmek, söylemek ve bilgi aktarmaktır yani öğrenen kişi pasif durumdadır.” ÖĞRETME NEDİR?

8 ÖĞRENME NEDİR? “Öğrenme hem zekanın,hem güdülenmenin hem de transferin ürünüdür.” (Wertheimer,Kofka,Köhler) ‏ “Öğrenmek davranış değişikliği ve performans iyileşmesidir. Birey aktif durumdadır.

9 Öğrenci Merkezli Eğitimde ÖĞRENCİ  Bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip  Araştırmacı ve sorgulayıcı  Ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen  Bilgiyi kullanıp paylaşabilen  İletişim kurma becerilerine sahip  Teknolojiyi etkin kullanabilen  Kendini gerçekleştirmiş  İnsanlığın ortak değerlerini sahiplenmiş  Yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın bireyler

10 1-Psikodrama yöntemi 2-Buluş yöntemi 3-İroni yöntemi 4-Tartışma yöntemi 5-Araştırma yöntemi 6-Gösteri yöntemi 7-Deney Yöntemi 8-Gezi,gözlem ve inceleme yöntemi 9-Soru - cevap yöntemi ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMINI ESAS ALAN YÖNTEMLER

11 1-Psikodrama Yöntemi  Öğrenci duygularını eğiten,kişiliğinin sınırlarını genişleten,esnekleştiren bu yöntemde öğrenciler,yaşanmış ve yaşanması olası olaylar karşısında daha derin anlama,güzel davranışları benimseme becerileri kazanırlar

12 2-Buluş Yöntemi  Önceden bilinmeyeni algılamak için düşüncelerin sentezlendiği bir yöntemdir. Öğrencilerin zihinsel çabalarını artırır. Öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar.

13

14 3-İroni Yöntemi  Öğrenciye yaşamın alışılmışın dışında olayları da getirebileceğini ve buna hazırlıklı olması gerektiğini öğretir. Öğrencinin hayatın karşısına çıkardığı sürprizleri daha kolay kabullenmesini ve daha dayanıklı olmasını sağlar.

15

16 4-Tartışma Yöntemi  Üyelerin yüz yüze bulunduğu bir grupta,bir liderin yönlendiriciliğinde belli bir konuda yapılan planlı ve sistemli etkileşim sürecidir.  Tartışma yöntemini kullanan öğrenciler farklı fikirlere karşı daha hoşgörülü olmayı ve sosyal yardımlaşmayı daha iyi öğrenirler.

17

18 5-Araştırma Yöntemi  Bu yöntemde öğretmen,öğrencilerin ilgisini çekecek sorunlar bularak öğrencilerden bu sorunları incelemesini ister.

19 6-Gösteri Yöntemi  Öğrencilerin herhangi bir öğrenme konusunu,alanında usta kişilerden öğrenmesine dayanan bu yöntemde öğrencide Mükemmelliyyet fikri gelişir.

20

21 7-Deney Yöntemi  Bu yöntemde birden fazla duyu organı kullanarak öğrenme oluştuğu için,öğrenme daha kalıcı olmaktadır.

22

23 ÖĞRENME SÜRECİNİN DOĞASI 1 Öğrenme, bireyin kendi algıları, düşünceleri ve duygularından süzerek edindiği bilgi ve deneyimlerden anlamı keşfetmesi ve yapılandırması sürecidir.

24

25 ÖĞRENME SÜRECİNİN AMACI 2 Her öğrenci, elde ettiği verilerden bir anlam yaratmak, bunu gözden geçirmek ve diğerleri için anlaşılır hale getirmek üzere çaba gösterir.

26 BİLGİNİN YAPISI 3 Her öğrenci daha derin bir anlama etkinliğini yapılandırmak için eski ve yeni bilgileri arasında özgün bağlantılar kurar.

27 BİLİŞ BİLGİSİ (Cognitif Science) 4 Öğrencinin, nasıl düşüneceğini planlayıp, gözlemleyip, değerlendirerek, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

28 GÜDÜLENME 5 Öğrencinin kontrol düzeyi, sorumluluk duygusu, hedefleri, ilgi alanları, yeterlikleri ve beklentileri başarma güdüsünü besleyen etmenlerdir.

29 ÖĞRENMEYİ GÜDÜLEYİCİ ÖDEVLER 6 Merak, yaratıcılık ve kompleks düşünmeyi harekete geçiren güvenilir ödevler verildiğinde öğrenci giderek zorlaşan ödevler yapmaya güdülenir.

30 SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK 7 Farklı özgeçmiş, ilgi ve değerlere sahip bireylerin birbirleri ile etkileşimi, öğrenmeyi kolaylaştırır.

31 AMAÇLAR  Bilgili insan,  Bilginin farkında olan,  Bilgiye ulaşmanın yollarını bilen,  Ulaştığı bilgiyi anlamlandırarak öğrenen  Üretmiş olduğu bilgilerden yeni bilgiler üretebilen,  Ürettiği bilgileri sorun çözmede kullanabilen, bireyler yetiştirmek.

32 Niçin öğrenci merkezli öğretim? Günümüzde teknolojik ve bilimsel alanlarda hızlı bir gelişme ile gözlenen değişim, toplumun ve iş dünyasının her kesimine yansımaktadır. Buna bağlı olarak beklenti ve ihtiyaçlar da değişim göstermektedir.

33 Toplumun beklentisine göre birey  Tek başına ayakta durabilen,  Sorumluluk alan,  Problem çözme odaklı düşünebilen  Takım ile çalışabilen,  Sürece önem verebilen,  Bilgiye ulaşmayı ve öğrenmeyi öğrenen  Değişik kültürleri öğrenen  Kendini tanıyan  Kendine güvenen  Yaratıcı olan  Bariyerleri kaldıran  Bilgiyi üreten  Eleştirel bakabilen

34 EĞİTİM ÖĞRETİM HEDEFLERİ  Öğrenme Çıktılarına Dayalı Eğitim  Öğrenci Merkezli Eğitim  Aktif Öğrenme  Buna Uygun Fiziki Altyapı  Örgün Yaygın Hayatboyu Öğrenmeyi Kapsayan Esnek Öğrenme  Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirtme Metotları  Kalite Güvencesi  Akreditasyon


"ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME HEDEFLİ EĞİTİM SİSTEMİ. Öğrencilerin ilgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğretim yaşantılarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları