Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Proje Tabanlı Öğrenme Modeli Dayandığı görüş Constructivism (Yapılandırmacı Görüş) Öğrenme Odaklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Proje Tabanlı Öğrenme Modeli Dayandığı görüş Constructivism (Yapılandırmacı Görüş) Öğrenme Odaklı."— Sunum transkripti:

1 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Proje Tabanlı Öğrenme Modeli Dayandığı görüş Constructivism (Yapılandırmacı Görüş) Öğrenme Odaklı bir süreçtir. (Öğretme Değil)

2 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Eğitimin Amacı öğrencilere (statik, durağan) bilgiyi aktarmaktan çok onlara bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalı Bilim ve teknoloji hızla gelişiyor bilgiler hızla yenileniyor ve değişiyor, bu nedenle

3 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Proje tabanlı öğrenim nedir?   Öğrencilerin süreçte aktif olarak yer aldıkları   Kendi öğrenme süreçlerini planladıkları   Süreci değerlendirdikleri   Bireysel ve grup olarak çalışabilecekleri bir öğrenme sürecidir. (www.meb.gov.tr)

4 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJE Proje bir tasarıdır. Tasarı geliştirmeye yönelmiş bir süreçse, ilişkisel öğrenmeyi ve sürekli yeniden yapılanan bir zihinsel modeli ön görür TABANLI Tabanlı sözcüğü, projenin bir hedef değil, bir süreç olduğu gerçeğini vurgulamakta ve projeyi tamamlanmış bir bitirme ödevi olmaktan kurtarmaktadır.ÖĞRENME Öğrenme ise dikkati öğretenden öğrenene kaydırarak, gerçek Anlamda öğrenci merkezliliğin altını çizmektedir.

5 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENME Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır.

6 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

7 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR P.T.Ö Basamakları Özgün ürün 1.PROJE Konu Seçimi Bilgiyi toplamak 2. İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmek 3. PROJENİN Tanımlanması Bilgiyi organize etmek 4. PROJENİN Yürütülmesi Zamanı kullanmak 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı Planlama yapmak

8 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR GELENEKSEL  PROJE TABANLI Önceden cevabı belirlenmemiş bir problem, araştırma var,Önceden cevabı belirlenmemiş bir problem, araştırma var, Hata ve değişimi hoşgörüyle karşılayan bir ortam var,Hata ve değişimi hoşgörüyle karşılayan bir ortam var, Öğrenciler bir programa bağlı kalarak kararlarını veriyorlar,Öğrenciler bir programa bağlı kalarak kararlarını veriyorlar, Öğrenciler, bir çözüme ulaşmak için BİR DİZİ işlem tasarlıyorlar,Öğrenciler, bir çözüme ulaşmak için BİR DİZİ işlem tasarlıyorlar, Öğrenciler, aktiviteleri etkilemek ve biçimlendirmek şansına sahipler,Öğrenciler, aktiviteleri etkilemek ve biçimlendirmek şansına sahipler, Değerlendirme sürekli olarak yapılıyor,Değerlendirme sürekli olarak yapılıyor, Sonunda bir ürün tasarlanıyor ve kalitesi değerlendiriliyor ve sunuluyor.Sonunda bir ürün tasarlanıyor ve kalitesi değerlendiriliyor ve sunuluyor. BUNLARA EK OLARAK

9 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR GELENEKSEL  PROJE TABANLI Bu model talimatları izlemekten ö ğ renim aktivitelerine; ezberlemekten ve tekrar etmekten, ke ş fetmeye, tümle ş tirmeye ve sunmaya; dinleyip tepki vermekten ileti ş im kurmaya ve sorumluluk almaya; gerçeklerin, terimlerin ve içeri ğ in olu ş turdu ğ u bilgiden,; i ş lemleri anlamaya teoriden, teorinin uygulamalarına; ö ğ retmene ba ğ lı olmaktan pratikte güçlü olmaya geçi ş tir. (Intel, 2003)

10 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Proje Tabanlı Öğrenmenin Özellikleri   Öğrenenler öğrenme görevlerini belirleyebilirler.   Öğrenenler çözüm sürecini kendileri tasarlarlar.   Öğrenenler çözüm için bilgileri toplamak ve düzenlemekle yükümlüdürler.   Öğrenenler düzenli olarak yaptıklarını arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşırlar.   Sınıf ortamı değişim ve hataları göz ardı edebilecek şekilde oluşturulmuştur.   Süreç değerlendirme için önemlidir (Global SchoolNet Foundation, 2000).

11 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Öğretmenlerin Karşılaştıkları Zorluklar   Proje tabanlı öğrenmeyi sınıfa getiren öğretmenler, başarılı olmak için yeni öğretim stratejileri benimsemek zorunda kalabilirler.   Öğretmenin bir rehber ya da kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi önemlidir. Yapılandırmacı yaklaşım, “bırakınız yapsınlar” anlayışı değildir.   Öğretmen, süreç ve ürünü değerlendirme ölçeklerini kendisi geliştirmek durumundadır.

12 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR P.T.Ö. Öğrenci Merkezli 1 ÖĞRETMENLER YÖNLENDİRİCİ VE REHBERDİR 2 EKİPLE ÇALIŞMAYI SAĞLAR 3 ÖĞRENME ÖĞRENCİ GRUPLARINDA MEYDANA GELİR 4 ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR

13 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR P.T.Ö. Öğrenci Merkezli 5 ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR 6 SORUMLULUK DUYGULARININ ARTMASINI SAĞLAR 7 AKTİF KATILIM VE AKTİF ÖĞRENME İLE GERÇEKLEŞİR

14 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PROJE AŞAMALARI   PROJE KONUSUNA KARAR VERMEK.  ZAMAN KULLANIMI VE SÜREÇ ŞEMASI HAZIRLAMAK.   PROJE BASAMAKLARINI HAZIRLAMAK.  DEĞERLENDİRME KRİTER VE ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEMEK.   PROJEYE İLK ADIMI ATMAK.  ÖĞRENME KAYNAKLARINI TANIMLAMAK VE ULAŞMAK.   PROJEYİ SÜRECİNİ PLANLAMAK VE KULLANMAK.  PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK.

15 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİ Soru-Sorun Aşaması: gerçek yaşamla ilgili bir konu seçilerek çalışmaya, önemli ve dikkat çekici bir soruyla başlanmalıdır. Bu sorunun öğrenciler için önemli ve anlamlı olduğundan emin olunmalı Planlama aşaması: öğrencilerin soruyu cevaplarken hangi hedeflere ulaşacağı önceden belirlenmelidir. Öğrencilerin konuyu belirleme, planlama ve projeyi yapılandırma sürecine katılımları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler araştırmayı destekleyici etkinlikleri beyin fırtınasıyla belirlemelidir. Programlama aşaması: Öğretmen ve öğrenciler proje ile ilgili zaman çizelgesi yapmalı ve kriterler belirlemelidir. Proje içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak belirlenmelidir. Yönlendirme aşaması: Öğretmen, proje sürecini kolaylaştırmalı, sürece rehberlik etmelidir. Değerlendirme (Assessment) aşaması: Değerlendirme otantik (özgün) olmalı, kullanılan değerlendirme araçları çeşitlendirilmeli, öz değerlendirme araçları (rubrikler) kullanmalıdır. Değerlendirme (Evaluation) Aşaması: Bireysel ve grup olarak yansımalara zaman ayrılmalı, duygular ve deneyimler paylaşılmalı, iyi işleyen noktalar, yapılması gereken değişiklikler tartışılmalıdır. Yeni araştırmalar ve projelere zemin hazırlayacak fikirler paylaşılmalıdır.

16 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR BİLİMSEL PROJE NEDİR? Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarak bir deneyin, araştırmanın, koleksiyonun ya da bir buluşun sunuşudur. Bir öğrencinin, ilgilendiği bir konu hakkında araştırma yapmasını, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini ve en sonunda tüm bulgularını sınıfta ya da bir yarışmada sunmasını içerir. VEYA Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişimi hedefleyen, Değişimi hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

17 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 1. PROJE KONUSU İlgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir. Proje konusu seçerken en iyi fikirler: 4 4 Seyahat ederken, 4 4 Haber dinlerken, 4 4 Gazete okurken ve 4 4 İnsanları ilgilendiren problemler düşünülürken oluşur.

18 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 2. BİLGİ TOPLAMAK Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

19 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 3. PROJEYİ TANIMLAMAK Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır. Projenin Amacı, 4 4 Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. 4 4 Projelerin genelde tek bir amacı vardır. 4 4 Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

20 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 3. PROJEYİ TANIMLAMAK Hedefler, 4 Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. 4 Hedefler birden fazla olabilir. 4 Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Yöntem Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

21 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 3. PROJEYİ TANIMLAMAK Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanarak çalışma takvimi hazırlanmalıdır. Beklenen Sonuçlar Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

22 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 4. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ Proje; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır.

23 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 5. PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. 2. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. 3. Rapora proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır. 4. Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. 5. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

24 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 5. PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ

25 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 5. PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ Uygulayan: Öğrenciler Kriterler   Takım toplantılarına katılma   Takım üyelerini dinleme   Grupça çalışabilme   Takım içindeki girişkenlik   Projede katıldığı görev sayısı   Takım etkinliklerine katılım   Projenin okul yaşantısına etkisi   Grup içindeki sosyal durumu ve   Öğretmenle iletişimi

26 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 5. PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ

27 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR UNUTULMAMASI GEREKENLER! 4 4 Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. 4 4 Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. 4 4 Projeler sürdürülebilir olmalıdır. 4 4 Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. 4 4 Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. 4 4 Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. 4 4 Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

28 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖRNEK POSTER

29 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR SÜRECİN YÖNETİLMESİ-Formlar

30 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR SÜRECİN YÖNETİLMESİ-Formlar

31 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR SÜRECİN YÖNETİLMESİ-Formlar

32 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR SÜRECİN YÖNETİLMESİ-Formlar

33 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR SÜRECİN YÖNETİLMESİ-Formlar   Proje Açıklama   Proje Ekibi ve İş Bölümü   Haftalık Proje İlerleme   Öz Değerlendirme   Akran Değerlendirme   Proje Değerlendirme   Neler Öğrendik

34 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖRNEK UYGULAMA-1

35 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖRNEK UYGULAMA-1

36 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖRNEK UYGULAMA-1

37 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖRNEK UYGULAMA-2

38 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖRNEK UYGULAMA-2

39 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

40 16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Başka Örnekler için Öğretim Programını İnceleyelim.


"16.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Proje Tabanlı Öğrenme Modeli Dayandığı görüş Constructivism (Yapılandırmacı Görüş) Öğrenme Odaklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları