Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUBA KILIÇ 120535030  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUBA KILIÇ 120535030  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir."— Sunum transkripti:

1

2 TUBA KILIÇ 120535030

3

4  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir.

5  Münazarada önemli olan "savunma" dır.

6 1. Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulur. 2. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir grup "tez", diğer grup ise "antitez" i almalıdır.

7 3.Her grubun kendi başkanı olmalıdır. 4.Münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir "jüri" seçilmelidir. 5. Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır.

8 6. Münazaranın sonunda jüri belirlenen kriterlere, değerlendirme ölçütlerine göre birinciyi seçer. 7. Münazara sonunda öğretmen de dersle iligili değerlendirme ve açıklama yapar.

9  Belirler  Açıklar  Listeler  Tartışır  Örnek verir.  Sonuç çıkarır.

10  Öğrenmede öğrenciler arasındaki etkileşime bu etkileşimden doğan planlı işbirliği çok önemlidir.  Öğrenciler arasındaki yarışma yerine takımlar arasındaki yarışma söz konusudur.  Öğrencilerin başarı ya da başarısızlığı bireylerden çok takıma aittir.

11  Öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar.  Öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma yetisi kazanırlar.  Empati yapmayı sağlar.  Fikre saygı göstermeyi öğrenmeyi sağlar.

12  Başkaları ile iletişim ve etkileşim olanağı sunar.  Kendine güven duygusu kazandırır.  Kendi eksiklerini görmeyi sağlar.  Beyninizi sürekli aktif tutmayı sağlar.  Analitik düşünme sağlar.

13 SÜMEYYE UZUN 120535048

14  ‘Ishikawa diyagramı’ olarak da bilinir.Öğrencilerin bir problem durumunu derinlemesine incelemesini sağlayan bir tekniktir.Balık kılçığı yöntemi, problemlerin çözümünde,analitik düşünme ve çok sayıda fikir üretme amaçlarıyla kullanılır.

15  Tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çeşitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesini ve problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.  Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılarak etkinleştirilir

16

17  Belirli bir konu, sorunla ilgili herkesin düşünmesi gerektiğinde,  Sorunun asıl nedenleri hakkında herkesin çözüm önerilerini görmek istediğimizde,  Nerelerden veri toplamak gerektiğini saptamada,  Sosyal çalışmaları organize etmede,

18  Nedenleri tespit edilecek problemin başlığı diyaramın baş kısmına yazılır.  Daha sonra balığın omurgasına oklar çizilir ve okların üzerine nedenler ve doğuracağı sonuçlar yazılır.

19

20

21  Problem çözme sürecini daha düzenli hale getirir.  Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasını sağlar.  Birlikte çalışmayı,gerçeği aramayı, değişik görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.  Verilerin toplanmasını ve konuya bilimsel yaklaşmayı sağlar.  Tüm sorunlara uygulanabilir.

22  Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri-SAMİ ŞAHİN  http://www.edebiyatogretmeni.org/munazara/ http://www.edebiyatogretmeni.org/munazara/  http://munazarayontemi.blogspot.com.tr/ http://munazarayontemi.blogspot.com.tr/ http://www.slideshare.net/poyraz92/retm-yntemler ercantmgc.files.wordpress.com  http://prezi.com/fht8nzbqzerq/balik-kilcigi-teknigi- sebep-sonuc-diyagrami http://prezi.com/fht8nzbqzerq/balik-kilcigi-teknigi- sebep-sonuc-diyagrami  www.bilgiustam.com/ balik - kilcigi -ishikawa- diyagrami-nedir www.bilgiustam.com/ balik - kilcigi -ishikawa- diyagrami-nedir  Bilgisayar ve öğretim tek. Eğitimi özel öğretim yöntemleri1-2(Sami Şahin)


"TUBA KILIÇ 120535030  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları