Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI PADİŞAHLARI Osman Gazi Orhan Gazi I.Murad I.Bayezid

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI PADİŞAHLARI Osman Gazi Orhan Gazi I.Murad I.Bayezid"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI PADİŞAHLARI Osman Gazi Orhan Gazi I.Murad I.Bayezid
Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman VI.MEHMED bilgidagi.com

2 OSMAN GAZİ Babasi Ertugrul Gazi Annesi Hayme Hatun
Dogumu Sögüt (M H. 656) Vefati Bursa (M H. 726) Saltanati (27) sene bilgidagi.com

3 GENEL BİLGİ Osman Gazi, Ertugrul Bey'in üç oglundan birisidir.
Osman Bey idareci bir kişiliğe sahipti. bilgidagi.com

4 Babasi vefat ettikten sonra Osman Bey aşiretin reisi oldu.
Osman Bey, beyligin başına geçtigi zaman,23 yasinda idi. Uzun boylu, genis gögüslü, kaIin ve çatik kasli, elâ gözlü ve koç burunlu idi bilgidagi.com

5 Iki omuzlari arasi oldukça genis,
Vücudunun belden yukari kismi, asagi kismina nisbetle daha uzundu. Çehresi yuvarlak ve teni bugday renginde idi. bilgidagi.com

6 Osman Gâzi, sâlih bir Müslüman olup, İslâm ahlâkının iyi ve güzel vasıflarına sahipti.
  Az sayıdaki aşîret kuvvetleriyle, Bizans ordusunu ve tekfurlarını üst üste mağlûb edip, zaferler kazanan üstün bir kumandandı.  Dört yüz çadırla, dünyânın en uzun ömürlü hânedânını ve en büyük devletlerinden birini kurdu.  bilgidagi.com

7 Osmanlı Devleti, dînî mes’elelerini, kuruluşundan îtibâren Hanefî mezhebi hükümlerince kaza merkezlerine, şehirlere tâyin edilen kâdılar vasıtasıyla gördü.  bilgidagi.com

8 Osman Gâzi zamanında askerî teşkîlât aşiret kuvvetlerine dayanıyordu.
Osman Gâzi, dâmâdı olduğu büyük tasavvuf âlimi Şeyh Edebâlî’ye intisâb ederek her hususda onunla istişarede bulunurdu.  bilgidagi.com

9 Kendisinden sonra gelecek Osmanlı sultanlarına da İslâm âlimlerine hürmet edilmesini, onlara her türlü kolaylığın gösterilmesini ve her işte kendilerine danışılmasını tavsiye etti. bilgidagi.com

10 bilgidagi.com

11 Orhan bey Saltanatı=1326- 1359 (33 yıl sürmüştür.) Padişahlık Sırası=2
Doğum Tarihi=Söğüt, 1281 Ölüm Tarihi=Bursa, 1362 (81 yaşında) Önce=Osman Gazi Sonra =I. Murat Soyu=Osmanlı Hanedanı Babası=Osman Gazi Annesi=Malhun Hatun Dini =İslam bilgidagi.com

12 Bey olmadan yaşamI ve Bey olmasI
Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun(Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'in fethinde bulunmuş ve Karacahisar uçbeyliği verilmiştir. bilgidagi.com

13 Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir.
Nasıl yetiștiği, nasıl eğitim aldıği, hatta okur yazar olup olmadığı bilinmemektedir. bilgidagi.com

14 GENEL BİLGİ Şahsiyeti nesillere örnek mâhiyette olan Orhan Gâzi, halîm selîm olup, son derece merhametliydi.  Kolay kızmaz, kızınca da belli etmezdi. Askerlerini ve tebeasını kendisinden fazla korurdu.  Muhârebelerde zâyiât durumuna dikkat ederdi. bilgidagi.com

15 Zayiata sebeb olacak mevkilerin fethini kuşatmayla kolaylaştırıp, teslimini beklerdi.
Çok âdildi.  Dîni bütün bir müslüman olup, ülkede İslâm hukukunu tereddütsüz tatbik ettirirdi. bilgidagi.com

16 İlme, âlimlere ve gönül sultânı manevî şahsiyetlere hürmetkardı.
Orhan Gâzi’nin İslâm ahlâkına hayran olup, adaletine gıbta eden hıristiyanlar, kendi soyundan ve dîninden hânedânların yerine, Osmanlı idaresini tercih ederlerdi. İyi bir teşkîlâtçı, cesur bir kumandan olduğu gibi, mükemmel bir idareciydi İlme, âlimlere ve gönül sultânı manevî şahsiyetlere hürmetkardı. bilgidagi.com

17 FETİHLERİ 1)- Bursa alındı(1326) 2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı. 3)- İznik ve Kocaeli fethedildi. 4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı. 5)- Rumeli'ye geçildi bilgidagi.com

18 I.MURAT Saltanatı 1362- 1389 Padişahlık Sırası 3
Doğum Tarihi Bursa, 1326 Ölüm Tarihi Kosova, 1389 Önce Orhan Gazi Sonra Yıldırım Bayezid Soyu Osmanlı Hanedanı Babası Orhan Gazi Annesi Nilüfer Hatun bilgidagi.com

19 GENEL BİLGİ Eski târihlerin kayıtlarına göre Murâd Han; orta boylu, yuvarlak yüzlü, irice burunlu, boynu uzun, parmakları iri ve enli, sakalı sık değil , cesur disiplinde babasından daha sert, hiddetli, harekâtında sür’atli bir hükümdardı bilgidagi.com

20 Halkı ve askeri tarafından çok sevildiği için HÜDAVENDİGAR ünvanı verildi.
Yirmi dokuz sene süren hükümdarlığı zamanında zaferden zafere koşmuş ve hepsinde muvaffak olarak mağlûbiyet yüzü görmemişti. Babasından bir beylik olarak devraldığı devleti İmparatorîuk hâline getirmiştir. bilgidagi.com

21 Ağabeyi Süleymân Paşa’nın başlattığı Rumeli fütûhatını büyük bir siyâsî dehâ ile kısa zamanda geliştirdi.  Anadolu’daki Türkmen aşiretlerini fethettiği bölgelere yerleştirerek, bölgede Türk nüfûsunun çoğunluğu ele geçirmesini sağladı. Bu göçler sayesindedir ki, Osmanlı Türkleri fütûhatı Viyana önlerine kadar ilerleyerek, Rumeli’de Osmanlı Devleti beş yüz yıl hâkimiyetini devam ettirdi. bilgidagi.com

22 bilgidagi.com

23 I.BAYEZID Saltanatı= 1389- 1403 Padişahlık Sırası= 4
Doğum Tarihi= Edirne 1360 Ölüm Tarihi= Akşehir, 1403 Önce= I. Murat Sonra= I. Mehmet Babası= I. Murat Annesi= Gülçiçek Hatun bilgidagi.com

24 GENEL BİLGİ Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu.
Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun Rum'dur.  Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.  bilgidagi.com

25 Çocukluğunu Bursa Sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi.
İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük alimlerinden dersler aldı. Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yaptı. Sultan Murad Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi bilgidagi.com

26 Tahta çıktığında 29 yaşındaydı.
Yıldırım Bayezid Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti.  bilgidagi.com

27 ANKARA SAVAŞI ÖNCESİ SINIRLAR
bilgidagi.com

28 ANKARA SAVAŞI SONRASI SINIRLAR
bilgidagi.com

29 FATİH SULTAN MEHMET Saltanatı=1444- 1446
2. Saltanatı= Mayıs 1481 Padişahlık Sırası=7 Doğum Tarihi=Edirne, 30 Mart 1432 Ölüm Tarihi=İstanbul, 03 Mayıs 1481 Önce=II. Murat Sonra=II. Bayezid Babası=II. Murat Annesi=Hüma Hatun bilgidagi.com

30 GENEL BİLGİ Fatih Sultan Mehmet Han orta boylu, Kırmızı beyaz yüzlü,
Dolgun vücutlu Sakalları altın telleri gibi kalın, Yanakları dolgun, Kolları kuvvetli, Burnunun ucu hafif kıvrık, Saçı siyah ve sık olup, Kuvvetli fiziki bir yapıya sahipti. bilgidagi.com

31 Fatih vicdan hürriyetine büyük kıymet verirdi.
Çok merhametli ve müsamahalıydı. Fatih vicdan hürriyetine büyük kıymet verirdi. Halbuki o devir Avrupa'sında muzaffer bir kumandan, zaptettiği şehrin halkına görülmedik zulüm ve işkence yapmakta kendini haklı görürdü. bilgidagi.com

32  İstanbul'a girdiği vakit ayaklarına kapanan İstanbul patriğini yerden kaldırmakla alicenaplığını gösterdi ve şu sözlerle patriği teselli etti: “ Ayağa kalkınız. Ben Sultan Mehmet, hepinize söylüyorum ki: Şu andan itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız! ” bilgidagi.com

33 Askeri ve siyasi alanda eşsiz bir deha idi.
Askeri alanda başarısının ilk özelliği kılıçla kalemin işbirliğidir. Ordunun disiplinine çok dikkat ederdi. En küçük itâatsizliği ve buna sebeb olan subayları şiddetli bir şekilde cezâlandırırdı. Ordusunu, plânsız, düzensiz hareket ettirmez, mâcerâ hevesiyle kan dökmezdi. bilgidagi.com

34 Bu gâyeye ulaşmak için de at geçmez kayalıklardan,
Otuz senelik saltanat devresinde düzenlediği küçük, büyük seferler, memleketin coğrafî işbirliğini sağlamaya dayanır. Bu gâyeye ulaşmak için de at geçmez kayalıklardan, geçit vermez nehirlerden geçerek; durup dinlenmeden, bilgidagi.com

35 kış yaz demeden savaştı.
Bütün bu seferleri bir plâna göre yaptığından nereye gitmesi, nerede durması lâzım geldiğini bilerek hareket etti. bilgidagi.com

36 İSTANBUL’UN FETHİ(1453) İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453'te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han'ın komutanlığında fethetmesidir. bilgidagi.com

37 Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, fatih unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu Roma İmparatorluğu böylelikle sona ermiştir. bilgidagi.com

38 bilgidagi.com

39 bilgidagi.com

40 YAVUZ SULTAN SELİM Doğum tarihi : 1470 Doğum yeri : Amasya
Babası : II. Bayezid Annesi : Ayşe Hatun Tahta çıktığı tarih : 24 Nisan 1512 Tahta çıktığında yaşı : 42 yaş Saltanatının sonu : 22 Eylül 1520 Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm Saltanatının süresi : 8 yıl, 5 ay Ölüm tarihi : 22 Eylül 1520 Ölüm sebebi : Kanser Öldüğü yer : Çorlu bilgidagi.com

41 GENEL BİLGİ Selim, uzun boylu idi. Giyimine dikkat etmeyi severdi.
Ince zevki ve zerafetiyle temayüz etmisti. Kaftani kiymetli islemelerle süslü idi. Kendisinden önceki hükümdarlar silindirik biçimde ve asagi kisminda tülbent sarili bir kavuk giyerdi. bilgidagi.com

42 Yuvarlak yüzlü olan Yavuz Sultan Selim'in gözleri büyük ve parlak idi.
Kendisinden öncekiler sakal biraktiklari halde o, sakalini tiras ettirerek biyiklarini birakti. Yuvarlak yüzlü olan Yavuz Sultan Selim'in gözleri büyük ve parlak idi. bilgidagi.com

43 Siiri sever ve muvaffakiyetle söylerdi.
Siyah ve sik kaslari ile büyük biyiklari da onun bütün güçlü ve heybetli niteliklerini belirten sahsiyetini karekterize ediyordu. Siiri sever ve muvaffakiyetle söylerdi. Öfkeli, sert, baskiya egilimli olarak kendisini bütünü ile halkin islerine hasretmisti. bilgidagi.com

44 bilgidagi.com

45 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Adı : Kanuni Sultan Süleyman Doğum tarihi : 6 Kasım 1494 Doğum yeri : Trabzon Babası : I. Selim Annesi : Hafize (Hazfa) Valide Sultan Tahta çıktığı tarih : 30 Eylül 1520 Tahta çıktığında yaşı : 25 yaş,11 ay Saltanatının sonu : 7 Eylül 1566 Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm Saltanatının süresi : 45 yıl, 11 ay Ölüm tarihi : 7 Eylül 1566 Ölüm sebebi : Felç Öldüğü yer : Zigetvar bilgidagi.com

46 GENEL BİLGİ Osmanlı İmparatorluğunun İmparatorluk haline gelmesi ve tüm dünyada saygı görmesinde ençok paya sahip olan padişahlardan birisidir. Hafsa Hatun ve Yavuz Sultan Selim‘in çocuğudur. 1495 yılında Trabzon vilayetinde doğmuştur. Kanuni ismini kanunları birebir uygulattırmasından dolayı verilmiştir. bilgidagi.com

47 Kanuniye ayrıca avrupalılar tarafından Mahteşem Süleyman ismide verilmiştir. 
Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı padişahları arasında tahtta ençok kalan padişahtır. Tahtta kaldığı süre boyunca en çok sefere çıkan padişahtır 13 defa sefere çıkmıştır. bilgidagi.com

48 Kanuninin Kişilik Özellikleri şöyle idi; Ciddi
Osmanlının kanuni zamanında mevcut topraklarına yaklaşık olarak km karelik bir toprak daha katarak diğer tüm osmanlı padişahlarına göre ilk sırada yer almıştır. Kanuninin Kişilik Özellikleri şöyle idi; Ciddi Aceleci olmayan sabırlı biri Verdiği emirden geri dönmeyen Terbiye ve tahsili aldığı eğitim nedeniyle çok iyi olan Bedeni özellikleri; Uzun boylu Yüzü yuvarlak Ela gözlü Burun belirgin şekilde kartal burnu şeklinde bilgidagi.com

49 FETİHLERİ Kanuni Zamanında fethedilen yerler şunlardır; Macaristan
Belgrad Rodos Boğdan Mora Trablusgarp İran Topraklarının bir kısmı Şimdiki Irak topraklarının bir kısmı bilgidagi.com

50 VI.MEHMED Saltanatı 3 Temmuz 1918- 17 Kasım 1922 Padişahlık Sırası 36
Doğum Tarihi 2 Şubat 1861 Ölüm Tarihi 16 Mayıs 1926 Önce V. Mehmet Sonra makam kaldırıldı Babası Sultan I. Abdülmecit Annesi Gulüstü Kadın Efendi bilgidagi.com

51 GENEL BİLGİ Otuz altıncı ve son Osmanlı Padişahı.
yüz birinci İslam halifesi. Sultan Abdülmecid Han’ın en küçük oğludur. ağabeyi Sultan Reşad’ın vefat ettiği gün padişah ve halife oldu. bilgidagi.com

52 Vahideddin Han bu mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi.
30 Ekim 1918′de Mondros mütarekesi imza edilerek, Birinci Dünya Harbi Mağlubiyetle bitti. Vahideddin Han bu mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi. bilgidagi.com

53 17 Kasım 1922 Cuma günü Dolmabahçe sarayı’ndan maltaya.
Oradan Melik Hüseyin’in daveti üzerine Mekke’ye gitti. bilgidagi.com

54 Oradan da İtalya’daki Sen Remo şehrine giderek orada ikamet etti.
Vahideddin Han, acı ve sıkıntı içinde geçen bir sürgün hayatından sonra, 16 Mayıs 1926′da İtalya’da vefat etti bilgidagi.com


"OSMANLI PADİŞAHLARI Osman Gazi Orhan Gazi I.Murad I.Bayezid" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları