Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilindiği üzere Ülkemizden Rusya Federasyonu’na bitkisel gıda ürünleri ihracatımız 02.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile 09.04.2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilindiği üzere Ülkemizden Rusya Federasyonu’na bitkisel gıda ürünleri ihracatımız 02.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile 09.04.2009."— Sunum transkripti:

1

2 Bilindiği üzere Ülkemizden Rusya Federasyonu’na bitkisel gıda ürünleri ihracatımız 02.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile 09.04.2009 tarihinde imzalanan Ek Memorandum kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Hali hazırda 18.10.2012 tarihinde Bakanlığımız tarafından hazırlanan uygulama talimatı esasları çerçevesinde de RF’na yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirilmektedir.

3 İHRACAT ÖNCESİ BELGE DÜZENLENMESİ VE KONTROLÜ RF’na taze meyve ve sebze ihracatı yapan firmaların ihraç edecekleri ürünleri üreten/paketleyen ve depolayan işyerlerinin 5996 sayılı Kanun gereği İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınacak işletme kayıt belgesine sahip olması zorunludur. -İhracatçı firmalar İşletme Kayıt Belgesine sahip işyerleri ile fason üretim anlaşması yaparak da ihracat yapabilirler. -İzlenebilirlik Sistemi: A-Denetim ve kontrollerde izlenebilirlik kontrolü de yapılmalıdır. B-İhracatçı firmaların,ihraç edecekleri ürünlerde izlenebilirliği sağlamak amacıyla ürünlerin kimlik bilgilerinin yer aldığı etiket veya barkot sistemini oluşturmuş ve işletiyor olmaları gerekmektedir.

4 DANIŞMAN: İhracatçı firma; kendi bünyesinde görevlendireceği, karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm aşamalarda kayıtların tutulmasından gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi ile “Danışmanlık Sözleşmesi” imzalamış olmalıdır. -Paketleme evlerinde 5996 sayılı Kanun’a göre istihdamı zorunlu personel olarak çalışanlar “Danışman” olarak çalıştırılamaz.

5 -Bir Ziraat Mühendisi birden fazla firma için danışmanlık yapamaz. -İhracatçı, danışmanlık yapacak birden fazla Ziraat Mühendisi çalıştırabilir. -Ziraat Mühendisi ile olan sözleşmesi biten ihracatçı firma,yapacağı yeni sözleşmenin asıl bir nüshasını ve diploma örneğini ivedilikle Genel Müdürlüğümüze göndermelidir. -”Danışmanlık Sözleşmesi”ni fesih eden ancak yeni sözleşme yapmayan veya Genel Müdürlüğümüze sözleşme belgelerini göndermeyen veya yeni sözleşme yapılan Zir.Müh. Başka firmalarda görevli olması halinde ihracatçı firmanın RF’ye ihracatına müsaade edilmez,liste güncellemesi zamanında firma liste dışı edilir.

6 İHRAÇ PARTİSİNİN KONTROLÜ VE NUMUNE ALINMASI -Partinin Tamamlanması: -İhracatçı, yapılacak kontroller öncesinde ambalajlanmış ve etiketlenmiş ihracat partisini,ihracat beyannamesinde belirtilen miktara denk olacak şekilde ve ürün etiketleri her bağımsız ambalajda(kasa,sandık,vb.) bulunacak şekilde hazır hale getirmelidir.Parti hazır olduktan sonra ise izlenebilirliği sağlanmış ürünün inspektörler tarafından karantina kontrolleri yapılmalı ve eş zamanlı olarak da kontrol görevlisi tarafından mevzuatı çerçevesinde nakliye aracının tonajı üzerinden tüm ürün partisini temsil edecek şekilde numune alınmalıdır.

7 Ayrıca Bakanlığımızın talimatlarına istinaden Ülkemizde zirai mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı 5996 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine göre yapıldığından bahisle söz konusu mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmamış veya kullanımı sonlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ve zirai mücadelede kullanımı yasaktır. Bu kapsamda ülkemizden yapılacak olan taze meyve ve sebze ihracatlarında,

8 Ürünlerden alınacak numunelerde yapılacak pestisit analizleri sonucunda; Ülkemizde ruhsatlı olmayan,imalatı,ithalatı ve kullanımı kısıtlanmış veya yasaklı bir aktif maddeyi içeren bir bitki koruma ürününün kullanılması nedeniyle,analize konu üründe kullanılmış olan bitki koruma ürününe ait aktif maddenin tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Kanun’un 39’uncu maddenin 1. fıkrası (ı) ve (j) bentleri gereği idari yaptırım uygulanması ve 20 inci maddenin 5inci fıkrası gereğince de ürünün imha edilmesi dolayısıyla ihracatına izin verilmeyecektir.

9 Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaptırımlar; MADDE 39 (1)Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir: ı) Bakanlıkça reçeteli olarak satılması istenen bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak alıp uygulayanlara binTürk Lirası, reçetesiz olarak satanlara ve Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. j) Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde kullanmayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

10 Bitki koruma ürünlerinin uygulanması: MADDE 20 (5) Zararlı organizma mücadelesi yapılan alanlarda yapılan kontroller sonucunda, ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve belirlenen limitlerin üzerinde kalıntı bulunması hâlinde, Bakanlık, ürünlerin hasadını geciktirebilir veya ürünleri imha ettirebilir. Bu maddenin uygulanması hâlinde üreticilere herhangi bir tazminat ödenmez.

11 TEŞEKKÜR EDERİM. KUBİLAY TAZELER ZİRAAT MÜHENDİSİ TLF:05353086729


"Bilindiği üzere Ülkemizden Rusya Federasyonu’na bitkisel gıda ürünleri ihracatımız 02.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile 09.04.2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları