Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Münir Devriş TAMKOÇ Tıb. Tek.. Denetim faaliyetlerinin koordinasyonu MADDE 50 – (1) Biyosidal ürünlerin, aktif maddelerinin, temel maddelerinin ve diğer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Münir Devriş TAMKOÇ Tıb. Tek.. Denetim faaliyetlerinin koordinasyonu MADDE 50 – (1) Biyosidal ürünlerin, aktif maddelerinin, temel maddelerinin ve diğer."— Sunum transkripti:

1 Münir Devriş TAMKOÇ Tıb. Tek.

2 Denetim faaliyetlerinin koordinasyonu MADDE 50 – (1) Biyosidal ürünlerin, aktif maddelerinin, temel maddelerinin ve diğer bileşenlerinin piyasa gözetim ve denetimi için Ek- XI’deki Biyosidal Ürün Denetim Formu kullanılır. a) Müdürlük denetimlere ilişkin yıllık bir çalışma planı hazırlayarak her yılın ilk üç ayı içerisinde Bakanlığa bildirir.

3 Denetim faaliyetlerinin koordinasyonu b) Müdürlük raporlama yılını takip eden ilk üç ay içerisinde gerçekleştirdikleri denetimleri içeren yıllık rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. Müdürlükler denetim faaliyetlerinin yıllık kayıtlarını tutarlar. Bu kayıtlar aşağıdaki hususları içerir. 1) Denetlenen firmanın adı, 2) Denetlenen ürünün adı, 3) Ürünün menşei, 4) Denetim bulgularına istinaden alınan önlemler ve yaptırım kararları.

4 Denetim Planı T.C. ………………… Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ………. Yılı Biyosidal Ürünler Denetim Planı Denetimi yapacak birimOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık Halk Sağlığı Müd. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup 1. Toplum Sağlığı Mer. II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup 2. Toplum Sağlığı Mer. III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup 3. Toplum Sağlığı Mer. IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. 4. Toplum Sağlığı Mer. Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup 5. Toplum Sağlığı Mer. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup III. Ana Grup IV. Ana Grup Aktif Madde İçermeyen Biy.Ürn. I. Ana Grup II. Ana Grup

5 Denetim Planı NOT I. Ana GrupÜrün Tipi 1,2,3,4,5 II. Ana GrupÜrün Tipi 6,7,8,9,10,11,12,13 III. Ana GrupÜrün Tipi 14,16,18,19 IV. Ana GrupÜrün Tipi 21, 22 Ürün Tipi 15, 17, 23 (Kuş, Balık ve Diğer Omurgalıların kontrolü amacıyla kullanılan ürünler) Kurumumuzca envantere kaydı yapılmayacaktır. Bu ürünlere ruhsat veya izin verilmeyeceğinden değerlendirilmeyecektir. Ürün Tipi 20 ise Yönetmelikten çıkartılması nedeni ile değerlendirilmeyecektir. Her müdürlük üretim yeri miktarı ve ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yoğunluğunu dikkate alarak ay içerisinde kaç defa bu denetimleri yapacağını belirtmesi gerekmektedir. Denetimi yapan müdürlük ürünlerin illerinde bulunma yoğunluğuna göre denetim sayısını arttırabilir. Örneğin denetlenilen bölgede IV. Ana grupta yer alan ürünler bulunmuyor veya çok az bulunuyor ise bununla birlikte yoğunluğu çok olan I. Ana grupta yer alan ürünler veya III. Ana grupta yer alan ürünler bu grupla birlikte değerlendirilebilir.

6 Aylık Denetim Raporu Piyasa Gözetim ve denetimine çıkan tüm personel yaptığı denetimlerin uygunluğu veya uygunsuzluğuna bakmadan denetim formundan elde ettiği bilgileri aylık denetim formuna işler. Elde edilen bilgiler düzenli olarak biten ayın ilk haftası Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na gönderilir.

7 Aylık Denetim Raporu T.C. ………………… Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ………. Ayı Biyosidal Ürünler Denetim Raporu Sıra No : Denetim Yapılan İşyeri Denetim Yapılan Ürün Adı Ruhsat Sahibi Firma Denetim Yapılan Ürünün Menşei Denetim Şekli Denetim Yapılan Ürün Mevzuata Uygun mu? Uygunsuzluğ un Nedeni Analiz, Test veya Muayeneye Gönderildi mi? Güvensizlik Tespit Edildi mi? Denetimi Yapan Personel Denetimi Yapan Kurum Denetim Bulgularına İstinaden Alınan Önlemler ve Yaptırım Kararları Önlem Alınan ve Yaptırım Kararları Uygulanan Ürün Miktarı 1 ……. Bakkalı HÜRTO XIN Pasifik Tarım …. Yerli ÜretimŞikayet Uygun Değil Etiket ve ruhsat bilgisi Yönetmeliğe uygun değilHayır M.Devriş TAMKOÇ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İdari para cezası, toplatma, imha2530 Litre 2 Rutin Toplatma 3 İnternet İmha 4 Kaza üzerine yapılan denetim İdari para cezası

8 Yıllık Denetim Raporunun Hazırlanması Yapılan denetim sonuçlarının yıl sonunda değerlendirilmesi ile elde edilen bilgiler bir araya getirilerek yıl sonunda bir rapor hazırlanır. Hazırlanan bu raporda ürünlerin yapılan denetimleri sonucu istatistikler hazırlanır. Hazırlanan istatistikten elde edilen bilgiler bir tablo ile Kuruma gönderilecek rapor içinde yer alır.

9 Denetimlerde Uygun /Uygunsuzluk Denetimde uygun bulunan ürünlere ait Biyosidal Ürün Denetim Formları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilmez. Sadece Aylık Denetim Raporuna işlenir. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğun tespit edildiği ürüne ait Biyosidal Ürün Denetim Formu bir yazı ekinde işlem yapılmak üzere ürünün okunaklı etiket örnekleri ile Kuruma gönderilir.


"Münir Devriş TAMKOÇ Tıb. Tek.. Denetim faaliyetlerinin koordinasyonu MADDE 50 – (1) Biyosidal ürünlerin, aktif maddelerinin, temel maddelerinin ve diğer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları