Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEDEN BP ?? Karantinaya tabi hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek. İzlenebilirliği sağlamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEDEN BP ?? Karantinaya tabi hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek. İzlenebilirliği sağlamak."— Sunum transkripti:

1

2 NEDEN BP ?? Karantinaya tabi hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek. İzlenebilirliği sağlamak

3  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (11/6/2010) (4.kısım bitki sağlığı)  Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik (01.12.2011 ) 3 Dayanak

4  Bakanlıkça belirlenen zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ; üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlar, kayıt ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esaslara uymak ve kayıtlarını yaptırmak zorundadır.  Bakanlıkça belirlenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin dolaşımında bitki pasaportu bulundurulması zorunludur. 4 5996 Sayılı Kanun’un 17. maddesi

5 Operatör; Yönetmeliğin Ek-1 inde listelenmiş bitkileri üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlardır. Bitki Pasaportu; Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen ve ilgili bitkisel materyalin karantinaya tabi etmenler açısından temiz olduğunu belgeleyen resmî etikettir. 5

6 Bitki Pasaportu Üzerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler 1. Bitki Pasaportu ibaresi (BP) 2. Ülkenin kodu (TR) 3. Sorumlu resmi kuruluşun ismi veya kodu (GKGM) 4. Kayıt numarası 5. Seri numarası veya lot numarası 6. Botanik isim 7. Miktar 6

7 Bitki Pasaportu Üzerinde Bulunması Zorunlu Bilgiler 1. Bitki Pasaportu ibaresi (BP) 2. Ülkenin kodu (TR) 3. Sorumlu resmi kuruluşun ismi veya kodu (GKGM) 4. Kayıt numarası 5. Seri numarası veya lot numarası 6. Botanik isim 7. Miktar 7

8 Bitki pasaportunu İl ve İlçe Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlükleri, Yetkilendirilmiş operatörler basabilirler. 8

9 BP’ getirdiği yenilikler; Operatörün sorumluluğunun artması, Satışa sunulan bitkisel materyaller için üretici güvencesinin olması, İthalatçı, ticaretini yapan ve depolayanların da kayıt altına alınması, Operatörün Üretici Kayıt Numarası ve Seri Numarası ile üretim parseline kadar izlenebilirliğin sağlanabilmesi. 9

10 BP Ambalaj Büyüklüğü: -Her bitkiye tek tek veya, -Belli sayıdaki demetlere veya -Araca bir adet iliştirilir. BP bir sevkiyatın en küçük birimini temsil eden bitkilere, ambalajlarına ve bunları taşıyan araca iliştirilir. 10

11 Operatörün Sorumlulukları  Üretim alanı, depo veya satış yerlerinin güncel planını tutmak,  Alım satım ve üretim kayıtlarını üç yıl saklamak,  Teknik açıdan deneyimli sorumlu bir kişi bulundurmak,  BP bilgilerini bir yıl saklamak,  Değişiklikleri bildirmek,  Hazırlanan talimat ve klavuzlara göre hareket etmek. 11

12 RP(İkame pasaport) Orijinal bitki pasaportunun yerine bitki veya bitkisel ürün ve diğer maddelerin ambalajının değiştirilmesi parçalara ayrılması veya birleştirilmesi sonucunda düzenlenir.  RP düzenleyenlerin sorumlulukları ilk BP düzenleyenlerin sorumlulukları gibidir.  Seri No: BP basacak operatörün pasaportunda bitki sağlık sertifikası numarası ve lot numarası yer almalıdır. 12

13 BP Yönetmeliği 8 ekten oluşmaktadır. 1- BP’ye tabi bitkilerin listesi. (Ek-1) 2- Başvuru formu, taahhütname, kayıt sertifikası Ek-2,3,4 3- Ek-5 Bitkide bulunması halinde, üretim, ithal, depolama ve satışına engel ZRO listesi/ 5 A-B 4- Ek-6 Bitkinin bazı organlarında-kısımlarında bulunması halinde üretim, ithal, depolama ve satışına engel ZRO listesi 6/A-B 13

14 5- Özel şartlar Üretim materyallerinin yetiştirme dönemlerinde karşısında belirtilen etmenlere göre yapılacak kontroller belirtilmiştir. (Ek-7/A) Korunmuş bölgeler ve şartları (Ek-7/B ) 6- Yıllık denetim formu (Ek-8) 14

15 Meyve ağacı fidanları (turunçgil ve asma dahil) Sebze fideleri Süs bitkileri, (iç ve dış mekan) Orman bitkileri, Tohumluk patates, Çiçek soğanları, Soğanlı bitkiler Yonca, ayçiçeği, domates, soğan ve fasulye tohumları Ayrıca yemeklik patates üretimi yapan üreticiler de kayda tabi olup bitki pasaportu düzenleme şartı bulunmamaktadır. 15 Hangi Bitkiler BP taşır

16 BP Uygulama Talimatı Kayıt Altına Alma  Bitki Pasaportu Sistemine başvuran operatörlerin ön denetimi onaylandıktan sonra taahhütname imzalatılarak sistemden Kayıt Sertifikası verilir. 16

17 BP Uygulama Talimatı İşletmelerin Denetimleri  Müdürlüklerce, operatörler yılda en az bir defa kontrol edilecektir.  Denetimler kayıt numarası almış operatörlere habersiz yapılabilecektir.  Denetimlerde EK-5’te yer alan Resmi Kontroller Formundan yararlanılacaktır.  Arazi kontrollerinin sonucunda Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan yıllık denetim formu iki suret düzenlenecektir.  Düzenlenen formun bir sureti operatöre verilecek, bir sureti de Müdürlüklerde kalacaktır. 17

18 Uygulamadaki aksaklıklar  Eğitime alınan personelin sürekli yer ve konu değişikliği,  Yazılım programının geliştirilmesi,  Sistemin sürverlerin bakımı nedeni ile bazen tıkanması,  Yıllık denetimlerin yetersizliği 18

19 Uygulamadaki aksamalar  BP’nin sadece yazılım olarak anlaşılması,  Paydaşların yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmaması,  Hatalı BP basımları,  Sisteme işlenen yıllık denetim formlarının çıktılarının dosyalanma gerekliliğinin bilinmemesi. 19

20 Diğer konular  Operatör kayıtlarının farklı illerde ithalatı söz konusu olsa dahi tek kullanıcı adı ve şifre oluşturması gerektiğinin uygulamalı olarak gösterilmesi,  Aynı ilde farklı ilçelerde deposu varsa en fazla faaliyetin olduğu ilçeye müracaatın yapılması ve diğer ilçeler tarafından denetimlerin tamamlanmasından sonra yazılı olarak ilgili ilçeye bilgi verilmesi.

21 Diğer konular Yazılım programında işletme türleri aşağıdaki gibi kodlanmıştır. – 1-Üretici, – 2-Boş – 3-İthalatçı, – 4-Depolayıcı, – 5-Diğer Operatör ana işletme türü ne ise o şekilde kayıt yapılacak, işletme türü değişikliği yapılmayacaktır.

22 BP MODELİ TR / GKGM / BİTKİ PASAPORTU (BP) TR - 06 - 0634-3-0005 Seri No: A256-P25-C 1 Prunus persica / varyete ismi Yılı : 2011 Menşei : ………………… 3 RP: X ZP: X 410 adet için geçerlidir. -3- İthalatçı kodu Seri no:…………..ithalattan sonra BSS numarası ve lot no yazılır.

23 İthalat uygulamaları Listelenmiş bitki ve bitkisel ürün ithalatçılarının sisteme kayıtlarının yapılması gerekliliği, Listeli bitkilerin ithalatın yapıldığı ilde depolanması durumunda BP düzenlemeye gerek bulunmadığı, Farklı bir ilde depolanacaksa BP düzenlenmesi gerektiği,

24 İthalat BP Yönetmeliğinin ekinde listelenmiş tohumların araştırma ve deneme amacıyla ithal edilmesi durumunda, ithali gerçekleşecek miktarın çok küçük olması ve ticari bir amaç taşımaması nedeniyle bitki pasaportu düzenlemesine gerek yoktur.

25 İhracat uygulamaları  İhraç üretimin yapıldığı İlde gerçekleşecekse BP düzenlenmesine gerek olmadığı,  Başka bir ilden ihracat yapılacaksa ilgili materyal için geldiği il tarafından Bitki Pasaportu düzenlenmesi gerektiği,

26 İhracat  İhracat amacıyla yapılan üretimler için alıcı ülkeler tarafından bazı etmenler yönüyle ek deklerasyonlar istenebilir.  İstenilen etmenler açısından üretimin yapıldığı müdürlüklerce ihracatın yapılacağı ile hitaben yetiştirme dönemindeki kontroller ve bulgular yazı ile bildirilir.

27 YAPTIRIMLAR 5996 Sayılı Kanun/Madde 38;  BP sistemine kayıtlarını yaptırmayanlara üçbin TL.  Bitki pasaportu olmaksızın sevkini yapanlara ikibin TL.  Bitki pasaportuyla ilgili konulmuş esaslara uymayanlara üçbin TL. 27

28 Satış BP Üretici (kayıtlı) Bayi* (kayıtlı) SatışSatış Alt Bayi* (kayıtlı) BP SatışSatış FİDAN Üretici (nihai tüketici) Satış BP * Bayi, alt bayiye/nihai tüketiciye gönderirken: EĞER ambalaj bozulmadı ise faturaya kendi Kayıt No’sunu yazarak tekrar BP düzenlemeden ilk BP ile gönderir.

29 Her poşete/kutuya Kayıt No Satış Nakil Her poşete/ kutuya Kayıt No Üretici (kayıtlı) Paketleme Tesisi Nakil Üretim yeri ile paketleme tesisi farklı ilde ise BP TOHUM 1 2 İthalatçı (kayıtlı) Nakil/Satış BP Bayi (kayıtlı) Alt Bayi (kayıtlı) Satış Nakil BP / Her poşete/ kutuya Kayıt No Paketleme Tesisi Bayi (kayıtlı) Alt Bayi (kayıtlı) Üretici (son tüketici) Üretici (son tüketici) Her poşete/kutuya Kayıt No BP / Her poşete/kutuya Kayıt No

30 Faturaya Kayıt No Faturaya Kayıt No SatışSatış BP SatışSatış Faturaya Kayıt No Satış Faturaya Kayıt No Satış BP Operatör (kayıtlı) FİDE Profesyonel Bitki Üreticisi Bayi (kayıtlı) Alt Bayi (kayıtlı) Üretici (son tüketici) Satış

31 BP Operatör (kayıtlı) Depo Bayi (kayıtlı) NakilNakil Satış Sadece üretim yeri ile depo ayrı ilde ise BP (gönderilen ile yazı ile bildirilecek) Alt Bayi (kayıtlı) SatışSatış PATATES (Tohumluk) Üretici (son tüketici) Satış EĞER ambalaj bozulmadı ise faturaya Kayıt No yazarak gönderilir.

32 Fatura Kayıt no BP Üretici (kayıtlı) Bayi (kayıtlı) SatışSatış Alt Bayi (kayıtlı) SatışSatış SÜS BİTKİSİ Satıcı (son tüketici) Satış * Bayi, alt bayiye/nihai tüketiciye gönderirken: EĞER ambalaj bozulmadı ise faturaya kendi Kayıt No’sunu yazarak tekrar BP düzenlemeden ilk BP ile gönderir.

33 33 BP KAYIT OL ÜRETİMİNDEN EMİN OL


"NEDEN BP ?? Karantinaya tabi hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek. İzlenebilirliği sağlamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları