Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Erhan DEMİR Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Dairesi Bitkisel Gıda ve Yem Sınır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Erhan DEMİR Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Dairesi Bitkisel Gıda ve Yem Sınır."— Sunum transkripti:

1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Erhan DEMİR Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Dairesi Bitkisel Gıda ve Yem Sınır Kontrol

2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İHRACAT UYGULAMALARI Antalya, 10 Aralık 2012

3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü YASAL ÇERÇEVE  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.06.201027610 (13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete)  Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği 25 Kasım 2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete (25 Kasım 2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete)  Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Talimatı (02.01.2012 tarih ve 00106 sayılı)  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğleri

4 YASAL ÇERÇEVE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012

5 YASAL ÇERÇEVE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012

6 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 5996 SAYILI KANUN Dış ticareti düzenleyen İthalat ve İhracatta Resmî Kontroller, Gümrükler ve Sınır Kontrol Noktaları başlıklı 34. Maddesi 6. Fıkrası  İhracat kontrollerinde alıcı ülke kriterleri esas alınır.  Alıcı ülkenin farklı bir talebi yoksa bu Kanun hükümleri dikkate alınır.  İhracatçı, Bakanlığın alacağı her türlü tedbire uymakla yükümlüdür. GKGMBSK-ED2012

7 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 5996 SAYILI KANUN 34. Madde 8. fıkrasında  İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen ürünler, geri dönme sebebi de dikkate alınarak ayniyat tespiti yapıldıktan sonra resmi kontrole tabi tutulur.  Kontrol sonucu mevzuata uygun olan ürünlerin yurda girişine izin verilir.  Mevzuata uygun olmayan ürünler için başka bir ülkeye ihracat, özel işleme tabi tutma, esas kullanım amacı dışında işleme, imha tedbirlerinden biri uygulanır. GKGMBSK-ED2012

8 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 5996 SAYILI KANUN  Kanun kapsamında hazırlanan, 13 Aralık 2011 «Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği» 13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GKGMBSK-ED2012

9 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 5996 SAYILI KANUN  Yönetmelik uygulama talimatı 02 Ocak 2012 tarihinde 81 il müdürlüğümüze gönderilmiştir.

10 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME  Uygulama talimatı kapsamında ihracat kontrolleri yapılmaktadır.  Alıcı ülke taleplerine göre özel mevzuatı yayımlanarak sertifika formatı ve içeriği ayrıca belirlenen bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatında ve çıkışında kendi özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Talimat hükümleri uygulanmaktadır.  Veteriner kontrolüne tabi kompozit ürünler ve hayvansal ürünler bu talimat kapsamında değerlendirilmez.

11 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddeler için «Sağlık Sertifikası » düzenlenmektedir.Sağlık Sertifikası 81 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü) bu sertifikayı düzenlemeye yetkilidir.

12 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Genel hükümler  Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; ihraç edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya onay belgesine sahip olması zorunludur.  Aynı hüküm ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir.

13 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Genel hükümler  İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır.  Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, ihracata konu edilecek ürünlerin Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığının ve ürünlerin alıcı ülke tarafından kabul edileceğinin ihracat başvurusu sırasında beyan edilmesi ve taahhütname verilmesi durumunda ürünler ihraç edilebilir.

14 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Genel hükümler  İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı ülkenin analiz talebi, üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde belirtilir.  Ürünün alıcı ülke taleplerine uygunluğunun tespiti amacıyla il/ilçe müdürlüğü tarafından numune alınarak muayene ve analiz sonucuna göre ihracat işlemleri gerçekleştirilir.  Analiz sonucu uygun olan ürünlere Sertifika düzenlenir.

15 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Genel hükümler  Alıcı ülkenin herhangi bir talebinin olmadığının beyan edilmesi durumunda insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli haller dışında üründen numune alınmadan Sertifika düzenlenebilir.

16 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ İhracat ön bildirimi  İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin www.ggbs.gov.tr internet adresinden GGBS’ye girişi yapılır.www.ggbs.gov.tr  GGBS'ye giriş için Bakanlıkça tanımlanan kullanıcı adı, parola ve şifre bilgileri kullanılır.  İhracatçı firmalar, Kullanıcı Adı:ihracat, parola:ihracat2012, şifre:2012ihracat Kullanıcı Adı:ihracat, parola:ihracat2012, şifre:2012ihracat bilgilerini kullanarak GGBS’ye giriş yaparlar.

17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2011

18 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2011

19 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2011

20 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2011

21 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2011

22 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ İhracat ön bildirimi  Avrupa Birliği’ne (AB) kuru meyve ihracatı için ön bildirim yapılacak ise ihracatçı ön bildirim ekranında “AB’ye Kuru Meyve İhracatı” butonunu seçmelidir.  GGBS’ye ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgiler girildikten sonra “Ön Bildirim Numarası Al” butonuna basıldığında sistem tarafından ön bildirim numarası ve geçici şifre verilir. Sisteme girilen kaydı firmanın sorgulayabilmesi, ürün ekleme ve/veya güncelleme yapabilmesi için bu geçici şifreyi kullanması gerekir.

23 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ İhracat ön bildirimi  Ön Bildirim Numarası, sistem tarafından verildikten sonra “Rapor” butonuna basılarak PDF formatında “İhracat Ön Bildirim Formu” çıktısı alınır.  Form, üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından kaşelenir ve imzalanır.  İhracat başvurusu için istenen diğer belgelerle birlikte İl/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

24 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ İhracat başvurusu  İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin ihracatçı tarafından GGBS’ye kaydının yapılmasıyla başlar.  GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru, kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde ihracatçı tarafından istenen belgelerle birlikte sertifika talep edilecek ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

25 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ İhracat başvurusu İhracat aşamasında istenen belgeler;  İhracatçı Beyannamesiİhracatçı Beyannamesi  Birden fazla ürün için Ekli ListeEkli Liste  İhracat Ön Bildirim Formuİhracat Ön Bildirim Formu  Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair TaahhütnameTaahhütname

26 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ İhracat başvurusu İhracat aşamasında istenen belgeler(2);  Yetki Belgesi/vekâletname  Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait Bileşen Listesi  İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa analiz raporu

27 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Numune alma ve analiz sonucunun değerlendirilmesi  Numune alma ve itiraz hakkı konusunda mevzuat hükümleri geçerlidir.  Analiz sonucunun alıcı ülke talepleri ve/veya Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmaması durumunda; ürünler yediemine alınır.  Yediemine alınan ürünlerin raf ömrü süresi içerisinde, analiz sonucu tespit edilen kriterlerin uygun olduğu üçüncü bir ülkeye ihracatı söz konusu olduğunda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile fatura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından yediemin kaldırılır ve ürünün ihracatına izin verilir.

28 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Aynı üretici tarafından üretilen birden fazla ürünün ihracatçı tarafından ihraç edilmek istenmesi durumunda ihracatçı tarafından Ekli Liste iki nüsha halinde düzenlenir.  Ekli Liste düzenlenirken ürünün gıda veya yem olması durumu dikkate alınarak “…insan tüketimine uygun…” veya “…hayvan tüketimine uygun…” ifadelerinden biri Ekli Liste’ye yazılır.

29 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Ekli Liste, ihtiyaca göre aynı formatta olması şartıyla birden fazla sayfadan oluşabilir.  Ekli liste düzenlenmesi durumunda Sertifika’da ilgili yerlere “Ekli Liste/Attached List” ibaresi eklenir.  Alıcı ülkenin Ekli Liste’de yer alan ifadelere ek bir bilgi talebinde bulunması durumunda; mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Ekli Liste’ye bilgi ilave edilebilir.

30 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından üretilmiş olması ya da aynı üreticiye ait farklı illerde veya aynı ilde farklı adreslerde üretilmesi durumunda ihraç edilecek ürünler için ayrı Sertifika düzenlenir.  GGBS’ye girişi yapılmış ve Kontrol Görevlisi tarafından incelenerek onaylanmış ürünler için GGBS’den Sertifika çıktısı alınır.

31 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Sertifikanın geçerlilik süresi 4 aydır.  Raf ömrü 4 aydan kısa olan ürünler için sertifikanın geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlıdır.

32 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Sağlık Sertifikası iki nüshadan oluşur. Birinci nüsha yeşil filigranlı kağıt, ikinci nüsha beyaz kağıttır.  Sol üst köşede Bakanlığımızın logosu ve sol alt köşede müteselsil stok numarası yer alır.

33 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Sağlık Sertifikası yeşil ve beyaz nüsha olarak hazırlanır. Yeşil ve beyaz nüshalara (A) tipi hologram etiketi yapıştırılır.  Yeşil nüsha ve Ekli Liste’nin bir sureti ihracatçıya verilir, beyaz nüsha ve Ekli Liste’nin diğer sureti ise İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilir.

34 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Sertifika talepleri, doğrudan il müdürlükleri tarafından, sertifika ismi belirtilerek Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır.  Hologram etiket, Genel Müdürlüğümüz İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığından zimmetle teslim alınır.

35 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  GGBS’ye sistem kaynaklı veri girişi yapılamaması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamaması için ihracat başvuruları İl/İlçe Müdürlüklerine yapılır.  Bu durumda bilgisayar ortamında Sertifika düzenlenir. GGBS’deki en son verilen Sertifika numarası dikkate alınarak, düzenlenen Sertifikaya numara verilir ve Sertifikaya ilişkin veri girişi il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.

36 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  Sertifikayı imzalamaya yetkili kontrol görevlilerinin tamamının imza örnekleri Ek-7’de yer alan forma uygun olarak hazırlanır ve iki nüsha halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.  Tek nüsha halinde veya fotokopi veya faks olarak gönderilen imza örnekleri dikkate alınmaz.

37 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACAT KONTROLLERİ Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması  İhracat Ön Bildirimi hariç, ihracat ve ihracattan geri dönen ürünlere ilişkin bilgiler Kontrol Görevlisi’nce GGBS’ye girilmeli ve ihracat işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

38 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İhraç edilen ürünlerin çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda:  İlgili gümrük müdürlüğünden il müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk talep yazısı,  İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri),  Varsa ihracat aşamasında Bakanlığımızdan alınmış sertifika veya sertifikalar, ürün organik ise organik sertifikası,  Ürüne ait çıkış faturası (varsa giriş faturası),  İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde gümrüğe yazılan ithalat uygunluk yazısı,  Geri dönme nedeni, talep edilir.

39 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  Bilgi ve Belgelerin tamamlanmasının ardından, ihracattan geri dönen ürünün ihraç edilen ürün olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra geri dönme nedeni de dikkate alınarak ürün resmi kontrole tabi tutulur.  İnsan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli hallerde üründen numune alınır.  Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olan ürünlerin piyasaya arz edilmek üzere yurda girişine izin verilir.

40 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  Resmi kontrol sonucunda sadece etiket bilgilerinden kaynaklanan bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda; Etiket Taahhütnamesi alınarak ürünlerin yurda girişine izin verilir.Etiket Taahhütnamesi  Bu ürünler etiket bilgileri Türk gıda/yem mevzuatına uygun hale getirildikten sonra piyasaya arz edilebilir. İl/ilçe müdürlüklerince ürün takibi yapılır.

41 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında ihracatçı bilgilendirilir. İhracatçının 7 gün içerisinde yazılı talebi olması durumunda aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçı uygulanır:  a) Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç kanun hükümlerine uygun olmayan ürünler, alıcı ülke mevzuatına uygun olması ya da alıcı ülkeye ürünle ilgili açıklamalar yapılması ve alıcı ülkenin kabul etmesi durumunda yeniden ihraç edilebilir.

42 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  b) İhracattan geri dönen ürün özel işleme tabi tutulacaksa yurda girişine izin verilebilir.  Yurda girişine izin verilen ürün özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk gıda/yem mevzuatı veya gönderileceği ülkenin şartları ile uyumlu hale getirilmesi için seyreltme hariç, bir kereye mahsus işlenir veya özel işleme tabi tutulabilir.

43 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  Bakanlık, özel işleme tabi tutma işleminin Bakanlık kontrolü altında ve ulusal kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.  İş ve işlemler tamamlandıktan sonra ürünün Türk gıda/yem mevzuatına uygunluğu kontrol edilir.  Uygun olan ürünlerin piyasaya arzına izin verilir.  Uygun olmayan ürünlerin ilk kullanım amacı dâhilinde piyasaya arzına izin verilmez.

44 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  c) İlgili mevzuatında belirtilen şartları karşılaması halinde, ürün özelliği ve kullanım amacı dikkate alınarak ürünün ilk kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı yurda girişine izin verilebilir.  (Örneğin; uygun olmayan gıdanın hayvan yemi olarak veya biodizel yapımında veya sabun yapımında kullanılması vb.)  Bu durumda, ihraç edilen gıdanın tekrar gıda, yemin tekrar yem veya yemin gıda olarak kullanım amaçlı yurda girişine izin verilmez.

45 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER  (b) ve (c) bentlerinin uygulanması öncesinde Genel Müdürlükten görüş alınır.  (a), (b) ve (c) bentlerine göre değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler, Bakanlık gözetiminde işletmeci tarafından imha edilir.

46 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 Diğer hükümler  Alıcı ülke talebi doğrultusunda ürüne ait son tüketim tarihi, ürünün olması gereken raf ömründen daha kısa bir süre olarak belirlenmişse veya son tüketim tarihi belirtilmemişse; bu durum ihracatçı tarafından il/ilçe müdürlüklerine ihracat aşamasında beyan edilir.  Ürünün ihracattan geri dönmesi durumunda; ürünün olması gereken son tüketim tarihi ile ilgili ihracatçının bu beyanı esas alınır.

47 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012

48 İhracat Şeması İhracatçı İl/ilçe müdürlüğü Kontrol Görevlisi Paketleme evi Numune alma ve denetim Başvuru-ggbs ön bildirim Sertifika düzenleme Gümrük İdaresi İthalatçı GKGMBSK-ED2012

49 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 ALICI ÜLKE TALEBİNE GÖRE DÜZENLENEN SERTİFİKALAR  AB’ye Kuru meyve İhracatında düzenlenen Sağlık Sertifikası (2006/504/EC Kararı kapsamında)Sağlık Sertifikası  AB’ye Doğa Mantarı İhracatında düzenlenen ANNEX-III sertifikası (1635/2006/EC Kararı kapsamında)ANNEX-III  Serbest Satış Sertifikası Serbest Satış Sertifikası  Helal İfadesi Kullanımı Helal  Rusya Federasyonu’na Taze Meyve ve Sebze İhracatında Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası  Diğer ülke talepleri doğrultusunda düzenlenen sertifikalar

50 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 DİĞER UYGULAMALAR Serbest Bölge Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Tebliğ No: 2002/38 (30.06.2002 tarihi ve 247801 sayılı Resmi Gazete) Bu Tebliğ serbest bölgede faaliyet gösteren işyerlerine getirilerek üretilen, işlenen, depolanan ve satılan gıda ve gıda ambalaj maddeleri için sağlık sertifikası talep edilmesi durumunda uyulması gereken usul ve esasları kapsar.

51 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 DİĞER UYGULAMALAR Serbest Satış Sertifikası  Ülkemizden ihracatı yapılan gıda ürünlerine, üretici/ihracatçı firma talebi doğrultusunda ürünün ülkemizde serbestçe satıldığını gösterir “Serbest Satış Sertifikası” düzenlenmektedir.  17.11.2011 tarih ve 38681 sayılı yazımız ekinde güncellenen “Serbest Satış Sertifikası” 81 il md. Gönderilmiştir.  Türk gıda mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla üretici/ihracatçı talepleri doğrultusunda sertifikaya ilaveler yapılabilmektedir.

52 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 DİĞER UYGULAMALAR Helal Sertifikası  Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerinin ihracatında alıcı ülke veya ihracatçı tarafından “Helal” ifadesinin etikette ve/veya ihracatta düzenlenen Sağlık Sertifikasında/Ekli Listede ve/veya ayrı bir sertifika olarak talep edilmesi durumunda:  14.12.2010 tarih ve 047048 sayılı yazı ekinde gönderilen Talimata göre üründe kontroller yapılarak «Helal Sertifikası» düzenlenmektedir.

53 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 DİĞER UYGULAMALAR Hidrojen Peroksit  Kuru incir ürününün işlenmesi esnasında, Türk Gıda Kodeksine göre kullanımına izin verilmeyen Hidrojen Peroksit (H2O2) kullanıldığı yönünde iddialar üzerine Bakanlığımızca herhangi bir risk durumuna karşı yurt içi izleme çalışmaları başlatılmıştır.  Hidrojen Peroksit kullanımı nedeniyle kuru incir ihracatımızın sekteye uğramaması amacıyla; ülkemizden ihracatı gerçekleştirilecek her kuru incir ürünü partisinden numune alınarak Hidrojen Peroksit analizi yapılması 16.09.2011 tarih ve 032326 sayılı Talimatla uygulanmaya başlanmıştır.

54 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 DİĞER UYGULAMALAR  Tüm ihracat kontrollerinde(alıcı ülke talebi olması durumu hariç) şüphe duyulması halinde ya da ihracatta daha önce tespit edilen riskler göz önüne alınarak Kontrol Görevlisince gerek görülmesi halinde numune alınarak risk bazında gerekli analizler yapılır ve sonuçlar Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilir.

55 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İHTACAT KONTROL SIKLIĞI

56 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 DİĞER UYGULAMALAR  Sağlık Sertifikası düzenlemek amacıyla alınan numunelerin analiz sonucu olumsuz ise firmanın itiraz etmesi halinde şahit numune ilgili laboratuvara gönderilir. Analiz sonucu alıcı ülke kriterine uygun ise ihracata izin verilir.  Analiz sonucu uygun değil ise Türk Gıda Kodeksine uygun olması halinde yurtiçi tüketime sunulmasına izin verilir. Türk Gıda Kodeksi limitlerine uygun olmaması halinde ise ihraç partisi yedi emine alınır. İhracatçının başka bir ülkeye ihracat yapmaması halinde ise ürün için imha prosedürü uygulanır.

57 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 GÜNCEL GELİŞMELER…  Irak’a İhracat  Avustralya Tahinde salmonella tespiti.  Şarapta natamycin tespiti…  Romanya greyfurtta imazalil tespiti…

58 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 AYRINTILI BİLGİ İÇİN Erhan DEMİR Tel: 0 312 2587458 erhan.demir@tarim.gov.tr Eray ELÇİM Tel: 0 312 2587459 eray.elcim@tarim.gov.tr Faks: 0 312 2587472

59 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 SORU-CEVAP

60 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü GKGMBSK-ED2012 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Erhan DEMİR Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Dairesi Bitkisel Gıda ve Yem Sınır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları