Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜRVEYANS VERİLERİNİN GERİBİLDİRİMİ Filiz ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi EKH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜRVEYANS VERİLERİNİN GERİBİLDİRİMİ Filiz ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi EKH."— Sunum transkripti:

1 SÜRVEYANS VERİLERİNİN GERİBİLDİRİMİ Filiz ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi EKH

2 Geri bildirim: Sürveyansın en önemli bileşenlerinden biri

3 Alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışı! Geri bildirim:

4 Gelişimi göstermek İlgiyi ayakta tutmak Doğrunun öğrenilmesini sağlamak Yanlış öğrenmeleri düzeltmek Değişim sağlanacak yönleri belirlemek Değişim için yol göstermek Gelişimi sağlamak Niçin Geri bildirim?

5 Evsel atık Enfeksiyon Kontrol Çalışmalarımıza Katkısı: Çalışanların enfeksiyon kontrol uygulamalarına katılımının sağlanması Hastane çalışanlarının Motive edilmesi İkna edilmesi EKK ile daha güçlü bir işbirliği kurulması

6 Evsel atık Cerrahlara sadece cerrahi alan enfeksiyon hızlarını bildirmekle cerrahi alan enfeksiyon hızı %32 azalır Hastane Enfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Ankara 2004:98

7 Evsel atık Sürveyans raporları: Sistematik olarak değerlendirilmeli Yorumlanmalı Kişilerin kolay anlayabileceği şekilde düzenlenmeli

8 Sürveyans sonuçlarına göre; Verilerimizi geçmiş yıllardaki yıllardaki oranlarımızla,başka hastanelerin verileriyle veya ulusal sürveyans verileriyle karşılaştırma yapmamız gerekir. Evsel atık

9 Kıyaslama yapılırken; Genel enfeksiyon hızları karşılaştırmada baz alınmamalı! Her hastanenin hasta popülasyonu uyguladığı tıbbi işlemler Risk faktörleri Hasta belirlemede kullanılan sürveyans yöntemleri bir değildir Evsel atık

10 Siz sürveyans verilerinizi birimlerle nasıl paylaşıyorsunuz? Sürveyans raporunuzda ne tür veriler var?

11 Evsel atık Sürveyans raporumuzda: Enfeksiyon hız dansitesi Santral Venöz Kateter ilişkili Bakteriyemi Üriner Kateter ilişkili Üriner Sistem enfeksiyon dansitesi Ventilatör ilişkili Pnömoni Öneri ve uyarılar

12 Evsel atık Raporların geribildiriminde: Tablolar ve grafiklerin kullanımı verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar

13 Kateter İlişkili ÜSE Hızları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları Persentil nOrtalama10%25%50%75%90% Kİ-ÜSEHızı ÜK Kullanım Oranı 944.9 0.46 0.5 0.22 2.1 0.32 3.7 0.46 6.2 0.57 8.9 0.67 İç Hastalıkları YBÜ Kİ-ÜSE Hızı =10 İç Hastalıkları YBÜ ÜK Kullanım Oranı= 0.8 Hem enfeksiyon hızı, hem de alet kullanım oranı 90. persentilin üzerinde. Üriner kateter kullanım endikasyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri gözden geçirilmeli. İyileştirmeye açık bir alan. NNIS verileri

14 Kateter İlişkili-KDE Hızları ve Alet Kullanım Oranları Persentil nOrtalama10%25%50%75%90% Kİ-KDE hızı Santral kateter kullanım oranı 945.0 0.52 0.5 0.31 2.4 0.37 3.9 0.52 6.4 0.64 8.8 0.75 Genel Cerrahi YBÜ Kİ-KDE Hızı = 0.6 Genel Cerrahi YBÜ santral kateter kullanım oranı = 0.64 NNIS verileri Alet kullanım oranı 75. persentile denk gelirken enfeksiyon hızı10.persentilde. Enfeksiyon tanısı koyma basamağında sorun olup olmadığı gözdengeçirilmeli. Sorun yoksa santral kateter uygulamaları yönünden çok başarılı bir YBÜ.

15 VİP ve Ventilatör Kullanım Oranları Persentil nOrtalama10%25%50%75%90% VİP hızı Ventilatör kullanım oranı 944.9 0.46 0.5 0.22 2.1 0.32 3.7 0.46 6.2 0.57 8.9 0.67 İç Hastalıkları YBÜ VİP Hızı = 19 İç Hastalıkları YBÜ ventilatör kullanım oranı = 0.52 Alet kullanım oranı 50-75. persentil arasında iken, enfeksiyon hızı 9o. Persentilin çok üzerinde İyileştirilmesi gereken bir alan. NNIS verileri

16 Evsel atık Sürveyans raporları: İlgili birimlerle toplantı yapılarak Dergi, bülten gibi yerlerde yayımlanarak Elektronik ortamda gönderilerek Basılı materyal gönderilerek paylaşılabilir

17 Evsel atık Geribildirimimizin başarısını etkileyen faktörler ?

18 Evsel atık Önce olumsuz eleştiri yapılması Geç verilmesi Yetersiz geri bildirim Genel veya belirsiz geri bildirim Öznel geri bildirim Gerçekleştirilemeyecek geri bildirim

19 Evsel atık Etkili geri bildirim süreci doğru zamanlanmış olmalı

20 Evsel atık Yeterince açık ve kolayca anlaşılır olmalı

21 Evsel atık Gözlenen sürece yönelik olmalıdır.

22 Evsel atık Geliştirilmesi gereken yönler önerilerle birlikte verilmeli Karşımızdaki kişinin görüş ve önerilerine fırsat vermelidir

23 Evsel atık Geribildirimlerinizde ne tür sorunlarla Karşılaşıyorsunuz?

24 Evsel atık Ülkemizde Durum;

25 Evsel atık Geri bildirimler her hastanede periyodik olarak yapılmamakta: İlgili yönetmelik gereği 3 ayda bir Bazı hastanelerde 3 aydan daha kısa sürelerle,kimi hastanelerde yılda 1 ya da 2 kez bildirim Çalışma kapsamına alınan 119 hastaneden 56 tanesinde geribildirim var,geri kalan 63 hastanede geribildirim yok Sayıştay performans denetim raporu 2007.99-100

26 Evsel atık Sürveyans raporu formatı ve içeriği konusunda belirli bir standart bulunmamakta: Hastanelerin bazılarında sadece rakamsal rakamlar Çok az sayıda hastanede çözüme yönelik önlemler ve uyarılar yer almakta! Sayıştay performans denetim raporu 2007:99-100

27 Evsel atık Geri bildirimler kimi yerde yazılı, kimi yerde sadece sözlü olarak Kimi kliniklerde servis çalışanlarına klinik sorumlusunun ihmali ile iletilmemekte. Sayıştay performans denetim raporu 2007:99-100

28 Evsel atık Tüm bu olumsuzluklar hastane enfeksiyonları ile mücadeleyi olumsuz yönde etkilemektedir.

29 Evsel atık Sürveyansa ilişkin verilerin bütün hastanelerde düzenli olarak hazırlanması ve etkili bir bildirim mekanizmasıyla ilgili birimlere iletilmesi sağlanmalı Geri bildirim fonksiyonunu gerçekleştirebilecek şekilde rapor formatı oluşturulmalı Bütün kliniklere ilişkin oran ve eğilimler hastanenin tamamına bildirilmedir Ne yapılmalı?

30 Evsel atık Unutmayınız! İyi yapılanmış, amacı somut olarak ortaya konmuş, objektif kriterlere dayanan güvenilir bir ortamda verilen geribildirim sizi ve EK çalışmalarınızı başarıya ulaştırır!

31 Evsel atık Hastane enfeksiyonlarıyla mücadelenizde başarılar dileğiyle

32 ELLERİMİZDE SAĞLIK ELLERİNİZE SAĞLIK


"SÜRVEYANS VERİLERİNİN GERİBİLDİRİMİ Filiz ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi EKH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları