Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET NURULLAH KURUTKAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET NURULLAH KURUTKAN"— Sunum transkripti:

1 MEHMET NURULLAH KURUTKAN
HKS UYGULAMALARI MEHMET NURULLAH KURUTKAN

2 Kolaylaştırıcı Pratikler
Standardın Ruhu Boyutlandırma ve temel kaynak Süreç yönetimi kurgusu Yazım tekniği Tekrarlar Denetçinin bakışı Mirasa sahip çıkmak Bilgi sistemlerine yatırım ve takip

3 Kolaylaştırıcı Pratikler
Farklı ve yeni uygulamalar için temel kaynaklar Denetime hazırlık süreci 2 farklı denetime tabi olma ihtimali Dokümantasyonun uyumlulaştırılması HKS ve eklerinin kitap haline getirilmesi Muğlak ve anlaşılmayan maddeler için geri bildirim İtiraz süreci Denetleyenin iktidar alanını genişleten düzenlemeler

4 Altın Stratejiler 1 Süreç liderleri yedekleri ile beraber belirlenmeli
Standardın sekreteryası kurulmalı. Standardın zaman takvimi çıkartılmalı Eğitim gerektiren maddeler belirlenmeli ve sorumlusu atanmalı Komite, kurul veya heyet gerektiren maddelerin iş takvimleri geliştirilmeli İlk öz değerlendirme puanı hastane çalışanları ile paylaşılmalı Hekim katkısının önemi

5 Altın Stratejiler 2 Bechmarking yapılmalı,
A grubu hastanelerinin tecrübesinden istifade edilmeli, Performans sitesi periyodik olarak takip edilmeli Dokümantasyon gerektiren maddelerin düzenlenme usulü

6 Altın Stratejiler 3 Standart üçe ayrılmalı Para gerektiren maddeler
Takip gerektiren maddeler Yeni dokümantasyon gerektiren maddeler Kırılımlar açısından indikatörler Örnek dokümanlar ve uygulama rehberi dokümantasyonda baz alınmalı

7 Altın Stratejiler 4 Bölüm başlıklarına göre klasörler oluşturulmalı ve dokümantasyonlar föylere yerleştirilmelidir. Hizmet kalitesini etkileyecek kongre ve sempozyumlara katılım Yönetişimi yaygınlaştırmak ve mükafat sisteminin kurgulanması Temel bilgi kaynaklarına erişim

8 Altın Stratejiler 5 Periyodik gözden geçirme toplantıları,
Üst yönetimin liderliği (Bilgi ve süreç liderliği) Üç T kuralını işletmek Takip Anlaşılmayan ve muğlak ifadeler için geri bildirim (Sağlık Bakanlığına yazılı ve sözlü başvuru)

9

10 Temel kaynak Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın
İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

11 ESKİ KİTAPLAR Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın
İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey İPTAL İPTAL

12

13 KODLAMA Hasta güvenliği ile ilgili bir standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “H” harfi ile tanımlanır. Çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “Ç” harfi ile tanımlanır. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “G” harfi ile tanımlanır.

14 PUANLAMA Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey
Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

15 PUANLAMA Değerlendirmede standart ve standardın değerlendirme ölçütleri EVET, HAYIR ve DEĞERLENDİRME DIŞI olarak tanımlanır. Değerlendirme sonucu puanlama yapılırken; EVET: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması durumunu ifade eder ve tam puan verilir. HAYIR: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir. DEĞERLENDİRME DIŞI: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.

16 TANIMLAMALAR 20 KAVRAM Bölüm Hastane Bilgi Rehberi Genel Uyum Eğitimi
Bölüm Uyum Eğitimi Öz Değerlendirme Acil Müdahale Seti Ameliyathane Alanları Riskli girişimsel işlem Kontrol Listesi Sorumlusu Kişisel Koruyucu Ekipman Radyasyon Yayan Cihazların Bulunduğu Alanlar Radyasyon Uyarı Levhaları Kurşun Koruyucular Kritik Stok Seviyesi Alt Uyarı Seviyesi Üst Uyarı seviyesi Kişisel Bakım Alanları Hasta Başı Test Cihazları (HBTC) Sözel İstem Hekim Seçme Hakkı

17 BİLGİLENDİRME TABLOSU
Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey DÖRT YAPRAKLI YONCA

18 TANIMLAYICI FİGÜRLER

19 Projeksiyon “Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri”
Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı, Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası, Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi; Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü, Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları, Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon, Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma; Karar Surecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi. 19

20 ZORUNLU PROSEDÜRLER D Ü Z E L T İ C İ F A A L İ Y E T
Ö N L E Y İ C İ F A A L İ Y E T U Y G U N S U Z L U Ğ U N K O N T R O L Ü D O K Ü M A N L A R I N K O N T R O L Ü K A Y I T L A R I N K O N T R O L Ü İ Ç T E T K İ K

21 Temel Kaynaklar AHRQ:The Agency for Healthcare Research and Quality
CDC: Centers for Disease Control and Prevention OSHA: Occupational Safety and Health Administration) ISPM: Institute For Safe medication Practises JCI:Joint Commission International JC: Joint Commission WHO: World Health Organization IHI: Institute for Healthcare Improvement 21

22 Eczane Mekan ile ilgili düzenlemeler (İklimlendirme ve sıcaklık nem kontrolleri) Yazılı düzenleme ( 9 Bileşen) Yüksek riskli ilaçların yönetimi Eczaneden çıkışı yapılan ilaçlara yönelik düzenleme İade edilen ilaçlara yönelik düzenlemeler Buzdolabı sıcaklık takipleri İlaçların karışmasını engelleyecek düzenlemeler Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar KKE Temizlik KTA (Kişisel Temizlik alanları) ilaç ve malzemelerin HBYS den takibi Depoda malzemelerin yerleşimi Depo koşulları ve riskin yönetimi Sıcaklık ve nem takibi Atıkların kaynağında ayrıştırılması ECZANE Ekip

23 Özellikli Tedavi Birimleri 2
Ulaşım Hizmeti Fiziki düzenlemeler Teknik bakımları Saf suyun kontrolü Tedavinin Kontrolü Enfeksiyonun kontrolü ve önlenmesi İlaç Hazırlama işlemi İlaç ve Malzemelerin sıcaklık takibi HBTC İlaç Güvenliği süreci ( Güvenli uygulama, karışmayı engelleme, yeşil ve kırmızı reçete Advers etki Bildirimi Transfüzyon Sürecinin Güvenliği Güvenli hasta transferi yatan hasta eğitimleri 45, 52, 53, 55 Kuralı ( KKE, TCY, Hastane temizliği ve KTA) Mahremiyet Hasta yatakları el hijyeni AKA ( Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması) Diyaliz Görüntülem e Ekip Kimliklendirme, cross match uygulaması, ısı takibi, İşleyiş talimatı Donor seçim kriterleri, Eğitim, Transfüzyon kontrol komitesi Transfüzyon

24 Özellikli Tedavi Birimleri 3
Fiziki düzenlemeler Hasta güvenliği (kayıt, anestezik ilaçların güvenliği, tedavi sırasında ilaçların hazırlanması ve malzemelerin hastaya özel olmalı) Dezenfeksiyon ve sterilizasyon Amalgam Atıklarının Yönetimi Sıcaklık Takipleri İletişime açık alanlar İlaçların Karışmasını engelleyen düzenlemeler KKE Tıbbi Cihazların yönetimi (TCY) Temizlik KTA Mahremiyet El hijyeni Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Ağız ve Diş Ekip

25 HİZMET VERME SÜRELERİ Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın
İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

26 İndikatör Çıkış noktası Kesici delici alet yaralanmaları   Çalışan Güvenliği Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyet oranı Yoğun bakım mortalite oranları Klinik Etkililik, Hasta Güvenliği Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları Hasta Güvenliği, Cerrahi alan enfeksiyon hızları Klinik Etkililik Hasta Güvenliği, Düşen hasta oranı Klinik Etkililik Hasta Güvenliği Sezaryen oranı Hasta Güvenliği, Hasta Odaklılık Ameliyat masası kullanım oranı Verimlilik, Etkinlik Yoğun bakım hasta yatış süreleri ve tekrar yatış oranları Verimlilik, Klinik Etkililik Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis dağılım Müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleri Verimlilik, Hasta Odaklılık Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin çağrılış ve varış saati izlenmelidir. Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum değerlendirilmeli ve uyum oranları izlenmelidir. Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı izlenmelidir. Sorumlu Yönetişim Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı Verimlilik Hekim başına düşen poliklinik odası oranı Etkinlik, Verimlilik Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları

27 İndikatör kartı Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın
İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

28 Tablolar Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey
Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey


"MEHMET NURULLAH KURUTKAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları