Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HKS UYGULAMALARI MEHMET NURULLAH KURUTKAN. Kolaylaştırıcı Pratikler Standardın Ruhu – Boyutlandırma ve temel kaynak – Süreç yönetimi kurgusu – Yazım tekniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HKS UYGULAMALARI MEHMET NURULLAH KURUTKAN. Kolaylaştırıcı Pratikler Standardın Ruhu – Boyutlandırma ve temel kaynak – Süreç yönetimi kurgusu – Yazım tekniği."— Sunum transkripti:

1 HKS UYGULAMALARI MEHMET NURULLAH KURUTKAN

2 Kolaylaştırıcı Pratikler Standardın Ruhu – Boyutlandırma ve temel kaynak – Süreç yönetimi kurgusu – Yazım tekniği – Tekrarlar – Denetçinin bakışı – Mirasa sahip çıkmak – Bilgi sistemlerine yatırım ve takip

3 Kolaylaştırıcı Pratikler Farklı ve yeni uygulamalar için temel kaynaklar Denetime hazırlık süreci 2 farklı denetime tabi olma ihtimali Dokümantasyonun uyumlulaştırılması HKS ve eklerinin kitap haline getirilmesi Muğlak ve anlaşılmayan maddeler için geri bildirim İtiraz süreci Denetleyenin iktidar alanını genişleten düzenlemeler

4 Altın Stratejiler 1  S ü re ç liderleri yedekleri ile beraber belirlenmeli  Standardın sekreteryası kurulmalı.  Standardın zaman takvimi ç ıkartılmalı  Eğitim gerektiren maddeler belirlenmeli ve sorumlusu atanmalı  Komite, kurul veya heyet gerektiren maddelerin iş takvimleri geliştirilmeli  İlk öz değerlendirme puanı hastane ç alışanları ile paylaşılmalı  Hekim katkısının önemi

5 Altın Stratejiler 2  Bechmarking yapılmalı,  A grubu hastanelerinin tecrübesinden istifade edilmeli,  Performans sitesi periyodik olarak takip edilmeli  Dokümantasyon gerektiren maddelerin düzenlenme usulü

6 Altın Stratejiler 3  Standart üç e ayrılmalı  Para gerektiren maddeler  Takip gerektiren maddeler  Yeni dok ü mantasyon gerektiren maddeler  Kırılımlar açısından indikatörler  Ö rnek dok ü manlar ve uygulama rehberi dok ü mantasyonda baz alınmalı

7 Altın Stratejiler 4  B ö l ü m başlıklarına g ö re klas ö rler oluşturulmalı ve dok ü mantasyonlar f ö ylere yerleştirilmelidir.  Hizmet kalitesini etkileyecek kongre ve sempozyumlara katılım  Y ö netişimi yaygınlaştırmak ve m ü kafat sisteminin kurgulanması  Temel bilgi kaynaklarına erişim

8 Altın Stratejiler 5  Periyodik g ö zden ge ç irme toplantıları,  Ü st y ö netimin liderliği (Bilgi ve süreç liderliği)  Üç T kuralını işletmek  Takip  Anlaşılmayan ve muğlak ifadeler i ç in geri bildirim (Sağlık Bakanlığına yazılı ve sözlü başvuru)

9

10 Temel kaynak Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey

11 ESKİ KİTAPLAR Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey İPTAL

12

13 KODLAMA Hasta güvenliği ile ilgili bir standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “H” harfi ile tanımlanır. Çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “Ç” harfi ile tanımlanır. Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “G” harfi ile tanımlanır.

14 PUANLAMA Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey

15 PUANLAMA Değerlendirmede standart ve standardın değerlendirme ölçütleri EVET, HAYIR ve DEĞERLENDİRME DIŞI olarak tanımlanır. Değerlendirme sonucu puanlama yapılırken; EVET: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması durumunu ifade eder ve tam puan verilir. HAYIR: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir. DEĞERLENDİRME DIŞI: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.

16 TANIMLAMALAR 20 KAVRAM 1. Bölüm 2. Hastane Bilgi Rehberi 3. Genel Uyum Eğitimi 4. Bölüm Uyum Eğitimi 5. Öz Değerlendirme 6. Acil Müdahale Seti 7. Ameliyathane Alanları 8. Riskli girişimsel işlem 9. Kontrol Listesi Sorumlusu 10. Kişisel Koruyucu Ekipman 11. Radyasyon Yayan Cihazların Bulunduğu Alanlar 12. Radyasyon Uyarı Levhaları 13. Kurşun Koruyucular 14. Kritik Stok Seviyesi 15. Alt Uyarı Seviyesi 16. Üst Uyarı seviyesi 17. Kişisel Bakım Alanları 18. Hasta Başı Test Cihazları (HBTC) 19. Sözel İstem 20. Hekim Seçme Hakkı

17 BİLGİLENDİRME TABLOSU Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey DÖRT YAPRAKLI YONCA

18 TANIMLAYICI FİGÜRLER

19 Projeksiyon “Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri” Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı, Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası, Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi; Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü, Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları, Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon, Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma; Karar Surecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi. 22.07.1119

20 ZORUNLU PROSEDÜRLERZORUNLU PROSEDÜRLER D Ü Z E L T İ C İ F A A L İ Y E T Ö N L E Y İ C İ F A A L İ Y E T U Y G U N S U Z L U Ğ U N K O N T R O L Ü D O K Ü M A N L A R I N K O N T R O L Ü K A Y I T L A R I N K O N T R O L Ü İ Ç T E T K İ K

21 Temel Kaynaklar AHRQ:The Agency for Healthcare Research and Quality CDC: Centers for Disease Control and Prevention OSHA: Occupational Safety and Health Administration) ISPM: Institute For Safe medication Practises JCI:Joint Commission International JC: Joint Commission WHO: World Health Organization IHI: Institute for Healthcare Improveme nt 22.07.1121

22  Mekan ile ilgili düzenlemeler (İklimlendirme ve sıcaklık nem kontrolleri)  Yazılı düzenleme ( 9 Bileşen)  Yüksek riskli ilaçların yönetimi  Eczaneden çıkışı yapılan ilaçlara yönelik düzenleme  İade edilen ilaçlara yönelik düzenlemeler  Buzdolabı sıcaklık takipleri  İlaçların karışmasını engelleyecek düzenlemeler  Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar  KKE  Temizlik  KTA (Kişisel Temizlik alanları)  ilaç ve malzemelerin HBYS den takibi  Depoda malzemelerin yerleşimi  Depo koşulları ve riskin yönetimi  Sıcaklık ve nem takibi  Atıkların kaynağında ayrıştırılması Ekip ECZANE Eczane

23  Ulaşım Hizmeti  Fiziki düzenlemeler  Teknik bakımları  Saf suyun kontrolü  Tedavinin Kontrolü  Enfeksiyonun kontrolü ve önlenmesi  İlaç Hazırlama işlemi  İlaç ve Malzemelerin sıcaklık takibi  HBTC  İlaç Güvenliği süreci ( Güvenli uygulama, karışmayı engelleme, yeşil ve kırmızı reçete  Advers etki Bildirimi  Transfüzyon Sürecinin Güvenliği  Güvenli hasta transferi  yatan hasta eğitimleri  45, 52, 53, 55 Kuralı ( KKE, TCY, Hastane temizliği ve KTA)  Mahremiyet  Hasta yatakları  el hijyeni  AKA ( Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması) Ekip Diyaliz Özellikli Tedavi Birimleri 2  Kimliklendirme, cross match uygulaması, ısı takibi,  İşleyiş talimatı  Donor seçim kriterleri,  Eğitim,  Transfüzyon kontrol komitesi Görüntülem e Transfüzyon

24  Fiziki düzenlemeler  Hasta güvenliği (kayıt, anestezik ilaçların güvenliği, tedavi sırasında ilaçların hazırlanması ve malzemelerin hastaya özel olmalı)  Dezenfeksiyon ve sterilizasyon  Amalgam Atıklarının Yönetimi  Sıcaklık Takipleri  İletişime açık alanlar  İlaçların Karışmasını engelleyen düzenlemeler  KKE  Tıbbi Cihazların yönetimi (TCY)  Temizlik  KTA  Mahremiyet  El hijyeni  Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Ekip Ağız ve Diş Özellikli Tedavi Birimleri 3

25 HİZMET VERME SÜRELERİ Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey

26 İndikatörÇıkış noktası Kesici delici alet yaralanmaları Çalışan Güvenliği Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyet oranıÇalışan Güvenliği Yoğun bakım mortalite oranlarıKlinik Etkililik, Hasta Güvenliği Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranlarıKlinik Etkililik, Hasta Güvenliği Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızlarıHasta Güvenliği, Cerrahi alan enfeksiyon hızlarıKlinik Etkililik Hasta Güvenliği, Düşen hasta oranıKlinik Etkililik Hasta Güvenliği Sezaryen oranıHasta Güvenliği, Hasta Odaklılık Ameliyat masası kullanım oranıVerimlilik, Etkinlik Yoğun bakım hasta yatış süreleri ve tekrar yatış oranlarıVerimlilik, Klinik Etkililik Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı Verimlilik, Klinik Etkililik Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis dağılımVerimlilik, Klinik Etkililik Müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleriVerimlilik, Hasta Odaklılık Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin çağrılış ve varış saati izlenmelidir. Verimlilik, Hasta Odaklılık Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum değerlendirilmeli ve uyum oranları izlenmelidir. Klinik Etkililik, Hasta Güvenliği Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı izlenmelidir.Sorumlu Yönetişim Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranıVerimlilik Hekim başına düşen poliklinik odası oranıEtkinlik, Verimlilik Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranlarıKlinik Etkililik Hasta Güvenliği

27 İndikatör kartı Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey

28 Tablolar Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın – İkinci düzey – Üçüncü düzey Dördüncü düzey – Beşinci düzey


"HKS UYGULAMALARI MEHMET NURULLAH KURUTKAN. Kolaylaştırıcı Pratikler Standardın Ruhu – Boyutlandırma ve temel kaynak – Süreç yönetimi kurgusu – Yazım tekniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları