Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Company LOGO 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Company LOGO 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1

2 Company LOGO 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Yük.Hem.Betül BOZACI Kalite Yönetim Koordinatörü ADAY MEMUR EĞİTİMİ-2013

3  DEĞİŞEN DÜNYA,  DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR VE  DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI

4  Sağlık hizmetlerinde her geçen gün kaliteli hizmet sunumu ve kaliteli hizmet alma talebi noktasında beklentiler artarak devam etmektedir.  Ülkemizde Sağlıkta Kalite Standartları ( SKS ) baz alınarak hayata geçirilen kalite uygulamaları kurumlarca gün geçtikçe daha çok benimsenmekte ve ortaya koyduğu başarılı uygulama örnekleriyle de önemi daha da artmaktadır.

5 “Kalite asla bitmeyen bir yolculuktur.”

6 KALİTE NEDİR ? •Kalite, kullanıma uygunluktur ( Dr.J.M. JURAN ) •Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur ( P.B.CROSBY ) •Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. ( TS 9005-ISO 8402 ) •Kalite, müşteri memnuniyetidir. •Kalite, bir hayat felsefesidir. •Kalite, bir kültürdür. Toplam Kalite Yönetimi, yönetim felsefesindeki bir değişimi ifade eder. •Kalite, bir yaşam tarzıdır.

7 DEĞİŞİM  İnsan ve toplum davranışlarında değişim  Çalışma hayatında değişim  Toplum bilincinde değişim  Yönetim anlayışında değişim

8  Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir :  Kurum dışında vatandaşlara saygı,  Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı  Çalışma grupları içinde, iş görenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

9 Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç- gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir. Tedbir, sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır. Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur. Kalite tedbirdir. Kalite müşteri tatminidir. Kalite verimliliktir.

10 Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır. İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Kalite etkili olmaktır. Esneklik, talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Kalite esnekliktir. Kalite bir programa uymaktır.

11 Bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Bunun yolu insandan geçer. İşin sahibi insandır. Öncelik insana yapılan yatırımadır. Kalite, süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu nokta yoktur. Mükemmelliğin de mutlaka iyileştirilebilecek bir tarafı vardır. Kalite bitmeyen bir süreçtir.süreçtir Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli bir yolculuk yapmaktır. Kalite gelecektir. Kalite; amaca, kullanıma ve koşullara uygunluk ve beklentileri aşmadır.

12 Tarihte kalite; özen gösterme, belli standartlara uygunluk şeklinde algılanmıştır. •“İş yapan adam kendi vazifesini yapar; bunun kusur veya fazilet olduğunu gören insan takdir eder.” ( Madde 1938 ) •“Ben iş yapan insanım, sen ise onu gören insansın. Yapan adam işinin nasıl olduğunu görenden öğrenir.” ( Madde 1939 ) (Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacib)

13 Sözlüklerde; “Mükemmellik, üstünlük derecesi” olarak tanımlanmaktadır. (Webster’s ve Oxford Sözlükleri) Halk arasında kalite denildiğinde, ürün ve hizmetin benzerleri arasında üstün niteliklerinin bulunması anlaşılmaktadır.

14 Toplam Kalite Yönetimi Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır.

15 Amaç Müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak ve tatmini sağlamak üzere, sürekli iyileştirme mantığı içinde, bütün çalışanların ilgi ve katılımı ile süreçlerde mükemmel bir performans elde etmektir.

16 Toplam Kalite Yönetimi •Kuruluşa sistem bütünlüğü içinde yaklaşmayı, •Paylaşılan vizyon oluşturmaya dayalı liderliği, •İnsanları değil, süreçleri sorgulayan süreç yönetimi anlayışını Kapsamaktadır.

17 Toplam Kalite Yönetimi İnsanları yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Yönetişimdir. Yeni bir düşünme biçimidir.

18 TKY’ NİN ÖNCÜLERİ Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünyayı yakalayabilirsiniz, Eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için uğraşır. W.Edwards DEMİNG ( 1900-1993 )

19 TKY’nin Tarihçesi •2.Dünya Savaşı ABD’ye büyük bir üretim avantajı sağlandı. Üretilen her şey ve sunulan her hizmet alıcı buluyordu. •ABD ile rekabet etmek isteyen Japonya kaliteye önem verdi. Çok kısa bir süre içinde piyasada üstünlük sağladı. •ABD ve AVRUPA Japonya’nın göreceli üstünlüğünü kabul edip Japonya’da geliştirilen TKY anlayışını benimsedi. •ISO 9000, Baldrigde ve EFQM gibi kalite yönetim standartları tüm dünyada uygulanmaya başlandı.

20 TKY’nin Temel İ lkeleri 1- LİDERLİK 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK 3- HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM 4- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” 5- HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM 6- SÜREÇ YÖNETİMİ 7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM 8- SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

21 TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR •VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir. •MİSYON: Örgütün varoluş amacı. Mevcut durumu belirten mesaj. Strateji oluşturma sürecinin başlangıç noktası.

22 •HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. •SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. •SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamaktır ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

23 •EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir. •TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir. •VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

24 Kaizen nedir ? KAI = SÜREKLİ ZEN = İYİ KAIZEN Japonca SÜREKLİ İYİLEŞME anlamına gelen bir kelimedir. KAIZENİN TEMEL TAŞLARI İYİLEŞME SÜREKLİLİK

25 •Toplam Kalite Yönetiminde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME olmazsa olmaz bir süreçtir. •Kurumlar ve yöneticiler sürekli iyileştirmeyi PUKÖ döngüsünün her aşamasında takip etmeli ve kurum kültürü olarak da tüm çalışanlara yansıtmalıdır.

26 Planla Uygula Kontrol et Önlem al Sürekli İyileştirme Kaizen

27 Planla Uygula Kontrol et Önlem al Zaman P UK Ö P UK Ö Yenilik İyileştirme

28 Sürekli İyileştirme Kaizen Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı: –Var olan durumu yetersiz bulmak, –İnsan faktörünü geliştirmek, –Problem çözme tekniklerini kullanmak.

29 Ölçme ve Değerlendirme •“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ, İYİLEŞTİREMEZSİNİZ…”

30 Neler Ölçülür? •ÇALIŞAN - HASTA MEMNUNİYETİ •LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ ( Kurumsal Hedefler ) •SÜREÇLERİN PERFORMANSI (Hedefler, Kriterler ) •İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ •SONUÇLAR VE HEDEFLER •KALİTE MALİYETLERİ Verilerle Yönetim

31 Company LOGO HİZMET KALİTE STANDARTLARI

32 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ  01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girdi. Amaç  Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam  Sağlık Bakanlığına bağlı olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe hastaneleri Hariç) ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumları kapsar.

33 HASTANE KALİTE STANDARTLARI  •Dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların artık daha çok ulusal kalite ve akreditasyon sistemleri üzerinden yürütülmekte olduğunu görmekteyiz. Çünkü ülkelerin sağlık sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri, farklı beklentileri ve uluslar arası akreditasyon sistemlerinin getirdiği mali yük gibi sebepler dünyada pek çok ülkenin sağlıkta ulusal bir kalite sistemi kurmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemine sahip ülkeler arasında İngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka gibi gelişmiş ülkeler bulunduğu gibi, Tayland, Mısır, Hindistan, Kırgızistan ve Malezya gibi gelişmekte olan ülkeleri de görmek mümkün.  •Ülkemizde de sağlıkta ulusal bir kalite sistemi oluşturulurken, sağlık kurumlarını kamu, özel ve üniversite olarak ayırmadan hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla, kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastaneleri kapsayacak şekilde “Hastane Hizmet Kalite Standartları” seti hazırlanmıştır.

34 SAĞLIK VE KALİTE  Dünyada sağlık hizmetleri konusundaki hassasiyet her geçen gün artmakta birçok ülke sağlık alanında ciddi çalışmalar yürütmektedir.  Sağlık hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

35 SAĞLIK VE KALİTE  Sağlık kurumlarında ve hizmetlerinde kalite, birçok kuruma göre çok daha hayati ve öncelikli bir öneme sahiptir.  Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmektedir.

36 SAĞLIK VE KALİTE  Dünya Sağlık Örgütü; 1990 yılında tüm üye ülkelerin hasta bakım kalitesini güvence altına almak için etkili mekanizmalar oluşturulmasını önermiştir.

37  KALİTE ??? Kalite; kişisel değerlerden, inançlardan, tutum ve davranışlardan dolayı farklı kişilere göre farklı anlamlar taşıyabilen subjektif bir kavram olup tanımlanması zordur.

38 KALİTE  KALİTE, kısaca, beklentileri aşmak demektir.  Bu tanımıyla da insanlığın, sürekli gelişmenin bir ifadesini içerir.  Dinamik bir kavramdır.  İnsanların beklentileri her karşılandığında yükselme eğilimi gösterir.

39 SAĞLIK VE KALİTE  Günümüzde modern bir hastanenin yönetimi son derece karmaşık bir fonksiyon haline dönüşmüştür. Hastane bir kurum olarak farklı bir yapılanmaya ve uzmanlık derecelerine sahiptir.  Hastaneler sağlık işletmeciliği yanında otelcilik işletmeciliğini de başarı ile sürdürmek durumundadır.  Hastanenin özel kurum olması halinde fonksiyonel işletmecilik özel bir önem taşır.

40 SAĞLIK VE KALİTE  Ülkemizde sağlık hizmetleri ile ilgili her platformda kalite ve verimlilik sorunları dile getirilmektedir.  Sağlıkta kalite; kalite yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak değerlendirilmektedir.

41 SAĞLIK VE KALİTE Sağlık Hizmetlerinden Beklentiler  Hasta hakları  Etik  Sağlık hizmetlerinin planlanarak uygulanması  Çalışanların motivasyonu  Hizmet alanların ve paydaşların tam memnuniyetinin izlenmesi ve ölçülmesi  Sonuçların dikkate alınması ve  Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi kalite yönetimi anlayışı ile mümkün olabilecek beklentiler olarak ön plana çıkmaktadır

42

43 HKS BÖLÜMLERİ - Hastane Hizmet Kalite Standartları ( HKS ) setindeki bölümler;  Kurumsal Hizmet Yönetimi  Sağlık Hizmeti Yönetim  Destek Hizmeti Yönetimi  İndikatör Yönetimi

44

45 HKS BÖLÜMLERİ  Kurumsal Hizmet Yönetimi •01 Yönetim Hizmetleri •02 Hasta Bakım Hizmetleri •03 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi •04 Tesis Yönetimi •05 Acil Durum Ve Afet Yönetimi •06 Bilgi Yönetimi •07 Stok Yönetimi •08 Atık Yönetimi

46 HKS BÖLÜMLERİ • 10 Yoğun Bakım Hizmetleri • 11 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri • 12 Eczane Hizmetleri • 13 Sterilizasyon Hizmetleri • 14 Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri • 15 Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri • 16 Fizik Tedavi Hizmetleri • 17 Diyaliz Hizmetleri • 18 Doğum Hizmetleri • 19 Psikiyatri Hizmetleri • 20 Nükleer Tıp Hizmetleri • 01 Poliklinik Hizmetleri • 02 Acil Sağlık Hizmetleri • 03 Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri • 04 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri • 05 Patoloji Laboratuvar Hizmetleri • •06 Görüntüleme Hizmetleri • •07 Endoskopi Hizmetleri • •08 Klinikler • •09 Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmeti Yönetimi

47 HKS BÖLÜMLERİ Destek Hizmeti Yönetimi  01 Hasta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri  02 Mutfak Hizmetleri  03 Çamaşırhane Hizmetleri  04 Morg Hizmetleri İndikatör Yönetimi  01 Kalite İndikatörleri

48 İndikatör ? Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir.

49 Ölçme Ölçme; bireylerin, nesnelerin veya sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise sahip oluş derecesinin ve sonuçlarının sembollerle ya da sayılarla ifade edilmesidir. Değerlendirme Değerlendirme; ölçme sonucunda elde edilen verilerin kıyaslanması, karşılaştırılması, yargılanmasıdır.

50 HKS’de İNDİKATÖRLER  Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı  Düşen Hasta Oranı  Kan ve Vücut Sıvısına Maruz Kalan Çalışanlar Oranı Bildirime Tabi İndikatörler Kayıtlara Tabi İndikatörler  Ameliyat Masası Kullanım Oranı  Yoğun Bakımda Enf. Hızı  Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı  Cerrahi Alan Enf. Hızı  Sitolojik Patolojik Tanı Arasındaki Uyum Oranı  Acil Servise Çağırılan Kons-İcapçı Hekimin Çağırılış Varış Süresi  Acil Servise 24 saat içinde Tekrar Başvuru Oranı  Müşahedede bekleme Süreleri  Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı  YBÜ Tekrar Yatış Oranı  YBÜ Mortalite Oranı  YBÜ Bası Ülseri Oranı  Sezaryen Oranı  Hekim Başına Düşen Poliklinik Odası Oranı  Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı  Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Oranı

51 PUAN HESAPLAMA

52 PUAN HESAPLAMADA;  Standartta bulunan her alt madde karşılanmalıdır.  Bir alt maddenin karşılanmaması durumunda ilgili standart «0» olarak hesaplanır.

53 HKS STANDART SAYISI VE PUANI DİKEY BOYUT STANDART SAYISI PUANI Kurumsal Hizmet Yönetimi 121 1.580 Sağlık Hizmeti Yönetimi 458 6.000 Destek Hizmeti Yönetim 25 315 İndikatör Yönetimi 19 310 TOPLAM 623 8.050 HASTANE HKS 112 HKS ADSM HKS KİTAPLARI

54 Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Oranı STANDARTLAR TOPLAM PUANI  Hizmet Kalite Standartları 8.050  Hasta ve Çalışan Güvenliği 2.445 Oranı(%) 30,37

55 Kurumsal Performans Katsayısının Etkisi HAZİNE, SHÇEK, MERKEZ PAYI %20 Hastane Gelirleri PERSONELE DAĞITILABİLECEK EK ÖDEME MİKTARI %0-40 KURUMSAL İHTİYAÇLAR %40-80 KURUMSAL PERFORMANS KATSAYISI X

56 KPK ETKİSİ DAĞITILABİLECEK TUTAR=50.000 KPK=0.90 KARAR ALINABİLECEK TUTAR= 45.000 DAĞITILABİLECEK TUTAR=50.000 KPK=0.80 KARAR ALINABİLECEK TUTAR= 40.000 ÖRNEK

57 KURUMSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ HİZMET KALİTE STANDARTLARI HASTA MEMNUNİYETİ İNDİKATÖR TAKİBİ KPK0-1

58 KURUMSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

59 HASTANE KALİTE YAPILANMASI BAŞHEKİM EKK KOMİTELER KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

60  Her ne kadar hastane başhekimi ve kalite yönetim direktörü hastane içindeki yapılanmada piramidin tepesinde yer alsa da aslında sistemin tüm çalışanları kapsadığını görmemiz mümkün.  Burada komiteler ile bölüm kalite sorumlularının rolleri ve etkinlikleri de büyük önem taşımaktadır

61 Üst Yönetimin HKS Sürecine Katılması  HKS’nin kurumsal performansı, yönetici performansını etkiliyor olması, “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve “Kurumsal Performans ve Kalite Yönergesi” gereği bağlayıcı olması, vicdani ve profesyonel sorumluluk ve hesap verebilirlik açısından büyük önem taşıması nedeniyle sağlık yöneticileri ve çalışanları tarafından sahiplenilmesini zorunlu kılmıştır.

62 Toplam Kalite Yönetiminde ÜST YÖNETİMİN LİDERLİĞİ * Üst yönetimin kalite yönetim sisteminde liderliği ve katılımı TKY ‘yi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda başarıya götürecek temel dinamikler arasında yer almaktadır. Liderin anahtar rolü oynayarak kalite yönetim sistemini desteklemesi gerekmektedir. ÜST YÖNETİCİ;  Yönetim ve kalite politikalarını belirler,  Kurum kültürünü oluşturur ve liderlik eder,  Sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yaptığı katkılarla etkinlik ve verimliliği arttırır.

63 Kalite Yönetim Direktörü  Kalite Yönetim Sistemi içinde kilit role sahiptir.  Başhekimin belirlediği bir çalışan valiliğin teklifi bakanlığın onayı ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir.  Kalite Yönetim Direktörü, kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur.  HKS uygulamalarını yürütmek,  Kurum kalite hedeflerini gerçekleştirmek,  Koordinasyon görevini üstlenmek

64 Kalite Yönetim Birimi  Bölüm Kalite Sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu  Anket sonuçlarının değerlendirilmesi,  Doküman yönetimi,  Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,  Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi,  Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi, kalite yönetim biriminin sorumluluğundadır.

65 Bölüm Kalite Sorumluları  Bölümler; hizmetin verildiği ve hizmet kalite standartlarının uygulanacağı uygulama alanlarıdır.  Hizmetin verildiği bölümlerde hizmet kalite standartlarının uygulanmasından sorumlu kişiler de bölüm kalite sorumlularıdır.  Mutlaka yardımcıları olmalı ve görevlendirilmeleri başhekim tarafından yapılmalıdır.

66 Bölüm Kalite Sorumlularının Görevleri Bölümleriyle İlgili HKS Uygulamak Eğitim İhtiyaçlarını KYB’ne Bildirmek Bölüm Hedeflerinin Belirlenmesi İçin Yapılan Çalışmalara Katılmak Bölüm Hedeflerine İlişkin Analizleri KYB’ne Bildirmek Bölüm Kalite Sorumlularının Görevleri

67 HKS KAPSAMINDAKİ KOMİTELER  Çalışan Güvenliği Komitesi  Hasta Güvenliği Komitesi  Eğitim Komitesi  Tesis Komitesi

68 Çalışan Güvenliği Komitesi  Çalışan Güvenliği Komitesinde;  Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,  Kalite yönetim direktörü,  Bir hekim,  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi,  Güvenlik amiri,  Psikiyatrist, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve  Diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer almalıdır.

69  Komitenin görev tanımı asgari;  Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,  Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,  Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,  Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,  Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,  Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.  Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

70 Hasta Güvenliği Komitesi  Hasta Güvenliği Komitesinde;  Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,  Kalite yönetim direktörü,  Cerrahi branş uzmanı,  Dahili branş uzmanı,  Laboratuvar branş uzmanı,  Anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı,  Hastane bilgi sistem sorumlusu ve  Eczacı yer almalıdır.

71  Komitenin görev alanı asgari;  Hastaların doğru kimliklendirilmesi,  Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,  Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,  Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,  Radyasyon güvenliğinin sağlanması,  Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,  Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,  Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.  Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

72 Eğitim Komitesi  Eğitim Komitesinde;  Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,  Kalite yönetim direktörü,  Bir hekim,  Bir hemşire,  Psikolog veya sosyal hizmet uzmanı yer almalıdır.  Komite;  Hizmet kalite standartları eğitimi,  Hizmet içi eğitimler,  Uyum eğitimleri,  Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.  Komite, düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

73 Tesis Komitesi  Tesis Güvenliği Komitesinde;  Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,  Kalite yönetim direktörü,  Teknik servis sorumlusu,  Hastane güvenlik amiri,  Afet ve acil durum yönetimi sorumlusu ve  Tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu yer almalıdır.

74  Komitenin görev tanımı asgari;  Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,  Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,  Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,  Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,  Atık yönetimi çalışmaları,  Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon  planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,  Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.  Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

75 Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenler Komiteler; HKS kapsamında belirlenen çalışanların (EKK Hariç) Kalite yönetim direktörü tarafından başhekimliğe teklifi ve başhekimin onayıyla kurulur Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçl faaliyetleri kalite yönetim birimine gönderilir Görev alanlarıyla ilgili faaliyetler KYB tarafından komiteye iletilir Gerektiğinde düzeltici – önleyici faaliyetleri (DÖF) başlatır Komite, görev alanındaki faaliyetleri ilgili bir plan hazırlar Komite Faaliyet Döngüsü

76 Bina Turları  Kalite yönetim faaliyetlerinin başarıya ulaşması, bina turlarının başarılı bir şekilde yapılması ile büyük ölçüde ilişkilidir.  Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacıyla en az üçer aylık periyotlarda yapılmalıdır.

77 Bina Turları  Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,  Kalite yönetim direktörü ve  Teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılır.  Bina turlarında görev alacak olan ekip üyelerinin sorumluluklarını yerine getirebilecekleri şekilde yetkileri de kullanabilecek olan çalışanlar arasından seçilmesi de büyük önem taşımaktadır.

78

79 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ  Hizmet Kalite Standartları (HKS)kapsamında kurumlar, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olaylarda gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınabilmesi için “Güvenlik Raporlama Sistemi” kalite çalışmalarının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır.

80 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ  AMAÇ; Hastaya/ çalışana zarar veren olayların tekrarlanmasını, zarar oluşmadan önce fark edilen olayların meydana gelmesini önlemektir.  Bu sistemde ana hedef bireyler değil sistemdir. Olayın sorumluları değil, sistemin kendisi odak noktasıdır.  Gerekli düzenlemeler kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden yürütülmelidir. GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN OLAYLAR GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

81 Güvenlik Raporlama Sistemi Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği İlaç Güvenliği Transfüzyon Güvenliği Cerrahi Güvenlik Hasta Düşmeleri Kesici Delici Alet Yaralanmaları Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas

82 Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Olay Bildirim Formunun Doldurulması Olay Bildirim Formunun Kalite Birimine Gönderilmesi Bildirimlerin İlgili Komitelere Yönlendirilmesi Kök Neden Analizlerinin Yapılması ÇıktılarEğitim

83 Güvenlik Raporlama Sisteminin İşlerliği; Hastanenin Güvenlik Düzeyinin ve Güvenlik Kültürünün Bir Göstergesidir

84 HKS GÖRE RENKLİ KOD UYGULAMALARI  Beyaz Kod ( 1111 ) : Çalışanlara karşı saldırı, şiddet, darp, vb.  Mavi kod ( 2222 ) : Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar ( CPR - Kardiyak Arrest )  Pembe Kod ( 3333 ) : Bebek kaçırma girişimi

85 MERKEZİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ  Değerlendirilen hastane ve değerlendiricilerin birlikte oldukları bir süreçtir.  Daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasında bir araçtır.

86 DEĞERLENDİRMENİN AMACI  Hizmet Kalitesini Değerlendirmek  Sürekli Gelişime Katkı Sağlamak  Hasta Güvenliğini Sağlamak  Çalışan Güvenliğini Sağlamak  Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamak

87 HASTANE PARAMETRELERİ  UYGULAMA PERİYODU  SONUÇ (KATSAYI) HİZMET KALİTE STANDARTLARI 6 AYDA 10.75-1 MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ HER AY (Hasta) 6 AYDA 1 (Çalışan) 0.75-1 İNDİKATÖR TAKİBİ HER AY0-1

88 KARNE UYGULAMASI  Yeniden yapılanma sürecinde görevine başlayan Verimlilik Daire Başkanlığı tarafından uluslararası literatür ve iyi uygulama örnekleri araştırılmış ve Türk sağlık sistemi için en uygun ve sürdürülebilir performans değerlendirmesi oluşturulmuştur. 5/10/2012 tarihli ve 847 sayılı “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge”’nin yayımlanması ile Birlik ve Sağlık tesislerinin ( Hastaneler ve ADSM / ADSH ) performanslarının değerlendirilmesi dönemine geçilmiştir.  Performans ölçümünde kurumları çok yönlü olarak değerlendirme imkanı sunan, vizyon ve hedefler ile faaliyetler arasında ilişki kurulmasını sağlayan, rehberlik fonksiyonu bulunan, sürekli izleme ve değerlendirme imkanı veren, Verimlilik Karne Modeli oluşturulmuştur.

89  Verimlilik modeli kapsamında Birlik bünyesindeki sağlık tesisleri, tıbbi, idari, mali, kalite-hasta çalışan güvenliği- memnuniyet, eğitim, alanlarında performans değerlendirmesine tabi tutulmakta aynı zamanda yerinde değerlendirmeler ile izlem, kanıta dayalı gözlem ve veri doğrulama yapılarak değerlendirmeye yansıtılmaktadır.  Yerinde değerlendirmelerin amacı; yerinde gözlemle var olan aksaklık ve yetersizlikleri tespit edip, bulunduğu ortamın anlık fotoğrafını çekip, iyileştirilmesi için gerekli, ortak çözüm yolları üreterek verimlilik değerlendirme modeline katkıda bulunmaktır.

90 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - TIBBİ Kriter GrubuGösterge AdıGösterge Puanı Tıbbi Acil servis müracaat yoğunluğu 50 Acilden sevk edilen hasta oranı * 100 Acil etkinlik skoru 100 Poliklinik etkinlik skoru 100 Hasta yatışları 100 Yataklı servis etkinlik skoru 100 Ameliyat etkinlik skoru 100 Yoğun bakım yatak kullanımı 150 Laboratuvar bekleme süresi * 100 Görüntüleme bekleme süresi * 100 * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

91 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - İDARİ Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı İdari Hastanenin rolünü karşılama oranı * 100 Bakanlık acil servis planlamasına uygunluk * 100 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon * 100 Klinisyen hekim başına aktif muayene odası temin oranı * 100 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanımı * 100 Sağlık bilgi sistemlerine veri gönderimi 100 Yatak kullanımı 100 Ameliyat masası başına günlük ameliyat sayısı 100 Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) * 50 16:00-08:00 saatleri arası yatan hasta başına düşen sağlık personeli sayısı (hemşire, ebe, sağlık memuru) 50 Sağlık hizmetleri için kullanılan kapalı alan / toplam kapalı alan 50 Enerji sarfiyatı 50 * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

92 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - MALİ Kriter GrubuGösterge AdıGösterge Puanı Mali Toplam tahakkuk geliri / toplam gider 150 Net borç / net hizmet tahakkuk tutarı 200 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı * 70 Gider bütçesi gerçekleşme oranı* 80 Borçluluk süresi 100 Tahakkukların muhasebeleştirilme süresi * 100 Mevcut stok tutarı / aylık ortalama tüketim tutarı 100 Hasta maliyetleri 100 Global bütçe dışı diğer tahsilat / Global bütçe dışı diğer tahakkuk 100 * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

93 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - EĞİTİM Kriter GrubuGösterge AdıGösterge Puanı Eğitim Genel Eğitimler 300 Kişiler arası iletişim * Hasta hakları ve güvenliği Çalışan hakları ve güvenliği El hijyeni Temizlik* CPR Bölüm bazlı eğitimler Sertifikalı çalışan durumu 200 Tıbbi eğitimler 500 Eğitim Araştırma Hastanelerinde eğitim görevlisi başına makale puanı Eğitim Araştırma Hastanelerinde poliklinik (Acil servis Sarı ve Kırmızı alanlar dahil) yapan uzman hekim oranı * Asistan ve öğrenci eğitimleri * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

94 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu Kalite, Memnuniyet, Hasta ve Çalışan Güvenliği Kriter GrubuGösterge AdıGösterge Puanı Kalite, Memnuniyet, Hasta ve Çalışan Güvenliği Hastane kalite standartları puanı 200 Hasta ve çalışan güvenliği puanı 150 Hasta memnuniyet oranı * 100 Çalışan memnuniyet oranı * 100 Ek ödeme dağıtım oranı* 100 Yoğun bakım enfeksiyon puanı 150 Klinik kalite * 200 * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

95 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu İzlem, veri doğrulama ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

96

97 SONUÇ  Değerlendirmeler; - « Kurumun aynasıdır » - « Bize bizi anlatır »  Değerlendirme sürecinden elde edilen veriler hastanelerin daha kaliteli hizmet sunumu için kullanılmalıdır.

98 Company LOGO KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kalite Yolculuğunda Başarı Dileklerimle…


"Company LOGO 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları