Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Yük.Hem.Betül BOZACI Kalite Yönetim Koordinatörü ADAY MEMUR EĞİTİMİ-2013

2 DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI
DEĞİŞEN DÜNYA, DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR VE DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI

3 Sağlık hizmetlerinde her geçen gün kaliteli hizmet sunumu ve kaliteli hizmet alma talebi noktasında beklentiler artarak devam etmektedir. Ülkemizde Sağlıkta Kalite Standartları ( SKS ) baz alınarak hayata geçirilen kalite uygulamaları kurumlarca gün geçtikçe daha çok benimsenmekte ve ortaya koyduğu başarılı uygulama örnekleriyle de önemi daha da artmaktadır.

4 “Kalite asla bitmeyen bir yolculuktur.”
“Kalite asla bitmeyen bir yolculuktur.”

5 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. (TS 9005-ISO 8402) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir kültürdür. Toplam Kalite Yönetimi, yönetim felsefesindeki bir değişimi ifade eder. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

6 DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim
Çalışma hayatında değişim Toplum bilincinde değişim Yönetim anlayışında değişim

7 Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir
Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir : Kurum dışında vatandaşlara saygı, Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı Çalışma grupları içinde, iş görenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

8 konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur.
Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur. sorunlar ortaya çıkmadan önce Tedbir, çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır. Kalite müşteri tatminidir. Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir. Kalite tedbirdir. Kalite verimliliktir.

9 İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür.
talepleri karşılamak için Esneklik, değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Kalite esnekliktir. Kalite etkili olmaktır. İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır. Kalite bir programa uymaktır.

10 Kalite gelecektir. Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi
Bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Bunun yolu insandan geçer. İşin sahibi insandır. Öncelik insana yapılan yatırımadır. Kalite gelecektir. Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi sürekli ve düzenli bulmak için yolculuk yapmaktır. bir Kalite, süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu nokta yoktur. Mükemmelliğin de mutlaka iyileştirilebilecek bir tarafı vardır. Kalite; amaca, kullanıma ve koşullara uygunluk ve beklentileri aşmadır. Kalite bitmeyen bir süreçtir.

11 şeklinde algılanmıştır.
Tarihte kalite; özen gösterme, belli standartlara şeklinde algılanmıştır. uygunluk “İş yapan adam kendi vazifesini yapar; bunun kusur veya fazilet olduğunu gören insan takdir eder.”(Madde 1938) “Ben iş yapan insanım, sen ise onu gören insansın. Yapan adam işinin nasıl olduğunu görenden öğrenir.”(Madde 1939) (Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacib)

12 “Mükemmellik, üstünlük Sözlüklerde; olarak tanımlanmaktadır. derecesi”
(Webster’s ve Oxford Sözlükleri) Halk arasında kalite denildiğinde, benzerleri arasında üstün niteliklerinin ürün ve hizmetin bulunması anlaşılmaktadır.

13 Toplam Kalite Yönetimi
Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır.

14 Amaç Müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak ve tatmini sağlamak üzere, sürekli iyileştirme mantığı içinde, bütün çalışanların ilgi ve katılımı ile süreçlerde mükemmel bir performans elde etmektir.

15 Toplam Kalite Yönetimi
Kuruluşa sistem bütünlüğü içinde yaklaşmayı, Paylaşılan vizyon oluşturmaya dayalı liderliği, İnsanları değil, süreçleri sorgulayan süreç yönetimi anlayışını Kapsamaktadır.

16 Toplam Kalite Yönetimi
İnsanları yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Yönetişimdir. Yeni bir düşünme biçimidir.

17 TKY’ NİN ÖNCÜLERİ Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde
dünyayı yakalayabilirsiniz, Eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için uğraşır. W.Edwards DEMİNG ( )

18 TKY’nin Tarihçesi 2.Dünya Savaşı ABD’ye büyük bir üretim avantajı sağlandı. Üretilen her şey ve sunulan her hizmet alıcı buluyordu. ABD ile rekabet etmek isteyen Japonya kaliteye önem verdi. Çok kısa bir süre içinde piyasada üstünlük sağladı. ABD ve AVRUPA Japonya’nın göreceli üstünlüğünü kabul edip Japonya’da geliştirilen TKY anlayışını benimsedi. ISO 9000, Baldrigde ve EFQM gibi kalite yönetim standartları tüm dünyada uygulanmaya başlandı.

19 TKY’nin Temel İlkeleri
1- LİDERLİK 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK 3- HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM 4- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” 5- HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM 6- SÜREÇ YÖNETİMİ 7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM 8- SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

20 TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR
VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir. MİSYON: Örgütün varoluş amacı. Mevcut durumu belirten mesaj. Strateji oluşturma sürecinin başlangıç noktası.

21 HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler.
SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamaktır ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

22 EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir. TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir. VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

23 KAIZENİN TEMEL TAŞLARI
Kaizen nedir ? KAIZEN Japonca SÜREKLİ İYİLEŞME anlamına gelen bir kelimedir. KAI = SÜREKLİ ZEN = İYİ İYİLEŞME KAIZENİN TEMEL TAŞLARI SÜREKLİLİK

24 Toplam Kalite Yönetiminde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME olmazsa olmaz bir süreçtir.
Kurumlar ve yöneticiler sürekli iyileştirmeyi PUKÖ döngüsünün her aşamasında takip etmeli ve kurum kültürü olarak da tüm çalışanlara yansıtmalıdır.

25 Sürekli İyileştirme Kaizen
Planla Önlem al Sürekli iyileştirme... Uygula Kontrol et

26 Sürekli İyileştirme Kaizen
Planla Sürekli iyileştirme... Zaman P U K Ö Yenilik İyileştirme Önlem al Uygula Kontrol et

27 Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı:
Sürekli İyileştirme Kaizen Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı: Var olan durumu yetersiz bulmak, İnsan faktörünü geliştirmek, Problem çözme tekniklerini kullanmak.

28 Ölçme ve Değerlendirme
“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ, İYİLEŞTİREMEZSİNİZ…”

29 Neler Ölçülür? Verilerle Yönetim ÇALIŞAN - HASTA MEMNUNİYETİ
LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ ( Kurumsal Hedefler ) SÜREÇLERİN PERFORMANSI (Hedefler, Kriterler ) İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR VE HEDEFLER KALİTE MALİYETLERİ

30 HİZMET KALİTE STANDARTLARI

31 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ
01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girdi. Amaç Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Sağlık Bakanlığına bağlı olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe hastaneleri Hariç) ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumları kapsar.

32 HASTANE KALİTE STANDARTLARI
•Dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların artık daha çok ulusal kalite ve akreditasyon sistemleri üzerinden yürütülmekte olduğunu görmekteyiz. Çünkü ülkelerin sağlık sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri, farklı beklentileri ve uluslar arası akreditasyon sistemlerinin getirdiği mali yük gibi sebepler dünyada pek çok ülkenin sağlıkta ulusal bir kalite sistemi kurmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemine sahip ülkeler arasında İngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka gibi gelişmiş ülkeler bulunduğu gibi, Tayland, Mısır, Hindistan, Kırgızistan ve Malezya gibi gelişmekte olan ülkeleri de görmek mümkün. •Ülkemizde de sağlıkta ulusal bir kalite sistemi oluşturulurken, sağlık kurumlarını kamu, özel ve üniversite olarak ayırmadan hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla, kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastaneleri kapsayacak şekilde “Hastane Hizmet Kalite Standartları” seti hazırlanmıştır.

33 SAĞLIK VE KALİTE Dünyada sağlık hizmetleri konusundaki hassasiyet her geçen gün artmakta birçok ülke sağlık alanında ciddi çalışmalar yürütmektedir. Sağlık hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

34 SAĞLIK VE KALİTE Sağlık kurumlarında ve hizmetlerinde kalite, birçok kuruma göre çok daha hayati ve öncelikli bir öneme sahiptir. Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmektedir.

35 SAĞLIK VE KALİTE Dünya Sağlık Örgütü; 1990 yılında tüm üye ülkelerin hasta bakım kalitesini güvence altına almak için etkili mekanizmalar oluşturulmasını önermiştir.

36 KALİTE ??? Kalite; kişisel değerlerden, inançlardan, tutum ve davranışlardan dolayı farklı kişilere göre farklı anlamlar taşıyabilen subjektif bir kavram olup tanımlanması zordur.

37 KALİTE KALİTE, kısaca, beklentileri aşmak demektir.
Bu tanımıyla da insanlığın, sürekli gelişmenin bir ifadesini içerir. Dinamik bir kavramdır. İnsanların beklentileri her karşılandığında yükselme eğilimi gösterir.

38 SAĞLIK VE KALİTE Günümüzde modern bir hastanenin yönetimi son derece karmaşık bir fonksiyon haline dönüşmüştür. Hastane bir kurum olarak farklı bir yapılanmaya ve uzmanlık derecelerine sahiptir. Hastaneler sağlık işletmeciliği yanında otelcilik işletmeciliğini de başarı ile sürdürmek durumundadır. Hastanenin özel kurum olması halinde fonksiyonel işletmecilik özel bir önem taşır.

39 SAĞLIK VE KALİTE Ülkemizde sağlık hizmetleri ile ilgili her platformda kalite ve verimlilik sorunları dile getirilmektedir. Sağlıkta kalite; kalite yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilecek bir hedef olarak değerlendirilmektedir.

40 Sağlık Hizmetlerinden Beklentiler
SAĞLIK VE KALİTE Sağlık Hizmetlerinden Beklentiler Hasta hakları Etik Sağlık hizmetlerinin planlanarak uygulanması Çalışanların motivasyonu Hizmet alanların ve paydaşların tam memnuniyetinin izlenmesi ve ölçülmesi Sonuçların dikkate alınması ve Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi kalite yönetimi anlayışı ile mümkün olabilecek beklentiler olarak ön plana çıkmaktadır

41

42 HKS BÖLÜMLERİ - Hastane Hizmet Kalite Standartları ( HKS ) setindeki bölümler; Kurumsal Hizmet Yönetimi Sağlık Hizmeti Yönetim Destek Hizmeti Yönetimi İndikatör Yönetimi

43

44 HKS BÖLÜMLERİ Kurumsal Hizmet Yönetimi •01 Yönetim Hizmetleri
•02 Hasta Bakım Hizmetleri •03 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi •04 Tesis Yönetimi •05 Acil Durum Ve Afet Yönetimi •06 Bilgi Yönetimi •07 Stok Yönetimi •08 Atık Yönetimi

45 HKS BÖLÜMLERİ Sağlık Hizmeti Yönetimi 10 Yoğun Bakım Hizmetleri
11 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri 12 Eczane Hizmetleri 13 Sterilizasyon Hizmetleri 14 Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri 15 Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri 16 Fizik Tedavi Hizmetleri 17 Diyaliz Hizmetleri 18 Doğum Hizmetleri 19 Psikiyatri Hizmetleri 20 Nükleer Tıp Hizmetleri 01 Poliklinik Hizmetleri 02 Acil Sağlık Hizmetleri 03 Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri 04 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri 05 Patoloji Laboratuvar Hizmetleri •06 Görüntüleme Hizmetleri •07 Endoskopi Hizmetleri •08 Klinikler •09 Ameliyathane Hizmetleri

46 HKS BÖLÜMLERİ Destek Hizmeti Yönetimi
01 Hasta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri 02 Mutfak Hizmetleri 03 Çamaşırhane Hizmetleri 04 Morg Hizmetleri İndikatör Yönetimi 01 Kalite İndikatörleri

47 Bir ölçme ve değerlendirme
İndikatör ? Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir. ÖLÇME DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME KALİTE

48 Ölçme; bireylerin, nesnelerin veya sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise sahip oluş derecesinin ve sonuçlarının sembollerle ya da sayılarla ifade edilmesidir. Değerlendirme; ölçme sonucunda elde edilen verilerin kıyaslanması, karşılaştırılması, yargılanmasıdır.

49 HKS’de İNDİKATÖRLER Bildirime Tabi İndikatörler
Kayıtlara Tabi İndikatörler Ameliyat Masası Kullanım Oranı Yoğun Bakımda Enf. Hızı Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı Cerrahi Alan Enf. Hızı Sitolojik Patolojik Tanı Arasındaki Uyum Oranı Acil Servise Çağırılan Kons-İcapçı Hekimin Çağırılış Varış Süresi Acil Servise 24 saat içinde Tekrar Başvuru Oranı Müşahedede bekleme Süreleri Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı YBÜ Tekrar Yatış Oranı YBÜ Mortalite Oranı YBÜ Bası Ülseri Oranı Sezaryen Oranı Hekim Başına Düşen Poliklinik Odası Oranı Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Oranı Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı Düşen Hasta Oranı Kan ve Vücut Sıvısına Maruz Kalan Çalışanlar Oranı

50 PUAN HESAPLAMA

51 PUAN HESAPLAMADA; Standartta bulunan her alt madde karşılanmalıdır. Bir alt maddenin karşılanmaması durumunda ilgili standart «0» olarak hesaplanır.

52 HKS STANDART SAYISI VE PUANI
DİKEY BOYUT STANDART SAYISI PUANI Kurumsal Hizmet Yönetimi Sağlık Hizmeti Yönetimi Destek Hizmeti Yönetim İndikatör Yönetimi TOPLAM HASTANE HKS 112 HKS ADSM HKS KİTAPLARI

53 Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Oranı
STANDARTLAR TOPLAM PUANI Hizmet Kalite Standartları Hasta ve Çalışan Güvenliği Oranı(%) ,37

54 Kurumsal Performans Katsayısının Etkisi
Hastane Gelirleri HAZİNE, SHÇEK, MERKEZ PAYI %20 KURUMSAL İHTİYAÇLAR %40-80 PERSONELE DAĞITILABİLECEK EK ÖDEME MİKTARI %0-40 X KURUMSAL PERFORMANS KATSAYISI

55 KPK ETKİSİ ÖRNEK DAĞITILABİLECEK TUTAR=50.000
KARAR ALINABİLECEK TUTAR= DAĞITILABİLECEK TUTAR=50.000 KPK=0.80 KARAR ALINABİLECEK TUTAR= ÖRNEK

56 KURUMSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
HİZMET KALİTE STANDARTLARI KPK 0-1 HASTA MEMNUNİYETİ İNDİKATÖR TAKİBİ

57 KURUMSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

58 HASTANE KALİTE YAPILANMASI
BAŞHEKİM EKK KOMİTELER KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

59 Her ne kadar hastane başhekimi ve kalite yönetim direktörü hastane içindeki yapılanmada piramidin tepesinde yer alsa da aslında sistemin tüm çalışanları kapsadığını görmemiz mümkün. Burada komiteler ile bölüm kalite sorumlularının rolleri ve etkinlikleri de büyük önem taşımaktadır

60 Üst Yönetimin HKS Sürecine Katılması
HKS’nin kurumsal performansı, yönetici performansını etkiliyor olması, “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve “Kurumsal Performans ve Kalite Yönergesi” gereği bağlayıcı olması, vicdani ve profesyonel sorumluluk ve hesap verebilirlik açısından büyük önem taşıması nedeniyle sağlık yöneticileri ve çalışanları tarafından sahiplenilmesini zorunlu kılmıştır.

61 Toplam Kalite Yönetiminde ÜST YÖNETİMİN LİDERLİĞİ
*Üst yönetimin kalite yönetim sisteminde liderliği ve katılımı TKY ‘yi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda başarıya götürecek temel dinamikler arasında yer almaktadır. Liderin anahtar rolü oynayarak kalite yönetim sistemini desteklemesi gerekmektedir. ÜST YÖNETİCİ; Yönetim ve kalite politikalarını belirler, Kurum kültürünü oluşturur ve liderlik eder, Sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yaptığı katkılarla etkinlik ve verimliliği arttırır.

62 Kalite Yönetim Direktörü
Kalite Yönetim Sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan valiliğin teklifi bakanlığın onayı ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü, kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur. HKS uygulamalarını yürütmek, Kurum kalite hedeflerini gerçekleştirmek, Koordinasyon görevini üstlenmek

63 Kalite Yönetim Birimi Bölüm Kalite Sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Doküman yönetimi, Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi, Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi, kalite yönetim biriminin sorumluluğundadır.

64 Bölüm Kalite Sorumluları
Bölümler; hizmetin verildiği ve hizmet kalite standartlarının uygulanacağı uygulama alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde hizmet kalite standartlarının uygulanmasından sorumlu kişiler de bölüm kalite sorumlularıdır. Mutlaka yardımcıları olmalı ve görevlendirilmeleri başhekim tarafından yapılmalıdır.

65 Bölüm Kalite Sorumlularının Görevleri
Bölümleriyle İlgili HKS Uygulamak Eğitim İhtiyaçlarını KYB’ne Bildirmek Bölüm Hedeflerinin Belirlenmesi İçin Yapılan Çalışmalara Katılmak Bölüm Hedeflerine İlişkin Analizleri KYB’ne Bildirmek Bölüm Kalite Sorumlularının Görevleri

66 HKS KAPSAMINDAKİ KOMİTELER
Çalışan Güvenliği Komitesi Hasta Güvenliği Komitesi Eğitim Komitesi Tesis Komitesi

67 Çalışan Güvenliği Komitesi
Çalışan Güvenliği Komitesinde; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite yönetim direktörü, Bir hekim, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Güvenlik amiri, Psikiyatrist, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve Diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci yer almalıdır.

68 Komitenin görev tanımı asgari;
Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

69 Hasta Güvenliği Komitesi
Hasta Güvenliği Komitesinde; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite yönetim direktörü, Cerrahi branş uzmanı, Dahili branş uzmanı, Laboratuvar branş uzmanı, Anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı, Hastane bilgi sistem sorumlusu ve Eczacı yer almalıdır.

70 Komitenin görev alanı asgari;
Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

71 Eğitim Komitesi Eğitim Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite yönetim direktörü, Bir hekim, Bir hemşire, Psikolog veya sosyal hizmet uzmanı yer almalıdır. Komite; Hizmet kalite standartları eğitimi, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır. Komite, düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

72 Tesis Komitesi Tesis Güvenliği Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite yönetim direktörü, Teknik servis sorumlusu, Hastane güvenlik amiri, Afet ve acil durum yönetimi sorumlusu ve Tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu yer almalıdır.

73 Komitenin görev tanımı asgari;
Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

74 Komite Faaliyet Döngüsü
Komiteler; HKS kapsamında belirlenen çalışanların (EKK Hariç) Kalite yönetim direktörü tarafından başhekimliğe teklifi ve başhekimin onayıyla kurulur Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçl faaliyetleri kalite yönetim birimine gönderilir Görev alanlarıyla ilgili faaliyetler KYB tarafından komiteye iletilir Komite, görev alanındaki faaliyetleri ilgili bir plan hazırlar Gerektiğinde düzeltici – önleyici faaliyetleri (DÖF) başlatır Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenler

75 Bina Turları Kalite yönetim faaliyetlerinin başarıya ulaşması, bina turlarının başarılı bir şekilde yapılması ile büyük ölçüde ilişkilidir. Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacıyla en az üçer aylık periyotlarda yapılmalıdır.

76 Bina Turları Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite yönetim direktörü ve Teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılır. Bina turlarında görev alacak olan ekip üyelerinin sorumluluklarını yerine getirebilecekleri şekilde yetkileri de kullanabilecek olan çalışanlar arasından seçilmesi de büyük önem taşımaktadır.

77

78 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
Hizmet Kalite Standartları (HKS)kapsamında kurumlar, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olaylarda gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınabilmesi için “Güvenlik Raporlama Sistemi” kalite çalışmalarının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır.

79 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
AMAÇ; Hastaya/ çalışana zarar veren olayların tekrarlanmasını, zarar oluşmadan önce fark edilen olayların meydana gelmesini önlemektir. Bu sistemde ana hedef bireyler değil sistemdir. Olayın sorumluları değil, sistemin kendisi odak noktasıdır. Gerekli düzenlemeler kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden yürütülmelidir. GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN OLAYLAR GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

80 Güvenlik Raporlama Sistemi
Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği İlaç Güvenliği Kesici Delici Alet Yaralanmaları Transfüzyon Güvenliği Cerrahi Güvenlik Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas Hasta Düşmeleri

81 Güvenlik Raporlama Sistemi
Olay Olay Bildirim Formunun Doldurulması Olay Bildirim Formunun Kalite Birimine Gönderilmesi Bildirimlerin İlgili Komitelere Yönlendirilmesi Kök Neden Analizlerinin Yapılması Eğitim Çıktılar

82 Güvenlik Raporlama Sisteminin İşlerliği; Hastanenin
Güvenlik Düzeyinin ve Güvenlik Kültürünün Bir Göstergesidir

83 HKS GÖRE RENKLİ KOD UYGULAMALARI
Beyaz Kod ( 1111 ) : Çalışanlara karşı saldırı, şiddet, darp, vb. Mavi kod ( 2222 ) : Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar ( CPR - Kardiyak Arrest ) Pembe Kod ( 3333 ) : Bebek kaçırma girişimi

84 MERKEZİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirilen hastane ve değerlendiricilerin birlikte oldukları bir süreçtir. Daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasında bir araçtır.

85 DEĞERLENDİRMENİN AMACI
Hizmet Kalitesini Değerlendirmek Sürekli Gelişime Katkı Sağlamak Hasta Güvenliğini Sağlamak Çalışan Güvenliğini Sağlamak Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamak

86 HASTANE PARAMETRELERİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI
UYGULAMA PERİYODU SONUÇ (KATSAYI) HİZMET KALİTE STANDARTLARI 6 AYDA 1 0.75-1 MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ HER AY (Hasta) (Çalışan) İNDİKATÖR TAKİBİ 0-1

87 KARNE UYGULAMASI Yeniden yapılanma sürecinde görevine başlayan Verimlilik Daire Başkanlığı tarafından uluslararası literatür ve iyi uygulama örnekleri araştırılmış ve Türk sağlık sistemi için en uygun ve sürdürülebilir performans değerlendirmesi oluşturulmuştur. 5/10/2012 tarihli ve 847 sayılı “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge”’nin yayımlanması ile Birlik ve Sağlık tesislerinin ( Hastaneler ve ADSM / ADSH ) performanslarının değerlendirilmesi dönemine geçilmiştir. Performans ölçümünde kurumları çok yönlü olarak değerlendirme imkanı sunan, vizyon ve hedefler ile faaliyetler arasında ilişki kurulmasını sağlayan, rehberlik fonksiyonu bulunan, sürekli izleme ve değerlendirme imkanı veren, Verimlilik Karne Modeli oluşturulmuştur.

88 Verimlilik modeli kapsamında Birlik bünyesindeki sağlık tesisleri, tıbbi, idari, mali, kalite-hasta çalışan güvenliği-memnuniyet, eğitim, alanlarında performans değerlendirmesine tabi tutulmakta aynı zamanda yerinde değerlendirmeler ile izlem, kanıta dayalı gözlem ve veri doğrulama yapılarak değerlendirmeye yansıtılmaktadır. Yerinde değerlendirmelerin amacı; yerinde gözlemle var olan aksaklık ve yetersizlikleri tespit edip, bulunduğu ortamın anlık fotoğrafını çekip, iyileştirilmesi için gerekli, ortak çözüm yolları üreterek verimlilik değerlendirme modeline katkıda bulunmaktır.

89 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - TIBBİ
Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı Tıbbi Acil servis müracaat yoğunluğu 50 Acilden sevk edilen hasta oranı * 100 Acil etkinlik skoru Poliklinik etkinlik skoru Hasta yatışları Yataklı servis etkinlik skoru Ameliyat etkinlik skoru Yoğun bakım yatak kullanımı 150 Laboratuvar bekleme süresi * Görüntüleme bekleme süresi * * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

90 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - İDARİ
Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı İdari Hastanenin rolünü karşılama oranı * 100 Bakanlık acil servis planlamasına uygunluk * Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon * Klinisyen hekim başına aktif muayene odası temin oranı * Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanımı * Sağlık bilgi sistemlerine veri gönderimi Yatak kullanımı Ameliyat masası başına günlük ameliyat sayısı Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) * 50 16:00-08:00 saatleri arası yatan hasta başına düşen sağlık personeli sayısı (hemşire, ebe, sağlık memuru) Sağlık hizmetleri için kullanılan kapalı alan / toplam kapalı alan Enerji sarfiyatı * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

91 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - MALİ
Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı Mali Toplam tahakkuk geliri / toplam gider 150 Net borç / net hizmet tahakkuk tutarı 200 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı * 70 Gider bütçesi gerçekleşme oranı* 80 Borçluluk süresi 100 Tahakkukların muhasebeleştirilme süresi * Mevcut stok tutarı / aylık ortalama tüketim tutarı Hasta maliyetleri Global bütçe dışı diğer tahsilat / Global bütçe dışı diğer tahakkuk * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

92 Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu - EĞİTİM
Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı Eğitim Genel Eğitimler 300 Kişiler arası iletişim * Hasta hakları ve güvenliği Çalışan hakları ve güvenliği El hijyeni Temizlik* CPR Bölüm bazlı eğitimler Sertifikalı çalışan durumu 200 Tıbbi eğitimler 500 Eğitim Araştırma Hastanelerinde eğitim görevlisi başına makale puanı Eğitim Araştırma Hastanelerinde poliklinik (Acil servis Sarı ve Kırmızı alanlar dahil) yapan uzman hekim oranı * Asistan ve öğrenci eğitimleri * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

93 Kalite, Memnuniyet, Hasta ve Çalışan Güvenliği
Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu Kalite, Memnuniyet, Hasta ve Çalışan Güvenliği Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı Kalite, Memnuniyet, Hasta ve Çalışan Güvenliği Hastane kalite standartları puanı 200 Hasta ve çalışan güvenliği puanı 150 Hasta memnuniyet oranı * 100 Çalışan memnuniyet oranı * Ek ödeme dağıtım oranı* Yoğun bakım enfeksiyon puanı Klinik kalite * * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

94 İzlem, veri doğrulama ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme
Hastane Karnesi Gösterge Puan Tablosu İzlem, veri doğrulama ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı İzlem, veri doğrulama ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme Birlik Değerlendirme El Kitabına göre gözlemciler tarafından yapılan değerlendirme * 1000 * Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi

95

96 SONUÇ Değerlendirmeler; - « Kurumun aynasıdır »
- « Bize bizi anlatır » Değerlendirme sürecinden elde edilen veriler hastanelerin daha kaliteli hizmet sunumu için kullanılmalıdır.

97 Kalite Yolculuğunda Başarı KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dileklerimle… KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları