Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS Hizmet-İçi Eğitim Kursu Açmak. COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Kim? Neden? Nasıl? Piyasaya ne zaman ve nasıl sunulur? Ulusal Ajansla ilgisi nedir? Kursa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS Hizmet-İçi Eğitim Kursu Açmak. COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Kim? Neden? Nasıl? Piyasaya ne zaman ve nasıl sunulur? Ulusal Ajansla ilgisi nedir? Kursa."— Sunum transkripti:

1 COMENIUS Hizmet-İçi Eğitim Kursu Açmak

2 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Kim? Neden? Nasıl? Piyasaya ne zaman ve nasıl sunulur? Ulusal Ajansla ilgisi nedir? Kursa kayıt almak Başarılı bir kurs gerçekleştirmek

3 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Kim?  Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ülkelerinden birinde yerleşik;  Okul eğitimine yönelik hizmet-içi eğitim konusunda tecrübeli;  Çokuluslu gruplarla çalışma deneyimli;  LLP (veya Socrates, LdV) proje veya ağ ürünü/sonucu ortaya çıkan bir eğitim faaliyeti gerçekleştirmek isteyen;  Söz konusu eğitim faaliyetini gerçekleştirebilecek mali ve teknik yeterliliğe sahip;  Yasal kurumlar.

4 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Neden?  Proje çalışmalarında elde edilen ürünlerin kullanımı;  Maddi kazanç sağlaması;  Türkiye’de Comenius Projesi ürünü HİE kursu olmaması;

5 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? 1. İçerik/program 2. Süre 3. Çalışma dili 4. Hedef kitle 5. Eğiticiler 6. Yer 7. Katılımcılara sunulacak diğer hizmetler (konaklama, ulaşım vs) 8. Maliyet 9. Sertifika

6 Comenius Çok Taraflı Projeleri Öğretmen Adaylarının Temel Eğitimi Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitimi COMENIUS HİE KURSU COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? İÇERİK

7 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? Öğretme beceri, teknik ve metodolojileri Okul yönetimi Avrupa entegrasyonu Eğitimde kadın-erkek eşitliği Farklı kültürler Okul eğitimi alanında görev yapan EĞİTİM PERSONELİ İÇERİK CALL FOR PROPOSALS (TEKLİF ÇAĞRISI)

8 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? PROGRAM  Mevcut kursların programları incelenmeli  Diğer Avrupa ülkelerinden meslektaşlarla fikir alışverişi yapılmalı  Görev alacak eğiticilerle görüşülmeli  Katılımcılar için tanışma/kaynaşma etkinliği düzenlenmeli

9 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? PROGRAM  Beklenmedik durumlara karşı esneklik ve B planı  Sosyal/kültürel etkinlikler için süre  Değerlendirme süreci programa dahil  Kurs öncesi hazırlık ve sonrası takip etkinlikleri olmalı

10 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? SÜRE  En az 5 iş günü (yol hariç)  En fazla 6 hafta  Ortalama süre 7-11 gün (yaz dönemlerinde 3 hafta) ÇALIŞMA DİLİ  AB’nin 23 resmi dilinden biri  Birden fazla dilde  En yaygın çalışma dilleri İngilizce, Almanca ve/veya Fransızca

11 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? HEDEF KİTLE  Branşlarla sınırlandırılabilir (örn. sadece matematik öğretmenleri)  Kurum türüyle sınırlandırılabilir (örn. mesleki eğitim veren okul öğrt.)  Öğrenci yaş grubuyla sınırlandırılabilir (örn. 9-15 yaş yabancı dil öğrt.)  Görevlerle sınırlandırılabilir (örn. idari personel)  Sınırlandırılmayabilir DİKKAT: Fazla sınırlandırma: Yeterli sayıda katılımcı bulamayabilirsiniz. (En az 3 farklı ülkeden katılımcı olması gerekmektedir) Sınırlandırmama: Farklı özelliklere sahip katılımcı gruplarına eğitim vermek işinizi zorlaştırabilir

12 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? HEDEF KİTLE Katılımcı Sayısı:  Kurslar için ortalama: 20-25 kişi  Konferans/seminer için: 100 kişi

13 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? EĞİTİCİLER  Birden fazla Avrupa ülkesinin eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi  Farklı ülkelerden eğiticiler (y. dil hie kurslarında bu şart aranmaz)  Çalışma dilinde eğitim verme deneyim  Çokuluslu ve farklı kültürlerden katılımcılarla çalışma tecrübesi

14 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? YER  Ulaşım kolaylığı (merkezde değilse, havaalanından transfer imkanı)  Özellikli bir yer (örn. tarihi, doğa)  Konaklamaya uygun tesislere yakınlık  Yemek ve alış-veriş yerlerine yakınlık  Acil durumlar için sağlık hizmeti alınabilecek yerlere yakınlık  Dersliklerin amaca uygunluğu (teknolojik donanım, alternatif derslikler/mekanlar)  Engelli katılımcılar için uygun koşullar

15 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? KURS HARİCİ HİZMETLER  Ulaşım (geliş ve gidiş günü havaalanından belli saatlerde transfer imkanı)  Konaklama (belli bir otele yönlendirme)  Yemek (belli bir yemek şirketiyle anlaşma)  Sosyal/kültürel faaliyetler (örn. müze, şehir turu, tarihi mekanlar, Türk gecesi) Kurs ücretiHarcırahYol ücreti Konaklama, Yemek, Yerel ulaşım Uçak, İlk-son gün Otobüs, tren vs.

16 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? MALİYET  Derslikler  Teknik donanımlar  Kurs materyallerinin basılması/çoğaltılması  Oturum aralarında sunulacak ikramlar (kahve arası)  Program dahilinde gezi, ziyaret vs. ulaşım, giriş ücreleri  İletişim ücretleri  Eğiticilerin ve görev alan diğer personelin ücretleri  Vergiler  Ve olası diğer giderler KURSUN MALİYETİ Günlük azami 150 € Örnek: 5 günlük kurs azami 750 € Ortalama fiyatlar 750-1000 € arasında

17 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? MALİYET  Ulaşım (ilk-son gün havaalanı transferleri)  Yeme-içme-konaklama  Program haricindeki sosyal ve kültürel etkinlikler (katılım ve ulaşım) DİĞER HİZMETLERİN MALİYETİ Kurs + diğer hizmetler = PAKET Kurs ücreti mutlaka ayrıca belirtilmelidir!

18 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Nasıl? SERTİFİKA  Katılımcının adı-soyadı  Kursun başlığı, tarihleri ve yeri  Eğitim süresi (saat olarak)  Kurs içeriğinin kısa tanımı  Kursu veren kurum ve kurumun ulusal statüsü  Kursun uluslararası olduğu KATILIMI BELGELEME ZORUNLULUĞU

19 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Piyasaya Sunmak  Broşür (UA’lar, diğer kurs organizatörleri, uluslararası konferanslar/faaliyetler, konuyla ilgili uluslararası vakıf/dernekler)  Örnek ders videosu  Websitesi  Eğitim alanındaki e-dergilerde duyuru HEDEF KİTLE YURTDIŞINDAN Comenius/Grundtvig Kurs Kataloğuna Kayıt EN AZ 6 AY ÖNCE

20 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Ulusal Ajansla Bağlantı  Ulusal ajanslar kurs organizatörlerine mali destek sağlamaz.  Comenius/Grundtvig kurs kataloğuna kayıdınızı onaylamakla katılımcı garantisi vermez. Comenius/Grundtvig kurs kataloğuna online kayıt yaptırdıktan sonra kursun katalogta yer alması için Ulusal Ajans’ın kursa onay vermek veya kursu reddetmek sorumluluğu vardır.

21 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK ULUSAL AJANSLA BAĞLANTI Kursun Comenius/Grundtvig kurs kataloğunda yer alması için Comenius/Grundtvig kurs kataloğuna online kayıt yapmak http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ Ulusal Ajans’a başvuru yapmak (Başvuru öncesi lütfen iletişime geçiniz)

22 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Comenius/Grundtvig kurs kataloğuna online kayıt yapmak http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

23 Kursu düzenleyen kurum bilgileri Kursun türü (Comenius/Grundtvig) Kursun başlığı Katılımcıların kurum türü Kursun hedef kitlesi Kursun türü Kursun çalışma Kurs içeriğinin açık tanımı Kurs programı (günlük) Katılımcılara verilecek sertifika Kursun oturum bilgileri

24 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK ULUSAL AJANSLA BAĞLANTI Ulusal Ajans’a başvuru yapmak (Başvuru öncesi lütfen iletişime geçiniz)  Online formun çıktısı (imzalı ve mühürlü)  Eğiticilerin Avrupa CV formatında özgeçmişleri  Comenius Kurs Kataloğu Veritabanı Bilgi Formu

25 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK ULUSAL AJANSLA BAĞLANTI Ulusal Ajans’ın Değerlendirme Kriterleri  Başvuru sahibi yaygın eğitim ile ilgili hizmet içi kursu düzenleme tecrübesine sahip mi?  Başvuru sahibi daha önce çok uluslu gruplarla çalışmış mı?  Başvuru sahibi teknik ve finansal açıdan kursu düzenleyebilecek kapasiteye sahip mi?  Eğitici uluslararası yapıya sahip mi (dil kurslarında aranmaz)?  Kurs, teknik açıdan (hedef kitlesi, önkayıt, iptal gibi konular) açıklayıcı mı?

26 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK ULUSAL AJANSLA BAĞLANTI Ulusal Ajans’ın Değerlendirme Kriterleri  Kursun konusu Avrupa odaklı mı?  Kursun programı tutarlı, açık ve detaylı mı? Değerlendirme bölümü var mı?  Kurs öncesi hazırlık tedbirleri var mı?  Kurs sonrası çalışmalar var mı?  Katılımcılar için sertifika öngörülüyor mu?  Organizasyonda özel yemek,engellilere yönelik imkanlar var mı?

27 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Kursa Kayıt Almak Kayıt işlemlerini takip edecek belli bir kişinin belirlenmesi  Katılımcı adayını tanımak üzere bir profil formu  Uygun ise ön kayıt mektubu, uygun değil ise ret mektubu  Comenius HİE hibe başvuru prosedürü ve ilgili UA’nın iletişim bilgileri  Kurs öncesi çalışma verilmesi  Ödeme bilgileri  Kesin kayıt tarihi bildirilmesi  Katılması kesinleşenlere kesin kayıt mektubu  Kurs iptali durumunda kurs iptal mektubu

28 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK SÜREÇ Kursun Başarıyla Gerçekleşmesi KURS ORGANİZATÖRÜ KATILIMCININ BAĞLI OLDUĞU UA KURS ORG. BAĞLI OLDUĞU UA KATILIMCI COMENIUS/GRUNDTVIG KURS KATALOĞU

29 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK  İçerik ve program oluşturmaya kurs tarihinden en az 1 yıl önce başlanması  Proje çalışmalarının kurs içeriğine yansıtılması  İçerik bakımından farklı Avrupa ülkelerinden katılımcıların ihtiyacına cevap vermesi  Hedef kitle – içerik uyumu  En az 6 ay önce piyasaya sunulması  Makul ücretler (kurs ve diğer hizmetler)  İçeriğin ve programın katalogta detaylı yer alması  Program bakımından zengin olması (örn. okul ziyareti)  Yer seçimi Kursun Başarıyla Gerçekleşmesi

30 COMENIUS HİE KURSU AÇMAK  Eğiticiler için ayrı hazırlık mekanları  Alternatif konaklama imkanı  Alternatif yemek imkanı  Katılımcılardan gelebilecek değişik taleplere hazırlık  Katılımcıların kayıt işlemleri, soruları ve sorunları için yeterli bir personel  Comenius HİE hibe başvuru süreci güncel bilgilerin takip edilmesi  Bilgi paketi (ulaşım, hava sıcaklığı, giyim, harita, para birimi vs.)  Kurs öncesi ve sonrası takip (haberleşme grupları, anketler)  Değerlendirme (Özdeğerlendirme, katılımcı değerlendirmesi vs.) Kursun Başarıyla Gerçekleşmesi

31 OKUNMASI GEREKENLER SCOPE (Survey of strengths, weaknesses and opportunities of Comenius 2.2 in service training programmes in Europe) http://www.retestresa.it/europa/europa/progetto_scope.asp “Grundtvig Mobility: How to organise training courses for an international audience” (Alman UA) http://www.na-bibb.de/uploads/grundtvig/grundtvig_mobility_handbook.pdf “Instructions For Providers Of Comenius And Grundtvig In-service Training” (DGEAC) http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ Kurs Kataloğuna Kayıt http://eacea.cec.eu.int/static/en/Bots/DocTCP/ComCatalogue/EN%20instructions.doc

32 SORULARINIZ


"COMENIUS Hizmet-İçi Eğitim Kursu Açmak. COMENIUS HİE KURSU AÇMAK Kim? Neden? Nasıl? Piyasaya ne zaman ve nasıl sunulur? Ulusal Ajansla ilgisi nedir? Kursa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları