Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Ayfer YALÇIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Ayfer YALÇIN."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Ayfer YALÇIN

2 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları

3 Leonardo da Vinci=LdV (Mesleki Eğitim Programı)
Rekabet ortamına uyum sağlamak Yetenekli işgücü ihtiyacını karşılamak Çalışma hayatına katılımı kolaylaştırmak İşsizlik oranını azaltmak üzere AB’ye üye ve aday 31 ülkede uygulanmakta olan Mesleki Eğitim Programlarının bütünüdür.

4 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı)
KAPSAMI: Hazırlık Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Yaşam Boyu Mesleki Eğitim

5 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı)
HEDEFLERİ: Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim sürecinde beceri ve yeterliliklerini arttırmak Teknolojik gelişim ve beraberinde gelen değişimi güçlendirmek, gelişmelere uyum sağlamak Sürekli mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikler kazanma konusunda kaliteyi yükseltmek ve buna erişimi iyileştirmek

6 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı)
HEDEFLERİ: Mesleki eğitimin yenileşme sürecini özendirmek Üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ'ler) arasındaki işbirliğini arttırmak

7 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı)
HEDEF KİTLE: Her düzeydeki (üniversiteler dahil) mesleki eğitim kuruluşları ve eğitim merkezleri Araştırma merkezleri ve enstitüler Yerel yönetimler İşletmeler ve KOBİ’ler

8 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı)
YARARLANICILAR: Temel mesleki eğitim almakta olan kişiler Yüksek Öğrenim Görenler Yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar

9 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı)
YARARLANICILAR: İş dünyasındaki insan kaynakları yöneticileri Eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları Mesleki eğitim programı planlayıcıları ve yöneticileri

10 LLP ÇERÇEVESİNDE LdV AKTİVİTELERİ
Hareketlilik (Mobility) Yenilik Transferi için Çok Taraflı Projeler (Multilateral Projects) Ağlar (Networks) Destekleyici Faaliyetler (Accompanying Measures)

11 1. Hareketlilik Mesleki eğitim almakta olanların veya mesleki eğitimden sorumlu kişilerin AB’den sağlanan hibeleri kullanarak belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir.

12 Hareketlilik Proje Türleri
Temel Mesleki Eğitim (IVT=initial vocational training) Yerleştirme İş Hayatındaki Kişiler (PLM=people in the labour market) Yerleştirme Mesleki Eğitici ve Öğreticiler (VETPRO= vocational education in a professional level) Yerleştirme/Değişim

13 Temel Mesleki Eğitim (IVT)
Temel mesleki eğitim görmekte olanların başka bir katılımcı ülkedeki ev sahibi kuruluş bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalışma tecrübesidir. Proje süresi: 2 yıl Hareketlilik süresi: 2-39 hafta

14 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)
Yeni mezunlar, aktif olarak çalışanlar, işsizler Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak AB’ye üye bir ülkede yeralan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı eğitim tecrübesidir.

15 PLM Proje süresi: 2 yıl Hareketlilik süresi: 2-26 hafta

16 VETPRO Mesleki Eğitimde Yeralan Profesyoneller: Eğitimci, öğretmen, rehber, eğitim plancısı, kariyer rehberleri, danışman kuruluşlar Proje Süresi: 2 yıl Hareketlilik süresi: 1-6 hafta

17 Hareketlilik Projeleri
Hareketlilik için hazırlık ziyareti amacıyla 1 hafta Tüm hareketlilik projelerinde AB’ye tam üye bir ülkenin proje ortağı olarak bulunması gereklidir

18 Hareketlilik Projelerinin Taşıması Gereken Ortak Özellikler
Dil ve kültürel hazırlık Amaç, içerik ve yurtdışında kalış süresi açısından önceliklere uyumluluk Pedagojik organizasyon ve hazırlık Kazanımların validasyonu *Hareketlilik sürecinde yararlanıcılar için Europass Mobility !

19 LdV Hareketlilik (Türkiye 2006)
Başvuru sayısı : 2572 Bütçe: Euro Yararlanıcı sayısı: 4095

20 LdV Bütçesi (2007) Toplam 15 milyon Euro IVT %30 PLM %20 VETPRO %15
Yenilik Transferi projeleri %35

21 2. Çok Taraflı Projeler (Multilateral Projects)
Ülke Merkezli Projeler: Yenilik Transferi, Ortaklık Projeleri (2008’den itibaren) AB Komisyonu Merkezli Projeler: Yenilik Geliştirme, Ağ Geliştirme

22 Çok Taraflı Projelerin Öncelikleri
VET sistem ve uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi VET’de öğretici ve eğiticilerin bilgi, deneyim ve kalitelerinin yükseltilmesi Yenilikçi “e-learning” içeriği VET için kredi transferi (ECVET) Non-formal ve informal öğrenimin validasyonu Proje süresi: 1-2 yıl

23 Çok Taraflı Projelerin Temel Özellikleri
İhtiyaç analizi: Bir ürün, araç veya metodun tasarlanması ve geliştirilmesi, ilgili hedef grupların ihtiyaçlarının tanımlanması ve gerekçelerin açıklanmasına dayanmalıdır. Ürün, araç ve metot geliştirme: Bir mesleki eğitim veya rehberlik ürün, araç veya metodun tasarlanması ve geliştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren ortaklar arasında işbirliğinin ve potansiyel kullanıcıların aktif katılımını içermelidir. Deneme aşaması Bütün proje tekliflerinde, tasarlanan ürün, araç ya da metoda yönelik olarak tüm tarafların da içinde yer alacağı bir deneme aşaması için hazırlık bulunmalıdır. Bu aşamadan çıkarılacak sonuçlar, projenin sonraki aşamaları için yol gösterici olmalıdır. Sonuçların yaygınlaştırılması Bütün proje tekliflerinde sonuçların yaygınlaştırılması faaliyetlerin başlangıcından itibaren göz önünde bulundurulmalı, proje sürecinde muhtemel kullanıcılardan alınan geri bildirimler göz önünde bulundurulmalıdır.

24 Yenilik Transferi Projeleri
Yenilik transferi nedir? Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının yada ürünlerinin yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

25 Yenilik Transferi Projeleri
Biri AB üyesi olmak üzere en az iki farklı Avrupa ülkesinden ortaklık Azami LdV katkısı proje giderlerinin %75’i Proje başına en fazla euro/yıl hibe En az 1, en çok 2 yıllık proje

26 3. Ağlar (Networks) Proje süresi: 3 yıl Proje öncelikleri:
Çok Taraflı Proje önceliklerinin aynısı

27 4. Destekleyici Faaliyetler (Accompanying Measures)
Proje süresi: 1 yıl LdV projelerindeki tematik izlem, iletişim ve sonuçların yaygınlaştırılmasına yönelik aktiviteler

28 Tüm LdV Projelerinde Değerlendirme Kriterleri
Çalışma programı ve uygulanacak yöntemlerin kalitesi Yenilikçi karakter Konsorsiyumun kalitesi Avrupa niteliğinde katma değer sağlaması Maliyet/Yarar oranı Sonuçların uygunluk ve etkinliği Sonuçların yaygılaştırılması ve uygulanmasına yönelik planın kalitesi

29 LdV Programının Maddi Katkıları
Proje yönetim-izleme harcamaları Seyahat Beslenme ve barınma Hazırlık (pedagojik, dil ve kültürel)

30

31 Hazırlık (Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık)
Yönetim İzleme ve Hazırlık Harcamaları Yönetim İzleme Hazırlık (Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık) IVT-PLM Hedef Grubu (1 kişi için) 9 haftaya kadar 9 hafta ve üzeri 250 (sigorta dahil) 300 350 VETPRO Hedef Grubu 150 (Sigorta dahil) -

32 Seyahat Harcamaları Seyahat harcamaları yerleştirme faaliyetinin 4 hafta ve üzerinde olduğu durumlarda beslenme ve barınma bedeline dahildir. Ayrıca yol için katkı talep edilmemelidir. Yerleştirme süresi 4 haftadan kısa olan projeler beslenme ve barınma hariç ve bir kişi için azami 600 €’a kadar talep edilebilir.

33 HAREKETLİLİK

34 Hareketlilik

35 Multilateral Projeler (Örnek)
European Thematic Network for Phytopharmacy Training (1996) IPS_MBAB-MT- Improving Practical Skills in Molecular Biology and Analytical Biochemistry in Medical Training (2000) Curriculum IT-Validation - Development of the Curriculum for a Masters Degree in Validation of Information Technology Systems in the Medical, Pharmaceutical and Biotechnological Industry (2003)

36 Multilateral Projeler (Örnek)
CHLASTS - Chemical Laboratory Safety Training System (2002) GENIAL - Gene technology in training and laboratory (2001) Biotechnology: from academic research to starting a company (2000) EURO-BIOCOMPETENCIES – Eurocompetencies transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in the Bioscience Field (2000)

37 Proje Teklifleri Transfer edilecek proje ararken:
-Tamamlanmış projeler -Başka AB fonlarını kullanan projeler Çalışma Konusuna Göre: -“Compendium” taraması -Ortak Arama Veritabanını kullanarak

38 Projelerin Teklif Süreci
1.Aşama: Ön tekliflerin verilmesi ve seçimi 2.Aşama: Tam tekliflerin verilmesi ve seçimi Proje sahipleri teklif çağrılarında belirtilen öncelikleri ve esasları göz önünde bulundurarak ön tekliflerini kendi ülkelerindeki Ulusal Ajans’a teslim eder. Ulusal Ajans, yetkili ulusal otorite ile işbirliği içinde ön teklifleri değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını proje sahiplerine bildirir. Ön tekliflerle ilgili öneride bulunur. Yalnızca başarılı ön teklifi olan proje sahiplerinden tam teklif vermesi istenir.

39 Proje Başvuruları Hareketlilik, Yenilik Transferi ve Hazırlık ziyareti amaçlı projeler için Ulusal Ajans Yenilik Geliştirme ve Ağlar için AB EA’ya (Executive Agency) başvuru yapılmalıdır Son başvuru tarihi: 30 Mart 2007

40 LdV ile İlgili Web Adresleri
Genel Bilgi ve proje formları

41 Ortak Bulma ve Proje Hazırlama
Tamamlanmış Projeler Kataloğu (Compendium) İyi Proje Uygulamaları Veritabanı (Good Practices Database)

42 Ortak Arama Veritabanı

43

44

45


"Prof.Dr. Ayfer YALÇIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları