Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yoğun Programlar (IP - Intensive Programmes)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yoğun Programlar (IP - Intensive Programmes)"— Sunum transkripti:

1 Yoğun Programlar (IP - Intensive Programmes)
Bu sunuda verilen bilgiler AB Komisyonunun hazırlamış olduğu taslak kitapçıklardan derlenmiş olup, nihai bilgiler için adresinin takip edilmesi uygundur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

2 IP projesi nedir? Erasmus bünyesinde yer alan, proje bazlı başvuru gerektiren bir alt programdır! Farklı katılımcı ülkelerden EÜB sahibi üniversitelerin işbirliği ile özel olarak seçilmiş konularda (genellikle müfredatta bulunmayan, üzerine eğitim verilmeyen) öğrenci ve öğretim elemanlarının bir araya gelerek kısa süreli ve Avrupa boyutu olan dersler organize etmesini öngören projelerdir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

3 Konferans düzenlenmesini planlayan projeler IP projesi değildir.
IP projesi ne değildir? Konferans düzenlenmesini planlayan projeler IP projesi değildir. Düzenlenen bir konferansa katılımı amaçlayan projeler IP projesi değildir. Araştırma yapmak üzere planlanan çalışmalar IP projesi değildir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

4 IP projesinin amaçları nelerdir?
Yeni alanların ya da müfredatta olmamasına rağmen gerekli görülen konuların yaygınlaşmasını sağlamak, Öğrenci ve öğretim elamanlarının çok kültürlü ortamlarda çalışmasına olanak sağlayarak, kendi üniversitelerinde bulunmayan farklı öğretim yöntemleriyle tanışmaları ve yeni bakış açıları edinmelerini sağlamak, Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

5 Türkiye’nin koordinatör olduğu IP projeleri...
Kadir Has Üniversitesi “Interaction Design Summer School: Creative Thinking for Miniature Art” Gazi Üniversitesi “European Winter School in Architectural Design” Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

6 IP proje başvuruları nereye ve nasıl yapılır?
Yeni dönemde IP proje başvuruları Ulusal Ajans’a yapılacaktır! Başvurular proje bazlı! (IP başvuru formu) (Dersi tanımlayan-Koordinatör ve ortakları tanıtan-Derse neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan-Dersin gün bazında programını veren-Bütçe detaylarını açıklayan bir başvuru formu) Ayrı bir teklif çağrısı ile bildirilecek! Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

7 IP projelerinin değerlendirme süreci...
Projelerin şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı UA uzmanlarınca, İçerik değerlendirmeleri ise 2 dış uzman tarafından yapılacaktır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

8 IP projesi kapsamında gerçekleştirilecek dersin süresi...
En az 2 hafta (kesintisiz 10 iş günü) En fazla 6 hafta ÖNEMLİ! Öğrenci ve öğretim elemanlarının seyahat ettiği günler Dersin konusu ile ilgili olmayan kültürel gezilerin yapıldığı günler bahsedilen 10 gün içerisinde sayılmamalıdır. Belirtilen 10 gün IP proje başvurusunda belirtilen konu ile ilgili öğretimin yapıldığı gün sayısıdır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

9 IP projesinin tekrarı? Proje için sağlanan mali destek 1 yıllık olmakla birlikte, ilk başvuruda belirtilmek ve IP başvuru döneminde bütçesi yenilenen bir başvuru yapmak şartı ile projeye takip eden 2 yıl için de destek sağlanabilmektedir. Tekrar projelerinde katılımcıların değişikliği önemlidir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

10 Ne tür projelere destek verilebilir?
Avrupa Yüksek Öğrenim alanının ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış projeler Güçlü disiplinlerarası yaklaşım gösteren projeler Daha önce yapılmamış, yenilikçi projeler Ortaklığı güçlü ve güvenilir projeler Dersin tanınabilirliği üzerine çalışma yapmış olan projeler Bütçesi açık ve makul projeler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

11 En az 1 ortağın AB üye ülkesi olması gerekir.
IP projesinin kabul edilebilmesi için: İhtiyaç analizinin yapılmış, derse olan ihtiyacın gerekçelendirilmiş olması gerekir. En az 3 farklı ülkeden EÜB sahibi üniversitenin projeye dahil olması gerekir. En az 1 ortağın AB üye ülkesi olması gerekir. En az 10 öğrencinin farklı ülkelerden gelecek/gelmiş olması gerekir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

12 IP projelerinde uygun giderler nelerdir?
Organizasyon giderleri Seyahat giderleri Harcırahlar Önemli nokta: Proje dönemi (1 Eylül 2007 – 30 Ağustos 2008) içerisinde, uygun ortaklar tarafından yapılan harcamalar uygun gider olarak kabul edilebilir. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

13 Organizasyon giderleri neler olabilir? (lump sum)
Eğitim materyallerinin ve dokümanlarının hazırlanması, Dersin gerçekleşeceği mekanın kiralanması, Eğer gerekliyse derse ilişkin malzemelerin kira ve kurulum masrafları, Ders ile ilgili arazi gezileri, organizasyon vs’nin karşılanması, Ders ile ilgili promosyon ve bilgilendirme aktivitelerinin masrafları, Çeviri masrafları, Posta-telefon-fax, fotokopi gibi ofis giderleri, IP’nin hazırlık aşamasında seyahat etmek durumunda kalan öğretim elemanlarının seyahat-harcırahları. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

14 Öngörülere göre tahsisat yapılır ancak gerçekleşmeye göre nihai
Seyahat giderleri... Öngörülere göre tahsisat yapılır ancak gerçekleşmeye göre nihai hibe hesaplanır. En fazla 60 öğrenci ile 20 öğretim elemanının seyahat giderleri karşılanabilir. IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez. Ancak ders koordinatör kurumdan farklı bir mekanda gerçekleşiyorsa, koordinatör kurumdan katılanlar da seyahat gideri alabilir. 400 km’nin altı için kara yolu, üstü için ise ekonomik hava yolu seçenekleri kullanılmalıdır. Seyahat sigortası uygun bir gider olarak gösterilebilir. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

15 IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez.
Harcırahlar (lump sum)... Komisyon tarafından tüm LLP programları için ortak olarak belirlenen üst limitler aşılmamalıdır. En fazla 60 öğrenci ile 20 öğretim elemanının harcırahı karşılanabilir. IP projesinin gerçekleştiği kurumdan projeye katılanlara verilmez. Ancak ders koordinatör kurumdan farklı bir mekanda gerçekleşiyorsa, koordinatör kurumdan katılanlar da harcırah alabilir. -hibe koordinatör üniversiteye verilir. -dağıtımı koordinatör üniversite yapar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

16 Son başvuru tarihi 30 Mart 2007
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Dönemi/Erasmus Toplantısı 5 Şubat 2007

17 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Daha fazla bilgi için: Teşekkürler. Selen Tokgöz AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı – Erasmus Uzmanı


"Yoğun Programlar (IP - Intensive Programmes)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları