Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Kursu Düzenleme 12 Eylül 2012 İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Kursu Düzenleme 12 Eylül 2012 İzmir."— Sunum transkripti:

1 Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Kursu Düzenleme 12 Eylül 2012 İzmir

2 Comenius/Grundtvig Hizmetiçi Kurs Veritabanı https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/

3 Mevcut ya da yeni bir hizmetiçi kursunu uluslararası katılımcılara açmak isteyen kuruluşlar Comenius/Grundtvig Hizmetiçi Kurs Veritabanına kaytettirebilirler. Zorunlu değildir ancak, katılımcıların %95’i kurslarını bu veritabanından seçmektedirler.

4 Veritabanına kayıtları Ulusal Ajanslar yapmaktadırlar. Dolayısıyla veritabanına kurs kaydettirmek isteyen Türkiye’deki kuruluşlar Başkanlığımıza (Türk Ulusal Ajansına) başvurmak zorundadırlar (Comenius veya Grundtvig)

5 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları 1. Kuruluşlarda Aranan Şartlar; • Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke kuruluşu olması • Yasal statüye sahip olması, • Yetişkin eğitimi alanında hizmetiçi kursu/faaliyeti düzenleme tecrübesi bulunması, • Çok uluslu topluluklarla çalışma tecrübesi bulunması, • Öngörülen hizmetiçi kursu/faaliyeti düzenleyecek mali ve teknik kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

6 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları 2. Kursta Aranan Şartlar: A. Kursun (Faaliyetin) Türü: • Konusu ve eğitimcileri açısından güçlü bir Avrupa bakış açısı olan düzenli (programlı) bir yetişkin eğitimi hizmetiçi kursu olması, • Bir yetişkin eğitimi kuruluşunda ya da yetişkin eğitimi ile ilgili bir kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşunda gözlem (observation) veya yerleştirme (placement) gibi daha gayrıresmi bir eğitim olması, • Programın amaçlarına ulaşmak için yararlı olacağı düşünülen ve başka bir Avrupa ülkesinde bir Grundtvig ağı, Grundtvig projesi, ulusal ajans veya yetişkin eğitiminde aktif bir Avrupa kuruluşu tarafından düzenlenen bir konferans veya seminer gibi bir faaliyet olması.

7 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları B. Kursun İçeriği: Kurs katılımcılara, pratik öğrenme yetenekleri, teknikleri ve metodolojileri sunmaya odaklanmalıdır. Bunun dışında aşağıdaki konularla ilgili faaliyetler de uygundur: • Yetişkin eğitim kurum ve kuruluşlarının yönetimi, • Yetişkin eğitimi ile ilgili sistem/yöntem konuları, • Avrupa bütünleşmesi ile ilgili öğretiler, • Cinsiyet eğitimi, • Kültürlerarası eğitim (ırkçılık karşıtı öğretiler, göçmen işçilerin eğitimi, çingeneler, sürekli gezginler, iş gezginleri), • Konusu ne olursa olsun faaliyetlerin tamamı eğitici personele yönelik olmalıdır.

8 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları C. Hedef Kitle: • Kurslar Grundtvig Programının hedef kitlesine yönelik olmalıdır. Hedef kitlesi Comenius olan başvurular Grundtvig Programı tarafından kabul edilmez. • Veritabanı Kurs İçerik Formu'nu doldururken hedef kitlenin iyi belirlenmiş olmasına ve hedef kitlenin faaliyetin amacı ve metodolojisi ile uyuşmasına dikkat edilmelidir.

9 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları D. Kursun Yeri: Kurs mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke sınırları içinde gerçekleştirilmelidir. Türkiye dışında herhangi bir LLP üyesi ülkede de düzenlenebilir.

10 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları E. Kursun Süresi: • Düzenli bir kurs, yolculuk günleri hariç en az beş (5) gün olmalıdır. • Grundtvig hizmetiçi kursları en fazla altı (6) hafta olabilir. • Grundtvig ziyaret ve değişimleri ile ilgili faaliyetler en fazla oniki (12) hafta olabilir.

11 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları F. Eğitimcilerde Aranan Şartlar: • Eğitimci kadrosunun birden fazla Avrupa eğitim sistemi hakkında önemli tecrübeleri olmalıdır. • Eğitimci kadrosunun çok uluslu olması tercih edilmektedir. • Faaliyette görev alacak eğitimciler konunun uzmanı olmalıdırlar ve özgeçmişleri sunulmalıdır.

12 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları G. Katılımcılarda Aranan Şartlar: • Veritabanı Kurs İçerik Formu'nda (Training Description Form) kursun hedef kitlesi açıkça belirtilmelidir. • Katılımcılar en az üç (3) farklı Program ülkesinden olmalıdır. • Aynı ülkeden gelen katılımcılar, toplam katılımcıların %30'unu geçemez.

13 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları H. Kursun Dili: • Kurs, Avrupa Birliği'nin 23 resmi dilinden biri (veya birkaçı) ile yapılmalıdır (ayrıca Lüksemburgca ve İrlandaca'da da yapılabilir). • Katılımcılara verilecek olan dokümanlar da bu dillerden en az biri ile verilmelidir ancak en üst düzeyde yaygınlaştırma ve kullanım için dokümanların mümkün olduğunca farklı dillerde verilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

14 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları I. Kursun Değerlendirilmesi (Evaluation): • Katılımcıların, eğitimin kalitesi hakkındaki görüşlerini rapor edebilmeleri için faaliyet sonrası değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmalıdır. • Değerlendirmeler katılımcılardan yazılı alınmalıdır. • Kursa katılım için son başvuru tarihi açıkça belirtilmelidir.

15 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları J. Sertifikasyon: • Faaliyete katılımın belgelenmesi için katılımcılara sertifika verilmelidir. • Sertifika, faaliyetin sonunda verilmelidir. • Sertifika katılımcının adını, faaliyetin tarihlerini ve eğitimin içeriğini açıkça belirtmelidir. • Sertifika, faaliyet organizatörü tarafından imzalanmalıdır. • Sertifikanın yanında standart bir Avrupa dokümanı olan Europass Mobility'nin de kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

16 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları K. Mekan ve Sunulan İmkanlar: • Tüm potansiyel katılımcılara eşit fırsatların sunulması açısından, kursun yapılacağı mekanın ve sağlanacak hizmetlerin; dini ya da etnik açıdan farklı kişiler ile özel gereksinimleri olan kişilerin katılımına imkan sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve imkanların sağlanması gerekir.

17 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları L. Kurs Tarihleri (Dönemi): • Kursa en fazla katılımı sağlayabilmek için kurs son başvuru tarihlerini dikkate almak önemlidir. İlgili son başvuru tarihleri yıllık Teklif Çağrısı'nda yer almaktadır (yılda 3 dönem), • Kurs dönemleri sadece iki Teklif Çağrısı dönemi içinde olabilir. Örneğin, 2012 döneminde yapılan bir başvurudaki faaliyetin en son başlama tarihi 30.04.2013 olabilir ve en fazla 6 hafta sürebileceği için 10.06.2013'de tamamlanmak zorundadır. İkinci Teklif Çağrısı yılı için bu tarihler; başlama tarihi 30.04.3014 ve bitiş tarihi 10.06.2014'dür. • Kurs ile ilgili bilgilerin potansiyel katılımcılara uygun zamanda ulaşmasını sağlamak için başvurunun mümkün olan en kısa sürede yapılması (ideal olarak kurs başlama tarihinden en az 6 ay önce yapılması) tavsiye edilmektedir.

18 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları M. Kurs Ücreti: Kurslar için katılımcılardan iki tür ücret talep edilebilir: • Günlük 150 €'dan fazla olmamak şartıyla eğitim ve doküman ücreti, • Konaklama ve yemek ücreti. • Her iki ücret arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır çünkü katılımcılar kurs ücreti ve harcırahları için ayrı ayrı hibe almaktadırlar. Ücretleri belirlerken ulusal ajansların farklı miktarlar uyguladıkları dikkate alınmalıdır. Bu miktarlara ulusal ajansların internet sitelerinden ulaşılabilir.

19 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları N. Kurs Öncesi Hazırlık ve Kurs Sonrası İzleme Aşamaları: • Katılımcılara hazırlık yapmaları için kurs öncesi uygun bir program (örneğin; okumaları için doküman, destekleyici dokümanlar, anketler vs.) öngörülmelidir. • Kurs sonrasında ise, katılımcıların eğitimden en üst düzeyde istifade etmeleri için bir dizi takip faaliyetleri yapılmalıdır (örneğin; uzaktan öğrenme faaliyetleri, eğitmenlerle e-posta iletişimi, kurs sonrası öğretilen konuların öz değerlendirmesi, ağ -network- takibi vs.). Kurs değerlendirmesi yapmak, faaliyet sonrası izleme faaliyeti yapmak değildir.

20 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları O. Özel İhtiyaçlar: • Özel ihtiyacı olan katılımcılar için gerekli olabilecek imkanların (özürlü, özel diyet, dini, etnik, çocuk bakım imkanları vs.) gözetilmesi gerekir. Bu imkanlara olanak sağlayanlar pozitif değerlendirilir.

21 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları P. Kursun İptal Edilmesi: • Kursa katılım için son başvuru tarihi açıkça belirtilmelidir. • Kursun iptali ile ilgili tüm detaylar Veritabanı Kurs İçerik Formu'nda belirtilmelidir. • Mücbir bir sebep (kanıtlanabilir ciddi rahatsızlık veya yakın bir akrabanın ölümü gibi) dışında katılımcı kursa katılmazsa belli bir miktar "iptal ücreti" alınabilir. Ancak bu ücret makul bir seviyede tutulmalı ve iptal ücretinin hangi hallerde alınacağı açıkça belirtilmelidir. • Her ne şekilde olursa olsun katılımcı en az dört (4) hafta öncesinden bildirmek şartıyla kaydını iptal edebilir. • Kurs iptal edildiği halde, katılımcılardan herhangi bir ücret alınmışsa bu ücret iade edilmelidir.

22 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları Başvuru yapacak kuruluşların bu şartların tamamını sağlamaları zorunludur.

23 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları 3. Başvurunun Yapılması Şartları taşıyan kuruluşlar aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını yapabilirler: • https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/login/index.cfm?fuseactio n=login%20 sayfasından kullanıcı adı ve şifre alarak faaliyet içeriğinin yazılacağı Veritabanı Kurs İçerik Formu (Training Description Form)'na ulaşılmalıdır. https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/login/index.cfm?fuseactio n=login%20 • Veritabanı Kurs İçerik Formu kursun yapılacağı dilde (ve İngilizce'si ile birlikte) tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Eksik olan formlar dikkate alınmayacaktır. • Form tam olarak doldurulduktan sonra birkaç defa kontrol edilmeli ve sonunda 'Finalise and Submit' butonuna basarak başvuru kaydedilmelidir. • Elektronik kayıttan sonra formun çıktısı alınarak kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imzalanmalı, mühürlenmeli ve aşağıdaki ek belgelerle birlikte Başkanlığımıza gönderilmelidir.

24 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları 4. Başvuru Esnasında Sunulacak Belgeler: • Başvuru sahibinin antetli kağıdına yazılmış ve yasal temsilci tarafından imzalanmış üst yazı, • Yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü tam doldurulmuş Veritabanı Kurs İçerik Formu (tek nüsha), • Yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü Muvafakat Beyanı (Declaration of Compliance). • Başvuru sahibinin yasal statüsünü gösterir resmi belge, • Başvuru sahibinin benzer faaliyetler konusunda tecrübe sahibi olduğunu gösterir belgeler, • Başvuru sahibinin uluslararası topluluklarla birlikte çalışma tecrübesini gösterir belgeler, • Başvuru sahibinin, ilgili faaliyeti düzenleyecek mali ve teknik kapasiteye sahip olduğunu gösterir belgeler, • Tüm eğitmenlerin özgeçmişleri.

25 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları 5. Başvurunun Değerlendirilmesi: • Başvurular Grundtvig Programı Koordinatörlüğü'ne ulaştıktan sonra, yukarıda açıklanan kriterler çerçevesinde program uzmanları tarafından değerlendirilir. Gerek duyulması halinde başvuru sahibinden ek belge talep edilebilir. Başvuru uygun ise, Hayatboyu Öğrenme Programı Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanarak Grundtvig Kurs Veritabanına kaydedilir ve başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Başvuru onaylanmaz ise, nedenleri yazılı olarak başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirilir. • Her iki durumda da kurs sahibinin e-posta adresine sistem tarafından otomatik uyarı mesajı gönderilir.

26 Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları 6. Kursun Veritabanından Çıkarılması: • Kurslara katıldıktan sonra katılımcılar kendi ulusal ajanslarına kursla ilgili bir rapor sunmaktadırlar. Hakkında olumsuz görüş bildirilen kurslar Merkezimiz tarafından incelenir (bu inceleme gerekirse yerinde olabilir) ve gerek görülürse kurs, Grundtvig Kurs Veritabanından çıkarılır.

27


"Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Kursu Düzenleme 12 Eylül 2012 İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları