Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet dışı aktörler tarafından kullanılan medya, uluslararası ölçekte etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet dışı aktörler tarafından kullanılan medya, uluslararası ölçekte etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 ULUSÖTESİ LOBİLERİN MEDYA YETENEKLERİ: ABD’DEKİ İSRAİL LOBİSİ ÖRNEĞİ ELİF ARAT

2 Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet dışı aktörler tarafından kullanılan medya, uluslararası ölçekte etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Haberleşme uydusu teknolojisi ile televizyon ve radyo yayınlarının, internetin yaygınlaşması ile internet haberciliğinin propaganda etkisi önemli ölçüde artmıştır.

3 Özellikle televizyon medyasının siyaseti yönlendirme gücü oldukça göze çarpmaktadır.
Televizyon yayının hedef kitlesi diğer medya organlarının hedef kitlesine göre daha geniştir.

4 Diaspora toplumları Ulusötesi lobiler
Eğitim seviyesi yüksek ve ekonomik açıdan güçlü olan diaspora toplumlarının kontrol ettikleri veya sahip oldukları medya ile, aidiyet hissettiği ülkelerin desteklenmesine yönelik yayın politikaları geliştirilmektedir. Diaspora toplumlarının medya faaliyetleri ile taraftar kitlelerini genişletmeleri ve ülkeleri ile ilgili konularda medyanın tek sesli olmasına çalışmaları dikkat çekmektedir.

5 Ulusötesi lobiler + medya: güçlü siyasi aktörler
Ulusötesi lobiler, medya üzerinden sağladıkları siyasi nüfuz ile bulundukları ülkenin iç siyasetini ve dış politikasını yönlendirebilecek seviyeye ulaşmaktadırlar.

6 Ulusötesi lobiler + medya: güçlü siyasi aktörler
Sivil toplum kuruluşları şeklinde varlık gösteren bu toplumlar medyayı finans güçleriyle kontrol edebilmektedir. ABD’deki Ermeni lobisinin bu ülkenin medyası üzerinde önemli bir nüfuzu vardır. Washington’ın Azerbaycan politikaları bu medya gücünün etkisi altında kalmaktadır.

7 Ulusötesi lobiler + medya: güçlü siyasi aktörler
Sosyo-ekonomik seviyesi yüksek diaspora toplumları medya sahibi olarak kendi ülkeleri lehine propaganda yapabilmektedir. Fransa’daki Ermeni lobisi bu açıdan oldukça etkilidir. Fransız kamuoyu Ermenilerle ilgili konularda lobinin stratejisine göre yönlendirilmektedir.

8 ABD’deki İsrail lobisi
İsrail Lobisi medyayı etkin bir biçimde kullanmasıyla, yaygınlaşarak ve büyüyerek güçlenmiştir. İsrail Lobisi, medya gücüyle ABD’de hegemonik bir hakimiyet kurmaktadır. Lobinin kontrol ettiği medya ile İsrail’e ABD’de dokunulmazlık statüsü kazandırılmıştır

9 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
1983 yılı öncesinde ABD’deki medyayı yaklaşık 50 şirket kontrol etmekteydi. Bugün ise haber yayma araçları yalnızca 6 şirketin elinde bulunmaktadır. Bu 6 medya şirketi: Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch’s News Corp., CBS Corporation ve NBC Universal’dır.

10 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
ABD medya şirketlerinin sahiplerinin çoğu Yahudi iş adamlarından oluşmaktadır. Walt Disney Company, Time Warner, Viacom (senede 10 milyar doları geçen geliri mevcut) gibi çok önemli şirketlerin yönetim kadroları Yahudi asıllı Amerikalılardan oluşmaktadır. ABD’deki büyük medya organları zaman içerisinde birleşme yoluna gitseler bile yine Yahudi iş adamlarıyla anlaşma yapmaktadır.

11 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
Time Warner şirketinin toplam 20 adet yayın organı bulunmaktadır. Bunların içerisinde film şirketinden televizyon kanalına, gazeteden dergiye birçok yayın organı mevcuttur. Walt Disney’in 18, Viacom’un 18, News Corporation’ın 47, CBS Corporaton’ın 13, NBC Universal’ın 20 adet yayın organı bulunmaktadır.

12 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
News Corporation Dow Jones& Company, Inc. Fox Television Stations The New York Post The Wall Street Journal The National Geographic Channel Sky Italia Star Tv India 20th Century Fox Home Entertainment HarperCollins Publishers

13 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
Walt Disney ABC Television Network Disney Publishing Miramax Films Walt Disney Pictures Pixar Animation Studios

14 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
Time Warner Home Box Office (HBO) Time Inc. Warner Bros.Entertainment Inc. TBS People Magazine Marie Claire Fortune

15 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
CNN ve The Times gibi yayınlar Filistin yanlısı yayın yapmaları durumunda reklam verenler tarafından reklamların çekileceği ve gelirlerinin düşeceği düşüncesindedirler.

16 İsrail lobisinin sahip olduğu/kontrol ettiği medya
Filistin ve İsrail arasında yaşanan ve Ortadoğu Sorunu kavramının ortasında bulunan çatışmalar ile ilgili haberler, özellikle ABD kaynaklı olarak yayın yapan medya organları tarafından “İsrail yanlısı” olarak aktarılmaktadır. Medyanın sol kanadı olarak bilinen The New York Times gazetesi ve CNN televizyon kanalı bile Filistin tarafının hikayelerini anlatan yayınlar yapmamaktadır. ABD medyası İsrail-Filistin arasındaki çatışmalardaki ölen kişilerle ilgili haberlerde İsrail tarafından ölen kişiler için ayrıntılı bir şekilde haber yayınlarken, Filistin tarafından ölen kişilerin “militan”, “terörist” olduklarını ekleyerek ölenlerin sadece sayısını söylemektedir.

17 2001 yılında İsrail’de toplam ölü sayısı 165, Fillistin’de 549’dur.
Şekil 1: B’tselem (The Israeli Information Center For Human Rights) verileri,

18 yılları arasındaki İsrail-Filistin olaylarında, akşam haberlerinde yayınlanan ölen kişi sayısının oranı Şekil 2: B’tselem (The Israeli Information Center For Human Rights) verileri,

19 2001 yılında İsrail-Filistin olaylarında ölen çocukların oranı
Şekil 3: B’tselem (The Israeli Information Center For Human Rights) verileri,

20 2001 yılında ölen çocukların haberlerinin The Newyork Times Gazetesi’nde yayınlanma oranı
Şekil 4: B’tselem (The Israeli Information Center For Human Rights) verileri,

21 31 Mayıs 2010 tarihinde Filistinlilere yardım amaçlı olarak yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin yapmış olduğu saldırıya, İsrail tarafından getirilen açıklama Times’ta yer almakla beraber İsrail’in savunmasının yanlış olduğu bilinmesine rağmen Times, uzman görüşlerine yer vermeden savunmayı aktarmıştır.

22 İsrailli yetkililerin, Times’ta yer alan söyleminde uluslararası hukukun, uluslararası sulara giren gemileri tutuklamaya izin verdiği açıklanmıştır.

23 ABD medyası Amerikan halkı tarafından sürekli takip edilmektedir
ABD medyası Amerikan halkı tarafından sürekli takip edilmektedir. Medyanın manipülasyonuna maruz kalan Amerikalıların çoğu Filistinlilerin savunularını yasal bulmamaktadır. ABD’de bulunan büyük medya şirketlerinin sadece ABD’ye yayın yapmadıkları düşünüldüğünde etki alanlarının genişliği, İsrail yanlısı yayın yapan ABD medyasının manipülasyon gücünü gözler önüne sermektedir.

24 ABD kaynaklı gazetelerde, dergilerde ve diğer yayın organlarında İsrail karşıtı karikatür dahi yayınlanamamaktadır. Çalışanlar yayınlamak isteseler bile yayıncı ya da medya patronları tarafından engellenmektedirler.

25 İsrail lobisinin medya stratejisi
Amerikan kamuoyunun İsrail-Filistin sorununda İsrail yanlısı bir çizgide kalmasını sağlamak. Böylece iktidardaki hükümetin Ortadoğu politikalarını, İsrail çıkarları doğrultusunda yürütmesini mümkün kılacak toplumsal desteği var etmek ve bu hedef doğrultusunda bölge ile ilgili konulara değinen haber, program ve filmlerin İsrail propagandasını yapacak şekilde yayınlanmasını sağlamak.

26 İsrail lobisinin medya stratejisi
Hollywood filmlerindeki Arap ve Müslüman imajı Dr. Jack Shaheen’in hazırladığı belgesel: Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People Yazdığı kitap: Guilty: Hollywood’s Verdict on Arabs after 9/11 (2008)

27 İsrail lobisinin medya stratejisi
Yahudi soykırımını canlı tutarak İsrail’in eleştirilemez statüsünü sürdürmek, İsrail-Filistin sorununda, İsrail yanlısı olmayan kişi ve grupların (senatör ve milletvekili adayları) Amerikan toplumu nezdinde itibarını düşürmek. ABD-İsrail ilişkilerinin sorgulanmasını engellemek. İsrail’i eleştirmeye yeltenen kişilere karşı anti- semitizm siyasetini harekete geçirmek.

28 İsrail lobisinin medya stratejisi
Üniversitelerin özellikle Ortadoğu siyaseti üzerine çalışmalar yapan enstitülerine İsrail yanlısı akademisyenlerin hâkim olmasını sağlamak. İsrail’in politikalarına eleştirel yaklaşan bilimsel çalışmaları, akademik tebliğleri, konferans ve seminerleri engellemek.

29 CampusWatch Lobi, üniversitelerdeki profesörlerin ne yazdığını ve ne öğrettiğini izlemektedir. İsrail yanlısı iki yeni-muhafazakar (neo- con), Martin Kramer ve Daniel Pipes, Eylül 2002′de şüpheli akademisyenler hakkında dosyalar sergileyen ve öğrencileri İsrail’e karşı düşmanlık ifade eden sözlerin veya davranışların ihbar edilmesine teşvik eden bir internet sitesi (Campus Watch) kurdular.

30 CampusWatch Bilim adamlarını kara listeye almaya ve gözdağı vermeye dönük bu girişim sert bir reaksiyonun doğuşuna neden olduğu için Pipes ve Kramer sonradan bu dosyaları kaldırdılar, ama internet sitesi, öğrencileri ‘İsrail karşıtı’ faaliyetleri ihbar etmeye hala davet etmektedir.

31 İsrail lobisinin medya yetenekleri ile başardığı hedefleri:
ABD’de iktidara gelen hükümetlerin, Senato’nun ve Temsilciler Meclisi’nin İsrail yanlısı politikalar geliştirmesine imkân tanıyacak yayın geleneği oturtulmuştur. İsrail-Filistin sorununda İsrail yanlısı bir kamuoyu oluşmasını büyük ölçüde sağlamıştır. Amerikan halkının genelde Araplara özelde Filistinlilere potansiyel terörist ve şüpheli olarak bakmasına neden olacak psikolojik ortamı hazırlamıştır.

32 İsrail lobisinin medya yetenekleri ile başardığı hedefleri:
İsrail lobisi, 11 Eylül sonrası, Amerika’da Müslümanlar aleyhine bir kamuoyu oluşturmayı başarmıştır. Amerikan toplumuna İslamiyet ile ilgili konular sürekli şiddet ve terörizmle bağlantılı olarak sunularak, Müslümanlık ile terörizm arasında doktriner bir bağlantı olduğu algısı yerleştirilmiştir.

33 İsrail lobisinin medya yetenekleri ile başardığı hedefleri:
Lobinin medya nüfuzu ile ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgal etmesi sağlanmıştır. Gerekli toplumsal destek için İsrail lobisinin medyası seferber olmuştur. Suriye’ye ve İran’a yaptırımlar uygulanmasını sağlamıştır.

34 İsrail lobisinin medya yetenekleri ile başardığı hedefleri:
İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail-Lübnan Savaşı, Gazze Savaşı ve Mavi Marmara saldırısı Amerikan toplumuna İsrail’i haklı çıkaracak şekilde yansıtılmıştır.

35 İsrail lobisinin medya faaliyetleri ile amaçladığı gelecekteki planları:
Beyaz Saray’a, Senato’ya ve Temsilciler Meclisi’ne İsrail yanlısı olmayan kişi ve grupların hâkim olmasını engellemek, İsrail’in düşmanlarla çevrili bir ülke olduğu imajını devam ettirerek, ABD-İsrail ilişkilerinin sorgulanamaz niteliğini sürekli kılmak, böylece Amerika’dan İsrail’e akan hibeleri, savunma alanındaki destekleri ve teknoloji transferlerinin devamını sağlamak,

36 İsrail lobisinin medya faaliyetleri ile amaçladığı gelecekteki planları:
Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdeki insan hakları ihlallerini sürekli Amerika’nın gündeminde tutarak İslamiyet ile şiddet ve terörizm arasında teolojik bir ilişki olduğu algısını devam ettirmek, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşimlerini artırmaya yönelik siyasetinin doğal bir süreç olduğu algısını yerleştirmek,

37 İsrail lobisinin medya faaliyetleri ile amaçladığı gelecekteki planları:
İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözümün alternatiflerinin olduğu yönünde propaganda yaparak, Filistin’in bağımsızlığını ilan etmesi durumunda Washington tarafından tanınmasını engellemek, İsrail-Filistin ihtilafında Filistin’in barışı istemeyen taraf olduğu kanaatini sürdürmek,

38 İsrail lobisinin medya faaliyetleri ile amaçladığı gelecekteki planları:
İran’a karşı ABD’nin askeri bir harekât gerçekleştirmesini sağlamak, İran’ın ABD’nin ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğu tezini Amerikan toplumuna kabul ettirmek,

39 İsrail lobisinin medya faaliyetleri ile amaçladığı gelecekteki planları:
Pakistan’ın nükleer silahlarının teröristler tarafından kullanılabileceği yönünde bir kamuoyu oluşturarak, Washington’ın bu ülkenin nükleer silahları üzerinde denetim kurmasını sağlamak. Hindistan- Pakistan arasındaki ihtilaflarda ABD’nin Hindistan yanlısı bir tutum izlemesini sağlamaktır.

40 KAYNAKÇA , Gaza Flotilla Cover-up and the New York Times, David Morris, 28 Haziran 2010. companies-own-96-of-the-worlds-media/ , Six Jewish Companies Own 96 % of the World’s Media, 16 Mart 2009. companies-own-96-of-the-worlds-media/ , Who Owns The Media? The 6 Monolithic Corporations That Control Almost Everything We Watch, Hear And Read. US Media Bias: Covering Israel/Palestine, Remi Kaanazi,30 Mart 2006. israel-aw.php amerikanin-yabanci-ortadogu-politikasi/


"Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet dışı aktörler tarafından kullanılan medya, uluslararası ölçekte etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları