Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgehan EMEKLİER BİLGESAM Güvenlik Araştırmaları Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgehan EMEKLİER BİLGESAM Güvenlik Araştırmaları Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Bilgehan EMEKLİER BİLGESAM Güvenlik Araştırmaları Uzmanı

2 SUNUM PLANI  GİRİŞ  SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE YAKLAŞIMI  SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞLARI VE YAKLAŞIMLARI  SONUÇ

3 GİRİŞ Çalışmanın Sorunsalı : Geleneksel güvenlik anlayışından yeni güvenlik anlayışlarına geçişte güvenlik paradigmasındaki değişim dönüşümün ne olduğunun anlamlandırılması ve açıklanması. Çalışmanın Amacı : Güvenliğin olgusal, kavramsal, süreçsel ve kuramsal değişimini ortaya koyarak konferansta yapılacak sunumlara teorik bir çerçeve oluşturmaktır.

4 I. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE YAKLAŞIMI  Sistemin Yapısı

5  İki Kutuplu Sistemin Geleneksel Güvenlik Anlayışı : Realist Paradigma Devlet Merkezli Güç Eksenli Anarşik Uluslararası Ortam Çatışma Güvenlik İkilemi

6 Uluslararası İlişkiler Konuları Birincil Politika İkincil Politika Askeri-Stratejik Güvenlik Sosyo-ekonomik, Ticari, Mali, Kültürel vb.

7 Realist Kuramın Güvenlik Anlayışı Ulusal Güvenlik Askeri Güç ve Kapasite

8 Geleneksel Güvenlik Paradigması = “Sınırlı ve dar” Realizmin Klasik Güvenlik Formülasyonu : Tehdit = Niyet x Kapasite

9 Geleneksel Güvenlik Paradigmasının Sorgulanması  1970-1980’ler = Geçiş dönemi  Neo-Marksist yaklaşımlar ( Kuzey / Güney, Merkez/ Çevre ) Ekonomik Güvenlik  Liberal Düşünce ve Türevleri Fonksiyonalizm Pluralizm Karşılıklı Bağımlılık Transnasyonalizm İşbirliği

10 II. SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞLARI VE YAKLAŞIMLARI SSCB’nin dağılması Küreselleşme olgusu 11 Eylül saldırıları

11  Tehdit Algılamalarındaki Değişim KİS’lerin genişlemesi KİS’leri atma vasıtalarının gelişmesi ve yayılması KİS’lerin kullanımı =Uluslararası terörizm+ terörist eylemler “ Asimetrik tehdit” = Terör örgütleri ( Zaman - Mekan) + Terörizmin küreselleşmesi

12 Bölgesel çatışmalar = Etnik+ Dinsel Otoriter yönetimlerin halklarına yönelik şiddet Çevre sorunları ve salgın hastalıklar Uluslararası organize suçlar, yasa dışı göçler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı Enerji kaynakları ve nakil hatları  Tehdit Algılamalarındaki Değişim

13 Güvenlik EkonomiÇevreSağlık Sosyo- kültür EnerjiEğitim  Güvenlik Olgusu ve Kavramındaki Değişim

14 Ulusal Güvenlik = Devlet Güvenliği Uluslararası / Küresel Güvenlik = Birey + Toplum Güvenliği Güvenliğin Küreselleşmesi  Güvenlik Olgusu ve Kavramındaki Değişim

15  Yeni Güvenlik Anlayışları Eleştirel Kuram Post-modern Yaklaşımlar Feminist Kuram Konstrüktivist Teori Eleştirel Yaklaşımlar

16  Yeni Güvenlik Anlayışları Eleştirel Kuram : Sorun-Çözücü Teoriler Cox Eleştirel Teoriler Hegemonya Eleştirisi Birey – Merkezli İletişimsel Ussallık ( Devlet- Birey-STK )

17  Yeni Güvenlik Anlayışları Post-Modern Yaklaşım : Birey Odaklı Özgürleşme Sorunsalı Batı-Merkezli bakış açısının sorgulanması “Öteki”leştirme eleştirisi : Biz/Onlar, Dost/Düşman, Doğu/Batı

18 Feminist Kuram : Realizm Eleştirisi = Erkek egemen + Pozitivist Savaş Yapısal Şiddet = Ekolojik Tehdit + Birey / Sosyal Grupların Güvensizliği Uluslararası sistem eleştirisi Kadınların öncelenmesi  Yeni Güvenlik Anlayışları

19 Konstrüktivist Teori : Kimlik = Fikirler + Normlar + Kültür + Algılama Sosyal Yapı / Süreç Devletler Anarşisi Kimlik Anarşisi 1992-1995 Bosna = 200 bin kişinin ölümü 1995 Ruanda = 500 bin kişinin ölümü  Yeni Güvenlik Anlayışları

20 Konstrüktivist Teori : Kimlik eksenli “Yeni Güvenlik İkilemi” Joseph De Maiste : “Hayatım boyunca Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar gördüm; Montesquieu sayesinde Acem bile olunabileceğini biliyorum ama hiç insanla karşılaşmadım.”  Yeni Güvenlik Anlayışları

21 Kopenhag Ekolü : SSCB Tehdidi Güvenlikleştirme ABD’nin Irak’ı tehditleştirmesi ABD kamuoyunun Vietnam Savaşına yönelik desteğinin azalması Güvenlik-Dışılaştırma SSCB’nin dağılması  Yeni Güvenlik Anlayışları

22 SİYASAL GÜVENLİK TOPLUMSAL GÜVENLİK ASKERİ GÜVENLİK ÇEVRESEL GÜVENLİK EKONOMİK GÜVENLİK

23 SONUÇ Eleştirel Yaklaşımlar + Kopenhag Ekolü Çok boyutlu / Bütünsel Güvenlik Anlayışı Yeni güvenlik paradigmasını Balkanların Güvenliği Konferasındaki konu zenginliğinde ve konulardaki aktör çeşitliliğinde görmek mümkündür.

24 Dinlediğiniz için Teşekkürler..


"Bilgehan EMEKLİER BİLGESAM Güvenlik Araştırmaları Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları