Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Örneğinde Medya Okuryazarlığı Dersi Süreci ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları İçin Öneriler 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Örneğinde Medya Okuryazarlığı Dersi Süreci ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları İçin Öneriler 1."— Sunum transkripti:

1 Ankara Örneğinde Medya Okuryazarlığı Dersi Süreci ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları İçin Öneriler
1

2 İnsanların birbirleri ile olan ilişki ve etkileşiminde önemli bir rol oynayan İletişim; duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişimin kitlesel boyutta yapılmasını sağlayan yazılı, sesli ve görsel araçlar medyayı oluşturur. Medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bireyler toplumsal yaşamı bu araçlar aracılığıyla algılamaya başlamışlar ve doğal olarak bu “aracıların” gerçekliğine bağımlı hale gelmişlerdir.

3 Medya günümüzde toplumsal yaşamı belirleyen en önemli merkezlerden biridir. Haber ve bilgi verme, toplumsallaştırma, eğlendirme, kültürel değerlerin korunması, denetim/eleştiri ve kamuoyu oluşturma, tanıtım ve eğitim medyanın en önemli işlevlerindendir.

4 MEDYA OKURYAZARLIĞI Medya okuryazarlığı; iletişim araçlarına erişebilme ve bu araçların verdiği iletileri doğru algılayabilecek donanıma sahip olma becerisi kazandıran, bireylerin gerçek dünya ve medya tarafından yaratılan dünya arasındaki sınırı fark etmelerini sağlayacak bir kavramdır.

5 Sosyal yaşamın en önemli aktörlerinden biri olduğu ve modern dünyada pek çok insan sosyal yaşama medya aracılığıyla katıldığına göre; biz yetişkinlerin ve özellikle çocuklarımızın medyayı çok daha doğru kullanması gerekliliği, medya okuryazarlılığı kavramını ortaya çıkarmıştır.

6 Medya Okuryazarlığı dersi sayesinde çocuk; uzak veya yakın geçmişte, çevresinden alarak bilgiye dönüştürdüğü verileri, dersten aldığı veri ve bilgilerle ilişkilendirecek,böylece kendisi yepyeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır. Bu dersle çocuklarımız; medyayı farklı açılardan okuyarak, yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, gördüğü ve duyduğu verileri akıl süzgecinden geçiren bilinçli bireyler olacaklardır.

7

8 ANKARA’DA MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ
Bakanlığımız, Üniversiteler, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı dersinin okutulması için eğitim öğretim yılında ülkemizde beş ayrı ilde beş okulda pilot uygulama başlatmıştır.

9 İlimizde Medya Okuryazarlığı Dersi,
eğitim öğretim yılında ders programlarına dahil edilmiştir. Bu ders; Sosyal Bilgiler branşındaki öğretmenlerce, haftalık 1 ders saati seçmeli olarak, bir defaya mahsus olmak üzere okutulmaya başlanmıştır. İlk yıl dersi seçen okullarda 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden: öğrenci bu dersi almıştır. Ertesi yıl öğrenci daha Medya Okuryazarlığı dersini seçmiştir.

10 Ankara’da geçen yıl sonu itibariyle öğrencimize, Medya Okuryazarlığı dersi ile yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçiren bilinçli çocuklar olarak yetiştirilmesine katkı yapılmıştır. Bu süreçte hedefimiz Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle toplam öğrenciye ulaşmaktır.

11 Okullarımızda medya okuryazarlığı ile ilgili düzenlenen programlar, öğrenciler ve velilerin doğru bilgiyi uygun aracılarla almaları ve güncel hayata uyarlamaları konusunda farklı bakış açıları oluşturmuştur.

12 İlçelerimizde düzenlenen yarışmalar, medyanın öğrenci üzerindeki etkisini olumlu yöne çevirmek adına önemli rol oynamıştır. Medya okuryazarlığı dersinin seçilerek okutulduğu okullarda, dizi karakterlerini taklit etme ve olumsuz davranışları sınıflarda uygulamanın giderek azaldığı gözlenmiştir.

13 Televizyonda uygulamaya giren “Akıllı İşaretler”in çoğu kez kullanıldığı programın içeriğiyle örtüşmediğinden beklenilen etkiyi yapamadığı, çocukların henüz uyumadığı saatlerde zararlı programların yayınlandığı görülmektedir. Medyanın bu konuda daha hassas davranması gerekmektedir.

14 eğitim öğretim yılı itibariyle Ankara İli olarak yapmayı planladığımız çalışmaları şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

15 Yetiştirilmiş eğitici formatörler aracılığıyla daha fazla öğretmenin bu dersi verebilecek yeterliliğe sahip olması amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin daha verimli hale getirilebilmesi için, Üniversitelerimizin İletişim fakültelerinden uzman desteği alınması planlanmaktadır.

16 Ailelerin, medyanın hayatımıza etkileri konusunda yeterli bilince sahip olmadığı görülmekte olup, okullarımızda velilerimize yönelik; medyanın doğru kullanımı konulu seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.

17 Çocukların medyaya doğru ulaşabilmesi ve kullanabilmesi için, bir dersle sınırlı kalmayıp, dersin daha verimli hale getirilmesi amacıyla; resim, şiir, kompozisyon yarışması gibi sosyal aktivitelerin sayısının arttırılması planlanmaktadır.


"Ankara Örneğinde Medya Okuryazarlığı Dersi Süreci ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları İçin Öneriler 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları