Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14.12.20141 TURİZM İŞLETMELERİ VE MALİ UYGULAMALAR Arif AYTULUN YMM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14.12.20141 TURİZM İŞLETMELERİ VE MALİ UYGULAMALAR Arif AYTULUN YMM."— Sunum transkripti:

1

2 14.12.20141 TURİZM İŞLETMELERİ VE MALİ UYGULAMALAR Arif AYTULUN YMM

3 14.12.20142 TURİZM Turizm kelimesi latince dönmek,etrafını dolaşmak,geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden üretildiği söylenmektedir. İnsanlardaki değişiklik ihtiyacı gereği olarak yeni yerleri görmek,tanımak,yeni deneyimler kazanmak,diğer insanlar çevreler,hayat şartları ve davranış biçimi ile kültürel farklılıkların tespiti seyahat yolu ile merak ve macera,zevk ve güldürülerin tatmin edildiği,insanların seyahat ve hareketlerini içeren kültürel ve sosyal bir hizmet sektörü faaliyetidir.

4 14.12.20143 Mevzuat 09.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Anayasa 5442 Sayılı İl İdare Kanunu 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 07.04.1938 tarih ve 2-8501 Polis Vazife ve Salâhiyet Tüzüğü 19.10.1999 tarih ve 99-13681 karar Sayılı AİBYUİH Yönetmelik AİBYUİH Yönetmelik Uygulama Talimatı 10.03.2000 10.03.1983 Tarih ve 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 06.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu 12.10.1984 Tarih ve 84-8737 Sayılı Yüzer otel,Yüzer Lokanta veya Benzeri Tesislerin İşletilmesi Hakkında BKK 12.06.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 05.01.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 08.06.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 09.08.1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu 11.06.1932 Tarih ve 2007 Sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun 11.12.1983 Tarihli Gürültü Kontrol Yönetmeliği 03.04.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 09.03.1989 Tarih ve 20103 Sayılı RG yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik 13.12.1968 Tarih ve 1072 Sayılı Rulet,Tilt,Langırt ve Benzerleri Oyun Alet ve Makinaları Hak Kanun 12.03.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 14.10.1993 Tarih ve 21728 Sayılı RG yayımlanan 6.9.1993 tarih ve 93-4811 Sayılı Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği 1.03.1926 tarih ve 765 Sayılı Ceza Kanunu 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı VUK

5 14.12.20144 TURİZM MEVZUATI - 12.03.1982 TARİH VE 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNU -06.07.2000 TARİH VE 24101 RG 2000/760 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖN -24.11.2004 5259 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununda değişiklik yapılması -21.06.2005 TARİH VE 25852 RG 2005/8948 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖN -25.10.2005Turizm Tesisleri Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yön Uygulanmasına ait Tebliğ -09.08.1983 TARİH VE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU -14.09.1972 TARİH VE 1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU -02.07.1986 TARİH VE 19152 SAYILI RG PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ -23.03.1983 TARİH VE 17996 TARİHLİ RG TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK -C.HOT.70 IHA VE UFTAA ARASINDA OTELLER VE SEYAHAT ACENTALARI ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER KONUSUNDA OTEL KONVANSİYONU

6 14.12.20145 TURİZM İŞLETMELERİ Seyahat Acentaları : 1618 sayılı Kanun’a göre “Seyahat acentaları kâr amacıyla turistlere ulaştırma,konaklama,gezi,spor ve eğlence imkanı sağlayan,onlarla turizmle ilğili bilgiler veren,bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşlardır.Seyahat acentaları Turizm Bakanlığının vereceği “İşletme Belgesi” ile kurulur.Faaliyette bulunabilmek için Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye olmak zorundadırlar.Yapacakları Hizmetler 27.09.1975 tarih ve 15369 sayılı RG Yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Tur Operatörleri :Üretici seyahat acentaları için kullanılan bir kavramdır.Verdikleri hizmet bakımından Üç gruba ayrılır. A Grubu :Tarifte geçen tüm seyahat acentalığı hizmetini görebilir. B Grubu : Uluslar arası kara,deniz ve hava ulaştırma araçları ile A Grubu acentaların düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar ve A Grubu acentaların verecekleri diğer hizmetleri görürler. C Grubu : Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen ve A Grubu acentaların verecekleri diğer hizmetleri gören acentalardır. Konaklama İşletmeleri :İş,gezi,eğlenme,sağlık gibi amaçlarla seyahat eden turistlerin konaklama,yeme-içme,eğlenme,dinlenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir.

7 14.12.20146 TURİZM İŞLETMELERİ Yeme İçme Tesisleri Spor,Eğlence ve Dinlenme Tesisleri Toplantı,Seminer ve Kongre Merkezleri Ulaştırma İşletmeleri Yat Limanları ve Yat İşletmeciliği Hosteller,Spor ve Avcılık Tesisleri,Sağlık Tesisleri,Pastahaneler, Yiyecek ve İçecek parekende satış mağzaları, Barlar,Tavernalar

8 14.12.20147 Konaklama işletmeleri - ASLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ - Oteller -Büyük Oteller –Oda Sayısı 300 ve daha yukarı olan, -Orta Oteller – Oda Sayısı 100-300 arası olan, - Küçük Oteller - Oda Sayısı 25-100 arası olan, - Çok Küçük Oteller - Oda Sayısı 25- den az olan - Moteller - Pansiyonlar - Kampingler - Turizm Kompleksleri

9 14.12.20148 Asli fonksiyon olarak müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan,bu hizmetin yanında yeme içme ve tamamlayıcı birimleri de bünyesinde bulunduran en az 10 odalı tesistir. "Konaklama endüstrisi, insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışında değişik nedenlerle yaptıkları gezilerde; birinci planda geçici konaklama, ikinci planda yeme- içme gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için hammaddeden veya yarı mamul maddeden yararlanarak mal ve hizmet üreten ticari nitelikteki işletme faaliyetidir.“ Prof. Dr.Walter HUnziker'e göre, "Otel, yer yabancısı olan misafirlerin ilk planda geçici konaklama, ikinci planda yeme-içmelerine hizmet edecek biçimde faaliyette bulunan ve belirli standartlara sahip olan ticari bir işletmedir. Uluslararası Turizm Akademisi tarafından yapılan tanıma göre "Otel, yolcuların seyahatleri boyunca ücret karşılığında konaklayabildikleri ve devamlı olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir teşekküldür". OTELİN TANIMI

10 14.12.20149 Otel Türleri 1.Şehir Otelleri -Turistik Olan (Turizm İşletme Belgesi olan otellerdir.Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin 19. Mad göre 5 gruba ayrılır.1yıldızlı – 5 yıldızlı) -Turistik Olmayan (Turizm İşletme Belgesi olmayan otellerdir.Mahalli İdareler tarafından kontrol edilir.) -Butik 2.Kıyı Otelleri 3.Dağ Otelleri 4.Kaplıca Otelleri Oteller faaliyet sürelerine göre, 1.Devamlı Oteller 2.Mevsimlik Oteller olarak ikiye ayrılır.

11 14.12.201410 Konaklama İşletmeleri -YARDIMCI KONAKLAMA İŞLETMELERİ - Apart Oteller -Diğer Tesisiler - Oberjler (Dağ Evleri) -Hosteller - Yüzer Tesisler - Otokaravanlar

12 14.12.201411 Konaklama İşletmelerinde Departmanlar - KONAKLAMA DEPARTMANI 1.(X) Oda + Kahvaltı 2.(HB) Oda + Yarım Pansiyon (Oda+Kahvaltı+Öğle/Akşam yemeğinden birisi) 3.(FB)Tam Pansiyon Oda + Kahvaltı+Öğle Yemeği + Akşam Yemeği

13 14.12.201412 Konaklama İşletmelerinde Departmanlar - YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANI -Pastane -Restaurant -A-la Cart Restaurant -Disco Bar -Plaj Bar -Lobi Bar,Servis Bar,Snack Bar,Roof Bar,Beach Bar - Market -Cafe -Balo Salonu -Oda Servisi - Diğer

14 14.12.201413 Konaklama İşletmelerinde Departmanlar - TATİL AKTİVİTELERİ DEPARTMANI - - Tekne Gezileri - Safari Turları - Tenis Bilardo - Müzik Eğlence - Diğer Aktiviteler

15 14.12.201414 Konaklama İşletmelerinde Departmanlar HİZMET VE SATIŞ DEPARTMANLARI - Haberleşme - Sauna - Havuz - Çamaşırhane /Kuru Temizleme - Şezlong ve Şemsiye -Bowling -Aquapark -Lunapark -Disco - Kuaför - Sağlık - Toplantı Salonları - Diğer

16 14.12.201415 TURİZM PERSONELİ SINIFLAMASI Konaklama Tesislerinde Çalışan Turizm Personeli Ulaştırma İşlerinde Çalışan Turizm Personeli Seyahat Acentaların da Çalışan Turizm Personeli Kamu Hizmetinde Çalışan Turizm Personeli Diğer Turizm İşletmelerinde Çalışan Turizm Personeli

17 14.12.201416 MALİ BÖLÜM HİZMET GELİRLERİ - Konaklama Gelirleri(Münferit,Grup,Sürekli oda gelirleri,No-Show Gelirleri) - Yiyecek İçecek Gelirleri - Market Satış Gelirleri - Tatil Aktiviteleri Gelirleri -Diğer Hizmet ve Satış Gelirleri

18 14.12.201417 MALİ BÖLÜM GİDERLER 740. Hizmet Üretim Maliyeti 760. Pazarlama Satış ve Dağıtım 770. Genel Yönetim Giderleri 780. Finansman Giderleri Olarak Muhasebe hesap plânında işlem görür.

19 14.12.201418 GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Şirketimiz,Hesap Planı 7/A SEÇENEĞİNDE a-Fonksiyonel gider esası b-Eş zamanlı kayıt sistemini benimsemiştir. GİDERLERİN HESAP PLANINA AKTARIMINDA; A-Bu gider ne için yapılıyor? Gider Yeri nedir? B-Ne çeşit gider yapıyoruz? Sorularını yanıtlamamız gerekmektedir. Bu nedenle gider kayıtlarımızda ana hesap grubundan sonra gider yeri,gider çeşidi olarak işlem yapılacaktır. ŞİRKETİMİZ FİİLİ MALİYET YÖNTEMİNE GÖRE KAYIT YAPACAKTIR.

20 14.12.201419 GİDER YERLERİ 10-19 ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİ 20-29 YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ 30-39 YARDIMCI HİZMET GİDER YERLERİ 40-49 YATIRIM GİDER YERLERİ 50-59 ÜRETİM YERLERİ YÖNETİMİ 60-69 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 70-79 PAZARLAMA VE SATIŞ GİDER YERİ 80-89 GENEL YÖNETİM GİDER YERLERİ

21 14.12.201420 Esas Üretim Gider Yerleri 10. Odalar 10.01 Büyük Otel 10.02 Göl Evleri 10.03 Küçük Otel 11.Yiyecek-İçecek Mekanları 11.01 Ana Mutfak 11.02 Alacart 11.03 Banquet 11.04 Restaruant

22 14.12.201421 Yardımcı Üretim Gider Yerleri 20 Cafe ve Barlar Bölümü 20.01... No’lu Bar 21Gazino ve Oyun Salonları Bölümü 21.01... No’lu Oyun Salonu 22Havuz,Plaj ve Sauna Bölümü 22.01... No’lu Havuz 23Telefon,Faks,Teleks Bölümü 24Otopark Bölümü 25Vestiyer ve Emanet Bölümü

23 14.12.201422 Yardımcı Hizmet Gider Yerleri 30.Çamaşırhane 31 Bakım Onarım Bölümü 32 Sağlık Bölümü 33 Elektrik Servis Bölümü 34 Isı Santralı 35 Satın Alma ve Ambar Bölümü 36 Park,Bahçe ve Çevre Temizliği Bölümü

24 14.12.201423 Yatırım Gider Yerleri 40........Yapım Yeri

25 14.12.201424 Üretim Yerleri Yönetimi 50.Genel Müdürlük 51. İdari Ofisler 52. 53. 54.

26 14.12.201425 Pazarlama Satış Ve Dağıtım 71.Pazarlama Departmanı 72.Satış Departmanı

27 14.12.201426 Genel Yönetim Gider Yerleri 80.Genel Müdürlük 81.İdari Ofisler 82.Otel Personel Departmanı 83.Yardımcı Personel Departmanı

28 14.12.201427 Yer ve Çeşitlerine Göre Giderlerin Tasnifi 740.00.0.000... Gider yeri İlk Madde ve Malzeme Gid. 740.00.1.000... Gider yeri İşçi Ücret ve Giderleri 740.00.2.000... Gider yeri Memur Ücret ve Giderleri 740.00.3.000... Gider yeri Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 740.00.4.000... Gider yeri Çeşitli Giderler 740.00.5.000... Gider yeri Vergi,Resim ve Harçlar 740.00.6.000... Gider yeri Amortismanlar ve Tükenme Payları 740.00.7.000... Gider yeri Finansman Giderleri

29 14.12.201428 GİDER ANALİZİ GİDER (Expense) * Sabit Giderler (Fixed Costs) Amortismanlar Vergi Sigorta Kira Diğerleri Değişken Giderler (Variable Costs) Yiyecek,İçecek Malzeme Giderleri Isı,Işık,Enerji Giderleri Temizlik Giderleri Fazla Çalışma Ücretleri

30 14.12.201429 Personel Ücreti Konaklama ve Turizm İşletmelerinde Genellikle 3 çeşit ücret sistemi uygulanır. 1.Sabit Ücret Sistemi : (Günlük,Haftalık,Aylık) 2.Yüzdeli Ücret Sistemi : Hizmet Bedeline İlave edilen % servis ücretlerinden sağlanan tutarlardan oluşmakta olup,işveren bu ücretlerin ödenmesinden aracı ve sorumludur.(1475 sayılı İK/47-48 Mad. 21.12.1983 tarihli 18258 sayılı RG) İşveren,toplanan tutarları ÇSGB Bölge Md ‘nce sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış,son sayfasına tasdik şerhi konmuş bir deftere günü gününe işler.İşveren en fazla beş günden fazla olmamak üzere işçileri bilgilendirir.Bu sistemi uygulayan işyerleri İlgili Belediyece soğuk damga ile damgalanmış cilt ve sayfa numaraları birbirini takip eden en az üç suret hesap pusulası kullanmak ve müşterilerin her ödemesinde bunlardan bir suretini servis yapan işçiye bırakmak zorundadır. 3.Karma Sistem : Sabit ve Yüzdeli ücret sistemini kapsar.

31 14.12.201430 Malzeme Giderleri Yiyecek İçecek İşletme Çamaşırları(Çarşaf,Havlu,Masa Örtüsü vbg) Müşteri Malzeme Giderleri Üniforma Diğer Malzeme Giderleri İşletme Teçhizatı Temizlik Kırtasiye ve Basılı Evrak Teknik Bakım Onarım Ambalaj Akaryakıt

32 14.12.201431 Amortisman Giderleri - Direkt : (Tereddüde gerek kalmadan hangi gider yerinde kullanıldığı belli olan duran varlıklar için uygulanır.) Örn:Yatak,Karyola,Havlu,Banyo Takımları Konaklama Ünitelerine Direkt olarak yansıtılabilir. - Endirekt : (Birden Fazla Gider yerlerinde kullanılan Duran varlıklar için uygulanır.) olarak ikiye ayrılır. Örn:Toplam Binaların m2 nin Resturant,Otel odalarına bölümü gibi.

33 14.12.201432 Amortisman Giderleri İktisadi ve Teknik Bakımdan bütünlük arz eden sabit Kıymetler; Konaklama tesislerinde kullanılan mefruşat ve demirbaşların müstakil değerleri VUK 313 mad göre 2006 yılı için 520. YTL değerin altında olsa bile, bir defada gider yazılmayıp,amortismana tabi tutulmak zorundadır. Örn:Çatal,Kaşık,Bıçak,Tabak,Sandalye,Masa vbg.

34 14.12.201433

35 14.12.201434 Turizm İşletmeleri VUK 153-257 maddelerindeki Bildirimler Defter Tutma Vesikalar Muhafaza ve İbraz Ödevlerini yerine getirmek zorundadır. BELGE DÜZENİ

36 14.12.201435 TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER Yevmiye Defteri (VUK Md 183) Defter-i Kebir (VUK Md 184) İşletme Defteri (VUK Md 194) Envanter Defteri (VUK Md 185) Amortisman Defteri (VUK Md 189)

37 14.12.201436 5228 Sayılı kanunla VUK 215 maddesine eklenen fıkralar ile türkçe kayıtlar bulunmak kaydı ile defterlerde başka dilden kayıt yapılabilir.Ayrıca defter ve belgelerde Türk parası karşılığı gösterilmek şartı ile yabancı para birimine göre de düzenlenebilir.Yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde YTL karşılığı gösterilme şartı aranmaz. Defterlere ve belgelerde YTL Dışında kayıt yapılabilir mi?

38 14.12.201437 1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. 2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz. b) İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az % 40'ı ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Bakanlar Kurulu, bu had ve nispeti sektörler itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu şartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar. ba) Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadî kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır. bb) Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar.(**)

39 14.12.201438 MSUGT Maddi olmayan Duran Varlıklar Grubunda Haklar Hesabı ile gayri maddi hak anlatılmak istenmiş olup,imtiyaz,patent,lisans,ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma,yararlanma gibi yetkiler dolayısı ile yapılan harcamalar izlenecektir.GVGT 217 göre lisans know-how gibi ödemelerde bahse konudur.Turban tarafından işletilen marinaların bir süre işletilmesi izni karşılığında bu şirkete ödenen bedellerinde gayri maddi hak olduğu ifade edilmiştir. İrtifak hakkı,mülkiyet hakkı sahibinin yetkilerini sınırlayan sınırlı ayni haktır.Gayrimenkul lehine kurulan irtifaklara ayni irtifak denir.Burada hak,belli bir kişiye değil gayrimenkule bağlıdır.Ayni irtifakın kurulabilmesi için bu hakkın tapu siciline tescili gerekmektedir. DEĞERLEME – GAYRİ MADDİ HAKLAR

40 14.12.201439 VUK Mad 280 göre borsa rayici ile değerlenir.Bu oluşumda muvazaa olduğu anlaşılırsa yabancı paranın alış bedeli esas alınır.Ancak yabancı paranın borsa rayici yoksa TC Maliye Bakanlığı 32.12 tarihi itibari ile TCMB almak sureti ile yayınlar. TCMB Konvertibl olmayan dövizler için Frankfurt borsasında oluşan kurlara göre çapraz kurlardan hesaplama yapar. VUK 283 GT göre mükelleflerin nakit yabancı paraları için efektif satış kurları,nakit olmayan işlemler için döviz alış kurları uygulanır.Nakit uygulamasında efektif kur yok ise döviz alış kuru uygulanır. Alacaklar,Borçlar ve Avanslar ;mukayyet değerleri ile değerlenmesi gerekir. Yabancı Paraların Değerlemesi

41 14.12.201440 ADİSYON ADİSYON KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEME 18.08.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 299 seri nolu Genel Tebliğ ile, Maliye Bakanlığı bazı hizmet işletmelerinde adisyon düzenlenmemesinin vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu gerekçesiyle adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerini yeniden belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tebliği’ne göre, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmayacak. Tebliğe göre, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmelerde ise alkollü içki servisi yapmaları halinde, adisyon kullanma zorunluluğu devam etmekte olup,Alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin ise adisyon düzenleme zorunlulukları söz konusu değildir.Yürürlük Tarihi:20.08.2001

42 14.12.201441 ZORUNLU BELGELER Fatura (VUK Md 229) Sevk İrsaliyesi (VUK Md 233) Parkende Satış Vesikaları(VUK 233) Gider Pusulası (VUK Md 234) Müstahsil Makbuzu (VUK Md 234) Serbest Meslek Makbuzu (VUK Md 236) Ücret Bordrosu(VUK Md 238) Taşıma İrsaliyesi (VUK Md 240) Yolcu Listesi (VUK Md 240) Günlük Müşteri Listesi (VUK Md 240) Muhabere Evrakı (VUK Md 241) Adisyonlar (VUK Tebliğ No:185-200-209-222) İrsaliyeli Fatura (VUK Tebliğ No:191-192) Diğer Belgeler (VUK Md 242) Elektronik Cihazla Tanzim Olunacak Belgeler(VUK MD Mük 242)

43 14.12.201442 Tutulması ve Düzenlenmesi Zorunlu Defter ve Belgeler Konaklama Yeri Kayıt Defteri Konaklama Belgesi(Sadece Konaklama İşletmeleri) Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi Folio (Müşteri Hesabı) Oda Sayım Cetveli (VUK 240) House Keeper Raporu (Günlük Oda Durum Cetveli)

44 14.12.201443 Diğer Satış Gelirlerin Takip ve Kontrolu Amacı İle Düzenlenen Belgeler Pansiyon Tahakkuk Fişi Yemek Kartları Aboyer(Pansiyon)Raporu Kasiyer Raporu

45 14.12.201444 Gelirlerin Birleştirilmesi ve Muhasebeye İntikali İçin Düzenlenen Evraklar Kasa Fişleri Günlük Hasılat Raporu Resepsiyon Günlük Tahakkuk Cetveli veya Main Courate Raporu

46 14.12.201445 Malzeme Hareketlerinin Takibi Stok Kartı Malzeme Çıkışları Özet Raporu

47 14.12.201446 Seyahat Acentaları Tarafından Düzenlenen Belgeler Tur Kayıt Formaları Rezervasyon Fişleri Voucher Rehber Harcama Listeleri Yeni Türk Lirası Transfer Belgeleri Satış Raporları Tur Maliyet Raporları Reklam Harcamaları Raporu Kontrol Raporları

48 14.12.201447 2006 Yılı Pratik Bilgileri Asgari Ücret (16 yaştan büyükler) : 531 YTL (01.01.2006 den itibaren) Ücretlerde Yemek Bedeli İstisnası: 8,25 + KDV (01.01.2006 den itibaren) Kıdem Tazminatı Tavanı 1.771 (01.01.2006-30.06.2006) Kıdem Tazminatı Tavanı 1.815 (01.07.2006-31.12.2006) SSK Matrahı - Üst : 3.451,5 SSK Matrahı – Alt : 531 Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı :8,25 Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had : 520 YTL

49 14.12.201448 VERGİYİ DOĞURAN OLAY Konaklama tesislerinde Birleşik Hizmetler söz konusu olduğuna göre vergiyi doğuran olay müşterinin tesisi terk ettiği gün itibari ile başlar.Ve bu tarihe göre fatura tanzim edilir. Seyahat Acentaların da ise,Vergiden istisna hizmetler hariç turun tamamlandığı gün itibari ile başlar. Yat Limanı(Marina)işletmelerinde vergiyi doğuran olay kışlama yapan yatlar için kışlama hizmetinin tamamlanması ile doğar.Geçici olarak gelen yatlara verilen hizmetler ve teslimlerde hizmetin ve teslimin yapılması ile meydana gelir.

50 14.12.201449 Kur Farkı Turizm işlemlerinde oluşan kur farkları önem arz etmektedir.KDVK 26.maddesine göre döviz ile yapılan işlemlerde KDV Matrahı “vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur üzerinden TL çevrilir.Cari kur ise TCMB tarafından belirlenen döviz alış kurudur.

51 14.12.201450 Kiralanmış gayrimenkule yapılan giderlerin gayrimenkulun değerini arttırmış veya genişletmiş yada kiracının faaliyetini yürütebilmek için oluşturulan bir tesisata ilişkin giderlerin bizzat kiracı tarafından yapılmış olması gerekmektedir.Kiracı kira sonunda başlangıçta bulunmayan bir tertibatı kira süresi sonunda gayrimenkule bırakmaz ise bu işlem özel maliyet bedeli olmaz. Kamu arazisi üzerine kiralanıp,yapılan otelde yapılan harcamalardan sabit kıymet niteliği taşıyanlar özel maliyet bedeli olarak değerlenir.kira süresinden daha az ömürlü olan mobilya mefruşat ve demirbaşlar özel maliyet bedeli kapsamına alınmadan normal amortisman yöntemine göre itfa edilirler. ÖZEL MALİYET BEDELİ

52 14.12.201451 Vuk 327 maddesine göre Özel Maliyet bedeli kira süresi içinde eşit tutarlarda itfa edilecektir. Kira süresinin belli olmaması halinde VUK GT 333-56.Özel Maliyetler bölümündeki haliyle 5 yılda % 20 oranında itfa olacaklardır. Kira Süresi bir yıl olması halinde itfa bir yılda yapılır.Kira süresi uzarsa ilk sözleşmedeki süre geçerlidir.Fakat Vergi idaresi bu durumu muvazaalı Görüp,uzayan süreye göre olması görüşündedir. Kira süresi kısalmış ise yazılamayan özel maliyet bedeli itfası bir seferde gider yazılır. Özel maliyetlerin (GV 72)kira müddeti sonunda bedelsiz olarak kiralayana devir edilirse kiralayan açısından emsal bedeli(VUK 267) ile tahsil olunmuş sayılır. Kiralama konusu iktisadi kıymet kiralayanın ticari veya zirai işletmesine kayıtlı değilse kiracı tarafından GV 94 göre stopaja tabi tutulur.Ayrıca Özel Maliyet bedeli üzerinden de KDV hesaplanacaktır. Kiralanan gayrimenkulün kiracı tarafından satın alınmasında da kiracı itfa olmamış kısmıda bir defada gider yazacaktır. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI

53 14.12.201452 Ülkemize gönderilen turistler için yurt dışı tur operatörlerinden alınan aracılık ve danışmanlık hizmeti için ödedikleri komisyon giderleri üzerinden Türkiye’deki seyahat acenteleri sorumlu sıfatı ile KDV hesaplayarak 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan ederek ödeyecek ve aynı dönemde indirim konusu yapacaktır.Bu kayıt yurt dışından ödemenin şirket kayıtlarına girdiği dönemdir. Yurt Dışı tur operatörlerinden Alınan Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti

54 14.12.201453 FATURA TAKİBİ : MÜŞTERİYE FALİO EŞLİĞİNDE TANZİM EDİLEN FATURALARIN DÖVİZ KARŞILIKLI İSE DÖVİZ VE KUR FARKI İŞLEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ VE HER AY SONU KUR FARKI FATURALARI TANZİM EDİLMELİDİR.

55 14.12.201454 MUHASEBE ÖN BÜRO NUN İŞLEM YAPTIĞI VİSA,AMEX VS KART ÖDEMELERİNİ AYRI BİR TABLODA BANKA BAZINDA TAKİP ETMELİDİR.MUHASEBEYE BU DÖKÜMLE İŞLEMELİDİR. KART ÖDEMELERİNİN TAKİBİ DÖKÜM : BANKA-ŞUBE ÇEKİŞ TARİHİ TAHSİL TARİHİ VADE FİRMA-ŞAHIŞ TUTAR ÇEK NEDENİ KOM TUTARI

56 14.12.201455 Turizm Çeşidi İç Turizm Dış Turizm -Aktif Dış Turizm(Gelir Turizmi) -Pasif Dış Turizmi(Gider Turizmi)

57 14.12.201456 SEYAHAT ÇEKLERİ -DÖVİZ -SEYAHAT ÇEKİ (Travelers sheque) -EUROEHEQUE ÇEKİ -INTERNATIONAL MONEY ORDER -BANKA ÇEKİ -ŞAHIŞ ÇEKİ -ÇİZGİLİ ÇEK

58 14.12.201457 AMBARDA MALZEME MEVCUT İSE

59 14.12.201458 AMBARDA MALZEME MEVCUT DEĞİLSE

60 14.12.201459 ŞİRKET AMBAR İŞLEMLERİ

61 14.12.201460 AMBAR KODLARI 150. İLK MADDE VE MALZEME 150.1 ANA AMBAR 150.10. YİYECEK 150.11. İÇECEK 150.12. TEMİZLİK 150.20 ODA MALZEMELERİ 150.20.001 YATAK ÇARŞAFI 150.20.002 YASTIK 150.20.003 BATTANİYE

62 14.12.201461 AMBAR KODLARI 150.40 AKTİVİTE AMBARI 150.40.01 ANİMASYON MALZENMELERİ 150.40.02 SAUNA MALZEMELERİ 150.50 PERSONEL 150.50.01 YİYECEK MALZEMELERİ 150.50.02 İÇECEK MALZEMELERİ 150.50.03 GİYECEK MALZEMELERİ 150.50.04 LOJMAN MALZEMELERİ 150.60 MALZEME AMBARI 150.60.01 İNŞAAT MALZEMELERİ 150.60.02 SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ 150.60.03 ELEKTRİK MALZEMELERİ 150.60.04 150.60.05 KIRTASİYE 150.60.06 AKARYAKIT 150.60.07 ISINMA

63 14.12.201462 AMBAR KODLARI 150.70. DİĞER SARF MALZEMELERİ AMBARI 150.70.01 PEYSAJ 150.80.............. MALZEMELERİ 150.80.01 150.80.02 150.90 KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR 150.90.01 ODA LAR BÖLÜMÜ 150.90.02 RESTURANT BÖLÜMÜ

64 14.12.201463 İNSAN KAYNAKLARI

65 14.12.201464

66 14.12.201465 Şirket Personel İşlemlerinde İzlenecek Yol 1. Aşama 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK ve Şirket Personel Yönetmeliği çerçevesinde personel alımında izlenecek yol ve istenilen belgeler. NOT: İK-28 GÖRE 50 KİŞİ ÜZERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRAN İŞVEREN İŞYERİNDE TOPLAM % 6 ORANINDA, ÖZÜRLÜ, %3 ESKİ HÜKÜMLÜ,%1 TERÖR MAGDURU (% 2)(2005/9077 BKK)ÇALIŞTIRMAK MECBURİYETİNDEDİR. AKSİ HALDE İDARİ PARA CEZASINA MUHATAP OLURUZ. Uygulanacak Para Cezası 01.01.2006 itibaren Özürlü :1,176,71 Eski Hükümlü :1,176,71 Terör Mağduru :5.310,00(3713 SK mad:1)asgari ücret *10)

67 14.12.201466 1-Eleman talep formu doldurulacak (Gn Md Onaylı) 2-İlan ve diğer yollar ile Elaman isteği araştırması. 3-Müracaat formu ve değerlendirme. 4-Mülakat (1) 5-Mülakat sonrası sonuç değerlendirme ve uygun aday belirleme. 6-Belirlenen adaylar ilgili departman Yöneticisinin seçimi için Mülakat (2) 7-Elaman seçimi. 8-İşe Başlama, İşyeri tanıtımı (Oryantasyon Eğitimi), Görev tanımı. 9-İş istek Formu Eksiksiz doldurulacaktır. 10-Kimlik Fotokopisi 11-Diploma ve Lisans Diploması Fotokopisi. 12-4 Adet Vesikalık fotoğraf 13-Sabıka sicil kaydı (Savcılıktan) 14-Sağlık kurulu Raporu (Heyet Raporu) 15-SSK Kimlik kartı. 16-İkametgah (Muhtarlıktan) 17-İş Sözleşmesi(Süreli/Süresiz) Şirketten temin edilecek. 18-Eksik Çalışma Günlerinin Belgelenmesi

68 14.12.201467 2. Aşama Personel işe alındıktan sonra yapılması gereken işlemler 1-SSK İşe giriş bildirgesi (Tekrar girişler e- bildirge ile) 2-İŞKUR ve Bölge Çalışma Müd.(EK-1) 3-Puantaj ve ücret bordrolarının tanzimi, tahakkuk ve tediyesi. 4-SSK İşlemleri(Vizite Kağıdı,Sağlık Karnesi,İzin vbg) 5-Sosyal işlemler. 6-ISO 9000 kapsamında Eğitim, Öğretim Programları.

69 14.12.201468 3. Aşama Personel işten ayrılma esnasında ve ayrıldıktan sonra yapılması gereken işlemler. A-Ayrılma Esnasında ; 1-İs akdi feshi. a-Kendi isteği b-İşveren tarafından fesih. 2-Tüm yasal ve sosyal haklarının tahakkuku ve tediyesi 3-İbraname 4-İşsizlik sigortası belgesi 5-Çalışma belgesi B-Ayrıldıktan sonra Yapılması gerekenler. 1-Bölge Çalışma Müd.(EK- 2) 2-3 Nüsha İşten Ayrılma Belgesi –İŞKUR (15 gün içinde) 3-SSK Aylık Dönem Bordroları 4-Diğer işlemler. a-Emeklilik b-Vergi Matrahı c-Diğer ilgili işlemler.

70 14.12.201469 MUHASEBE ORGANİZASYONU

71 14.12.201470 MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV KAPSAMI GÖREVLERİ GELİRLERİN DENETİMİ OTEL ÖDEMELERİ,GERİ ÖDEMELER VE İSKONTOLAR SATIN ALMA FAALİYETLERİNİN DENETİMİ COST CONTROLENVANTER SAYIMLARI STOK KONTROLBÜTÇE VERGİ PLANLAMASI VE ÖDENMESİ DİĞER BÖLÜMLER İLE KOORDİNASYON RAPORLAMA İDARİ SORUMLULUK

72 14.12.201471

73 14.12.201472 KONAKLAMA TİPLERİ SOLD – Normal Satış COMPLIMENTED – Oda Ücretsiz + Extra Ücretli FULL COM – Her Şey Ücretsiz (Paid Out) HOUSE – Şirket Personeli Konaklaması SPECIAL - Özel Tanım

74 14.12.201473 Acenta Anlaşması Otele Geliş Karşılama Ön Büro Kayıt Oda Tahsisi Aktiviteler GEZİ kONAKLAMAkONAKLAMA Konaklama – All Recive Ayrılış

75 14.12.201474 ODA TİP VE FİYATLAMA Otelimizde Kapasite Çerçevesinde Oda Tipleri Belirlenip,bu tiplere göre sezon esasına göre Acente ve Kapı Müşterilerine göre fiyatlama yapılır. Sezonlar belirlenir.Yaz,Kış veya başka sınıflama yapılabilir. Kapı ve Acente müşterilerine kişi sayısına göre Single,Double,Triple,Quartable,Ek Yatak,Çocuk,Bebek gibi ücretleme yanında Acentelara Standart PP Fiyat,Single Supplement, Ek Yatak,Çocuk ve Bebek olarak fiyatları belirlenir. Standart,Family,Suite Oda,Deniz görür,Jakuzili vbg. Fiyatlama Sabit mi?Değişken mi?olacak.Fiyat Kırılması ne şekilde olacak? Fiyat İndirim Şekli belirlemesi neye göre yapılacak ? Aksiyon uygulaması nasıl olacak?Ör:14 e 12 şeklinde olur ise,Acente 2 günü nasıl kullanacak.Kontenjanındaki Yatak sayısına göre mi?Yoksa son günlerde mi? kullanılacak.

76 14.12.201475 Otelden Fiyatlama BB – Oda + Kahvaltı HB – Oda +Kahvaltı+Öğle veya Akşam Yemeğinden Birisi FB – Oda +Kahvaltı +öğle yemeği+ akşam yemeği AI – All Receive- Herşey dahil

77 14.12.201476 RİSKİ ENAZA İNDİRMEK

78 14.12.201477 ŞİRKET BÜTÇESİ AŞAMALARI EKİP VERİLER Planlama Yatırım Ek Yatırım İşletme GELİR GİDER MERİ KANUNLAR VE SEKTÖREL MEVZUAT STRATEJİ ŞİRKET YÖNETİMİ ŞİRKET YÖNETMELİKLERİ BÜTÇE HAZIRLANMASI BÜTÇE UYGULAMA

79 14.12.201478 İŞLETME BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI -Planlama bütçeleri -Kontrol bütçeleri -Ödenek bütçeleri -Maliyet bütçeleri -Satış bütçeleri -Alım bütçeleri -Faaliyet giderleri bütçeleri -Pazarlama ve genel yönetim giderleri bütçesi -Satış dışı gelir olağan gelir tahminleri bütçesi, -Nakit bütçesi

80 14.12.201479 DÖNEM VE FİATLAMA-USD Yıl boyunca oda çeşitlerine göre fiatlama yapılır. Odalardaki yatak ve ek yatak tahminleri belirlenir.. Kral Dairesi ve Suit oda fiatlaması yatak sayısına göre değil,oda anahtar fiatıdır.

81 14.12.201480 Doluluk ve Gelir-USD Fiatlama sonrası dönemler itibari ile doluluk tahminleri bölgesel ve geçmiş yıllar irdelenerek yapılır. Bu doluluk tahminlerine göre dönemsel ve aylık gelirler tespit edilir.

82 14.12.201481 DENETİM Turizm Tesislerinde Üç bölümün denetimi söz konusudur.Bölümler Ön Büro Satın alma ve Yeme İçme Maliyeti Muhasebe Bu Bölümler,Otomasyon,Sözleşmeler,Mevzuat ve Şirket prosedürleri ile diğer belgeler eşliğinde denetlenir. Denetlemede; 1.Hedef sektörel bazda mali ve yönetimseldir, 2.Hedef ise; strateji ve kârlılık boyutundadır.

83 14.12.201482 DENETİM BİRİMİNİN YAPACAĞI İŞLER 01-Finansal tabloların denetimi 02-İç kontrol sisteminin kurulması 03-Envanterlerin (Stokların ) denetimi 04-Nakit sisteminin denetimi 05-Alacakların denetimi 06-Gelirlerin denetimi 07-Giderlerin denetimi 08-Maddi duran varlıkların denetimi 09-Yatırımların ve diğer varlıkların denetimi 10-Yabancı kaynakları (Borçların) denetimi 11-Öz sermayenin (Öz kaynakların )denetimi 12-Verimlilik denetimi 13-İşletme yönetimine raporların verilmesi 14-Muhasebe organizasyonu ve kayıt sisteminin kurulması

84 14.12.201483 YÖNETİM KARARLARI 01-Maliyet muhasebesi ve kayıt düzeni kurulması a-Giderlerin saptanması b-Giderlerin gider yerlerine dağıtımı c-Giderlerin mamullere yüklenmesi 02-Maliyet analizleri a-Maliyet – Hacim İlişkileri -Sabit giderler, Değişken giderler, Karma giderlerin saptanması, -Toplam maliyet,Birim maliyet fonksiyonun belirlenmesi

85 14.12.201484 YÖNETİM KARARLARI 02-Maliyet analizleri a-Maliyet – Hacim İlişkileri -Sabit giderler, Değişken giderler, Karma giderlerin saptanması, -Toplam maliyet,Birim maliyet fonksiyonun belirlenmesi b-Maliyet – Hacim İlişkilerinin saptanması - Analitik yöntem  - Muhasebe Yöntemi - Matematik ve İstatistik Teknikler *Grafik tekniği *En Yüksek ve En Düşük Hacimler Tekniği *Çifte Ortalama teknik *En küçük kareler tekniği - Maliyet – Hacim ilişkilerinin saptanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri *İş ölçüsü seçimi *Dönem uzunluğunun belirlenmesi *Yönetim Politikaları ile muhasebe uygulamaları etkisi *Diğer sorunlar

86 14.12.201485 YÖNETİM KARARLARI c- Maliyet – Hacim – Kâr Analizleri : *-Kâr fonksiyonu *Kâr tahminleri -Çeşitli satış hacminde kar tahmini, -Çeşitli satış tutarlarında kâr tahmini -Satış miktarına göre kar fonksiyonu  -Satış tutarına göre kâr fonksiyonu -Belirli kârı sağlayabilmek için gerekli satış hacminin saptanması -Başabaş satış hacminin saptanması -Katkı payı ve katkı oranlarının saptanması, 03-Fiyatlandırma kararları 04-Makine ve donanımı yenileme kararları 05-Kapasiteyi artırma kararları 06-En fazla karlı mal veya mamul satış kararları 07-En fazla karlı mal ve mamul karışımı karaları

87 14.12.201486

88 14.12.201487 HALKIN KULLANIMINA AÇIK YERLERDE AÇILIŞ VE ÇALIŞMA İŞLEMLERİ ARİF AYTULUN YMM ARALIK 2005

89 14.12.201488 İŞLETME İZNİ HALKIN KULLANIMINA AÇIK YERLER (OTEL,GAZİNO,KAHVE,BAR,RESTURAN,TİYATRO,SİNAMA,HAMAM,P LAJ VBG) POLİS VEYA JANDARMANIN İNCELEMESİ SONUCUNA GÖRE MAHALİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİNİN İZİNİNE BAĞLANMIŞTIR.BU İNCELEME NETİCESİ İŞLETME İZİNİ VERİLİR.(2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU 7.MAD) TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNA İSTİNADEN VERİLMİŞ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERDE İZİN YETKİSİ TURİZM BAKANLIĞINA AİTTİR.

90 14.12.201489 99-13681 SAYILI AİBYUİHY MAD 2-4 BAR,PAVYON İNTERNET KAFE,KAFEŞANTAN&CAFE,KAHVEHANE,KIRAATHANE BEKAR ODASI,PANSİYON BİRAHANE & MEYHANE BİRLEŞİK TESİS,LUNAPARK,OYUN YERLERİ ÇALGILI KAHVE ÇAY BAHÇESİ DANS SALONU,KOKTEYL SALONU,LOKAL,MASAJ SALONU DİSKO & DİSKOTEK,MÜZİKHOL&TAVERNA,SİNAMA,TİYATRO DÜĞÜN SALONU FUAR & PANAYIR GAZİNO HAMAM,PLAJ&HAVUZ,SAUNA HAN İÇKİLİ LOKANTA KAMP VE DİNLENME EVİ,KAMPİNG MOTEL,OTEL&HOTEL

91 14.12.201490 BELEDİYE İŞLEMLERİ BELEDİYELER SINIRLARI İÇİNDE FAALİYET GÖSTERECEK İŞLETMELERE BELEDİYE,İMAR KANUNU VE DİĞER KANUNLARDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARINA GÖRE İŞLEM YAPACAKLARDIR.

92 14.12.201491 Asli Konaklama Tesisleri Oteller Moteller Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler

93 14.12.201492 Yardımcı Konaklama Tesisleri Apart Oteller İkinci Konutlar Oberj(Dağ Evi) Spor ve Avcılık Tesisleri Hosteller Yüzer Tesisler Oto Karavanlar Kırsal Turizm Tesisleri

94 14.12.201493 Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar Birinci Sınıf Lokantalar İkinci Sınıf Lokantalar Üçüncü Sınıf Lokantalar Lüks Lokantalar KAFETERYALAR

95 14.12.201494 Eğlence Yerleri Konaklama Tesisleri İçinde Müstakil Eğlence Yerleri

96 14.12.201495 Yan Hizmet Tesisleri Sağlık ve Termal Turizm Tesisleri Havuzlar Plaj Tesisleri Kongre ve Sergi Tesisleri Temalı Parklar Eğlence Merkezleri Golf Tesisleri Günübirlik Tesisler Mola Noktaları Terminal Hizmetleri Tesisleri

97 14.12.201496 Turizm Kompleksleri İmar planıyla turizm Kompleksi veya turizm Tesis alanı kararı getirilen yerlerde bünyesinde konaklama tesisi olarak en az 500 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel veya en az 500 yatak kapasiteli 1.sınıf tatil köyü ile yine bünyesinde kongre ve sergi merkezi veya eğlence merkezi bulunan tesislerdir.

98 14.12.201497 Personel Eğitim Tesisleri Turizm sektörünün eğitilmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere en az 120 öğrencinin eğitimi için gerçekleştirilecek olan eğitim ve uygulama tesisidir.

99 14.12.201498 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNA İSTİNADEN VERİLMİŞ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERDE İZİN YETKİSİ TURİZM BAKANLIĞINA AİTTİR. ALINAN BELGENİN BİR ÖRNEĞİ KOLLUK KUVVETLERİNE İBRAZ EDİLMELİDİR. TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETME BELGESİ İPTAL EDİLİRSE YETKİ MAHALİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİNE GEÇER. İŞLETME BELGELERİ TURİZM İŞLETME BELGESİ TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİ KISMİ TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİ

100 14.12.201499 Turizm Yatırım Belgesi Alımı

101 14.12.2014100 KİMLİK BİLDİRİMİ 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNUNA GÖRE SORUMLU İŞLETMECİLER VE BUNLARIN YANINDA SÜREKLİ VEYA GEÇİCİ ÇALIŞANLARIN,ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ GÜNDÜZ VEYA GECE YATACAK YER GÖSTERDİKLERİ YERLİ VEYA YABANCI HERKESİN KAYITLARININ TUTULARAK GENEL KOLLUK ÖRGÜTLERİNİN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURMASI GEREKMEKTEDİR. İŞLETMECİLER GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KENDİ SORUMLULUKLARI ALTINDA BULUNAN YÖNETİCİLERE DEVREDEBİLİRLER.BU DURUMDA İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ MÜŞTEREKEN SORUMLU TUTULUR. BELGELER İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ,ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ,KONAKLAMA TESİSİ PERSONELİNE AİT KİMLİK KARTI,BARINANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ,KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ

102 14.12.2014101 ÇALIŞACAK KİŞİLER TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE KADIN ERKEK AYIRIMI OLMADAN 18 YAŞINDAN BÜYÜKLER ÇALIŞABİLİR. 2634 SAYILI KANUNUN 18. MAD A BENDİNE GÖRE TURİZM VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖRÜŞ VE İZİNİ İLE 2007 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN BELGELİ TURİZM TESİSLERİNDE NİTELİKLİ YABANCI PERSONEL VE ULUSLAR ARASI ÜNE SAHİP SANATCILARLA ÜST DÜZEYDE YABANCI İŞLETMELERDE PROGRAM YAPARAK ÇALIŞMIŞ SANATÇILAR VE TOPLULUKLAR TOPLAM PERSONELİN % 10’U ORANINDA ÇALIŞTIRILABİLİR.BU ORAN TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDA % 20 ORANINA KADAR ARTTIRILABİLİR.

103 14.12.2014102 FAALİYET SAATİ TURİZM İŞLETME BELGELİ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMA VE KAPATILMA SAATLERİ İÇİN 2634 SAYILI KANUNDA İSTİSNA BİR DÜZENLEME YOKTUR.(HAFTA VE ÖGLE TATİLİ VE RESMİ TATİL GÜNLERİ DIŞINDA) TURİZM İŞLETME BELGELİ İŞLETMELERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 01.02.2000 TARİH VE 00029 SAYILI GENELGE HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA SONUÇLANDIRILACAKTIR.

104 14.12.2014103 CANLI MÜZİK VE GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ CANLI MÜZİK YAYINI YAPILMASINA İZİN VERİLEN YERLER,GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI İÇİN ÇEVRE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR. İŞLETME SORUMLULARI MÜZİK YAYININI TESPİT EDİLEN SAATLERDE YAPMAKLA VE GEREKLİ İKAZ LEVHALARININ ASILMASINI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

105 14.12.2014104 Şikayet Defteri Tüm Tarifelerde,müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu hatırlatılır ve şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilir.Ayrıca müşterilerin personel yardımı olmadan kolayca görüp alabileceği bir yerde içeriği bakanlıkça tespit edilen ve müşterilerin şikayetlerini yazarak gönderebileceği şikayet formları bulundurulur. İşletme Yöneticisi,şikayet konusunun emniyet ve asayişi ilgilendirmesi halindev bağlı bulunulan kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilği vermek zorundadır.

106 14.12.2014105 Denetim Defteri Tüm Belgeli turizm işletmelerinde bir denetleme defteri ve bir şikayet defteri bulunur.Bu defterler,Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralandıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur.Denetleme Elemanları her denetimden sonra işletmenin denetlendiği tarihi belirterek şikayet ve denetleme defterini inceler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar.

107 14.12.2014106 İŞLETME GÜVENLİĞİ 2495 VE 5442 SAYILI KANUNLARIN HÜKÜMLERİ UYGULANARAK TESİSLERİN GÜVENLİĞİ,ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI KURULMASI VEYA ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDEN SATIN ALINMASI ŞEKLİNDE YAPILABİLİR.

108 14.12.2014107 DENETİM

109 14.12.2014108 POLİS VE JANDARMA DENETİM YETKİSİ TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE ADLİ KOLLUK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE İŞLENEN BİR SUÇUN SORUŞTURULMASI HER ZAMAN İÇİN MÜMKÜNDÜR.AYRICA BU TESİSLERDE SUÇ İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK AMACI İLE DENETLEMELER YAPABİLİR.

110 14.12.2014109 TURİZM BAKANLIĞININ DENETİM YETKİSİ BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK,İNTİZAM,SERVİS,FİAT, İDARE VE İŞLETME,BELGE ALMAYA ESAS OLAN VASIFLARLA,PERSONEL NİTELİKLERİNİN TESPİT VE DENETİM YETKİSİ TURİZM BAKANLIĞINA AİTTİR.

111 14.12.2014110 DİĞER KAMU KURULUŞLARININ DENETİM YETKİSİ SAĞLIK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜZİK YAYINI VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ DİĞER KONTROLLER, GÖREVLİ TABİB,SAĞLIK ELEMANI İL ÇEVRE VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİBİ KAMU KURUM LARINCA YAPILIR.

112 14.12.2014111 KALİTE – ISO 9000 ÇEVRE –ISO 14000 OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HACCP (GIDA GÜVENLİĞİ) STANDARTLAR

113 14.12.2014112


"14.12.20141 TURİZM İŞLETMELERİ VE MALİ UYGULAMALAR Arif AYTULUN YMM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları