Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BUMERANG MODELİYLE EĞİTİM KATALOĞU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BUMERANG MODELİYLE EĞİTİM KATALOĞU"— Sunum transkripti:

1 BUMERANG MODELİYLE EĞİTİM KATALOĞU

2 Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da, kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek. Yoksa aslana yem olacaktır. Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da, kafasında tek bir düşünce vardır. En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek. Yoksa açlıktan ölecektir. İster ceylan ister aslan olun. Yeter ki güneş doğduğunda bir önceki günden daha hızlı koşmanız gerektiğini unutmayın. Eğer aslansanız ve en yavaş koşan ceylanı yakalamışsanız, bilin ki artık en yavaş ceylan yok. Bir dahaki sefere daha hızlısını yakalamalısınız. Eğer ceylansanız ve henüz aslana yem olmamışsanız, hızınızı artırmalısınız, çünkü bugün sıra sizde olabilir. DÜNDEN HIZLI MISINIZ ?

3 Bumerang Etkin Liderlik Eğitimi (BELE) - 1
Amaç: Değişimi ve beklentileri yöneten, analitik yaklaşımları ile ölçebilen “verimli iş uzmanı”, etkin iletişim becerilerine sahip “insan ilişkileri uzmanı”, strateji üreten, rol model olabilen, etkin delegasyon becerisine sahip, liderlik ve yöneticilik yapabilecek potansiyel ekip üyesi STAR’ ları yetiştiren, yetki alabilen, inisiyatif kullanabilen ve kullandırabilen, iyi bir “ekip üyesi lider”, öneri geliştirebilen, yeni ve yaratıcı düşünceyi destekleyen, sorumluluk ve marka bilinci yüksek lider yöneticiler yetiştirmek, bireysel sunumlar ile kendilerini doğru ve etkin ifade etme şansı vererek farkındalık fırsatı sağlamak Hedef Kitle: Yöneticiler ve Yönetici Adayı “Star”lar Süre: 16 (on altı) saat Yetkinlikler: Yetki Devri ve Delegasyon - Farklılıkları Yönetmek Değişim Yönetimi - Başkalarını Geliştirmek - Rol Model Olmak

4 Bumerang Bireysel Koçluk Süreci - 2
Amaç: Etkin liderlik eğitimi alan yönetici ve yönetici adayı “STAR”larımızın gerçekleşen eğitim tarihinden en az 2 ay sonra kişisel, bölüm ve kurumsal SWOT analiz, gelişim ve aksiyon planları, davranış tarzı ve beklentileri yönetim, bölüm misyonu, sürecin katkıları içerikli sunum yapmalarını sağlamak. Katılımcılarımız için, ilk ve üst yöneticilerine kendilerini ifade etme şansı vermek, ekip içinde iletişim ağını kuvvetlendirmek. Hedef Kitle: Yöneticiler ve Yönetici Adayı “Star”lar Süre: 4 (dört) saat Yetkinlikler: Etkili Sunuş Becerileri - Farklılıkları Yönetmek Değişimi Yönetmek – Rol Model Olmak

5 Bumerang Genel Sunum Süreci - 3
Amaç: Etkin liderlik eğitimi alan ve bireysel koçluk sürecini başarı ile tamamlayan yönetici ve yönetici adayı “STAR” larımızın, bölüm dinamikleri, kurumsal SWOT analizi, gelişim ve aksiyon planları, bölüm misyonu, diğer bölümlerle olan iş bağlantıları, sorunlar, çözümler ve gelişim planları içerikli sunumlarını kurum içi diğer bölüm yöneticileri ile paylaşımını sağlamak. Kurum içi iletişimi kuvvetlendirmek, sorunlara daha hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesini sağlamak. Her bölümün birbirinden haberdar olmasına öncülük etmek. Hedef Kitle: Yöneticiler ve Yönetici Adayı “Star”lar Süre: 1 (bir) saat Yetkinlikler: Etkili Sunuş Becerileri – Ekip Çalışması Etkileme ve İkna Etme – Rol Model Olmak

6 Etkin Performans Yönetimi
Amaç: Performans Yönetim Sistemi doğrultusunda, hedeflerin iş sonuçları yanında, yetkinlik bazlı da verildiği ve takip edildiği, bütünsel bakış açısı ile performansların aynı doğrultuda değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı, farklılıkları gözlemleme yolunda, skala sistemini ve yetkinlik sözlüğünü etkin kullanabilen, adil ve üzerinde uzlaşılmış sonuçları elde etmek için gereken becerilerimizi geliştirmek, iş ve kariyer hedeflerinin doğru belirlenmesini ve kişisel gelişim planlarının doğru yönetilmesini sağlamak Hedef Kitle: Performansı Değerlendiren ve Değerlendirilen Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Etkilemek ve İkna Etmek - Farklılıkları Yönetmek - Başarı Odaklılık - Başkalarını Geliştirmek - Rol Model Olmak

7 Sağlıklı İletişim Becerileri
Amaç: Kurumumuz ve kendimiz için daha başarılı bir gelecek yakalamak, işimizden ve özel hayatımızdan beklentilerimizin karşılığını daha fazla alabilmek amacıyla, çalışanlarımızın mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin yanında kişisel gelişim ve farkındalıklarına daha fazla önem vermesi ile empatik ve bütünsel bakış ışığında, önceliklere saygılı ve duyarlı bir şekilde etkin iletişim becerilerine sahip olmalarını sağlamak, misafir / müşteri odaklı hizmet kalitemizi, takım ruhunu ve verimliliğimizi sürekli geliştirmek Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Etkilemek ve İkna Etmek - Kendine Hakim Olmak Misafir / Müşteri Odaklılık - Ekip Çalışması

8 Ben Nereden Başlamalıyım?
Amaç: “Tüm insanların en ortak özelliği herkesin birbirinden farklı olduğudur” gerçeğinden yola çıkarak, her katılımcının yalnızca kendi davranış tarzı ile ilgili geri bildirim alacağı, baskın ve destekleyici tarzımızın ortaya çıkarılması ile hangi yönlerimizin gelişimine öncelik vermemiz gerektiği, hiç kimsenin birbirine üstünlüğünün olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, farklılıkları ve beklentileri ortaya çıkaran iletişim ve yönetimsel becerilerimizin her yöne empati kurabilen yaklaşımlarının kazandırıldığı, farkındalığın farkında olabilen, analizler ışığında kendini tanımaktan ve kendi ile yüzleşmekten korkmayanların kişisel gelişimi adına doğru ve etkin adımlar atabileceğimiz bir serüven Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 2 (iki) saat Yetkinlikler: Rol Model Oluşturmak – Kişisel Farkındalık Beklentileri ve Farklılıkları Yönetmek

9 Etkin Ekip Çalışması (Outdoor Training)
Amaç: Ortak bir hedef doğrultusunda hareket eden, önceliklere saygılı, ekibi tüm kurum çatısı altında bütünsel bakış ile birleştirebilen, zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğunun bilincinde, birbirinin kusurunu aramak yerine sahiplenme duygusu ile hataları kapatmaya çalışan, katılımcı, etkili, saygılı, değer yaratan, duyarlı yaklaşımlarla desteklenen ve ortak kararlar alabilen bir ekip ruhu oluşturmak ve bunu doğanın tanık olduğu ortamlarda gerçekleştirmek Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Başarı Odaklılık - Ekip Çalışması - Rol Model Oluşturmak Planlamak ve Organize Etmek - Farklılıkları Yönetmek

10 Telefonla Etkin İletişim Teknikleri
Amaç: Misafirlerimiz / müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız ile kurduğumuz, “görsel” olgular ile desteklenmeyen telefonla iletişim yöntemleri konusunda, becerilerimizde farklılık yaratarak, hizmet kalitemizi rekabet avantajına dönüştürmeyi sağlamak ve önceliklere saygılı bir ekip bilinci ile başarılara imza atacak telefonda etkin iletişim ağını yakalamak Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 4 (dört) saat Yetkinlikler: Etkilemek ve İkna Etmek - Misafir / Müşteri Odaklılık Problem Çözmek ve Karar Almak - Kendine Hakim Olmak

11 Mükemmel Hizmet (Misafir / Müşteri Odaklılık)
Amaç: Her zaman önceliğimiz olan misafirlerimize / müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, memnuniyet beklentilerini aşmak, sadakat yaratmak, takdir, tercih ve tavsiye etmelerini sağlayarak, çalışanlarımızda tüm misafirlerimizin yaşam kalitesine her koşulda katkıda bulunma bilinci yaratarak kurum kültürümüzü güçlendirmek, “gerçek patron kim?” sorusuna yanıt bulmak Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Misafir / Müşteri Odaklılık – Kalite Odaklılık Etkilemek ve İkna Etmek – Kar Odaklılık

12 Ekip Yönetimi Amaç: İyi bir “Ekip Üyesi Lider” olabilmek için gereken yönetim becerilerinin gelişimi ve değişimi ile beklentileri yöneten, strateji üreten, rol model olabilen davranışları destekleyen anlayışın kurum kültürü haline dönüşmesi için, inisiyatif kullanabilen, sorumluluk bilincine sahip yöneticilerimizin önderliğinde başarı odaklı, birlik & beraberlik yönü ve aidiyet duygusu güçlü, duyarlı ve çözüm odaklı ekipler oluşturmak Hedef Kitle: Yöneticiler ve Yönetici Adayları Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Ekip Çalışması - Kalite Odaklılık Başkalarını Geliştirmek - Planlamak ve Organize Etmek Kurumdaşlık - Farklılıkları Yönetmek

13 Hedefe Yönelik Mülakat Teknikleri
Amaç: Yeni bir takım üyesinin seçilmesi hem kurumumuz hem de aday açısından önemli bir yatırımdır. Görev, yetki ve sorumluluklarından hoşnut olacak, işini icra ederken sürekli gelişim ve geliştirme fırsatları arayacak, temsil yeteneği güçlü adayları tespit etmek, işin adaya, adayın işe uygunluğunu ölçebilen, doğruluk, eşitlik, benimsenme ile verileri doğru yakalayabilen, önyargısız ve farklılıkların gözlemlenebildiği etkin bir mülakat süreci yaşamak ve yaşatmak Hedef Kitle: İK çalışanları ile mülakat ve değerlendirme yapan, işe alım süreçlerine dahil olan tüm yöneticiler Süre: 16 (on altı) saat Yetkinlikler: Planlamak ve Organize Etmek – Farklılıkları Yönetmek Başarı Odaklılık – Etkilemek ve İkna Etmek

14 Etkili Sunuş Teknikleri
Amaç: “Bir insanın yarısı kendi yarısıdır, diğer yarısı ise kendini özgürce ve doğru bir şekilde ifade edebilme becerisi olarak tanımlanır”. Topluluk önünde bireysel sunum yapabilen, özgüveni güçlü, kariyer hedefleri için fırsatları farkındalığa ve stresi pozitif heyecana dönüştürebilen, etkileme ve ikna etme becerisi yüksek, etkin planlama ve organize etme yönü olan, sunumları formatına uygun hazırlayabilen vizyonu geniş çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak Hedef Kitle: Yöneticiler ve “sunum” beklentimiz olan tüm çalışanlar Süre: 16 (on altı) saat Yetkinlikler: Kendine Hakim Olmak– Farklılıkları Yönetmek Planlamak ve Organize Etmek - Etkilemek ve İkna Etmek

15 Zaman ve Önceliklerin Yönetimi
Amaç: Katılımcıların iş ve özel yaşantılarında, zamanı daha etkin kullanmaları ve önceliklerin yönetimi konularında bilinçlenmelerini sağlayarak verimliliği artırmak için “zamana yönetilmek mi? zamanı yönetmek mi?” sorularının cevabını yakalamak. Öncelikler doğrultusunda zamanı israf etmek yerine tasarruf etmek mümkün. “Zaman yetersiz değil, verimli kullanılmıyordur” bilinci ile yaklaşım. Zaman – sızlanmayın.... Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Planlamak ve Organize Etmek – Ekip Çalışması – Problem Çözmek ve Karar Almak - Rol Model Olmak

16 Çatışma Yönetimi Amaç: Kurum içinde amaçlar, stratejiler, değerler, tutumlar, iş bölümü, kaynak paylaşımı, ortak kararlar, algılamalar, değişim, yönetimsel ve kişisel tarzlar, izlenecek yollar ve yöntemler gibi konularda farklılıklar olması doğaldır. Farklılıklar sebebiyle ortaya çıkan çatışmaların yönetilmesi kayıp yerine, kişisel ve kurumsal gelişim fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çatışmaya yol açan sebeplerin kişisel değil, bütünsel bakış ile analiz edilmesini sağlamak. Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat Yetkinlikler: Etkilemek ve İkna Etmek – Kendine Hakim Olmak Problem Çözmek ve Karar Almak - Farklılıkları Yönetmek

17 Toplantı Yönetimi Amaç: İş hayatının vazgeçilmez parçası ve önemli iletişim ortamı toplantılarımızın, etkili, verimli, ilham verici, aydınlatıcı, eğlendirici, paylaşımcı olmasının yanında motivasyonu bozucu ve sıkıcı olmaması için de gereken planlama ve yürütme sorumluluklarının ekip ruhu ile ortak üretimciliği destekleyecek şekilde gerçekleştirilmesi ve toplantıların maliyetli oyuncaklarımız haline gelmesinin önlenmesi Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 6 (altı) saat Yetkinlikler: Ekip Çalışması – Problem Çözmek ve Karar Almak Planlamak ve Organize Etmek - Kurumdaşlık

18 Pazarla-ma Teknikleri (Marka Bilinci)
Amaç: Giderek zorlaşan piyasa koşulları ve rekabet ortamı içinde kurumumuzun gelecekte daha başarılı performans sergilemesini sağlamak amacıyla, markamızın güçlenmesini desteklemek, “benim şirketim, benim işim – iş ve şirket ben’im” bakış açısı ile sahiplenmeyi ve kurumdaşlığı yaşatmak, sorun ve problemlerin çözümünde sorumluluk almayı “taşın altına elini koymayı” hatırlatmak ve inisiyatif kullanmanın önemini vurgulamak Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 6 (altı) saat Yetkinlikler: Strateji Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak – Kurumdaşlık Kar Odaklılık - Misafir / Müşteri Odaklılık

19 Kurumdaşlık (Aidiyet Duygusu)
Amaç: Tüm çalışanlarımızın mesleki görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kurum kültürünü sahiplenmesi, marka bilinci ile her yerde pazarlama aktivitelerine destek olması, sorunlara yaklaşımda çözüm odaklı davranışlar sergilemesi, inisiyatif kullanabilmesi, bütünsel bakış ile önceliklere saygılı, üstün iletişim becerileri ile güçlü bir ekip ruhuna katkıda bulunması, bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşabilmesi, yöneticiden yetki almayı, ekibe delege etmeyi benimsemesi, kişisel ve kurumsal hedefleri ortak noktada buluşturması için aidiyet duygusunu artırarak güven ortamını destekleyen kurum kültürüne katkıda bulunmak Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 6 (altı) saat Yetkinlikler: Kurumdaşlık – Rol Model Oluşturmak

20 Tıbbi Sekreterlik Eğitimi
Amaç: Hem sekreterlik bilgi ve becerilerini, hem tıbbi bilgileri, hem de iletişim, kişisel gelişim fırsatları içeren eğitimler ile katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlamaktır. İletişim becerileri, tıbbi terminoloji, hasta psikolojisi, sekreterlik esasları, dosyalama arşivleme vb.. konular sunulmaktadır. Sağlık sektörünün geleceğin önemli kariyer fırsatları içinde yer aldığı günümüz koşullarında, özel hastanelerin ve polikliniklerin sayısının her geçen gün artması sebebiyle güçlü sekreterlik becerileri ve temel tıp bilgileriyle hastanelerde, doktor muayenelerinde ve polikliniklerde etkin ve başarı ile icra edilebilecek iş olanaklarını yakalamak. - Hedef Kitle: Yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen mesleğe yeni başlamış ya da deneyimli arkadaşlar - Süre: 24 ( yirmi dört) saat

21 Müzakere Becerileri & Stratejik Yaklaşım
Amaç: Çözülmesi gereken sorunlar, atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan kazanımlar için iş ve özel yaşantımızın her anında gereksinim duyabileceğimiz karşılıklı görüş alışverişleri aşamalarında, etkin ve yapıcı olabilmek, olumlu yaklaşım sergileyerek her açıdan değer yaratan ikna süreçlerine imza atabilmek amacıyla, kabul ettirilmesi gereken düşünce ve yaklaşımlarımızın “Kazan-Kazan-Kazandır” bakış açısı ile aktarılması, stratejik yaklaşımlar ile müzakere süreçlerinin daha profesyonelce yönetilmesi Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 6 (altı) saat Yetkinlikler: Etkilemek ve İkna Etmek – Başarı Odaklılık- Ekip Çalışması Kendine Hakim Olmak – Strateji Geliştirmek

22 Savaşçı, Barışçı ve Sanatkar Ruhlu Satış
Amaç: Satışın sektör ve ürün bazında farklı stratejik yaklaşımlar gerektiren bir çok yöntemi vardır. En önemli gerçek ise başarılı ve kalıcı bir sonuç için tekrar talep edilebilirlik adına ilk izlenimden başlayarak, kapanışa kadar etkileme ve ikna etme süreçlerinde kazan-kazan-kazandır felsefesi ışığında, yaratıcı ve bütünsel bakış ile satışçının “barış içinde savaşan sanatçı ruhunun” etkin yaşatılmasıdır. Sürdürülebilir karlı büyüme için “Sadık ve Elçi” müşteriler & misafirler yaratmak yolunda olmazsa olmazlarımız nelerdir? Hedef Kitle: Satış Ekibi ve Satış Ekibi Yöneticileri Süre: 8 (sekiz) saat

23 Rut Organizasyonu ve Satış Planlaması
Amaç: Giderek zorlaşan piyasa koşulları ve rekabet ortamı içinde rut, satış ve dağıtım faaliyetleri aşamalarında insan, malzeme ve ekipman gücümüzün en verimli ve etkin şekilde değerlendirilmesi ve sahaya yansıtılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Harcanan araç yakıt giderinden, “attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya deyip deymeyeceği” pazarlama aktivitelerine kadar her kalemde yeni yöntem ve “ölçemezsen yönetemezsin” gibi farklı bakış açılarına ihtiyaç duymaktayız. Satış ve dağıtım ekibimiz için maliyetli olan ancak en verimli şekilde hazırlanması gereken rut haritaları ve oluşturulması gereken rut organizasyonları en temel gereksinimdir. İnşa edilecek çok katlı binaların ömrü de temellerinin sağlamlığına bağlıdır. Rut organizasyonları satış ve verimliliğin temelidir. Hedef Kitle: Satış ve Dağıtım Ekibi Yönetici ve Çalışanları Süre: 8 (sekiz) saat

24 Tanzim Teşhir Teknikleri
Amaç: “Satışı gerçekleştirmek ve ürünü teslim etmek aslında sonuç değil, bir başlangıçtır” ifadesinden yola çıkarak, ürünlerimizin sergi, raf ve ekipmanlarda tüketicilerimiz ile teması sırasında en etkin ve karlı alımın gerçekleşmesi amacıyla verimli stok yönetimi, etkin görünebilirlik, maksimum satış elde etmenin yolları ve tekrar alınabilirlik sağlayacak teknikler üzerine paylaşım. Satış noktasından tüketicilerimize ürünlerimizin en etkin şekilde ulaşması için kaynak ve alan yönetimi, sergileme, ürün dizilimi, etiketleme, temizlik gibi konularda saha uygulamaları, görseller ve rol çalışmaları ile destekli detaylı bilgi aktarımı Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat

25 Süpermarket Kategori & Mağaza Yönetimi
Amaç: Perakende sektöründe faaliyet gösteren süpermarket kanallarına (küçük süpermarketler, lokal ve ulusal zincir mağazalar) özel analizler ışığında değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyum süreçlerinde sektörün gelişimi ve fırsatlardan haberdar olmak, müşteri ilişkileri ve hizmet kalitesine katkıda bulunacak iletişim becerilerine sahip olmak, yaratıcı ve yenilikçi düşünme özelliği ile kişisel farkındalık yaratarak iş sonuçlarına da olumlu katkı sağlayacak örnek rol model davranışlar sergilemek, stok yönetimi, kaynakların, alan ve yatırımların verimli kullanımını sağlamak, iş geliştirici fikirler sunmak, fırsatları değerlendirmek, sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak, güçlü bir ekip ruhu için katkıda bulunmak, zorlayıcı hedeflere ulaşmada sorumlu olunan mağaza ve insan kaynağını etkin yönetmek ve geliştirmek Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat

26 Akaryakıt İstasyonları Market Yönetimi
Amaç: Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren benzin vb. alımların yapıldığı satış noktalarında her geçen gün cirodaki payını artıran market işletmeciliği ile ilgili özel analizler ışığında değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyum süreçlerinde sektörün gelişimi ve fırsatlardan haberdar olmak, müşteri ilişkileri ve hizmet kalitesine katkı sağlayacak iletişim becerilerine sahip olmak, yaratıcı ve yenilikçi düşünme özelliği ile kişisel farkındalık yaratarak iş sonuçlarına da olumlu yansıyacak örnek rol model davranışlar sergilemek, stok yönetimi, kaynakların, alan ve yatırımların verimli kullanımını sağlamak, iş geliştirici fikirler sunmak, fırsatları değerlendirmek, sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak, güçlü bir ekip ruhu için katkıda bulunmak, zorlayıcı hedeflere ulaşmada sorumlu olunan mağaza ve insan kaynağını etkin yönetmek ve geliştirmek Hedef Kitle: Akaryakıt istasyon yöneticileri ve çalışanları Süre: 6 (altı) saat

27 Yerinde Tüketim Hizmetleri Kanal Yönetimi
Amaç: Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren yerinde tüketim kanallarının (restaurant, fast - food, otel, kafe, sinema, tiyatro, okul kantinleri, askeri birlikler vb..) özel analizler ışığında değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyum süreçlerinde sektörün gelişimi ve fırsatlardan haberdar olmak, müşteri ilişkileri ve hizmet kalitesine katkıda bulunacak iletişim becerilerine sahip olmak, yaratıcı ve yenilikçi düşünme özelliği ile kişisel farkındalık yaratarak iş sonuçlarına da olumlu katkı sağlayacak örnek rol model davranışlar sergilemek, kaynakların, alan ve yatırımların verimli kullanımını sağlamak, iş geliştirici fikirler sunmak, fırsatları değerlendirmek, sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak ve güçlü bir ekip ruhu için katkıda bulunmak, hedeflere ulaşmada insan kaynağını etkin yönetmek ve geliştirmek Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 8 (sekiz) saat

28 StratejİK İnsan Kaynakları Yönetimi
Amaç: İnsan Kaynaklarını kurumun hedeflerini destekleyecek “stratejik ortak” olarak değerlendiren doğru bakış açılarına sahip, İK Yönetimi’nin şirketin bir gider kalemi değil, gelir kalemlerini destekleyen önemli bir güç olduğunu kabullenen bir kurum kültürü yaratmak için, organizasyon ve sistemin verimlilik analizleri doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla objektif sonuçlar ile karar verme süreçlerini etkileyen, yöneticilerin doğru İK politikaları uygulamalarını sağlayan, inisiyatif kullanabilen, bütünsel bakabilen bir “İnsan Kaynakları Yönetimi” kültürü oluşturmak Hedef Kitle: İlk & Orta ve Üst Düzey Yöneticiler ve İK Çalışanları Süre: 8 (sekiz) saat

29 İş Kanunu - Amaç: İşçi ve İşveren açısından “Kazan-Kazan” ilkesi doğrultusunda hukuki hakların ve sorumlulukların belirtilmesi, doğru bakış açıları ile doğru adımlar atılarak çıkabilecek sorunların önlenmesi - Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Bölümü Çalışanları ve İlk & Orta & Üst Düzey Yöneticiler - Süre: 4 (dört) saat

30 İş Ailesi Modeli ve Organizasyon Yapılandırma
- Amaç: Karmaşık organizasyon yapılarının belirlenmiş model doğrultusunda tasarlanması ve ücret yönetimini desteklemesi - Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Bölümü Çalışanları ve İlk & Orta & Üst Düzey Yöneticiler - Süre: 4 (dört) saat

31 Performans Yönetim Sistemi
- Amaç: İş ve Yetkinlik bazlı performans değerlendirme sisteminin kişisel ve kurumsal gelişime olan katkıları ile farkındalık yaratarak kariyer beklentilerini yönetebilen becerileri geliştirmek - Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Bölümü Çalışanları ve Tüm Çalışanlar - Süre: 4 (dört) saat

32 Bölüm/Birim/Alt Birim Bazlı Kar Merkezi Modeli
- Amaç: Kurumsallaşma yolunda kar merkezlerinin belirlenmesi ve gelir-gider kalemlerinin alt birim detayına kadar ölçülmesi ve analiz edilmesi - Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Bölümü Çalışanları ve İlk & Orta & Üst Düzey Yöneticiler - Süre: 4 (dört) saat

33 Ücret & Bordro Yönetimi
- Amaç: Kurum kadro yapılanmasına göre ücret skalasının belirlenmesi ve yasal ücret bordrosu sistemi hakkında bilgi paylaşımı (Gelir Vergisi Kanunu, SSK Kanunu, Damga Vergisi Kanunu.....) - Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Bölümü Çalışanları ve İlk & Orta & Üst Düzey Yöneticiler - Süre: 3 (üç) saat

34 Yetkinlik Yönetimi ve Yetkinlik Sözlüğü
- Amaç: Performans hedeflerinin yalnızca iş bazlı değerlendirilmesini önlemek, iş sonuçlarına koşarken “hangi hedefe nasıl ulaşıldığı” sorusunun gözlemlenmesi ile kişisel farkındalıkları analiz etmek ve bu süreci, kurum için öncelikli hedeflenen davranış şekilleri ile kadro bazında farklı seviyelerle oluşturulan “Yetkinlik Sözlüğü” dökümanı ile desteklemek - Hedef Kitle: İnsan Kaynakları Bölümü Çalışanları ve İlk & Orta & Üst Düzey Yöneticiler - Süre: 4 (dört) saat

35 Kurumsal Sağlık Yaşam Koçluğu
- Amaç: Hipocrates’in “ aldığınız besin ilacınız olsun” sözünden yola çıkarak, sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmeyi ve bu alışkanlığı yaşamın her alanına uyarlamayı başarabilmek için kurumsal ve bireysel anlamda sürekli koçluk ile destek olmak ve yaşam kalitesine katkıda bulunmak için danışmanlık hizmeti - Hedef Kitle: Tüm sektör kurumları ve çalışanları - Süre: 4 (dört) saat

36 Sağlık Kuruluşlarında Toplu Beslenme Sistemlerinde Yiyecek İçecek İşletmeciliği
- Amaç: Sağlık kuruluşlarında ve yiyecek içecek süreçleri bulunan diğer sektörlerde işleyiş ve yönetim ilkelerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla planlanan danışmanlık desteği - Hedef Kitle: Tüm sağlık kurumları - Süre: İhtiyaca Göre Belirlenmektedir

37 Oksijen Emniyeti Amaç: Emniyetin temel felsefesi, tehlike kavramları, mesleki tehlikeler, hukuki sorumluluk kavramı, sağlık sektöründeki tehlikeler, fiziki kavramlar, mekanik-elektrik benzetişimleri, oksijenin tanıtılması, hastanede kullanım yerleri ve amaçları, tüpler, depolama, üretimi,... Hedef Kitle: Oksijen kullanımından direk ve/veya dolaylı sorumlu olan ve kullanım aşamalarında etkisine maruz kalabilecek çalışanlarımız Süre: 4 (dört) saat

38 Yangın Eğitimi Amaç: Yangının tanımı, yanmanın temel bileşenleri, yangına neden olabilecek durumlar, önleyici tedbirler, yangınla mücadele, yangın söndürme cihazının kullanılması, erken uyarı sistemleri, yangının sonuçları ve değerlendirme için uygulamalı paylaşım Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar Süre: 2 (iki) saat

39 Tıbbi Cihaz Hatasız Kullanım Teknikleri
Amaç: Kullanım hatalarının tanımlanması, açıklamalı görsel örnekler, en çok kullanım hatası yapılan malzemeler, hataların önlenmesi için alınacak tedbirler, kullanım hatalarının sonuçları hakkında örnek resimler üzerinden bilinçlendirme Hedef Kitle: Sağlık hizmetleri ve sağlık destek bölüm çalışanlarımız Süre: 4 (dört) saat

40 Sağlık Kurumları Yeni Yapılanma & Danışmanlık
Amaç: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren & gösterecek kurum ve kuruluşların yatırım ve yeni yapılanma çalışmaları kapsamında, yasal süreçlerinin analizi, ön izin, ruhsatlandırma, yapılanma faaliyetlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında müracaat, takip ve belgelendirme faaliyetleri için destek amaçlı danışmanlık hizmetleri Hedef Kitle: Yeni yapılanma süreci içinde bulunan tüm sağlık kurumları

41 GERÇEK KEŞİF YOLCULUKLARI YENİ KITALAR ARAMAK DEĞİL,
YENİ GÖZLERLE GÖRMEKTEN İBARETTİR...


"BUMERANG MODELİYLE EĞİTİM KATALOĞU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları