Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : AÇIKLAMAYA DAYALI PRATİK GÜNLÜK KULLANIM KANITLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : AÇIKLAMAYA DAYALI PRATİK GÜNLÜK KULLANIM KANITLARI."— Sunum transkripti:

1 ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : AÇIKLAMAYA DAYALI PRATİK GÜNLÜK KULLANIM KANITLARI

2

3 R.O.S. Tome 34 N°3 – Septembre 2005 ; pp-1-11  seçilen ağız çalkalama solüsyonlarında in vitro bakterisidal ve fungisidal aktivite çalışması Klinikte ve aynı koşullar altılda %0.3 bovine albumine yapay ortamda organik bileşenler eklemek sureti ile etkileşim üzerinde bakterisidal ve fungusidal aktivite karşılaştırılması. Karyojenik bakteri testi (S. mutans, L. acidophilus ), Periopatojenik bakteri testi (F.nucleatum, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans) ve C.albicans ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

4  seçilen ağız çalkalama solüsyonlarında in vitro bakterisidal ve fungisidal aktivite çalışması. CorsodylEludril (diluted) Hextril / Oralden MeridolTantum verde (diluted) AlodontLacalutPlak out S.m BBBBNNNB L.a BBBNNNNB F.n BBBBBBBB P.i BBNNNNNN A.a BBBNNNNB C.a FFFNNNNN B : bakterisidal aktivite – F : Fungisidal aktivite – N : yetersiz aktivite R.O.S. Tome 34 N°3 – Septembre 2005 ; pp-1-11 ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

5  Gargarda Analjezik aktivitenin değerlendirilmesi Pr Alain WODA – Clermont-Ferrand  Çalışmanın Tanımı Sağlıklı gönüllülerde klorheksidin ve klorobutanol’e dayanarak mouthwash’ın analjezik aktivitesinin değerlendirilmesi A.O.S. 2005;231:235-242 0.10% of klorheksidin ve 0.50% klorobutanol ile gargara (ELUDRIL) negatif kontrol: su pozitif kontrol : lidokain 0.50%  Ürünlerin karşılaştırılması ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

6  tekmerkezli çalışma  randomize ve kontrollü  15 hasta katılımlı  maddenin körlenmesi  Gargarada Analjezik aktivitenin değerlendirilmesi Pr Alain WODA – Clermont-Ferrand A.O.S. 2005;231:235-242  ağrı değerlendirilmesı : VAS kullanımı kapsaisin ile deneysel ağrı uyarma modeli kullanılarak, bilinen spesifik etkilerin C bandı dahilindeki ağrı geçişlerinin incelenmesi  Materyal ve metod ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

7  Gargarada Analjezik aktivitenin değerlendirilmesi Pr Alain WODA – Clermont-Ferrand A.O.S. 2005;231:235-242  Sonuçlar ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

8 Distile suEludril lidokain Ortalama VAS değeri (mm) 16,8 ± 0,59,6 ± 0,5 ***10,6 ± 0,5 *** Eğrinin altındaki alan (mm/mn) 374,2 ± 142,7213,5 ±138,2 ***  223,7 ± 137,0 *** Maksimum ağrı şiddeti (mm) 34,5 ± 11,825,1 ±13,3 ***28,5 ± 14,5 *** *** su kullanımı ile anlamlı fark (p = 0.0001)  test edilen gargara ile lidokain arasındaki anlamlı fark 0.5% (p = 0.037) A.O.S. 2005;231:235-242  Gargarada Analjezik aktivitenin değerlendirilmesi Pr Alain WODA – Clermont-Ferrand  Sonuçlar ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

9 - plaseboya karsı Eludril ve lidokain aktivitesi - kapsaisin teşvik ettiği yanma hissinde azalma - Tedavi öncesi Eludril ve lidokain arasında anlamlı farkın olmayışı  2 aktif tedavinin (Eludril ve lidokain düşük konsantrasyonlarında) kapsaisin’nin teşvik ettiği yanma hissinde anlamlı düşüş. Kıyaslanabilir etkiler  Gargarada Analjezik aktivitenin değerlendirilmesi Pr Alain WODA – Clermont-Ferrand A.O.S. 2005;231:235-242  sonuç ELUDRIL Klinik, bakteriyel ve Analjezik Etki

10 ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : ACIKLAMAYA DAYALI PRATIK GUNLUK KULLANIM KANITLARI

11 In vitro ağız modellerinin antiplak test ajandası : Ön çalışmalarda klorheksidin içeren diş macunu kullanımı ELGYDIUM Antibakteriyel etkinlik

12 Sonuçlar : - In vivo plak benzeri S. Mutans Biofilm gelişimi - bakteriyel büyümenin ve kolonizasyonunun Elgydium ile inhibisyonu - plasebo diş macunu ile yetersiz inhibisyon ELGYDIUM Antibakteriyel etkinlik

13 ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : ACIKLAMAYA DAYALI PRATIK GUNLUK KULLANIM KANITLARI

14  test ürünleri 0.12 % klorheksidin diş macunu : C Klorheksidin içermeyen diş macunu : B Elgydium klorheksidin diş macunu : A  In vitro çalışmasında 1dk boyunca diş macunlarının seyreltilmesi ile bakteri sayısının azaltılmasının değerlendirilmesi Médecine buccale – chirurgie buccale Vol. 4 N°2 1998 – pp 77-84 ELGYDIUM Antibakteriyel etkinlik

15 Médecine buccale – chirurgie buccale Vol. 4 N°2 1998 – pp 77-84 ELGYDIUM Antibakteriyel etkinlik Veillonella sp

16 Médecine buccale – chirurgie buccale Vol. 4 N°2 1998 – pp 77-84 ELGYDIUM Antibakteriyel etkinlik Actinomyces naeslundiiActinomyces viscosusFusobacterium nucleatum Prevotella intermedia Capnocytophaga ochracea Veillonella sp

17 ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : ACIKLAMAYA DAYALI PRATIK GUNLUK KULLANIM KANITLARI

18 Kör değerlendirme ile mikropulverize sodyum bikarbonatın potasyum nitrat içeren diş macununa karşı beyazlatma etkinliği ve yüksek aşındırıcı kontrolu - Mikro pulverize bikarbonat partikülleri normal bikarbonatlardan 5 kez daha incedir. -60 yeni kesici dişte çalışma -30 lekeli diş (sigara içilmesine bağlı oluşan lekeler) -30 lekeli diş. ( kahve, çay klorheksidin kullanılmasına bağlı oluşan lekeler ) -Rasgele ayrılmış 2 alt grup. Biri test edilen diş macunu ile tedavi, diğeri kontrol grubu. ELGYDIUM Whitening etkinliği

19 Bikarbonat diş macunu Kontrol diş macunu sigaraKahve- çay- klorheksidin 8000 fırçalamadan sonra her bir diş macunu için L* deki ortalama farklılık ELGYDIUM Whitening etkinliği

20 Değerlendirme : - Düşük aşındırmadan dolayı 2 renklendiricideki whitening etki farkları. değerlendirme raporlarında diş yüzeylerinin tedavisinde 8000 fırçalamadan sonra bikarbonat diş macunu ile parlaklığın kontrol diş macuna göre karşılaştırılması. Sonuç: Mikro pulverize bikarbonat diş macunu düşük aşındırıcılığına rağmen iyi bir beyazlatma etkisi olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak mikro pulverize bikarbonat diş macununun beyazlatıcı etkisi yavaşça adeze olan(yapışan) leke bileşenleri üzerinde güvenli bir parlak yüzey meydana getirmeye yardımcı olur. ELGYDIUM Whitening etkinliği

21 ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : ACIKLAMAYA DAYALI PRATIK GUNLUK KULLANIM KANITLARI

22  kontrollü çalışmada nicometanol hidrofluorid diş macunun aktivitesinin dentindeki hipersensitivite tedavisi.  referans Rennes (France) by Dr C. LECOINTRE in 1998 - Çift kör -ELGYDIUM sensitive karşılaştırılması ve pazardaki diş macunu referansları - 76 hasta -Hassasiyet değerlendirmelerinin 1 2 ve 4. haftaları ELGYDIUM Hipersensitivitenin azalması

23 4 haftada hassasiyet azalmasında önemli ölçüde üstünlük - ELGYDIUM sensitive : - 69% - SENSODYNE F : - 57%  kontrollü çalışmada nicometanol hidrofluorid diş macunun aktivitesinin dentindeki hipersensitivite tedavisi. ELGYDIUM Hypersensitivitenin azalması Elgydium

24 Malzeme ve metodlar - hidroksi-apatit kapsülünün kullanılmasıyla (mineral kompozisyon ve yakından mine desteklenmesi ),Test sonuçlarıyla bağlantı kurmak - 2, 4 ve 6 saatlerde ıslatılması ile yapay tedavi - 2, 4 ve 6 ay günlük kullanıma eşdeğer çeşitli gargaraların in vitro fluoridasyon potansiyelinin değerlendirilmesi

25

26 Ürünlerin listesi ÜrünlerpH Elgydium Junior Fluoride mouthwash 4.51 Elgydium Fluoride mouthwash 4.50 NaF Solution 4.33 Fluoride (NaF) marketed mouthwash (#1L) 6.08 Fluoride (NaF) marketed mouthwash (#2K) 6.32 Fluoride (Amine fluoride) mouthwash (#3E) 3.75 Chlorhexidine – Fluoride mouthwash (#4C) 5.11 çeşitli gargaraların in vitro fluoridasyon potansiyelinin değerlendirilmesi

27 çeşitli gargaraların in vitro fluoridasyon potansiyelinin değerlendirilmesi (fluorid eşitlenme oranı)

28 çeşitli gargaraların in vitro fluoridasyon potansiyelinin değerlendirilmesi

29 SONUÇ –ELGYDIUM FLUORIDE mouthwash gösterir ki: Önemli bir fluoridasyon potansiyeli Orta bir asitliğe rağmen çeşitli gargaraların in vitro fluoridasyon potansiyelinin değerlendirilmesi

30 Dr Marc WATTS


"ELUDRIL ve ELGYDIUM ALANLARI : AÇIKLAMAYA DAYALI PRATİK GÜNLÜK KULLANIM KANITLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları