Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:"— Sunum transkripti:

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU Ercüment YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon

2 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü İçerisinde olduğumuz bilgi çağı, hayatın her alanında bilgi teknolojileri kullanımı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu çağa ayak uydurmak için yapılması gereken en önemli adımlardan biri de Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı’nın yaygınlaştırılmasıdır Bu bağlamda ilköğretimden başlayan ve üniversiteye kadar uzanan bu eğitim yolunda öğrencilerimizin bilişim düzeylerinin tespit edilmesi, il ve bölgesel analizlerinin yapılması geleceği planlamada önemli rol oynayacaktır

3 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü BİLGİ TOPLUMU Temel Bilişim Eğitimi OrtaöğretimYükseköğretim

4 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Bu çalışmada; ÖSS-2009 ile Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan öğrencilerden 3908 öğrenciye anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalar, öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki bilgisayar okuryazarlığını, internet kullanımını, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları gibi bilgileri içermekte ve ayrıca 2005 ile 2007 yılları ile karşılaştırılmaktadır.

5 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Anket Çalışması Çalışmanın temelini oluşturan anket uygulamalarında; Referans periyodu: Eylül-2009 Örnek birim: 18-21 yaş grubu Anket sayısı: 3908’dır.

6 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni Kazanarak Temel Bilgisayar Eğitimi Almaya Başlayan Öğrencilerden Anket Uygulananların Sayısal Dağılımı % 33,1 % 2,3 % 5,6 % 15 % 5,7 % 18,3 % 13,4 % 6,4 % 33 % 3 % 5 % 14 % 7 % 20 % 12 % 6 20072009

7 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 2. Temel Bilgisayar Kullanım Bilgisi Olmayan Öğrenciler % 32,3 % 27,9 % 20,9 % 20,7 % 43,2 % 29,2% 34,5 % 31,1 % 27 % 24 % 26 % 22% 23 % 30% 27 % 32 20072009

8 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 3. Kendine Ait Bilgisayarı Olan Öğrenciler % 36,7 % 50 % 60,7 % 58 % 35,9 % 50 % 55,8 % 24,1 % 62 % 72 % 80 % 76 % 65 % 73 % 51 2007 2009

9 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 4. Bilgisayarı Olan Öğrencilerdeki Bilgisayar Türlerinin Yüzde Dağılımı

10 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 5. Öğrencilerin Programlama ve Web Tasarımı Yapabilme Yüzdeleri

11 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 6. İlk veya Orta Öğreniminde Temel Bilgisayar Dersi Okuyan Öğrencilerin Dağılımı (2009) % 56 % 54 % 56 % 69 % 56% 57 % 44

12 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 7. Bilgisayar Kullanımını Hiç Bilmeyen Yeni Öğrencilerimizin Yüzdesi

13 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 8. Office Programlarını Kullanabilme Yüzdeleri

14 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Tablo 1. Fakülte/YO/MYO Türüne Göre Bilgisayar Kullanım Bilgisi Olmayan Öğrencilerin Yüzde Dağılımı Fakülte / Y.O.20072009 IIBF2834 Fen-Edebiyat2532 Fatih Eğitim4331 Sağlık YO4526 Mühendislik1222 Orman3122 Deniz Bilimleri1618 Mimarlık1915

15 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 9. Bayan Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Bilgilerinin Yüzde Dağılımı % 58,6 % 62,3 % 71,9 % 67,8 % 51,5 % 63,5% 57,2 % 53,3 % 59 % 69 % 65 % 56,6 % 64 % 65 % 72 % 60 Bayan2007 2009

16 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Şekil 10. Erkek Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Bilgilerinin Yüzde Dağılımı % 82 % 79 % 78 % 85 % 79 % 78 % 71 % 80 % 81,7 % 76,2 % 75,9 % 84,8 % 89 % 61,7 % 74,5 Erkek 2007 2009

17 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Sonuç ve Değerlendirme TBT Kullanım oranları Türkiye’nin güney doğu köşesinde en az seviyededir. 2007 yılına göre. Ardahan, Bitlis, Tunceli, Hakkâri ve Şırnak illerindeki, kullanımın oranları 2009 yılında da düşük seviyesini korumaktadır. Buna karşın Bartın, Karabük, Niğde, Bilecik, Denizli gibi illerimizde oranlarda yükseliş görülmektedir Türkiye genelinde bayan öğrencilerin 2007 yılına göre kullanım oranı % 5’lik bir artış gösterirken bu oran erkek öğrencilerde % 1 ile sınırlı kalmıştır

18 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Sonuç ve Değerlendirme Office programların kullanımında Excel kullanımı, 2007 yılına göre 2,6 kat, Word, 1,7 ve Powerpoint ise 2,2 kat artış göstermiştir. Öğrencilerin bilgisayara sahip olma yüzdeleri 2007 yılına göre % 48 ‘lik bir artış göstererek % 69’a ulaşmıştır. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanım bilgisi hiç olmayan öğrencilerin yüzdesi 2007 yılında % 30 iken bu oran 2009 yılında % 26 ‘ya gerilemiştir.

19 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Sonuç ve Değerlendirme Dizüstü bilgisayarlara sahip olma yüzdesinde 2007 yılına göre % 87 ‘lik bir artış olmuştur Öğrencilerin % 56 ‘lık bir oranı üniversite öncesinde ilk ya da orta öğreniminde bilgisayar dersi gördüğünü ifade etmektedir. Bu oran % 44 ile en düşük Güney Doğu Anadolu bölgemizde görülmektedir

20 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Öneriler Türkiye’nin özellikle Güney Doğu bölgesindeki ortaöğretimdeki bilgisayar eğitimi desteklenmelidir. TBT Kullanım oranı bayan öğrencilerde daha düşük düzeydedir ve bu oranı artırmak için kurs, seminer, vb etkinlikler düzenlenmelidir. Orta öğretimden gelen öğrencilerin sadece % 2 gibi çok düşük bir oranının programlama bilgisine sahip olması üzerinde düşünülmesi ve tedbir alınması gereken bir sonuçtur. Bu gençler, üretim yapabilecek, çözüm sunabilecek programlama tekniklerini içeren kurs, seminer vb etkinlikler ile özendirilmelidirler

21 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Öneriler Üniversitelerde zorunlu olarak okutulan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ders içerikleri yeniden gözden geçirilmeli, Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim arasında kurulacak komisyonlar ile ders içeriklerinin birbirinin devamı olması sağlanmalıdır.

22 Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü 2009- ÖSS İLE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME YÜZDELERİNİN İL DÜZEYİNDE DAĞILIMI % 0–20% 21–30% 31–40 % 41–50% 51–60% 61–100


"Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları