Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI
e-Devlet Çalışma Grubu

2 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
VİZYON Kısa ve orta erimde, en az e-Avrupa +’ ın beklentilerini karşılayabilecek seviyede, uzun erimde de, e-yaşam ortamını yaratabilmiş, şeffaf, demokrasiyi tümüyle vatandaşı ile paylaşabilen, verimliliği ön planda esas kabul etmiş bir e-TÜRKİYE oluşturabilmek.

3 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
Tüm Dünya’ da yaşanan “Değişim Süreçleri”ne uyumun, Devlet katmanında hızla sağlanabilmesi ve bu bağlamda yapısal ve yönetsel tedbirlerin alınması, Devlet katmanında, var olan BİLİŞİM alt yapısının, hedeflere varabilme doğrultusunda daha verimli, paylaşımcı ve eşgüdümlü çalışmasının sağlanması ve tekrarlı çalışmaların önlenmesi, Tüm bu hedeflere yönelik olarak, e-Türkiye için gereksinimlerin belirlenmesi ve yapısal, yönetsel, hukuksal vb. Konularda alınması gereken tedbirlerin şura aracılığı ile devlet yönetiminden talep edilmesi.

4 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
e-Devlet ÇALIŞMA GRUBUNUN LİSTECİSİNE KAYITLI 36 ÜYESİ VARDIR. DESTEK ALDIĞI TBD KAMU-BİB ÇALIŞMA GRUBUNDA GÖREV YAPAN 75 KİŞİ VARDIR. ÇALIŞMA GRUBUMUZ 27 ARALIK 2001 14 OCAK 2002 06 ŞUBAT 2002 OLMAK ÜZERE ÜÇ KEZ TOPLANTI YAPMIŞTIR.

5 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTILARA ORTALAMA OLARAK 13 KİŞİ KATILMIŞTIR. ÇALIŞMAYA DESTEK VEREN KİTLENİN ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI; % 70 KAMU ÇALIŞANI % 30 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI

6 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
ŞURA’YA GÖTÜRÜLMESİ PLANLANAN KONU BAŞLIKLARI Toplum katmanında e-Kültür’ün yaygınlaştırılması; Kamu Yönetiminin; e-Devlet nedir? E-Devlet’in getirileri, e-Devlet’e geçişte yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilmesi, Toplumun e-Yaşama Özendirilmesi, e-Kültür’ün İlköğretimden başlayarak tüm eğitim süreçlerine sokulması, Toplumun ve Kamunun değişim süreçlerine uyumunun ve eğitilmesinin sağlanması, Tüm katmanlara “e-Demokrasi” nin yararlarının anlatılması, ( Elektronik seçim, Elektronik sayım vb. )

7 Devlet katmanında; e-Devlet oluşumunu organize/takip edecek “e-Devlet Koordinasyon Birimi” nin kurulması ve yetkilendirilmesi; Halen yürümekte olan ve gelecekte öngörülen tüm BT projelerinin ilişkilendirilmesi, e-Devlet portalının kurulması, Devlet katmanında, Veri Standartlarının oluşturulması ve uyulmasının sağlanması, Bilgi Paylaşımı ve İletişim kültürünün oluşturulması ve sağlanması, e- Devleti tetikleyici öncelikli Projelerinin hayata geçirilmesi, e-demokrasinin altında yer alan projelerin acilen uygulamaya başlatılması, Finansman kaynaklarının oluşumun sağlanması,

8 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
Devletin, e-Devlet olabilmesini teminen yeniden yapılandırılması; Devletin şeffalaşmasının sağlanması, Devletin hızlı, etkin ve verimli çalışmasının sağlanması, Vatandaşın devlet işleyişine katılımının sağlanması, (Otokontrol mekanizmalarının kurulması, Şeffaflık) Kamuya güvenin sağlanması,

9 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
e-Avrupa + daki beklenenlerin zaman planına uygun olarak karşılanması; Goteburg’ da imzalanan “e-Europe + “ içeriğinde yer alan 56 maddenin beklenen süreler içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konu ile ilgili kuruluşların bilgilendirilmesi ve görevlendirilmesi.

10 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
Gerekli tüm yasal ve mevzuat değişikliklerinin yapılması; Elektronik imza, Sayısal İmza, Onay Kurumu, Elektronik Kimlik, Elektronik ortamda sözleşmelerin yapılması, Elektronik ortamda elde edilen veya saklanan delillerin tanınması, Elektronik ortamda SatınAlma ve İhale, Elektronik ödeme araçları, sözleşmeler açısından Rekabet Kanununu ilkeleri, Telif Hakları ve Komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün sağlanması ve kimlik sahteciliğinin önlenmesi, Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlere ve kayıtlara yasal geçerlilik kazandırılması, Tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, Ceza Kanununun Genel Hükümlerinin tümünün elektronik ortamda iş yapış bazında irdelenmesi vb.

11 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
ÇALIŞMA YÖNTEMİ İLGİ DUYAN TÜM BİREYLERE AÇIKLIK BENİMSENMİŞTİR. HER KONU İÇİN ÇALIŞACAK GÖREVLİLER BELİRLENMİŞTİR. KAYNAKLAR: TBD KAMU-BİB ÇG’ nun ÜÇ YILDIR DEVAM EDEN VE ORTALAMA 165 KİŞİNİN ORTAK AKLI İLE OLUŞTURULMUŞ/ OLUŞTURULMAKTA OLAN ÇALIŞMALARDAN YARARLANMAK. ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ DİĞER TÜM ÇALIŞMALARDAN YARARLANMAK. DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ İZLEMEK/DERLEMEK.

12 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
Ç.G.1-KAMU PROJELERİNİN VE BT PROJE STANDARTLARININ İRDELENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Ç.G.2- T.C. KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI Ç.G.3-KAMUDA ADRES BİLGİ STANDARDININ OLUŞTURULMASI Ç.G.4- KAMUDA ALAN ADLARI STANDARDININ BELİRLENMESİ Ç.G.5- KAMU BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ İÇİN TEMELGEREKSİNİMLERİN BELİRLENMESİ Ç.G.6- KAMU BİM'LERİ İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM MODELİ Ç.G.7- E-KÜLTÜRÜN YAYGINLAŞTIRILMASI

13 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU
Ç.G.8- E-YAZIŞMA İLE İLGİLİ MEVZUAT OLUŞTURULMASI Ç.G.9- MALİYE VE İŞ KURUMU PORTAL İLK ÖRNEKLERİNİN OLUŞTURULMASI Ç.G.10- BİM'LERİN E-DEVLET KAVRAMINA UYGUN BİÇİMDE YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ç.G.11 - e-Devlet : DÜNYADAKİ GELİŞMELER ve e-Avrupa + Ç.G.12 - e-Devlet : TÜRKİYE‘ DEKİ GELİŞMELER Ç.G.13 - e-Devlet: DEVLET PORTALI ANA İLKELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULAMAYA ALINMASI

14 TBS “e-Devlet” ÇALIŞMA GRUBU SÜREKLİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Ç.G.14 – BİLİŞİMSİZLİK MALİYETİ Ç.G.15 – YAZILIM İYELİK HAKLARININ KORUNMASI Ç.G.16 – ÖNCELİKLİ DEVLET HİZMETLERİNİN WEB’ E TAŞINMASI

15 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları