Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Denetim ve Muhasebe Düzenleme Programı Modül 12 – Bir Finansal Düzenleyici Perspektifinden Yasal Denetimin Kalitesinin Geliştirilmesi Sunan: Geraldine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Denetim ve Muhasebe Düzenleme Programı Modül 12 – Bir Finansal Düzenleyici Perspektifinden Yasal Denetimin Kalitesinin Geliştirilmesi Sunan: Geraldine."— Sunum transkripti:

1 İleri Denetim ve Muhasebe Düzenleme Programı Modül 12 – Bir Finansal Düzenleyici Perspektifinden Yasal Denetimin Kalitesinin Geliştirilmesi Sunan: Geraldine McWeeney Denetim ve Muhasebe Politikası İrlanda Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu 22 Kasım 2005

2 İçindekiler 1.Sorumluluklar Direktörler Kurulu/Yönetişimden sorumlu olanlar Finansal düzenleyiciler Dış denetçiler Finansal düzenleyicileri ile dış denetçilerin ortak ilgi alanları Denetçilerin Denetleme Sürecine yapacakları katkı üzerindeki sınırlamalar 2.Direktörlerin Uyum Bildirimleri ve bunlar hakkındaki Denetçi Raporları. 3.İrlanda Finansal Düzenleme Kurumu’nun Dış Denetçilerle İletişimi 4.İrlanda Denetim ve Muhasebe Denetleme Kurumunun (IAASA) kurulması

3 1. Sorumluluklar: 1.1 Direktörler Kurulu / Yönetişimle görevli olanlar Kuruluşun başarısını bir bütün olarak hissedarların yararına arttırmak –Riskin değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlayan basiretli ve etkili kontroller çerçevesinde girişimsel liderlik sağlamak –Uygun yönetim bilgi sistemlerini kurmak –Düzenlemeye tabi kuruluşun uygun risk yönetimi politikalarına ve prosedürlerine sahip olmasını sağlamak –Tüm hissedarların çıkarlarını dikkate almak –Kanunun ve yönetmeliklere uyum –Kuruluşun değerlerini ve ilkelerini belirlemek –Düzenleyici için birinci bilgi kaynağı olmak

4 1. Sorumluluklar: 1.2 Finansal Düzenleyici Basiretli Denetleme ve Finansal İstikrar Müşterilerine mevduatlarının ve yatırımlarının güvende olduğu inancını veren sağlam ve ödeme kabiliyeti yüksek finansal kuruluşlar geliştirmek Müşterilerin Korunması Müşterilerin bilgilendirilmiş güvenli ve adil bir piyasada finansal işleri ile ilgili kararlarını bilgilendirilmiş bir şekilde almalarını sağlamak

5 1. Sorumluluklar: 1.3 Dış Denetçiler Mali Tablolar hakkında, kuruluşun işlerinin durumunu gerçek ve adil bir şekilde gösterip göstermedikleri konusunda bağımsız bir görüş bildirmek. Belirli durumlarda Finansal Düzenleyiciye ve Diğer Kurumlara rapor vermeyi gerektiren Yasal Görev.

6 1.4Finansal Düzenleyiciler ve Dış Denetçilerin Ortak İlgi Alanları Devam eden sorunlar Sağlam bir iç kontrol sistemi Düzgün bir muhasebe sistemi İyi Şirket Yönetişimi

7 1.5Denetçilerin Denetleme Sürecine Yapabilecekleri Katkılar üzerindeki Sınırlamalar Denetçilerin raporları, düzenlemem kuruluşların düzenli raporlarına ek raporlardır, onların yerine geçemez. Bir mali tablonun denetimi, düzenleme süreci bakımından sınırlı bir değere sahip bir çeşit güvence sağlar. –Mali Tablolar geçmişe ait dokümanlardır. –Bir mali tablo denetimi kapsamında bir düzenleyicinin işlevleri ile ilgili tüm hususların bulunması beklenemez. –Ciddiyet sınırları çok yüksek olabilir –Finansal Düzenleyici ve Dış Denetçi, bilgi alışverişinde gizliliği koruma yükümlülüklerinin bilincinde olmalıdır

8 2. Direktörlerin Uyum Beyanları ve bunlarla ilgili Dış Denetçi Raporları 2.1 Denetim İnceleme Grubu (RGA) Tavsiyeleri –“Bir şirketin yöneticileri, şirketin şirketler hukuku, vergi hukuku ve ilgili diğer yasal ve düzenleyici kurallar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme durumunu hissedarlara yıllık olarak raporlamak zorunda olmalıdır”. –“Direktörlerin Uyum Bildiriminin makul olup olmadığı hakkında denetçi görüşü gerekli” Tüm mevzuata %100 uyum Denetimden muaf çok düşük ciroya sahip şirketler haricindeki tüm şirketler için geçerli olması öngörülmüştür. Aynı zamanda tüm finansal kuruluşlar için geçerli olması öngörülmüştür

9 2. Direktörlerin Uyum Beyanları ve bunlarla ilgili Dış Denetçi Raporları 2.2Şirket Mevzuatı –2003 tarihli Şirketler Kanunu’nun 45. Bölümü (Denetim ve Muhasebe) – henüz başlamamıştır %100 uyumdan ziyade “Politikalar ve Prosedürler” yaklaşımı Halka açık kote edilen şirketler (plc) ve büyük özel şirketler için zorunlu Diğer “ilgili yükümlülükler” aşağıdakilere sınırlanmıştır: ( a) yasal bir çerçeve sağlayanlar, ve (b) kuruluşun mali tablolarını ciddi derecede etkileyebilecekler İlgili taraflarca yapılan lobi çalışmaları sonucunda Şirketler Kanunu İnceleme Grubu (CLRG) tarafından 45. Bölüm ile ilgili bir inceleme yapılmıştır. CLRG’nin 45. Bölüm’de ciddi değişiklikler önermesi beklenmektedir.

10 2. Direktörlerin Uyum Beyanları ve bunlarla ilgili Dış Denetçi Raporları 2.3 Finansal Hizmetler Mevzuatı 1997 tarihli Merkez Banaksı Kanununun 25. Bölümü (2004 tarihli İrlanda Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Kurumu Kanunu’nun 26. Bölümü ile değiştirilmiştir) –Denetim İnceleme Grubu’nun (RGA) terminolojisine daha yakın ‘Politikalar ve Prosedürler’ yaklaşımından bahsedilmemektedir Ciddiyet seviyesi yok –Yetkilendirici bir hüküm (zorunlu değil) –Finansal Düzenleyici kılavuz ilkeler yayınlayacak –Finansal Düzenleyici önce oldukça geniş bir İlgili Taraf grubuna danışır

11 3. İrlanda Finansal Düzenleme Kurumunun Dış Denetçilerle İletişimi 3.1 Denetlenen yıllık mali tabloların düzenlemeye tabi kuruluştan alınması (Denetçi Finansal Düzenleyici için mali tablolar hakkında ayrı bir rapor hazırlamaz). 3.2Denetçilerin Finansal Düzenleme Kurumuna rapor verme konusundaki Yasal Görevi. 3.2.1Denetçilerin hangi durumlarda Finansal Düzenleme Kurumuna rapor vermek zorunda olduğuna dair örnekler 1995 tarihli Yatırım Aracılığı Kanunu’nun 33. Bölümünde yer almaktadır.

12 3. İrlanda Finansal Düzenleme Kurumunun Dış Denetçilerle İletişimi 3.2.2 Denetçilerin hangi durumlarda Finansal Düzenleme Kurumuna rapor vermek zorunda olduğuna dair başka örnekler, 2004 tarihli İrlanda Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Kurumu Kanunu’nun 26. Bölümü ile değiştirilen 1997 tarihli Merkez Banaksı Kanununun 27. Bölümü’nde verilmiştir. Bölüm 27B – Düzenlemeye tabi finansal hizmetin denetçisi, Finansal Düzenleme Kurumuna yıllık rapor verir Bölüm 27C – Denetçinin yönetişimle görevli kişilere gönderilen raporların nüshalarını Finansal Düzenleme Kurumuna gönderme yükümlülüğü Bölüm 27D - Denetçinin Kurumsal Uygulama Direktörüne gönderilen raporların nüshalarını Finansal Düzenleme Kurumuna gönderme yükümlülüğü

13 3. İrlanda Finansal Düzenleme Kurumunun Dış Denetçilerle İletişimi 3.3Finansal Düzenleme Kurumu, bilgi alışverişi amacıyla iki taraflı toplantılar (Finansal Düzenleme Kurumu ve denetçi) ve üç taraflı toplantılar (Finansal Düzenleme Kurumu, denetçi ve düzenlemeye tabi kuruluş) yapabilir. Finansal Düzenleme Kurumu ve denetçi gizlilik ile ilgili görevlerinin bilincinde olmalıdır. 3.4Düzenlemeye tabi kuruluşların denetçileri için kılavuzların geliştirilmesinde denetçiler ile işbirliği ve destek Örnekler Müşteri Aktifleri ile ilgili raporlar Rapor Verme Yasal Görevi Uygulama Notu 19(I) (Bankalar) Uygulama Notu 20(I)(Sigortacılar) Kredi Birliklerinin Denetçileri ile ilgili Yükümlülükler

14 3. İrlanda Finansal Düzenleme Kurumunun Dış Denetçilerle İletişimi 3.5 Finansal Düzenleme Kurumu ile Muhasebe Mercileri arasında bir iletişim grubu mevcuttur.

15 3. İrlanda Finansal Düzenleme Kurumunun Dış Denetçilerle İletişimi 3.6 Mevzuattaki denetçiler ile ilgili diğer yetkilendirici hükümler 3.6.1Finansal Düzenleme Kurumu’nun talebi üzerine sunulan raporlar Diğer hususlar hakkındaki raporlar (1997 tarihli Merkez Bankası Kanununun 27E Bölümü) Denetim çalışma Belgelerine Erişim (1997 tarihli Merkez Bankası Kanununun 27F Bölümü) Direktörlerin Uyum Bildirimleri ile ilgili Raporlar (1997 tarihli Merkez Bankası Kanununun 26. Bölümü)

16 3. İrlanda Finansal Düzenleme Kurumunun Dış Denetçilerle İletişimi 3.6.2 “Güvence Seviyeleri” Görüş Olumsuz Güvence Belirlenen prosedürler Derleme raporlar 3.6.3“Beklenti Boşluğu”

17 4.İrlanda Denetim ve Muhasebe Denetleme Kurumunun (IAASA) Kuruluşu Denetim İnceleme Grubu (RGA) tavsiyesi (Temmuz 2000) 2003 tarihli Şirketler (Denetim ve Muhasebe) Kanununda hüküm altına alınmıştır Mevzuatı yürürlüğe koymak için bakanlık talimatı gerekiyor Finansal Düzenleme Kurumu, IAASA’nın Geçici Kurulunda adaya sahip 15 Kurul üyesinden 3’ü Muhasebecilik Organları tarafından aday gösteriliyor. 15 üyeli Kurulda en fazla 5 muhasebeci

18 İrlanda Denetim ve Muhasebe Denetleme Kurumunun (IAASA) Kuruluşu Finansman –%60 Muhasebecilik Organları –%40 Devlet Amaç –Belirlenen muhasebecilik organlarının üyelerini nasıl düzenlediklerini ve izlediklerini denetlemek –Denetim ve muhasebe mesleğinde yüksek mesleki standartlara bağlılığı sağlamak –Belirli kategorilerdeki şirketlerin ve diğer girişimlerin hesaplarının Şirketler Hukukuna uygunluğunu izlemek, ve –Denetim ve muhasebe ile ilgili konularda Bakan’a bir uzman danışma kaynağı olarak hizmet vermek

19 Thank you Teşekkürler..


"İleri Denetim ve Muhasebe Düzenleme Programı Modül 12 – Bir Finansal Düzenleyici Perspektifinden Yasal Denetimin Kalitesinin Geliştirilmesi Sunan: Geraldine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları