Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARMAKOVİJİLANS TANIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARMAKOVİJİLANS TANIMLAR"— Sunum transkripti:

1 FARMAKOVİJİLANS TANIMLAR
16-17 KASIM 2006 HOTEL ETAP ALTINEL ANKARA Ecz. Sanem ALTINEL T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

2 Beşeri Tıbbi Ürün Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu

3 Sağlık Mesleği Mensubu
Hekim Eczacı Diş Hekimi Hemşire Raporlar, hekim ve diş hekimleri dışındaki sağlık mesleği mensuplarınca hazırlanmışsa, mümkünse tıbben ehliyetli bir kişiden konuya ilişkin detaylı daha fazla bilgi edinilmelidir.

4 Spontan Bildirim Beşeri tıbbi ürünlerin rutin kullanımı esnasında
hastada bir veya daha fazla beşeri tıbbi ürünün kullanımı ile ortaya çıkan sağlık mesleği mensubu tarafından, firmaya ve TÜFAM’a “Advers Etki Bildirim Formu” doldurularak veya Formun bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesi

5 Advers Etki Bildirim Formu
Bir kişide beşeri tıbbi ürün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ürün advers etkisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı form

6 Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri-I
Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir sağlık mesleği mensubu, Kimliği tespit edilebilir bir hasta, En az bir şüpheli madde/tıbbi ürün, En az bir şüpheli advers etki.

7 Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri-II
Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir sağlık mesleği mensubu Raporlamayı yapan kişi; i)adı ve soyadı veya ii)adı ve soyadının başharfleri veya iii)adresi ve iv)mesleğinden tespit edilebilmelidir.

8 Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri-III
Kimliği tespit edilebilir bir hasta Hasta; i)adı ve soyadının başharflerinden veya ii)kayıt numarasından veya iii)doğum tarihinden (yaş) veya iv)cinsiyetinden tespit edilebilmelidir.

9 Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri-IV
Asgari bilgi, bir raporun sunulması için gerekli olan en az miktardaki bilgidir. Takiben elde edilebilecek detaylı bilgilerin edinilmesi ve sunulması için gereken çaba gösterilmelidir.

10 Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri-V
Doğrudan bir hastadan (veya akrabasından), ciddi advers etki bildirimi yapıldığında, ruhsat sahibi, hastanın bakımıyla ilgilenen bir sağlık mesleği mensubundan ilgili bilgileri elde etmeye çalışmalıdır. Bu bilgilerin alınması halinde, olay raporlanabilir olarak kabul edilebilir.

11 Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri-VI
Hasta bildirimlerinde; tıbbi belgeler sunuluyorsa belgelerde asgari bilgiler varsa ve hastanın raporunu doğruluyorsa, etki raporlanabilir kabul edilir.

12 Geçerli olmayan rapor örnekleri
Hekim; Ankara’da X ilacını kullanan 3 hastanın kalp krizi geçirdiğini bildirdi. -Rapor eden hekimin kimliği? -Hastaların kimliği? Dr. A.K. NSAİİ kullanan 53 yaşındaki kadın hastasının mide kanaması geçirdiğini bildirdi. -İlacın adı?

13 CIOMS I Formu CIOMS (The Council for International Organizations of Medical Sciences) I Çalışma Grubu tarafından oluşturulmuş olan hızlandırılmış rapor formu

14 Sinyal Bir advers olay ile beşeri tıbbi ürün arasındaki, bilinmeyen ya da daha önce yeterince dökümante edilmemiş, muhtemel bir nedensellik ilişkisi ile ilgili raporlanmış bilgi Bir sinyal üretmek için, olayın ciddiyeti ve bildirim kalitesine göre değişmekle birlikte, genellikle birden fazla rapor gerekir.

15 Farmakovijilans İrtibat Noktası
Bildirimi teşvik etmek Farmakovijilans verilerini toplamak ve TÜFAM’a iletmek Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak şahıs veya birim

16 Standart Farmakovijilans Çalışma Yöntemi
Farmakovijilans etkinliklerinin kimler tarafından, nasıl, hangi esaslara ve takvime bağlı kalınarak yürütüleceğini, kayıtlarının tutulacağını, görev ve sorumluluklarını belirleyen yazılı ve standart talimatlar

17 Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu(PGGR)
Ruhsatlandırılmış/izin verilmiş olan bir beşeri tıbbi ürün ile ilgili güncel güvenlik bilgilerini, ürünün yarar ve risklerine dair bilimsel değerlendirme raporunu içeren, Yönetmelikte belirtilen aralıklarla ruhsat/izin sahibi tarafından Bakanlığa sunulması gereken kılavuzda içeriği düzenlenen rapor

18 Dünya Ruhsat Tarihi(DRT)
Dünyanın herhangi bir ülkesinde, bir tıbbi ürünle ilgili ilk ruhsatın, ruhsat sahibine verildiği tarih

19 Avrupa Birliği Ruhsat Tarihi (ABRT)
Avrupa Birliği (AB)’nde bir tıbbi ürünle ilgili ilk ruhsatın, ruhsat sahibine verildiği tarih

20 Firma Çekirdek Veri Formu(FÇVF) (Company Core Data Sheet)(CCDS)
Ruhsat sahibi tarafından hazırlanan güvenlilik bilgilerine ek olarak; endikasyonlar, dozlam, farmakoloji ve ürüne ilişkin diğer bilgilerle ilgili materyalleri içeren belge

21 Firma Çekirdek Güvenlik Bilgisi(FÇGB) (Company Core Safety Information)
FÇVF’de yer alan ve yerel idari otoritelerin özellikle bir değişiklik istediği durumlar hariç, ruhsat sahibinin listelemeye gereksinim duyduğu tüm ilgili güvenlik bilgileri FÇGB, pazarda bulunan ürünlerin periyodik raporlaması esnasında, “listelenmiş” ve “listelenmemiş” advers etki ayrımı için referans bilgi niteliği taşır. Ancak, hızlandırılmış raporlamaya yönelik olarak, “beklenen” ve “beklenmeyen” advers etki ayrımının belirlenmesinde kullanılmaz.

22 Listelenmiş İlaç Advers Etkisi
Niteliği, şiddeti, özgüllüğü sonlanımı açısından, FÇGB ile uyumlu olan advers etki

23 Listelenmemiş İlaç Advers Etkisi
FÇGB’nde özellikle şüpheli advers etki olarak belirtilmemiş; niteliği, şiddeti, özgüllüğü ve sonlanımı, FÇGB’de yer alan bilgilerle tutarlı olmayan advers etkiler FÇGB’de bahsedilen ancak bu üründe ortaya çıktığı özellikle belirtilmemiş, o ürünün ait olduğu sınıfla ilgili etkileri de kapsamaktadır.

24 Veri Kilit Noktası (Veri Kesim Tarihi)
PGGR’ye dahil olacak verilerin, rapora alınmasının kesildiği tarih

25 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme,Değerlendirme ve Danışma Komisyonu
Ürün güvenliği ile ilgili konuları ve bu çerçevede Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporlarını ve gerektiğinde her türlü advers etki ile ilgili bildirimleri değerlendirip, görüş oluşturmak üzere Bakanlık İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkil olunan danışma komisyonu

26 TEŞEKKÜRLER sanem.karan@saglik.gov.tr tufam@saglik.gov.tr
Ecz. Sanem ALTINEL


"FARMAKOVİJİLANS TANIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları