Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARIYLA DOĞRUDAN İLETİŞİM (SMMDİ) (SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARIYLA DOĞRUDAN İLETİŞİM (SMMDİ) (SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU)"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARIYLA DOĞRUDAN İLETİŞİM (SMMDİ) (SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU)

2 SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU Ruhsat sahibi veya Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarına doğrudan iletilen ve ilaçların güvenli ve etkili kullanımını sağlamayı amaçlayan bilgiyi içeren mektuptur.

3 İlaçlarla İlgili Halka Yönelik İletişim İçin Temel İlkeler •İlaçların güvenli ve etkili kullanımı •Risk yönetimi sürecinin bir parçası bilgilerin aktarılması •Doğru mesajın, doğru kişilere, doğru zamanda verilmesi •Öncelik sağlık mesleği mensuplarının dikkatine sunulması •Bilgilerin ruhsat sahibi tarafından SMM ile SMM’nin bağlı olduğu kuruluşlar, ilgili dernekler ve diğer taraflara iletilmesi

4 Sağlık Mesleği Mensuplarıyla Doğrudan İletişim Kurulmasının Gerekebileceği Durumlar Etkin maddeden kaynaklanan güvenlilik sorunları nedeniyle bir ilacın geri çekilmesi, ruhsatının askıya alınması veya iptali ile kısa ürün bilgisinde önemli değişikliklerin olması; örneğin, güvenlilikle ilgili acil bir kısıtlama nedeniyle değişiklik yapılması (ilaçla ilgili yeni kontrendikasyonların, uyarıların ortaya çıkması, önerilen dozun azaltılması, endikasyonların kısıtlanması, ilacın kullanımının kısıtlanması gibi) durumları

5 Sağlık Mesleği Mensuplarıyla Doğrudan İletişimin Önerildiği Diğer Durumlar •İlaçla ilgili risk-yarar dengesinin değerlendirme sonucunun değiştiği durumlarda • Advers etkilerin tedavisi için yeni tavsiyeler mevcut olduğunda •Önemli bir muhtemel riskin değerlendirmesi sürerken, belli bir zaman aralığında verilerin yetersiz olduğu durumlarda •Özellikle konuya medyada geniş yer ayrıldığı durumlarda • Dünyanın herhangi bir ülkesinde o ülkenin yetkili otoritesi tarafından bir SMMDİ dağıtımının yapılması durumunda

6 Kapsam Dışı Olan Durumlar •“Sayın sağlık mesleği mensubu mektubu” reklam olarak kabul edilebilecek herhangi bir materyal veya beyan içermemeli •Tanıtım veya ticari amaçlı olduğu izlenimini bırakmamalı •İlaçların kalite hatalarıyla ilgili olarak sağlık mesleği mensuplarıyla yapılacak doğrudan iletişim, farmakovijilansın çalışma kapsamı içine alınmamalı •Acil iletişim gerektirmeyen güvenlilik bilgileri için ve ilacın uygun kullanım koşullarına etkisi olmayan KÜB değişiklikleri gibi bireysel olarak sağlık mesleği mensuplarına iletilmesi önem arzetmeyen bilgilerin yayılmasında, SMMDİ kullanılmamalı

7 Sağlık Mesleği Mensuplarıyla Doğrudan İletişimde Kullanılacak Metinlerin Hazırlanmasıyla İlgili Temel İlkeler •Mesaj açık ve kısa olmalı •Özellikle o tarihte bir SMMDİ dağıtımı yapılmasının nedeni açıklanmalı •Eğer biliniyorsa, riskin nasıl en aza indirileceği konusunda sağlık mesleği mensuplarına tavsiyeler yer almalı •Güvenlilik sorunu hakkındaki bilgi tek başına sunulmamalıdır, soruna tedavinin genel olarak sağladığı yarar bağlamında yer verilmeli •Ruhsat sahibi, iletilen farmakovijilans bilgisinin objektif olmasını ve yanıltıcı olmamasını garanti altına almalı

8 •SMMDİ içinde doğrudan halka iletilen bütün bilgilere yer verilmeli •SMMDİ, ulusal spontan raporlama sistemi uyarınca şüpheli advers ilaç etkilerinin bildirilmesi gerektiği konusunda bir hatırlatma cümlesi içermeli •Eğer gerekiyorsa, Bakanlık veya ruhsat sahibi tarafından öngörülen takip işlemleri için tahmini zaman verilmeli • SMMDİ’nin sonunda daha ayrıntılı bilgi edinmek için başvurulacak irtibat noktalarının bir listesi, web sitesi adres(ler)i, telefon numaraları ve yazışma adreslerini içerecek şekilde yer almalı •Gerekli olduğunda, konuyla ilgili literatür bilgilerine ulaşılabilmesi için ilgili kaynak listesi iletişim dokümanına ilave edilmeli

9 SMMDİ İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ •İnceleme evresi: İşlemin başlatılması •İletişim öncesi evre: SMMDİ’nin hazırlanması •İletişim evresi: SMMDİ’nin dağıtılması •İletişim sonrası evre: SMMDİ’nin takibi

10 İNCELEME EVRESİ Ruhsat sahibi bir SMMDİ’nin gerekli olabileceğini düşündüğünde; Bakanlığa başvurur, SMMDİ dağıtma isteği kabul edildikten sonra, ruhsat sahibi bir iletişim planı taslağı(SMMDİ’nin amacı, SMMDİ taslağı ve diğer iletişim metinlerini içeren) gönderir. Bakanlık bir SMMDİ’nin gerekli olabileceğini düşündüğünde; Konu ilgili komisyonda incelendikten sonra alınan kararı ve bir iletişim planı taslağı hazırlanmasını isteyen gerekçeli talep mektubunu ruhsat sahibine gönderir. Ruhsat sahibi Bakanlık kararı ile aynı görüşte ise en geç 15 gün içinde hazırladığı“Sayın Doktor Mektubu”nu Bakanlığa sunmak zorundadır.

11 Karara itiraz durumunda ise en geç 15 gün içinde itirazını gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa sunmak zorundadır. İtiraz ilgili komisyonda tekrar değerlendirmeye alınır ve alınan karar nihaidir. Ruhsat sahibi hazırladığı “Sayın Doktor Mektubu”nu Bakanlığa sunmak zorundadır.SMMDİ dağıtımının yapılması ile ilgili olarak ruhsat sahibiyle mutabakata varılamadığı durumlarda; Bakanlık tarafından bir SMMDİ ve/veya halka yönelik resmi bir beyanat yayınlanabilir. Birden çok ilacı ilgilendiren durum söz konusu olduğunda, birden fazla ruhsat sahibinin müdahil olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Ruhsat sahibi sayısı üçü geçmediği durumlarda, bir tane SMMDİ yayınlamak için birlikte çalışmaları gerekmektedir. Ruhsat sahibi sayısı daha fazlaysa ve ortak bir SMMDİ üstünde mutabakata varılmadıysa, Bakanlık SMMDİ yayınlama hakkını kullanabilir.

12 İLETİŞİM ÖNCESİ EVRE ( SMMDİ’nin hazırlanması) •Önerilen alıcıların bir listesi •SMMDİ’nin hangi mekanizmayla dağıtılacağının açıklaması •Eğer uygunsa, konuyla ilgili iletişim metinlerinin bir listesi •Önerilen takip aktivitelerinin özeti ve eğer uygunsa, daha ileri incelemelerle ilgili olarak ruhsat sahibinin vereceği taahhütnamenin taslağı •Konuyla ilgili tarafların irtibat bilgileriyle ilgili bir liste hazırlanması •Birden çok ilaç varlığında, bu ilaçların listesi

13 İLETİŞİM EVRESİ (SMMDİ’nin dağıtılması) Ruhsat sahibi ile Bakanlık arasında mutabık kalınan iletişim planına uygun şekilde yürütülmelidir ve olaylar bütün taraflar tarafından yakından takip edilmelidir. İLETİŞİM SONRASI EVRE (SMMDİ’nin takibi) SMMDİ dağıtıldıktan sonra, ruhsat sahibi tarafından bir kapanış incelemesi yapılmalıdır. İncelemede, iletişim evresinde meydana gelmiş ve iletişim planında değişiklik yapılmasını gerektirmiş herhangi bir olay veya sorun olup olmadığı, iletişim planına harfiyen uyulup uyulmadığı ve ayrıca SMMDİ işleminin yürütülmesi evrelerinde yaşanan herhangi bir zorluk olup olmadığı tespit edilmelidir. “SMMDİ zamanında alınmış mı?” “Tavsiyeler ve temel mesajlar anlaşılmış ve izlenmiş mi?gibi temel sorularla, SMMDİ’nin etkisi ve halk sağlığı üzerine yansımaları değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin ruhsat sahibi tarafından yapılması gerekir.

14 Sağlık Mesleği Mensuplarıyla Doğrudan İletişim için Şablon var olan ile ilişkili olarak Sağlık Mesleği Mensuplarıyla Doğrudan İletişim Özet Stil kılavuzu:Özet bölümündeki puntolar, SMMDİ’nin diğer bölümlerindeki puntolara göre daha büyük olmalıdır.

15 Güvenlilik sorunu üzerine ayrıntılı bilgiler

16 Sağlık mesleği mensuplarına yönelik tavsiyeler hakkında ayrıntılı bilgi Bildirim yapılması için çağrı

17 İletişim bilgileri Ekler:


"SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARIYLA DOĞRUDAN İLETİŞİM (SMMDİ) (SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları