Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME Prof Dr Süheyla Ünal Öğrenme Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME Prof Dr Süheyla Ünal Öğrenme Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…"— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRENME Prof Dr Süheyla Ünal

3 Öğrenme Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…

4 Öğrenme aşamaları Bilinçsiz yetersizlik ------ Bilinçli yetersizlik- Çırak Bilinçli yeterlilik- Kalfa Bilinçsiz yeterlilik- Usta

5 Kazanmanız gereken beceriler Öğrenmeyi öğrenme Liderlik Etik değerler Girişimcilik Takım çalışması İyi iletişim yeteneği Disiplinler arası çalışma Kendini yenileme yeteneği Yabancı dil Toplumsal sorunlara ilgi

6 “Geleceğin cahili okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.” Alvin Toffler Bir insanın zekası bilgisine göre değil bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür...

7 Öğrenmeyi öğrenme Bilgi çağında yaşayanların bilgiye erişme yollarını bilmeleri ve bu bilgileri kullanabilmeleri gereklidir Bunu gerçekleştirebilmek için öğrenmenin nasıl oluştuğunu bilmek gerekir

8 Kendini düzenleyerek öğrenme Amaç oluşturma Planlama Güdülenme Dikkat kontrolü Öğrenme stratejilerini uygulama Kendini- düzenleme Kendini değerlendirme Self-Evaluation and Monitoring Putting a Plan into Action and Monitoring It Goal Setting and Strategic Planning Monitoring Outcomes and Refining Strategies

9 Öğrenme stratejileri Bilişsel stratejiler Biliş ötesi stratejiler amaç oluşturma planlama denetleme… beceriyle kullanma işlemleme bilgiyi uygulama

10 Öğrenmenin temel bileşenleri İstek, merak ve güdülenme Hazırlık Dikkat Çok sayıda duyu organını kullanma Kavrama Organize etme Tekrarlama Uygulama

11 İstek Bilgi edinmeye kararlı olma Kendini yenileyecek bir mekanizmaya sahip olma Kendi dışındaki dünyaya açık olma, olanları algılama ve karşılık verebilme No engagement, no attention, no learning

12 Merak Merak olmaksızın yönelme gerçekleşmez Dikkat o alana odaklanamaz Dikkat o alanda tutulamaz Öğrenme için gerekli çaba gösterilemez

13 Sor Yanıtla Yap Bil Öğrenme döngüsü

14 Öğrenme stratejileri bireyin duyularına gelen uyaranları kısa ve uzun süreli belleğine transfer etmesini ve uzun süreli belleğine işlemesini sağlayan teknikler

15

16 Duyuşsal stratejiler Öğrenmek için uygun fiziksel konumda olma Dışarıdan gelen ve öğrenmeyi engelleme olasılığı bulunan uyarıcılara karşı uyanık ve rahat olma Dikkati odaklama, yoğunlaşmayı sürdürme Kendini güdüleme Çalışmanın gereksiz yere uzamaması için öncelikli konuları belirleme

17 Duyuşsal stratejiler Çalışma ortamının sesli/sessiz olması Ortamdaki ışığın parlak/loş olması Serin/sıcak bir çevre Düzenli/düzensiz çalışma ortamı Kendi kendine öğrenmeyi tercih etme/bir akranla öğrenmeyi tercih etme Yiyecek ve içecek eşliğinde çalışma/ bunlara gereksinim duymama Hareket gereksinimi/sürekli oturma Sabahın erken saatleri/öğleye doğru/ öğleden sonra/akşam saatlerinde çalışma

18 A l g ı s a l D u y g u s a l Bu konuyu öğrenmenin yararlarını düşünün Sıkıcı bir konuysa nasıl ilginç hale getirebileceğinizi düşünün Sandığınız kadar zor bir konu olmadığını düşünün Birçok duyu organınızı kullanın %6 dokunma-tat %11 işitme %83 görme Özetleyin Şematize edin İşittiğimi unuturum Gördüğümü hatırlarım Yaptığımı anlarım Çin atasözü Uygulama K a v r a m s a l

19 Hazırlık Öğrenmek istediğiniz konu ile ilgili bildiklerinizi gözden geçirmek Başka hangi konularla ilişkili olduğunu araştırmak Konuyla ilgili ön düşünceler geliştirmek Bu konuyu öğrenmenin yararlarını düşünün Sıkıcı bir konuysa nasıl ilginç hale getirebileceğinizi düşünün Sandığınız kadar zor bir konu olmadığını düşünün

20 Dikkati odaklamak Dikkati konu üzerine yönlendirmek Hızlı okumak Öğrenme materyalini dinlemek, izlemek Anlamadığınız yeri belirleyip, ek kaynaklardan yararlanmak (sözlük, kişiler, diğer kaynaklar vs) Anlamadığınız cümlenin öncesini ve sonrasını tekrar okuyup, aradaki ilişkiyi kavramaya çalışmak

21 Konsantrasyonu Arttırmak Kesin amaç belirleme Kararlı olma Çalışmayı çeşitlendirme Planlı çalışma Dikkat toplama etkinlikleri Kendine randevu verme Yeteri kadar dinlenme Bitkinliği önleme Duygusal sorunları çözme Kendine güven Yeteri kadar çalışma malzemesi kullanma

22 Bellek Kodlama Depolama Geri çağırma SaptamaSaklama Anımsama Yerine yerleştirme Kümeleme Hayal etme Ayrıntılandırma Bağlama yerleştirme Organize etme Ara-bul-getir alıştırmaları Aralıklı-toplu öğrenme Geri bildirim Okuma-anlatma Bütünsel-bölerek öğrenme Programlanmış öğrenme

23 Kayıt Duyusal kayıtta, öğrenen birey bilgiye dikkat etmezse bilgi hemen unutulur Öğrenilen bilgilerin ; *%50’si ilk 80 dakika içerisinde *%80’i ilk 24 saatte unutulur

24 Yeni bir bilginin hatırlanması (yüz kişide) 1 gün sonra 75 kişi 2 gün sonra50 kişi 4 gün sonra25 kişi 16 gün sonra2 kişi

25 Anlamlandırma stratejileri Zihinsel imge oluşturma Okunan metni kendi sözcükleriyle anlatma Özetleme Benzetim yaratma Not alma Soru yanıtlama

26 Organize etmek Temel kavramları, temel mekanizmayı kavramaya çalışmak Konuyu bölümlere ayırmak Konuyla ilgili sorular sormak

27 Zihinde şekillendirmek “Hayal gücü en az bilgi kadar önemlidir. Bilgi sınırlıdır. Hayal gücü dünyayı dolaşır..” Albert Einstein 1879 - 1955 Yeni gelen bilgileri bir araya getirerek, kendi önbilgilerine göre yeniden düzenleyip yapılandırma – Gruplama, bilgi birimleri arasında ilişki kurma, bir metnin ana ve yan fikirlerini çıkartma, bilgileri sınıflandırma, grafikle gösterme, şematize etme, tablolaştırma

28 Özetlemek Konu hakkında ne öğrendiğini zi gözden geçirme Önemli noktaları özetleyerek, birleştirerek bir biçim oluşturma Kendi anlatımınızla özetleme, şematize etme

29 Benzetme, soru sorma Öğrenilecek bilginin, önceden kazanılan bilgilerle benzerliklerini kurma (örn. insan zihninin işleyişi- bilgisayarın işleyişi) Kendine ya da başkalarına soru sorarak düşünme stratejisini kullanma, etkili bir kodlama tekniğidir

30 Gruplama Çok sayıda yeni bilgi öğrenilirken, bilgilerin gruplanması öğrenmeyi kolaylaştırır. Gruplama ile kısa süreli bellekte tutulması gereken bilgi biriminin sayısı azalır (telefon numaralarını ezberleme) Grup oluşturulurken, bilgi birimleri arasında mantıksal bir bağ kurulursa akılda kalma kolaylaşır – Bilgilerin ortak özelliklerine göre sınıflanması, bilgi birimlerinden hikaye ya da cümle oluşturma, ilk harflerle anlamlı sözcük üretme (rap) ve şarkılar gibi

31 Tekrarlama Koruyucu tekrarda – bilgiler hiçbir değişikliğe uğratılmadan, aynı biçimde tekrar edilerek hem kısa süreli bellekte korunabilir, hem de uzun süreli belleğe işlenebilir Düzenleyici tekrarda – yeni bilgi eski bilgilerle ilişkilendirilerek tekrarlanırsa yeni bilgiler birey için anlamlı hale gelir

32 Tekrar zamanıGenel tekrar süresiBilginin saklanma süresi 45 dk.Sonunda5 Dakika1 Gün 1 gün Sonunda10 Dakika1 Hafta 1 Hafta Sonunda20 Dakika1 ay 1 ay sonunda30 dakikaUzun Süreli Hafıza

33 Bir kişide yüz bilginin hatırlanması Tekrar Sayısı 16 gün sonra 1 7 2 8 320 435 548 662

34 Uzun süreli bellek Öğrenmenin kalıcı olabilmesi için bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması gerekir Uzun süreli belleğe bilgi kodlama ile yerleştirilir İyi örgütlenmiş bilgiler çabuk hatırlanırken, diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır

35 Okuduktan sonra Okuduğunuz konu üzerinde düşünün Bu konuda başka hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunuzu düşünün Benzeri başka konularla karşılaştırın, bağlantı kurun, bir bağlama yerleştirin, anlamlı kılın Tersinden düşünün Öğrendiklerinizi uygulayın

36 Öngörüde bulunmak Bilinenlerle bağdaştırmak Zihinsel resimler oluşturmak Soru sormak Özetlemek Sabitleyici mekanizmalar kullanmak Hiç Bazen Çoğu zaman Her zaman

37 Öğrenme stratejileri Ön hazırlık, gözden geçirme Etkin dinleme, not tutma Soru Sorma, ilişki kurma Tekrar Etme BÜTÜN---PARÇA---BÜTÜN

38 3...Haftalık ve günlük zamanı kullanmanızı planlayın ve programlayın 1... Sorumlulukları, öncelikleri ve amaçları belirleyin 2...Gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin Mümkün olduğunca dağıtım yapın Zirve enerji zamanınızı optimum kullanın Engellerin çoğunu mümkün olduğunca eleyin veya azaltın Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın ZAMANI YÖNETMEK

39 Sağlık Günde en az 7 saat uyku Düzenli, karbonhidrattan zengin beslenme Fiziksel aktivite Zararlı madde ve alışkanlıklardan kaçınma Stresle başa çıkma Olumsuz düşünceleri azaltma

40 Öğrenmenin destekleyicileri Merak duygusu ve öğrenme yeteneği Öğrenme sırasında uyarılmış olma Tekrar Öğrenme sırasında karbonhidrat tüketme Öğrendikten sonra uyuma

41 Kolay öğrenilenler Kişiye anlamlı gelen konular Üzerinden iki hafta geçmeden yinelenenler Her zaman yüksek sesle düşünülen ve konuşulanlar Fiziksel becerilere sıkı sıkıya bağlı olanlar Bireyi doğrudan ilgilendiren konular ve olaylar

42 Kalıcı öğrenme Her gün düzenli olarak o gün öğrenilen derslerin tekrarı için zaman ayrılmalıdır Günlük tekrarların uykudan bir önceki zaman dilimine yerleştirilmesi gerekir

43 Çabuk unutulanlar Öğrenmeye çalışmadan rast gele edindiğimiz bilgiler Öğrendikten sonra üzerinde yeterince düşünmediğimiz konular Kısa sürede ve zorla öğrenmek zorunda kaldıklarımız Zor öğrenilmiş, tam olarak kavranmamış konular

44 Çabuk unutulanlar Yorgun, hasta, isteksiz ve sıkıntılı anlarımızda öğrenmeye çalıştığımız bilgiler Uzunca bir süre çalışarak, ara vermeden öğrendiklerimiz Anlayamadığımız ve bize anlamsız gelen konular

45 Öğrenmenin engelleyicileri İsteksizlik Yorgunluk Dikkat azlığı Aşırı kaygı, stres ve korku Düzensiz yaşam stili Madde kullanımı

46 Öğrenmenin engelleyicileri Zorlanılan dersleri dışlamak Yatarak ya da uzanarak çalışmak Çalışma anında hayallere dalmak Motivasyon eksikliği Ayrıntılarda boğulmak Çalışmayı tamamlamadan bırakmak Amaç ve öncelikleri belirlememek Arkadaşlara “Hayır” diyememek

47 Öğrenmenin engelleyicileri Konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak Düzenli tekrar yapmamak Programsız plansız çalışmak Zamanı denetleyememek Çalışırken uygun dinlenme aralıkları vermemek Yanlışlardan ders almamak, eksiklikleri gidermemek


"ÖĞRENME Prof Dr Süheyla Ünal Öğrenme Bir yaşantı sonunda davranış ve tepkilerin gereksinimleri daha iyi karşılayacak biçimde değiştirilmesi süreci…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları