Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

2 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Öğrenmeye hazır olmak. Niçin öğreneceğimizi bilmek. Planlı çalışmak. Dikkati çalışma konusu üzerinde yoğunlaştırmak. Anlama gücünü geliştirmek.

3 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Öğrenilenleri hatırda tutmak. İyi okumak ve okuma hızını artırmak. Ödev hazırlamayı öğrenmek. Sınavda başarılı olmanın yollarını öğrenmektir.

4 1-ÖĞRENMEYE HAZIR OLMAK
Öğrenci sınıfa gelirken ya da ders çalışmaya başlamadan önce öğreneceği konuya motive olmalı ve öğreneceği konuya ihtiyaç duymalıdır.

5 Ders çalışmaya başlamadan önce olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak için şunlar yapılmalıdır;
Sınav için olumlu düşünün. Kendinize, kendi değerinizin altında değer biçmeyin. Bu dersi anlamıyorum deyip bir kenara atmayın. Sınav başarınızla, kişilik değerinizi eş görmeyin.

6 2 – NİÇİN ÖĞRENECEĞİMİZİ BİLMEK
Neyi, niçin öğreneceğini bilmek, öğrenmek için gerekli olan motivasyonu olumlu yönde etkiler Amacı ve içeriği bilinen bir konu, birey için daha anlamlı olacak ve kolay öğrenilecektir.

7 Çalışmaya başlamadan önce amaç belirlenmeli ve boşa vakit harcanmamalıdır. Amaca uygun planlama yapmak, sizi boşa vakit harcamaktan kurtaracaktır.

8 Çalışmak istedikleri halde çalışamadıklarını söyleyen öğrencilerin çoğu, çalışmak için kendilerine ait bir amaçlarının olmadığını belirtmişlerdir. Çalışmak için kendisine ait bir amacı olmayan bir öğrencinin verimli ders çalışması mümkün değildir.

9 Amaç belirlendikten sonra bir hedef geliştirilmelidir.
Hedef; amaçlara ulaşmak için tanımlanmış bir nokta belirlemektir.

10 Bunlar yakın hedefler olabileceği gibi uzak hedefler de olabilir.
Matematik yazılısında iyi not almak, Sınıfta kalmamak Okulu bitirmek İyi bir liseye girmek Üniversite sınavında başarılı olmak, Üniversiteyi okumak, Yüksek lisans & doktora yapmak birer hedeftir.

11 3 – PLANLI ÇALIŞMA Planlı çalışma baştan sona amaçlı bir iştir. Plan bir öğrenciye ; Bir isin hazırlanmasında kendisine yeterli zamanı ayarlamasını sağlar. Daha etkin olmasına yardımcı olur. Kendisine güvenini artırır. Sorunlarını çözmesini kolaylaştırır. Doğru karar vermesini sağlar ve kararsızlıktan kurtarır.

12 Plan hazırlarken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir
Çalışmaya ayrılacak saatler,çalışılacak dersin verildiği gün ve saate yakın olmalıdır. Çalışma planı, ani durumlarda çalışmanın değişik saatlere kaydırılmasına olanak verecek esneklikte olmalıdır. Çalışma sürelerinin uzunluğu derslerin özelliklerine göre düzenlenmelidir.

13 Hangi saatte neyin çalışılacağı kesin olarak önceden bilinmelidir.
Çalışma aralarındaki dinlenmeler ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Yapılan plana ne ölçüde uyulduğu günün sonunda mutlaka denetlenmelidir.

14 Plan üç aşamada hazırlanabilir:
1.  Aşama : Her dersten, çalışılması gereken konular saptanır. 2. Aşama : Bu konular haftanın belli günlerine bölünerek, yerleştirilir. 3. Aşama : Okuldan geliş zamanı ile yatış saati arasında kalan süre hesaplanır. Bir gün boyunca yemek, dinlenme, okul işleri, varsa hobileri ,spor müzik gibi günlük aktivitelerden arta kalan sürede 40 dk. Ders, 10 dk. Tekrar, 10 dk. Dinlenme olmak üzere seçilen konular bitene kadar çalışılır.

15 4 – DİKKATİ ÇALIŞMA KONUSU ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIRMAK
Öğrencinin , dikkatini konu üzerine toplamadan çalışmaya direnmesi boşa zaman kaybıdır. Ders üzerinde dikkati toplayamamanın 2 nedeni vardır. Bu konuda bir alışkanlığa sahip olmama, Konu üzerinde çalışırken, konu dışındaki bir sorunun zihni rahatsız etmesidir.

16 DİKKATİ DAĞITAN BAZI NEDENLER :
Önemsiz sorunların zihni oyalaması. Duygusal sorunların olması. Çalışırken gereksiz ayrıntılara dalınması. Çevrede olumsuz uyarıcıların olması.

17 Müzik dinleyerek ve televizyon izleyerek ders çalışılması.
Zorlanılan derslerin bulunması. Yatarak, uzanılarak ders çalışılması. Motivasyon eksikliği, isteksizlik.

18 Öğrenilecek bilgilerin sistemsiz, zor ve karmaşık olması.
Düzensiz ve amaçsız çalışılması. Çalışma anında uygun dinlenme aralıkları verilmemesi. Öğrencilerde yetersizlik duygularının bulunması.

19 DİKKATİ TOPLAMA YOLLARI
Çalışma amacının saptanması Çalışmak için karar verme Konuya merak duyma Fiziksel çevrenin düzenlenmesi Planlı ve sistemli çalışmayı bilme Çalışmada çeşitlilik sağlama Çalışmada hedef saptama Kendine güvenme Çalışma öncesi yeterince dinlenmiş olmak.

20 5 – ANLAMA GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEK
Bir şeyi öğrenirken ve hatırlarken bütün duygularınızı kullanmalısınız. Gerekli gereksiz her şeyi öğrenmek yerine yalnız gerekli bilgiler öğrenilmelidir. Bu nedenle, okuldaki derslerinize düzenli olarak devam etmelisiniz.

21 Öğrenirken; kavramları, formülleri kodlayın
Öğrenirken; kavramları, formülleri kodlayın. Örneğin ; arkadaşınıza ait olan gibi bir telefon numarasını 312 Ankara'nın alan kodu, 83 doğum yılım, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi kodlayarak öğrenirseniz hatırlamanız da kolay olur.

22 6 – ÖĞRENİLENLERİ HATIRDA TUTMAK
Çalışmada en iyi verimi alabilmek için ders çalışma seanslarını dk. lık bölümlere ayırmalı ve dakika çalıştıktan sonra da 10 dakikalık bir tekrar yapmak gerekir. Her çalışma seansından sonra 10 dakikalık bir dinlenme arası verilmelidir

23 Problem çözerken sonuca ulaşıncaya kadar ara verilmemelidir.
Uzun bir listeyi çalışmak yerine parçalara bölerek çalışmak daha kolaydır. Öğrendiğiniz bir bilgi önce “ kısa süreli belleğe “ yerleşir. Bu bilgiler hemen unutulur. Bunların unutulmasına engel olmak için sık sık tekrarlar yapmak gerekir. Bu tekrarlar sayesinde kısa süreli bellekteki bilgiler uzun süreli belleğe aktarılır.

24 Tekrar ve öğrenme arasındaki ilişki

25 7 – İYİ OKUMAK VE OKUMA HIZINI ARTIRMAK
İyi ve etkili okuma denilince, okuduğunu anlama ve hızlı okumak akla gelir. Okurken şunlara dikkat edilmelidir : Önce okunulacak konuya hızlıca göz atılmalı ve bu konuda bir izlenim oluşturulmalıdır. Bu izlenimlere göre konu ile ilgili sorular çıkarılmalı ve bu sorulara yanıt alabilmek için hızlıca okunmalıdır. Sonra ana fikir özetlenmeli ve not edilmelidir.

26 8 – ÖDEV HAZIRLAMAYI ÖĞRENMEK
İyi bir ödev hazırlayabilmek için ödev konusunu iyi anlamak Ödev konusu ile ilgili kaynakları toplamak Plan yapmak Nelere hangi sıra ile yer verileceğini tespit etmek gereklidir.

27 9 – SINAVDA BAŞARILI OLMANIN YOLLARINI ÖĞRENMEK
Öğrencilerin sınava karşı takındıkları tutum onların, başarılarını etkilemektedir. Sınav kaygısı olan öğrencilerin, sınavda başarılı olamama durumları söz konusudur. Sınavda başarının ilk koşulu, gününden çok önceden başlayarak, amaçlı ve kararlı bir çalışmanın yapılmış olmasıdır.

28 Sınav Hazırlığı İçin Dikkate Alınacak Başlıca Noktalar
Konu özetlerinin çıkarılması Öğrenilenlerin yinelenmesi Önceki sınav sorularının incelenmesi Çalışmada ağırlık verilecek konuların saptanması Öğretmen gibi düşünmeye çalışmak Sınav denemeleri yapmak Az bilinen konular üzerinde çalışmak Sınav hakkında ön bilgi sahibi olmak ..


"ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları