Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER"— Sunum transkripti:

1 KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER
(117 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ) Rıza Teksan SMMM

2 117 NOLU KDV TEBLİĞİ Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 117 nolu KDV Genel Tebliği öteden beri uygulanan KDV Tevkifatı uygulamalarını yeniden düzenlemiş ve aynı zamanda bu konuda daha önce yayınlanmış 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri kaldırılmış ve tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır. KDV Tevkifat uygulamasının amacı vergi alacağını güvence altına almaktır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı 117 nolu tebliğle ; Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat uygulamasını genişletmiştir.

3 117 NOLU KDV TEBLİĞİ TAM TEVKİFAT UYGULAMASI: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ nin tamamı mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ nin belirlenen oranlardaki kısmı alıcılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

4 117 NOLU KDV TEBLİĞİ TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER: 1-İkametgahı, işyeri, Kanuni merkezi ve İş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan hizmetler. Örneğin; Mimari proje hizmeti, Yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti, Bilgisayar yazılım hizmeti gibi. 2- Serbest Meslek Faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddesi kapsamına giren Besteci, Ressam, Yazar gibi Serbest Meslek Mensuplarının teslim ve hizmetleri.

5 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 3- Kiralama İşlemleri ; Gayrimenkuller hariç olmak üzere GV Kanunu 70. Madde de yazılı mal ve hakların kiralanması işleminde, Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması ve Kiracının KDV mükellefi olması şartlarının birlikte var olması halinde kiracı tarafından tevkifat uygulanacaktır.

6 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 4-Reklam Verme İşleri: KDV mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, KDV mükellefi olmayan; -Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek , -Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirmek, -Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam vermektedir. Bu şekilde reklam verme işlemlerinde KDV Reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde Reklam verenler tarafından Tevkifat Yoluyla ödenecektir.

7 117 NOLU KDV TEBLİĞİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır. a- KDV Mükellefleri, b- Belirlenmiş Alıcılar, Sayılı Kanun da yeralan Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, Üniversiteler gibi Devlet Kurumları. -Döner Sermayeli Kuruluşlar, Meslek Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Bankalar, KİT ler, OSB ler, İMKB de işlem gören Şirketler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ( Belediyeler Hariç)

8 117 NOLU KDV TEBLİĞİ KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER
1-Yapım İşleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt-Proje hizmetleri -Belirlenmiş Alıcılara karşı ifa edilen Yapım (Müteahhitlik) işleri ve bu işlerle birlikte yapılan mühendislik, mimarlık hizmetleri alıcılar tarafından ( 2/10 ) oranında tevkifat uygulanacaktır. 2- Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve benzeri hizmetler -Belirlenmiş Alıcılara karşı ifa edilen etüt, plan proje, denetim, danışmanlık hizmetleri alıcıları tarafından ( 9/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.

9 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 3- Makine, Techizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri -Belirlenmiş Alıcılara yapılan bu hizmetlerde ( 5/10 ) oranında tevkifat uygulanacaktır. Örneğin; Hisseleri İMKB de işlem gören (A) A.Ş tarafından satın alınan kamyon şasisi üzerine Kasa yapılmak suretiyle tadilat uygulanması halinde tadilat bedeli üzerinden hesaplanacak KDV tevkifata tabi olacaktır. 4- Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri -Yemek servis hizmetleri Belirlenmiş Alıcılara yapıldığı takdirde ( 5/10 ) oranında tevkifat uygulanacak.

10 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 5-İşgücü Temin Hizmetleri
KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde alıcılar tarafından ( 9/10 ) oranında tevkifat uygulanacaktır. 6- Yapı Denetim Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar ( 9/10 ) oranında tevkifat uygulayacaktır.

11 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 7- Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve bu işlere aracılık hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri,  fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 8-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme hizmetleri KDV mükellefi alıcılara , turizm acentesi, rehber ve benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetlerinde, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

12 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 9- Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı gelirlerine konu işlemleri Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan; - Sponsorluk yoluyla veya reklam almak suretiyle , - Müsabakaların yayın gelirleri, - Şans oyunlarındaki isim hakları geliri gibi işlemlerde, KDV mükellefleri veya Belirlenmiş Alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır

13 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 10- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara verilen Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım işleri bu hizmetin alıcıları tarafından ( 7/10) oranında tevkifat uygulanacaktır. 11- Servis Taşımacılığı Hizmeti KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcıların Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin taşınması amacıyla almış oldukları servis hizmetlerinde (5/10 ) oranında KDV tevkifatı yapacaklar.

14 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 12- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
Bu tebliğde Belirlenmiş Alıcılar olarak bildirilen kurum ve kuruluşlara karşı ifa edilen Baskı ve Basım Hizmetleri bu alıcılar tarafından (5/10 ) oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır. 13- Önceki Bölümlerde Belirlenenler Dışındaki Hizmetler KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı kanunda sayılan İdare , Kurum ve Kuruluşlara bu tebliğde yer almayan diğer bütün hizmetlere söz konusu kurumlar tarafından ( 5/10) oranında KDV Tevkifatı uygulanacaktır.

15 117 NOLU KDV TEBLİĞİ KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER
1- Külçe Metal Teslimleri Her türlü Hurda Metallerden elde edilen Külçeler ile hurda metallerden elde edilenlerin dışındaki Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçelerinin KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara teslimi ( 7/10) oranında tevkifata tabidir. 2- Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi Bakır, Çinko, Alüminyum ve bunların alaşımlarından mamul ürünlerin KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara tesliminde ( 7/10 ) oranında tevkifat uygulanacaktır.

16 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 3- Hurda ve Atık Teslimi
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt,Cam Hurda ve Atıkları KDV den müstesnadır. Ancak istisnadan vazgeçenlerin söz konusu hurda ve atıkların tesliminde KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar tarafından ( 9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 4- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi Bu maddede adı geçen hurda ve atıkların işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve hurda ve atık niteliklerini kaybederek mamul üretiminde kullanılacak hammaddeye dönüşen bu ürünlerin KDV mükellefi ve Belirlenmiş Alıcılara tesliminde ( 9/10 ) oranında Tevkifata tabidir.

17 117 NOLU KDV TEBLİĞİ 5- Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Bu madde de yazılı malların KDV mükellefleri ve Belirlemiş Alıcılara teslimlerinde ( 9/10 ) oranında tevkifat uygulanacaktır. 6- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve hammadde niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste ve bunların imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve talaş gibi imalat artıklarının KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara teslimi ( 9/10 ) oranında tevkifata tabidir.

18 117 NOLU KDV TEBLİĞİ Tevkifat Uygulamasında Sınır; Kısmi tevkifat uygulamasına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,- TL yi aşmadığı takdirde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

19 117 NOLU KDV TEBLİĞİ İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800 .-
  Tevkifat İle İlgili Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu Aşağıdaki Şekilde Düzenlenecektir. İşlem Bedeli : Hesaplanan KDV : Tevkifat Oranı : /10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : Tevkifat Dahil Toplam Tutar : Tevkifat Hariç Toplam Tutar : Yalnız Onbindokuzyüz Türk Lirasıdır.    

20 117 NOLU KDV TEBLİĞİ DÜZELTME İŞLEMLERİ Mal iadeleri
Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Matrahta Değişiklik Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde bu artış için düzenlenecek faturada hesaplanan KDV için yine aynı oranda tevkifat uygulanacaktır.

21 117 NOLU KDV TEBLİĞİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iade edilebilmesi için satıcının 1 nolu KDV beyannamesinde tevkifat uygulanmayan kısmı beyan etmesi, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 nolu KDV beyannamesini vergi dairesine vermesi zorunludur. İade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcının 2 no.lu beyannamede tahakkuk eden vergiyi ödemiş olması şartı aranmayacaktır. İade olarak talep edilecek tutarda işlemin bünyesine giren KDV değil tevkif edilen KDV esas alınacaktır.

22 117 NOLU KDV TEBLİĞİ Mahsuben İade Talepleri Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacakları mükellefin kendisinin ( Adi ve Kollektif şirketlerde ortaklarının) Vergi ve SGK prim borçları ve cezalarına mahsup edilebilecek. ANCAK Tebliğle gelen en önemli değişikliklerden; Mahsuben yapılacak iade taleplerinin sadece TL yi kadar olanlar için VİR veya YMM raporu aranılmayacak 2000,- TL yi aşan Mahsuben iade talepleri için Teminat ve/veya VİR veya YMM raporu aranacaktır.

23 117 NOLU KDV TEBLİĞİ Nakden İade Talepleri
Kısmi tevkifat uygulanan hizmetlere ilişkin nakden iade talepleri tutarına bakılmaksızın teminat ve/veya VİR ile yerine getirilecektir. Teslimlere ilişkin olarak talep edilecek nakden iadeler de ise TL aşmayan talepler için VİR ve YMM raporu aranmayacak, 2000,- TL yi aştığı takdirde teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine getirilecektir.

24 117 NOLU KDV TEBLİĞİ Bildirim Zorunluluğu
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 no.lu KDV beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Bu listede her satış faturası itibariyle ; Belgenin tarih ve numarası, Tevkifat uygulanan işlemin cinsi tutarı, İşlemin KDV oranı hesaplanan ve tevkif edilen KDV, Alıcının Adı Soyadı/ Ünvanı Vergi/ TC Kimlik numarası ve benzeri bilgiler beyanname ekinde verilecektir.

25 GÜNGÖREN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
TEŞEKKÜRLER İSMMMO GÜNGÖREN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ


"KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları