Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25,"— Sunum transkripti:

1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Modeli: Endüstrileştirici Perspektifi (Industrializer Perspective) Mine Galip Koca

2 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 2 iFour Office I nvestor I ncubator I nventor I ndustrializer Kendini Değerlendirme (Self Evaluation) • Bireyler • Girişimciler • Şirketler • Bireyler • Girişimciler • Şirketler

3 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 3 Indusrtializer Fikri Ticarileştirmede Bilgi, Deneyim ve Beceriler • Fayda ve Değer yaratma Odağı değer katacak atfedecek • Fayda ve Değer yaratma Odağı : Fikrin ticari bir başarıya dönüşebilmesi için, işe ve üretilene değer katacak ve atfedecek olan tüm iç ve dış müşterileri anlayacak, kucaklayacak • Ortak Vizyon : ortak vizyonda buluşturacak • Ortak Vizyon : Ekosistemde tüm paydaşları ortak vizyonda buluşturacak • Orkestrasyon: kazan- kazan ilişkiler • Orkestrasyon: Ticari başarıya giden dinamikleri çok iyi anlayarak, bu yolda kazan- kazan ilişkiler yaratacak • Fayda ve Değer yaratma Odağı değer katacak atfedecek • Fayda ve Değer yaratma Odağı : Fikrin ticari bir başarıya dönüşebilmesi için, işe ve üretilene değer katacak ve atfedecek olan tüm iç ve dış müşterileri anlayacak, kucaklayacak • Ortak Vizyon : ortak vizyonda buluşturacak • Ortak Vizyon : Ekosistemde tüm paydaşları ortak vizyonda buluşturacak • Orkestrasyon: kazan- kazan ilişkiler • Orkestrasyon: Ticari başarıya giden dinamikleri çok iyi anlayarak, bu yolda kazan- kazan ilişkiler yaratacak Vizyon Deneyim Bilgi İstekTutku Özveri Kararlılık ‘Gerçekleştirme Makinası’ ‘Endüstrileştirici’ Bir ‘Gerçekleştirme Makinası’ olarak ‘Endüstrileştirici’

4 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 4 Indusrtializer ‘Gerçekleştirme Makinası’ ‘Endüstrileştirici’ Bir ‘Gerçekleştirme Makinası’ olarak ‘Endüstrileştirici’ MarbleAngel ? • Mermerin içindeki heykeli gören Mikelangelo gibi bir dahi sanatçı • F1 Pilotu gibi bir hız ve optimizasyon ustası • Bir orkestra şefi gibi bütüne ve uyuma hakim • Usta bir jokey gibi atıyla yek vücut olabilen • Ve aynı zamanda usta bir uzlaştırıcı olmalı • Mermerin içindeki heykeli gören Mikelangelo gibi bir dahi sanatçı • F1 Pilotu gibi bir hız ve optimizasyon ustası • Bir orkestra şefi gibi bütüne ve uyuma hakim • Usta bir jokey gibi atıyla yek vücut olabilen • Ve aynı zamanda usta bir uzlaştırıcı olmalı Dinamik/Değişken Proje ve Şirket Yönetimi

5 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 5 Indusrtializer Stres, Motivasyon ve Risk Yönetimi Daha önce başka iş fikirlerini ticari başarıya dönüştürme deneyimi, bunu tekrar yapma isteği ve bunu tekrar yapmak için maddi ve manevi kazanımı olmalı (Maaş/Ortaklık/HisseOpsiyonu/Bonus/Komisyon). Daha önce başka iş fikirlerini ticari başarıya dönüştürme deneyimi, bunu tekrar yapma isteği ve bunu tekrar yapmak için maddi ve manevi kazanımı olmalı (Maaş/Ortaklık/HisseOpsiyonu/Bonus/Komisyon). Mezunlar Ekosistem Üyesi / Fikir Sahibi /Paydaş Network’ü Profesyonel Yetenek Avcılığı İstekTutkuDeneyimÖzveriAzimKazanç • Bir Endüstrileştiricinin teknik olarak bu özelliklere sahip olması yeterli değil. İşin başarıya ulaşması için endüstrileştiricinin gönülden, azimle işe bağlı olmasını sağlayacak ve kendisini işin sahibi olarak göreceği ortam ve dinamikler gerekiyor • Bir girişimin başarıya ulaşması için gerekli sihirli unsur ‘klasik profesyonel kariyer tariflerinden öte’ azim, kararlılık, adanmışlık gerektiriyor. Klasik iş tarifleri, yetenek avcılığı formların dışında bu ‘azim, kararlılık, adanmışlığı’ sağlayacak arama yöntemlerini gerektiriyor

6 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 6 Indusrtializer Ortak, Yatırımcı, İş Ağı ve Pazar Entegrasyonu Geliştirme Investor Industrializer • Bu bir ‘Ortak Vizyon, Motivasyon ve Takım’ oyunu. • Tüm paydaşlar ortak amaç, vizyon etrafında birleşebileceği ortamlarda tanışmalı • Birbirlerini tercih ederek ve takım olmayı taahüt edeceği bir anlayışla yola çıkmaları sağlanmalı • Birlikte tarif ettikleri ticari başarıya ulaşana dek her aşamada bu ortak vizyon, iklim ve takım ruhu hakim olmalı Incubator Inventor

7 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 7 I nvestor I ncubator I nventor I ndustrializer Paydaş Değerlendirme (Partner Evaluation) iFour Office

8 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 8 Indusrtializer Fikirlere Ulaşmak, Değerlemek, Anlaşmak • Fikir (Ürün/Hizmet) gerçek bir ihtiyaca hitap ediyormu? Yarattığı FAYDA ve DEĞER net mi? Hangi ihtiyaçlara çözüm sunacağı net mi? • Bu ihtiyacın pazarı yeteri kadar büyük mü ve gelişmeye açık mı? • Fikir (Ürün/Hizmet) sahibi pazar ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün/hizmeti geliştirilmeye ve çeşitlendirmeye açık ve esnek mi? • Fikir (Ürün/Hizmet) sahibi takım çalışmasına yatkın ve istekli mi? Belirsizlik toleransı yüksek mi? • Uzun soluklu ve esneklik gerektiren geliştirme, uyumlandırma süreçleri için yeterli donanımda ve istekte mi? • Fikir (Ürün/Hizmet) sahibi rekabetçi avantajları sürekli sunmaya devam edecek donanımda ve yapıda mı? • Fikir sahibi ürünün ticari başarıya ulaşmasına ve sonraki dönemde başarısını garantilemek için gerekli geliştirme ve çalışmaları yapmaya hazır mı?

9 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 9 Indusrtializer Yatırımcılara Ulaşmak, Pazarlamak, Anlaşmak • Fikir aşamasından ticari başarıya ulaşmış ve halen yaşayan girişim ve yatırımlarının sayısı ne kadar? • Yatırımcı gerektiğinde sözkonusu iş için daha derinlemesine yatırım yapabilecek ölçek ve vizyonda mı? • İşin ticari başarıya ulaşması için gerekli stratejik işbirlikleri ve kanalların aktive edilmesi için yeterli etkileşim ağına sahip mi? • Sözkonusu iş alanına vereceği öncelik ve ayıracağı kaynak büyüklüğü ve bunun oranı ne kadar? • İşin ticari başarıya ulaşması için tü paydaşlarla işbirliği ve takım halinde çalışmaya, motive etmeye yatkın mı? • İşin ticari başarıya ulaşmasında ilgili tüm paydaşlarla aynı vizyonda birleşme konusunda istekli, tecrubeli ve motive mi?

10 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY 10 Indusrtializer Şirket Türü, Yeri, Yapısına Karar Vermek, Şirket Kurmak • Kurulacak ticari yapının şekli ve yapısı önemli olmakla birlikte, ‘Incubation’ aşamasında odaklanılması gereken diğer önemli unsurlar ; • Markası/İsmi ‘Başarı’ ile ne kadar özdeş? • İş fikrinin ticari başarıya dönüşmesini sağlayacak iş planı güncellenmesi, stratejik işbirlikleri ve her türlü teknik gereksinime uygun kaynaklara direk erişime elverişli ortam, olanak ve iklimin yaratılmasına ne kadar elverişli • Fikir ve girişimlerin ticari başarıya giden yolda gereksinim duyacaklaı işbirlikleri ve kaynaklar için uygun etkinliklerin sürekli sunulması ve uygun ortamların oluşturulması konusunda ne kadar yetkin ve aktif • Takım çalışmaları ve yaratıcı ortamın sürekliliği için teknik ve sosyal gelişim fırsatları, işbirliklerinin sağlanması konusunda aktiflik derecesi • Başarı öykülerinin gelişim ortamının doğal parçası olarak değerlendirileceği bir iklim yaratılması konusunda ne kadar etkili

11 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 11 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY TEŞEKKÜRLER


"“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY Indusrtializer 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları