Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2 2 BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Teşkilat Yapısı ve İşleyişinin Kısa Özetinin Anlatılması,  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenecek Projelerin Akademik Personele Tanıtımının Yapılması,  Proje Başvurularının Kolaylaştırılması,

3 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 3  BAP Koordinasyon Birimi Mevzuatı  BAP Koordinasyon Birimi nedir?  Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?  Proje Araştırmacısı Kimdir?  BAP Koordinasyon birimi hangi tür proje türlerine destek sunar?  Proje Türleri ve Başvuru Koşulları Nelerdir?  Proje Akış Diyagramları  Soru-Cevap İÇERİK

4 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 4 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik gereği 08.02.2012 tarihli Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi hükümleri uygulanır. BAP KOORDİNASYON BİRİMİNİN MEVZUATI

5 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projesi: BAP KOORDİNASYON BİRİMİ Üniversitemiz öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan projelerin seçimi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularında bilimsel sekretaryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

6 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ) PROJE OFİSLERİ BAP KOMİSYONU DANIŞMA KURULU KOMİSYON BAŞKANI (REKTÖR veya Görevlendireceği REKTÖR YARDIMCISI) BİRİM KOORDİNATÖRÜ (HARCAMA YETKİLİSİ) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ORGANİZASYON ŞEMASI

7 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 7 Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

8 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 8 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Üniversitemiz öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır.  Araştırmacı aynı anda yalnızca bir projede yürütücü, başka bir projede ise araştırmacı Veya  En fazla iki araştırma projesinde araştırmacı olarak görev alabilir.

9 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 9 ARAŞTIRMACI Proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.

10 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 10 PROJE TÜRLERİ 1.Bağımsız Projeler 2.Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri 3.Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri 4.Tez Projeleri 5.Güdümlü Projeler 6.Destek Projeleri 7.Altyapı Projeleri 8.Sempozyum Düzenleme Projeleri 9.Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri 10.Bilimsel Yayın Basımı Destekleme Projeleri 11.Patent Başvurusu Destekleme Projeleri 12.Kurum Dışı Destekleri Teşvik Projeleri 13.Sanayi İşbirliği Projeleri

11 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 11 1. BAĞIMSIZ PROJELER:  Üniversitemiz öğretim üyelerinin kişisel veya disiplinler arası kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme projeleridir. a.Başvuru Tarihleri: Herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS) kullanılarak gerçekleştirilir. b.Proje Destek Miktarları: BAP Komisyonun kararlarına bağlıdır. c.Başvuru Şartları:  Daha önce aldığı normal projeyi başarıyla kapatmış olmaları gerekmektedir.  Daha önce aldığı bir projeden yayın yapabilmeleri için tanınan 2 yıllık sürede yalnızca bir kez yeni bir araştırma projesi önerebilirler.  Proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilip gelen raporlar neticesinde desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir. PROJE TÜRLERİ

12 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 12 PROJE TÜRLERİ 2. ULUSAL KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile diğer ulusal kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir. a.Başvuru Şartları:  Başvuru, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Bağımsız Projeler ile aynıdır.  Projenin tarafı olan üniversitemiz akademik personeli ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. İlave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: I.Proje Ortaklık Anlaşması: İlgili bütün tarafların imzalarının yer aldığı ortaklık antlaşması II.Proje Öneri Formu: Proje öneri formunda projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, beklenen katma değer, beklenen katkılar hususunda bilgi talep edilir.

13 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 13 PROJE TÜRLERİ 3. ULUSLARARASI KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir. a.Başvuru Şartları:  Başvuru, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Bağımsız Projeler ile aynıdır.  Projenin tarafı olan üniversitemiz akademik personeli ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. İlave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: I.Proje Ortaklık Anlaşması: İlgili bütün tarafların imzalarının yer aldığı ortaklık antlaşması II.Kabul edilen projeler için; başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının birime teslim edilmesi, III.Proje Öneri Formu: Proje öneri formunda projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, beklenen katma değer, beklenen katkılar hususunda bilgi talep edilir.

14 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 14 PROJE TÜRLERİ 4. TEZ PROJELERİ: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile birlikte yürüttükleri araştırma projeleridir. a.Başvuru Şartları: Tez projesi başvurusu, tez konusunun ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra gerçekleştirilir. Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. b.Proje Ekibi: Tez projelerinin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın üniversitemiz öğretim üyesi olması gereklidir. c.Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması tamamlandığında tezin pdf formatındaki bir nüshası APSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır.

15 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 15 PROJE TÜRLERİ 5. GÜDÜMLÜ PROJELER: Ülkenin ve Üniversitemizin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu BAP Komisyonu tarafından belirlenen araştırma ya da geliştirme projeleridir. a.Başvuru Şartları: Bağımsız projeler ile aynıdır. b.Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

16 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 16 PROJE TÜRLERİ 6. DESTEK PROJELERİ: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemeleri, bakım/onarım veya yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ancak makine/teçhizat alımına kapalı olan projelerdir. a.Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır.  Proje Üst Limiti : Bap Birimleri için belirlenen ön ödeme miktarının iki katıdır :5.700,00*2=11.400,00 TL’dir.

17 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 17 PROJE TÜRLERİ 7. ALT YAPI PROJELERİ: Ülkemizin ve Üniversitemizin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik projelerdir. a.Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. b.Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

18 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 18 PROJE TÜRLERİ 8. BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME PROJELERİ Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı veya elektronik ortamda yayımlandığı sempozyumlara yönelik projelerdir. Sempozyum web sayfasının bulunması ve başvuruda belirtilmesi zorunludur. a.Proje Bütçesi: Fakültelerde her bölüm için, sağlık bilimlerinde her bir anabilim dalı için ve diğer eğitim birimlerinde ise birim için yılda bir kez desteklenebilir. b.Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir veya iki sayfalık kısa bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Proje kapsamında basılan bildiri kitabında Üniversitemizce desteklendiği belirtilmelidir.

19 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 19 PROJE TÜRLERİ 9. BİLİMSEL ETKİNLİK KATILIM PROJELERİ: Bilimsel sempozyum ve kongrelere kabul edilmiş bildirilerini sözlü veya poster olarak sunacak araştırmacıları destekleme projeleridir. Bu kapsamda araştırmacılar yılda bir kez yurtiçi ve yılda bir kez yurtdışı proje başvurusu gerçekleştirebilirler. a.Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Ayrıca başvuru aşamasında kabul yazısının ve bildirinin bir örneği sisteme yüklenir. Katılım tarihinden en az 30 gün önce, talep dilekçesi, davet mektubu, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. b.Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bildirinin bir örneği ve katılım belgesi tek bir dosya halinde hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

20 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 20 PROJE TÜRLERİ Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri Destek Üst Limitleri: NitelikBölgeSözlüPoster Uluslararası A.B.D. Avustralya, Uzakdoğu v.b. 4.000 TL2.000 TL Uluslararası Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki Bilimsel Toplantılar 2.500 TL1.250 TL UlusalTürkiye 1.000 TL

21 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 21 PROJE TÜRLERİ 10. BİLİMSEL YAYIN BASIMI DESTEKLEME PROJELERİ: Ülkenin ve üniversitemizin bilim politikasına katkıda bulunacak konuları içeren bilimsel kitap, dergi ve süreli yayınların basımını desteklemeye yönelik projeleridir. a.Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. b.Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

22 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 22 PROJE TÜRLERİ 11. PATENT BAŞVURUSU DESTEKLEME PROJELERİ: Araştırmacıların Patent başvurusu öncesi ve sonrası yürütülecek işlemlerin desteklenmesine yönelik projelerdir. Desteğin karşılıksız veya Üniversitemiz ortaklığı mahiyetinde sağlanmasına yönelik ilkeler BAP Komisyonu tarafından belirlenir. a.Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. b.Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

23 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 23 PROJE TÜRLERİ 12. KURUM DIŞI DESTEKLERİ TEŞVİK PROJELERİ: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteğiyle yapılacak projeleri teşvik amacıyla hazırlanacak paralel projelerin desteklenmesi amaçlıdır. a.Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. b.Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

24 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 24 PROJE TÜRLERİ 13. SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi Üniversitemiz ve üniversite dışı kuruluşlar tarafından müştereken karşılanan uygulamaya yönelik projelerdir. Bu projeler birinci derecede önceliğe sahiptir. a.Başvuru Süreci: Bu projeler için, projenin tarafı olan Üniversitemiz akademik personeli ve kuruluşun bir personeli ortak yürütücü olabilir. Proje başvurusunda, Bağımsız Projelerde istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: I.Proje Ortaklık Anlaşması: İlgili bütün tarafların imzalarının yer aldığı ortaklık antlaşması II.Proje Öneri Formu: Proje öneri formunda projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, beklenen katma değer, beklenen katkılar hususunda bilgi talep edilir.

25 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 25 PROJE BAŞVURU SÜREÇLERİ

26 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE BAŞVURUSU; Web Adresi: http://apsis.medeniyet.edu.tr/ Kullanıcı Adı ve Şifre ile gerçekleştirilir. AVES için kullanılan bilgilerle aynıdır. 26

27 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 27 Proje Başvurusu Adım 1

28 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 28 Proje Başvurusu Adım 2

29 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 29 Proje Başvurusu Adım 3

30 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 30 Proje Başvurusu Adım 4

31 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 31 Proje Başvurusu Adım 5

32 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 32 Proje Başvurusu Adım 6

33 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 33 Proje Başvurusu Adım 7

34 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 34 Proje Başvurusu Adım 8

35 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 35 Proje Başvurusu Adım 9

36 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 36 Proje Başvurusu Adım 10

37 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 37 Proje Başvurusu Adım 11

38 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 38 Proje Başvurusu Adım 12

39 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 39 Proje Başvurusu Adım 13

40 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 40 Proje Başvurusu Adım 14

41 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 41 Proje Başvurusu Adım 15

42 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 42 Proje Başvurusu Adım 16

43 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 43 Proje Başvurusu Adım 17

44 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 44 Proje Başvurusu Adım 18

45 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 45 Proje Başvurusu Adım 19

46 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 46 Proje Başvurusu Adım 20

47 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE AKIŞ DİYAGRAMLARI 47

48 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLİMESİ RED HER 6 AYDA BİR GELİŞME RAPORU SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İPTAL VEYA RED DEVAM PROJENİN APSİS PROGRAMI ARACILIĞI İLE BAP BİRİMİNE SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ KABUL PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASIPROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ BAĞIMSIZ PROJELER

49 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KESİN RAPORUNUN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DANIŞMANLARDAN GELEN RAPORLARA GÖRE PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI DEVAM

50 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PROJENİN BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI KABUL RED TEZ PROJELERİ PROJENİN APSİS PROGRAMI ARACILIĞI İLE BAP BİRİMİNE SUNULMASI

51 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE TEZ ONAY BELGESİNİN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİİRLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ İPTAL VEYA RED PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DEVAM

52 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 52 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları