Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2 BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Teşkilat Yapısı ve İşleyişinin Kısa Özetinin Anlatılması, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenecek Projelerin Akademik Personele Tanıtımının Yapılması, Proje Başvurularının Kolaylaştırılması,

3 İÇERİK BAP Koordinasyon Birimi Mevzuatı BAP Koordinasyon Birimi nedir?
Kimler Proje Yürütücüsü olabilir? Proje Araştırmacısı Kimdir? BAP Koordinasyon birimi hangi tür proje türlerine destek sunar? Proje Türleri ve Başvuru Koşulları Nelerdir? Proje Akış Diyagramları Soru-Cevap

4 BAP KOORDİNASYON BİRİMİNİN MEVZUATI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik gereği tarihli Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi hükümleri uygulanır.

5 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
Bilimsel Araştırma Projesi: BAP KOORDİNASYON BİRİMİ Bilimsel Araştırma Projesi: Üniversitemiz öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan projelerin seçimi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularında bilimsel sekretaryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

6 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ORGANİZASYON ŞEMASI
(GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ) PROJE OFİSLERİ BAP KOMİSYONU DANIŞMA KURULU KOMİSYON BAŞKANI (REKTÖR veya Görevlendireceği REKTÖR YARDIMCISI) BİRİM KOORDİNATÖRÜ (HARCAMA YETKİLİSİ)

7 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

8 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Üniversitemiz öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır. Araştırmacı aynı anda yalnızca bir projede yürütücü, başka bir projede ise araştırmacı Veya En fazla iki araştırma projesinde araştırmacı olarak görev alabilir.

9 ARAŞTIRMACI Proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.

10 PROJE TÜRLERİ Bağımsız Projeler Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri
Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri Tez Projeleri Güdümlü Projeler Destek Projeleri Altyapı Projeleri Sempozyum Düzenleme Projeleri Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri Bilimsel Yayın Basımı Destekleme Projeleri Patent Başvurusu Destekleme Projeleri Kurum Dışı Destekleri Teşvik Projeleri Sanayi İşbirliği Projeleri

11 PROJE TÜRLERİ 1. BAĞIMSIZ PROJELER:
Üniversitemiz öğretim üyelerinin kişisel veya disiplinler arası kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme projeleridir. Başvuru Tarihleri: Herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS) kullanılarak gerçekleştirilir. Proje Destek Miktarları: BAP Komisyonun kararlarına bağlıdır. Başvuru Şartları: Daha önce aldığı normal projeyi başarıyla kapatmış olmaları gerekmektedir. Daha önce aldığı bir projeden yayın yapabilmeleri için tanınan 2 yıllık sürede yalnızca bir kez yeni bir araştırma projesi önerebilirler. Proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilip gelen raporlar neticesinde desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

12 PROJE TÜRLERİ 2. ULUSAL KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile diğer ulusal kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir. Başvuru Şartları: Başvuru, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Bağımsız Projeler ile aynıdır. Projenin tarafı olan üniversitemiz akademik personeli ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. İlave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: Proje Ortaklık Anlaşması: İlgili bütün tarafların imzalarının yer aldığı ortaklık antlaşması Proje Öneri Formu: Proje öneri formunda projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, beklenen katma değer, beklenen katkılar hususunda bilgi talep edilir.

13 PROJE TÜRLERİ 3. ULUSLARARASI KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir. Başvuru Şartları: Başvuru, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Bağımsız Projeler ile aynıdır. Projenin tarafı olan üniversitemiz akademik personeli ve diğer kuruluştan bir araştırmacı ortak yürütücü olabilir. İlave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: Proje Ortaklık Anlaşması: İlgili bütün tarafların imzalarının yer aldığı ortaklık antlaşması Kabul edilen projeler için; başvuru aşamasında sisteme yüklenen bu belgenin aslının birime teslim edilmesi, Proje Öneri Formu: Proje öneri formunda projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, beklenen katma değer, beklenen katkılar hususunda bilgi talep edilir.

14 PROJE TÜRLERİ 4. TEZ PROJELERİ: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile birlikte yürüttükleri araştırma projeleridir. Başvuru Şartları: Tez projesi başvurusu, tez konusunun ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra gerçekleştirilir. Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanır. Proje Ekibi: Tez projelerinin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın üniversitemiz öğretim üyesi olması gereklidir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması tamamlandığında tezin pdf formatındaki bir nüshası APSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır.

15 PROJE TÜRLERİ 5. GÜDÜMLÜ PROJELER: Ülkenin ve Üniversitemizin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu BAP Komisyonu tarafından belirlenen araştırma ya da geliştirme projeleridir. Başvuru Şartları: Bağımsız projeler ile aynıdır. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

16 PROJE TÜRLERİ 6. DESTEK PROJELERİ: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemeleri, bakım/onarım veya yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ancak makine/teçhizat alımına kapalı olan projelerdir. Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Proje Üst Limiti : Bap Birimleri için belirlenen ön ödeme miktarının iki katıdır :5.700,00*2=11.400,00 TL’dir.

17 PROJE TÜRLERİ 7. ALT YAPI PROJELERİ: Ülkemizin ve Üniversitemizin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik projelerdir. Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

18 PROJE TÜRLERİ 8. BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME PROJELERİ
Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı veya elektronik ortamda yayımlandığı sempozyumlara yönelik projelerdir. Sempozyum web sayfasının bulunması ve başvuruda belirtilmesi zorunludur. Proje Bütçesi: Fakültelerde her bölüm için, sağlık bilimlerinde her bir anabilim dalı için ve diğer eğitim birimlerinde ise birim için yılda bir kez desteklenebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir veya iki sayfalık kısa bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Proje kapsamında basılan bildiri kitabında Üniversitemizce desteklendiği belirtilmelidir.

19 PROJE TÜRLERİ 9. BİLİMSEL ETKİNLİK KATILIM PROJELERİ: Bilimsel sempozyum ve kongrelere kabul edilmiş bildirilerini sözlü veya poster olarak sunacak araştırmacıları destekleme projeleridir. Bu kapsamda araştırmacılar yılda bir kez yurtiçi ve yılda bir kez yurtdışı proje başvurusu gerçekleştirebilirler. Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Ayrıca başvuru aşamasında kabul yazısının ve bildirinin bir örneği sisteme yüklenir. Katılım tarihinden en az 30 gün önce, talep dilekçesi, davet mektubu, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bildirinin bir örneği ve katılım belgesi tek bir dosya halinde hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

20 Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri Destek Üst Limitleri:
PROJE TÜRLERİ Bilimsel Etkinlik Katılım Projeleri Destek Üst Limitleri: Nitelik Bölge Sözlü Poster Uluslararası A.B.D. Avustralya, Uzakdoğu v.b. 4.000 TL 2.000 TL Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki Bilimsel Toplantılar 2.500 TL 1.250 TL Ulusal Türkiye 1.000 TL

21 PROJE TÜRLERİ 10. BİLİMSEL YAYIN BASIMI DESTEKLEME PROJELERİ: Ülkenin ve üniversitemizin bilim politikasına katkıda bulunacak konuları içeren bilimsel kitap, dergi ve süreli yayınların basımını desteklemeye yönelik projeleridir. Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

22 PROJE TÜRLERİ 11. PATENT BAŞVURUSU DESTEKLEME PROJELERİ: Araştırmacıların Patent başvurusu öncesi ve sonrası yürütülecek işlemlerin desteklenmesine yönelik projelerdir. Desteğin karşılıksız veya Üniversitemiz ortaklığı mahiyetinde sağlanmasına yönelik ilkeler BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

23 PROJE TÜRLERİ 12. KURUM DIŞI DESTEKLERİ TEŞVİK PROJELERİ: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların desteğiyle yapılacak projeleri teşvik amacıyla hazırlanacak paralel projelerin desteklenmesi amaçlıdır. Başvuru Süreci: Bağımsız projeler ile aynıdır. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor formatına bağlı kalınmaksızın bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Birimi’ne sunulur. Sonuç raporun değerlendirilmesi ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağı BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

24 PROJE TÜRLERİ 13. SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi Üniversitemiz ve üniversite dışı kuruluşlar tarafından müştereken karşılanan uygulamaya yönelik projelerdir. Bu projeler birinci derecede önceliğe sahiptir. Başvuru Süreci: Bu projeler için, projenin tarafı olan Üniversitemiz akademik personeli ve kuruluşun bir personeli ortak yürütücü olabilir. Proje başvurusunda, Bağımsız Projelerde istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: Proje Ortaklık Anlaşması: İlgili bütün tarafların imzalarının yer aldığı ortaklık antlaşması Proje Öneri Formu: Proje öneri formunda projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, beklenen katma değer, beklenen katkılar hususunda bilgi talep edilir.

25 PROJE BAŞVURU SÜREÇLERİ

26 PROJE BAŞVURUSU; Web Adresi: Kullanıcı Adı ve Şifre ile gerçekleştirilir. AVES için kullanılan bilgilerle aynıdır.

27 Proje Başvurusu Adım 1

28 Proje Başvurusu Adım 2

29 Proje Başvurusu Adım 3

30 Proje Başvurusu Adım 4

31 Proje Başvurusu Adım 5

32 Proje Başvurusu Adım 6

33 Proje Başvurusu Adım 7

34 Proje Başvurusu Adım 8

35 Proje Başvurusu Adım 9

36 Proje Başvurusu Adım 10

37 Proje Başvurusu Adım 11

38 Proje Başvurusu Adım 12

39 Proje Başvurusu Adım 13

40 Proje Başvurusu Adım 14

41 Proje Başvurusu Adım 15

42 Proje Başvurusu Adım 16

43 Proje Başvurusu Adım 17

44 Proje Başvurusu Adım 18

45 Proje Başvurusu Adım 19

46 Proje Başvurusu Adım 20

47 PROJE AKIŞ DİYAGRAMLARI

48 BAĞIMSIZ PROJELER RED İPTAL VEYA RED DEVAM KABUL
HER 6 AYDA BİR GELİŞME RAPORU SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İPTAL VEYA RED DEVAM PROJENİN APSİS PROGRAMI ARACILIĞI İLE BAP BİRİMİNE SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ KABUL PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLİMESİ

49 DEVAM PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI
PROJE KESİN RAPORUNUN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DANIŞMANLARDAN GELEN RAPORLARA GÖRE PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

50 TEZ PROJELERİ RED KABUL
PROJENİN APSİS PROGRAMI ARACILIĞI İLE BAP BİRİMİNE SUNULMASI PROJENİN BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ RED KABUL PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI

51 İPTAL VEYA RED DEVAM PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI
BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ İPTAL VEYA RED PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DEVAM PROJE TEZ ONAY BELGESİNİN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİİRLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

52 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Aytaç YAZAR Haziran 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları