Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Geliştirme Yöneticisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Geliştirme Yöneticisi"— Sunum transkripti:

1 İş Geliştirme Yöneticisi
TÜRKİYE’NİN KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICISI Hüseyin Karayağız İş Geliştirme Yöneticisi TÜRKKEP- VERİON 444 T KEP TÜRKKEP

2 Sunum Kapsamı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sıkça Sorulan Sorular
KEP Özellikleri KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEP Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) KEPHS Özellikleri KEPHS Standartları Yasal Mevzuat (KEP, E-Tebligat) TÜRKKEP ve VERİON TÜRKKEP – ALT YAPI MİMARİSİ

3 Sıkça Sorulan Sorular ? Kep.tr TO Kep.tr neden gerekiyor?
hangi KEPHS den alınabilir ? bu adres verilebilir mi ? Faks yerine geçer mi? E-imza ve Mobil-imza ile KEP başvuru nasıl mümkün? KEP-Rehberinde şirket kep adresleri olmak zorunda mı ? KEP neden yasal? Ve SEP neden değil? ‘E-Tebligat’ gönderisi ve ‘KEP’ gönderisi farklı mıdır? Türk Ticaret Kanunu ve KEP ? ETSI nedir ? Yasal Sanal Arşiv ne demek ?

4 ALINMA /YOLLANMA ZAMANI İNKAR EDİLEBİLİR DELİL OLARAK KABUL EDİLMEZ
KEP Özellikleri Standart Elektronik Posta (SEP) Resmi yazışmalarda neden SEP Kullanılmaz ? Gönderilen veya alınan, elektronik olarak veya basılı olarak saklanan bir standart e-posta iletisinin ‘Kesin delil’ niteliği’ yoktur VERİ BÜTÜNLÜĞÜ YOK KİMLİK DOĞRULANAMAZ ALINMA /YOLLANMA ZAMANI İNKAR EDİLEBİLİR DELİL OLARAK KABUL EDİLMEZ

5 KEP Özellikleri KEP (Registered REM), SEP’in eksikliklerini ortadan kaldıran, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e-posta.

6 KEP Özellikleri KEP: Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini (Veri Bütünlüğünü) Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini (Kimlik Doğrulamayı), Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini (İnkar Edilemezliği), İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı (Delil Sağlamayı) “garanti” altına almaktadır.

7 KEP ile Yapılabilecek Bankacılık İşlemleri ?
Kredi ve KK Başvuru Kep-Talimat veya Kep-Fax Özel ve Kobi müşteri iletişim kanalı e-Fatura ve e-Ekstre e-Talimat e-Tebligat / e-bildirim, e-ihtar, e-ihbar e-bildirge e-İhale, e-teklif e-Ticaret, e-sipariş e-Başvuru, e-Dilekçe

8 KEPHS Özellikleri Yasal Mevzuat ve uluslararası standartlar gereğince KEP Sistemi, “güven kurumu” veya “güvenilir üçüncü taraf” olan, Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) tarafından işletilir.

9 KEPHS Özellikleri Yasal Düzenlemeler ve Standartlara göre, KEPHS olunabilmesi için; KEPHS’nin Teknik Altyapısının yeterliliği, Fiziksel Altyapısının uygunluğu, Gerekli/yeterli Uzman Kadrosunun bulunması, Teknik Standartlara tam uyumluluğu ve BTK tarafından denetlenip, Akreditasyon /Yetki verilmiş olması gerekmektedir. TÜRKKEP

10 KEPHS Standartları Teknik Standartlar (Uluslararası):
ETSI / TS (ve ilgili diğer ETSI standartları) ISO (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ISO /EAL4+ (Ortak Kriter-Donanım Güvenlik Modülleri vd.) ISO ve BS (İş Sürekliliği ve Olay Yönetimi) E-İmza ve Zaman Damgası Standartları TÜRKKEP

11 Yasal Mevzuat : KEP KEP, tarihinde kabul edilerek tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK ile ülkemizin gündemine girmiştir: TTK Madde 18 - (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. TÜRKKEP

12 Yasal Mevzuat - KEP TTK Madde 1525: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) KEP sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, KEP adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, KEPHS’nın hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

13 Yasal Mevzuat - KEP Yasal Düzenlemeler (Ulusal):
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK - Kanun No:6102), KEP Yönetmeliği ( / R.G.28036), KEP Tebliği ( / R.G.28036) KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği ( / R.G.28294) Tebligat Kanunu (Kanun No:7201, 7/a Maddesi/E-Tebligat )

14 Yasal Mevzuat: E-Tebligat
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na eklenen «E-Tebligat» maddesi; MADDE 7 - (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. E-Tebligat Yönetmeliği, resmi gazetede 19 Ocak 2013 itibari ile yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

15 Değerlendirme Yasal ve teknolojik açılardan geçerli ve güvenli olan KEP ile iletişim ve belge paylaşımı, resmi ve ticari bir temel ihtiyaçtır. KEP, e-devlet, e-iş, e-ticaret gibi tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi açısından stratejik önem taşıyan bir anahtar uygulamadır. KEP, kurumlar ve şahıslar arasında, hukuki ve ticari her türlü belgenin/evrakın, yasal, geçerli ve güvenli şekilde paylaşımını sağlayan bir sistemdir. KEP Sistemi, kağıt, posta, arşiv ve diğer işlem maliyetlerini ve buna bağlı zaman maliyetlerini azaltacak, tasarruf sağlayacak, resmi ve ticari işlemlere hız ve verim katacak bir teknolojidir.

16 TÜRKKEP Ülkemizin özel sektör girişimiyle %100 yerli sermayeyle kurulmuş ilk yetkili Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) Ülkemizin ilk yerli KEPHS teknolojisi olarak VERION Teknoloji Grubu tarafından geliştirilmiş KEPHS Sistem Yönetim Yazılımı ve KEP Hesap Yönetimi teknolojisine sahiptir. Altyapısı, teknolojisi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması sistemleri, iş akışları ve uygulamaları KEP ile ilgili uluslararası tüm standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur Kişisel verilerin korunması standardı (BS 10012)’na uyumlu ülkemizin ilk özel sektör kuruluşudur Ülkemizin ilk VBLOK çözümünü satın almış kuruluşudur. Hizmet Sağlayıcı kurma ve işletme alanında yetkin ve uzman, teknik ve idari ekibe sahiptir.

17 VERİON Teknoloji Grubu
ETSI TS standardına ve mevzuata tam uyumlu, ülkemizin ilk KEPHS sistem yönetimi teknolojisinin geliştiricisi Kayıtlı e-posta, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, güvenli mesajlaşma, kimlik yönetimi, şifreleme, e-imza, e-sertifika ve zaman damgası alanlarında uzman/yetkin ekip KEPHS’nin anahtar teslimi kurulması, işletilmesi, yönetilmesi Kurumsal KEP uygulaması geliştirme ve entegrasyon çözümlerinin sağlanması KEP alanında yazılım ve donanım çözümleri ile gerekli tüm proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

18 EN İYİ TEKNOLOJİLER İLE ENTEGRE UYGULAMA / ÇÖZÜM PLATFORMU -KEP (REM)
Client - (KEP USER) KEP Servisleri & Yönetimi App Middleware servers Management & DB servers TURKKEP Sanallaştırma Birleşik Suncu Mimarisi Network VeriDepolama Yasal Sanal Arşiv

19 KEP- REM ÇÖZÜMÜ - VERİON TEKNOLOJİ Vblock ALTYAPI PlatformLARI
Sunucu: Cisco UCS Network: Cisco Nexus ve MDS switching Depolama: EMC Symmetrix VMAX ve/Veya Unified Yönetim: Unified Infrastructure Manager (UIM) framework Sanallaştırma: Vmware Archiving : Isilon TURKKEP Önceden- Test Edilmiş, Onaylanmış ve Yetkilendirilmiş ANAHTAR TESLİM KEPHS ** Yeni Çözüm ** KEP GATEWAY Lütfen Sorunuz!

20 İsviçre, İspanya, Belçika, İsveç, Çek Cum.
Dünyada Durum Ülkeler İtalya (PEC) 2005 Fransa (AFNOR) Almanya (D ) 2010 ABD (Rpost) 2000 İsviçre, İspanya, Belçika, İsveç, Çek Cum.


"İş Geliştirme Yöneticisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları