Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKKEP1 TÜRKİYE’NİN KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICISI Hüseyin Karayağız 0 532 231 25 58 İş Geliştirme Yöneticisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKKEP1 TÜRKİYE’NİN KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICISI Hüseyin Karayağız 0 532 231 25 58 İş Geliştirme Yöneticisi."— Sunum transkripti:

1 TÜRKKEP1 TÜRKİYE’NİN KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICISI Hüseyin Karayağız huseyin.karayagiz@turkkep.com.tr 0 532 231 25 58 İş Geliştirme Yöneticisi TÜRKKEP- VERİON 444 8 537 444 T KEP destek@turkkep.com.tr basvuru@turkkep.com.tr www.turkkep.com.tr

2 Sunum Kapsamı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sıkça Sorulan Sorular KEP Özellikleri KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEP Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) KEPHS Özellikleri KEPHS Standartları Yasal Mevzuat (KEP, E-Tebligat) TÜRKKEP ve VERİON TÜRKKEP – ALT YAPI MİMARİSİ 2

3 Sıkça Sorulan Sorular ? Kep.tr TO Kep.tr neden gerekiyor? Huseyin.Karayagiz@hs03.kep.tr hangi KEPHS den alınabilir ? Huseyin.Karayagiz@hs03.kep.tr KobiX@banka_ismi.hs03.kep.tr, bu adres verilebilir mi ? KobiX@banka_ismi.hs03.kep.tr BankaX.şube1@hs03.kep.tr Faks yerine geçer mi? BankaX.şube1@hs03.kep.tr E-imza ve Mobil-imza ile KEP başvuru nasıl mümkün? KEP-Rehberinde şirket kep adresleri olmak zorunda mı ? KEP neden yasal? Ve SEP neden değil? ‘E-Tebligat’ gönderisi ve ‘KEP’ gönderisi farklı mıdır? Türk Ticaret Kanunu ve KEP ? ETSI nedir ? Yasal Sanal Arşiv ne demek ? 3

4 KEP Özellikleri VERİ BÜTÜNLÜĞÜ YOK KİMLİK DOĞRULANAMAZ ALINMA /YOLLANMA ZAMANI İNKAR EDİLEBİLİR DELİL OLARAK KABUL EDİLMEZ Standart Elektronik Posta (SEP) Resmi yazışmalarda neden SEP Kullanılmaz ? Gönderilen veya alınan, elektronik olarak veya basılı olarak saklanan bir standart e-posta iletisinin ‘Kesin delil’ niteliği’ yoktur 4

5 KEP Özellikleri KEP (Registered E-Mail: REM), SEP’in eksikliklerini ortadan kaldıran, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e-posta. 5

6 KEP Özellikleri KEP: Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini (Veri Bütünlüğünü) Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini (Kimlik Doğrulamayı), Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini (İnkar Edilemezliği), İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı (Delil Sağlamayı) “garanti” altına almaktadır. 6

7 KEP ile Yapılabilecek Bankacılık İşlemleri ? Kredi ve KK Başvuru Kep-Talimat veya Kep-Fax Özel ve Kobi müşteri iletişim kanalı e-Fatura ve e-Ekstre e-Talimat e-Tebligat / e-bildirim, e-ihtar, e-ihbar e-bildirge e-İhale, e-teklif e-Ticaret, e-sipariş e-Başvuru, e-Dilekçe 7

8 KEPHS Özellikleri Yasal Mevzuat ve uluslararası standartlar gereğince KEP Sistemi, “güven kurumu” veya “güvenilir üçüncü taraf” olan, Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) tarafından işletilir. 8

9 KEPHS Özellikleri Yasal Düzenlemeler ve Standartlara göre, KEPHS olunabilmesi için; KEPHS’nin Teknik Altyapısının yeterliliği, Fiziksel Altyapısının uygunluğu, Gerekli/yeterli Uzman Kadrosunun bulunması, Teknik Standartlara tam uyumluluğu ve BTK tarafından denetlenip, Akreditasyon /Yetki verilmiş olması gerekmektedir. 9TÜRKKEP

10 KEPHS Standartları Teknik Standartlar (Uluslararası): ETSI / TS 102 640 (ve ilgili diğer ETSI standartları) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ISO 15408 /EAL4+ (Ortak Kriter-Donanım Güvenlik Modülleri vd.) ISO 27031 ve BS 10012 (İş Sürekliliği ve Olay Yönetimi) E-İmza ve Zaman Damgası Standartları 10TÜRKKEP

11 Yasal Mevzuat : KEP KEP, 13.1.2011 tarihinde kabul edilerek 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK ile ülkemizin gündemine girmiştir: TTK Madde 18 - (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. 11TÜRKKEP

12 TTK Madde 1525: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) KEP sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, KEP adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, KEPHS’nın hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 12 Yasal Mevzuat - KEP

13 Yasal Düzenlemeler (Ulusal): Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK - Kanun No:6102), KEP Yönetmeliği (25.8.2011/ R.G.28036), KEP Tebliği (25.8.2011/ R.G.28036) KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği (16.5.2012/ R.G.28294) Tebligat Kanunu (Kanun No:7201, 7/a Maddesi/E-Tebligat 11.01.2011-6099 ) Yasal Mevzuat - KEP 13

14 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na eklenen «E-Tebligat» maddesi; MADDE 7 - (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. E-Tebligat Yönetmeliği, resmi gazetede 19 Ocak 2013 itibari ile yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yasal Mevzuat: E-Tebligat 14

15 Değerlendirme Yasal ve teknolojik açılardan geçerli ve güvenli olan KEP ile iletişim ve belge paylaşımı, resmi ve ticari bir temel ihtiyaçtır. KEP, e-devlet, e-iş, e-ticaret gibi tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi açısından stratejik önem taşıyan bir anahtar uygulamadır. KEP, kurumlar ve şahıslar arasında, hukuki ve ticari her türlü belgenin/evrakın, yasal, geçerli ve güvenli şekilde paylaşımını sağlayan bir sistemdir. KEP Sistemi, kağıt, posta, arşiv ve diğer işlem maliyetlerini ve buna bağlı zaman maliyetlerini azaltacak, tasarruf sağlayacak, resmi ve ticari işlemlere hız ve verim katacak bir teknolojidir. 15

16 TÜRKKEP Ülkemizin özel sektör girişimiyle %100 yerli sermayeyle kurulmuş ilk yetkili Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) Ülkemizin ilk yerli KEPHS teknolojisi olarak VERION Teknoloji Grubu tarafından geliştirilmiş KEPHS Sistem Yönetim Yazılımı ve KEP Hesap Yönetimi teknolojisine sahiptir. Altyapısı, teknolojisi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması sistemleri, iş akışları ve uygulamaları KEP ile ilgili uluslararası tüm standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur Kişisel verilerin korunması standardı (BS 10012)’na uyumlu ülkemizin ilk özel sektör kuruluşudur Ülkemizin ilk VBLOK çözümünü satın almış kuruluşudur. Hizmet Sağlayıcı kurma ve işletme alanında yetkin ve uzman, teknik ve idari ekibe sahiptir. 16

17 VERİON Teknoloji Grubu ETSI TS 102 640 standardına ve mevzuata tam uyumlu, ülkemizin ilk KEPHS sistem yönetimi teknolojisinin geliştiricisi Kayıtlı e-posta, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, güvenli mesajlaşma, kimlik yönetimi, şifreleme, e-imza, e-sertifika ve zaman damgası alanlarında uzman/yetkin ekip KEPHS’nin anahtar teslimi kurulması, işletilmesi, yönetilmesi Kurumsal KEP uygulaması geliştirme ve entegrasyon çözümlerinin sağlanması KEP alanında yazılım ve donanım çözümleri ile gerekli tüm proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 17

18 Sanallaştırma VeriDepolama Network Birleşik Suncu Mimarisi E-mail Client - (KEP USER) App Middleware serversManagement & DB servers EN İYİ TEKNOLOJİLER İLE ENTEGRE UYGULAMA / ÇÖZÜM PLATFORMU -KEP (REM) KEP Servisleri & Yönetimi Yasal Sanal Arşiv 18

19 KEP- REM ÇÖZÜMÜ - VERİON TEKNOLOJİ VBLOCK ALTYAPI PLATFORMLARI  Sunucu: Cisco UCS  Network: Cisco Nexus ve MDS switching  Depolama: EMC Symmetrix VMAX ve/Veya Unified  Yönetim: Unified Infrastructure Manager (UIM) framework  Sanallaştırma: Vmware  Archiving : Isilon Önceden- Test Edilmiş, Onaylanmış ve Yetkilendirilmiş ANAHTAR TESLİM KEPHS ** Yeni Çözüm ** KEP GATEWAY Lütfen Sorunuz! 19

20 Dünyada Durum Ülkeler İtalya (PEC) 2005 Fransa (AFNOR) 2005 Almanya (DeMail) 2010 ABD (Rpost) 2000 İsviçre, İspanya, Belçika, İsveç, Çek Cum. 20


"TÜRKKEP1 TÜRKİYE’NİN KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICISI Hüseyin Karayağız 0 532 231 25 58 İş Geliştirme Yöneticisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları