Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal KEP Entegrasyon ve Yönetim Çözümü KEP Gateway

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal KEP Entegrasyon ve Yönetim Çözümü KEP Gateway"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal KEP Entegrasyon ve Yönetim Çözümü KEP Gateway

2 KEP Sistemi İşleyişi Gönderici KEPHS Alıcı KEPHS
1- İleti oluşturma, e-imzalama, KEPHS’na erişim 2- Gönderici ve alıcı KEP adreslerini doğrulama, virüs taraması 4- zarflama, e-imza, zaman damgası, özet fonksiyonu, gönderim 5- e-imza, güvenlik kontrolleri 9- e-imza doğrulama, iletiye erişim Gönderici KEPHS Alıcı KEPHS 3- gönderi teslim alındı belgesi (delil 1) 6- «gönderi diğer KEPHS tarafından teslim alındı» belgesi 8- «Alıcıya teslim edildi» veya «teslim edilemedi» belgesi (delil 2) 10- «Alıcı iletiye erişti» veya «iletiye erişilmedi» belgesi (delil 3) 7- Alıcı’nın KEP kutusuna teslim

3 KEP Gateway KEPGW, bir veya birden fazla KEPHS üzerinden alınan KEP hesaplarının, kurum içerisinde tek bir nokta üzerinden kurum içerisinde bulunan çok sayıda üçüncü parti sistem ile entegrasyonu ile birlikte KEP iletilerinin iletilmesini, arşivlenmesini ve işlemlerin izlenmesini ve raporlanmasını sağlar. KEPGW ile yasal mevzuatta, KEP ileti formatlarında ve KEPHS bağlantı noktalarında oluşabilecek değişiklikler ve e-devlet projeleri kapsamında (e-tebligat, e-defter, e- şirket vs.) oluşacak yazışma, tebligat ve bildirimler için kurumun iç uygulama yapısını değiştirmeden KEP süreçlerinin izlenebilir ve yönetilebilir. KEPGW çok sayıda KEP iletisinin çok sayıda farklı adrese toplu (bulk) gönderimi için altyapı oluşturur. Bu sayede kurum içi farklı sistemlerden oluşturan doküman ve e- posta iletileri, toplu olarak KEP ileti halinde gönderilebilir.

4 KEPGW İşlevsel Modüller
Alım modülü Gönderim modülü Yönetim modülü Raporlama modülü KEPHS bağlantı modülleri/servisleri Arşivleme modülü* Donanımsal ve Yazılımsal çözüm alternatifleri Esnek ve ölçeklenebilir çözümler oluşturma olanağı (HA-DR) Kurumsal entegrasyon için özel projelere göre yapılandırma geliştirme olanağı * Arşivleme modülü opsiyonel olarak sunulmaktadır.

5 KEPGW Yapısı KEPGW, KEPHS‘ler ile kurum arasındaki bütünleşik bağlantı noktası ve KEP iletisi alma ve gönderme süreçlerinin izleme, yönetim ve raporlama bileşenidir.

6 KEPGW İşlevsel Modüller

7 KEPGW İşlevsel Modüller

8 KEPGW İşlevsel Modüller

9 KEPGW İşlevsel Özellikler
Çoklu KEPHS desteği KEP iletisi alımı KEP iletisi gönderimi HSM desteği KEP iletisi imzalama NES onay NFS desteği NFS alanı tanımlama KEP ileti ve delil arşivleme KEP ileti gönderim saklama alanı (Repository) oluşturma

10 KEPGW İşlevsel Özellikler
Kurum içi entegrasyon KEP ileti alım web servisi KEP ileti gönderim web servisi KEP2SEP özelliği KEP filtreleme KEP ileti gönderimi Tekli KEP ileti gönderimi Çoklu (Bulk) KEP ileti gönderimi Zamanlanmış çoklu (Bulk) KEP ileti gönderimi

11 KEPGW İşlevsel Özellikler
e-Posta istemcisi (Outlook) entegrasyonu KEPGW mailbox Account merge KEP gönderim eklentisi (add-on)* Uygulama Programlama Arayüzü (API) desteği KEP ileti oluşturma KEP ileti HSM imzalama KEP ileti Token imzalama e-Devlet işlevleri* e-Tebligat işleme* * Bu işlevler henüz mevcut olmayan, planlanmış veya geliştirilmekte olan işlevlerdir.

12 Çoklu KEPHS Desteği KEPGW ile bir veya birden fazla KEPHS ile aynı anda entegrasyon sağlanabilir. Kurum tarafından farklı KEPHS’lerden temin edilecek KEP hesapları KEPGW’de tanımlanarak tek nokta üzerinden yönetilebilir hale gelir. KEP İletisi Alımı Farklı KEPHS’lerden temin edilecek hesaplardan KEP iletileri alınır, saklanır ve arşiv sistemlerine gönderilir. KEP İletisi Gönderimi Farklı KEPHS’lerden temin edilecek KEP hesapları üzerinden gönderim KEPGW üzerinden yapılır.

13 HSM Desteği KEP iletilerinin oluşturulması esnasında imzalama işleminin HSM üzerinden yapılarak, çoklu KEP iletisi gönderimi sağlanır. KEP İletisi İmzalama HSM üzerinden çoklu veya tekli imzalama yapılabilmesi için çoklu partition destekli olarak imzalama yapılır. NES Onay e-İmza ve KEP mevzuatına uygun toplu imzalama işlemi yapılabilir (oturum açma/kapama ve oturum başına gönderi sınırlamaları kapsamında).

14 NFS Desteği Alınan, gönderilen ve arşivlenen KEP iletilerini farklı saklama alanları üzerinde yönetilmesi sağlanır. NFS Tanımlama Kurum içerisinde bulunan farklı depolama alanları KEPGW üzerine tanımlanabilir. Bu tanımlamalar “KEP Alım”, “KEP Gönderim”, “KEP Delil”, ”KEP Alım ve Delil” olmak üzere 4 farklı grup üzerinden yapılır. Her bir “mount point” KEP hesaplarına tanımlanarak KEP iletisinin saklandığı noktalar ayrıştırılır. KEP İleti ve Delil Arşivleme KEP iletileri silinmezlik özelliği olan (WORM) cihazlar veya farklı özelliklerde saklama (Storage) sistemleri kullanılarak saklanabilir hale gelir. KEP İleti Gönderim Alanı (Repository) Oluşturma Toplu/çoklu (Bulk) gönderim yapılabilmesi için farklı NFS noktaları oluşturulur.

15 Kurum İçi Entegrasyon Kurum içerisinde bulunan sistemlerin KEP iletilerini iç süreçlerinde kullanmasını sağlayan özelliktir. KEP İleti Alım Servisi İlgili KEP Hesaplarındaki iletilerin, hesap bazında ve farklı parametrelerle kurum içerisinde bulunan uygulamalar tarafından kullanılması ve KEPGW üzerinden iletimi bu servis kullanılarak yapılır. KEP İleti Gönderim Servisi Hazırlanmış KEP iletilerinin ilgili KEP hesabının kullanılarak ve KEPGW üzerinden gönderimi bu servis kullanılarak yapılır.

16 Kurum İçi Entegrasyon Kurum içerisinde bulunan sistemlerin KEP iletilerini iç süreçlerinde kullanmasını sağlayan özelliktir. KEP2SEP Özelliği Tanımlanmış bir KEP hesabına gelecek olan KEP iletilerinin farklı e-posta adreslerine de bilgilendirme amaçlı olarak gönderilmesi sağlanır. Bir veya birden fazla e-posta adresi tanımlanabilir. Her bir KEP hesabı için farklı SMTP sunucuları üzerinden de gönderim yapılabilir. KEP Filtreleme İlgili KEP hesabından alınan KEP iletilerinin başlık ve mesaj metni içerisinde arama işlemi yaptırılarak, sonucun belirtilen eposta adresine gönderilmesi sağlanır. Gönderilen e-posta içerisine KEP iletisi eklenilerek gönderim sağlanır.

17 KEP İleti Gönderimi KEPGW sayesinde farklı hesaplara farklı yöntemlerle KEP iletisi gönderimi mümkündür. Tekli KEP İleti Gönderimi Oluşturulmuş KEP iletisinin anlık olarak ilgili KEPHS’ye teslim edilip gönderilmesi sağlanır. Çoklu (Bulk) KEP iletisi gönderimi Oluşturulmuş çok sayıda KEP iletisi, KEP hesap özelliklerinde tanımlanmış NFS noktası üzerinde kopyalanır. Sistem dizin içerisinde görmüş olduğu her bir KEP iletisinin bu hesap üzerinden gönderimini sağlar. Zamanlanmış Çoklu (Bulk) KEP İleti Gönderimi Belirli bir zaman dilimi içerisinde gönderim yapılması istenildiğinde sisteme tanımlanan NFS noktası üzerine KEP iletilerinin kopyalanması ile belirlenmiş zaman dilimi içerisinde başlayarak gönderim sağlanır.

18 e-Posta İstemcisi Entegrasyonu
Kurum içindeki kullanıcıların posta istemcisi uygulamaları üzerinde KEP iletilerini orijinal hali ile almalarını sağlayan özelliktir. KEPGW Mailbox KEPGW üzerinde tanımlanmış farklı KEPHS’lere ait KEP hesaplarının kurum içerisinde bir veya birden fazla kişi tarafından Outlook gibi e-posta istemcileri üzerinden kullanılmasını sağlayan bileşendir. Bu bileşen ile kurum içindeki kullanıcılar KEPGW üzerinden KEP hesaplarını kontrol edebilirler. Aynı KEP hesabına tanımlanmış farklı Outlook kullanıcıları birbirlerinden ve KEPGW ile yürütülen temel entegrasyon süreçlerinden farklı olarak KEP iletilerini alabilirler. Bu özellik ile; örneğin, BPM tarafından kullanılan bir KEP iletisi, tanımlanmış bir Outlook kullanıcısı için (bu kullanıcı tarafından Outlook uygulamasına alınana dek) yeni bir postadır. Bu durum KEP alımı için tanımlanmış her bir Outlook kullanıcısı için geçerli olur

19 e-Posta İstemcisi Entegrasyonu
Kurum içindeki kullanıcıların posta istemcisi uygulamaları üzerinde KEP iletilerini orijinal hali ile almalarını sağlayan özelliktir. Hesap Birleştirme (Account Merge) Yönetim modülünde tanımlanan her bir KEPGW Mailbox kullanıcısı bir veya birden fazla farklı KEP hesabını kendi posta kutusu olarak görebilir. Bu hesaplara gelen her bir KEP iletisi kullanıcının posta kutusu hesabına da düşer. KEP Gönderim Eklentisi (Addon)* Outlook e-posta istemcisi kullanıcıları bilgisayarlarına yükleyecekleri bir eklenti (add-on) vasıtasıyla kendisi veya işlem yetkilisi oldukları KEP hesapları üzerinden KEP iletisi gönderebilir hale gelir. Bu işlem için kullanıcılarının E-imzalarının olması gerekecektir. * Bu işlevler henüz mevcut olmayan, planlanmış veya geliştirilmekte olan işlevlerdir.

20 API Desteği Kurumsal uygulamalar içerisinden KEP iletisi ve gerekli imzalama işlemlerinin doğrudan yapılması gerekeceği durumlar için Java ve .NET* üzerinde API ve Web servis desteği özelliğidir. KEP İleti Oluşturma İlgili metotla gönderim konusu olacak KEP iletisinin oluşturulması sağlanır. KEP İleti HSM İmzalama KEP iletisinin HSM üzerinden imzalanması ilgili servis metotları ile sağlanır. KEP İleti Token ile İmzalama KEP iletisinin e-imza token’da bulunan sertifika ile imzalanması ilgili metotlarla sağlanır.

21 e-Devlet İşlevleri* KEP Sistemi üzerinden taşınacak olan e-tebligat, e-defter, e-şirket vb. uygulamaların KEPGW üzerinden yönetilmesini sağlar E-Tebligat İşleme* E-tebligat amaçlı KEP iletilerinin sistem üzerinde farklı noktalara arşivlenmesi ve bunların bildirimlerinin yapılmasını sağlar. * Bu işlevler henüz mevcut olmayan, planlanmış veya geliştirilmekte olan işlevlerdir.

22


"Kurumsal KEP Entegrasyon ve Yönetim Çözümü KEP Gateway" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları