Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…. Kolay ve Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…. Kolay ve Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi."— Sunum transkripti:

1 Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…

2 Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline gelmiştir.

3 Güvenlik ! Standart e-posta yoluyla iletilen, başta resmi ve ticari olanlar olmak üzere, her türlü belgelerin ve yazıların gönderici ve alıcı açısından teknik ve yasal güvenilirliği ve geçerliliği büyük önem taşımaktadır.

4 Standart E-Posta Riskleri Gönderilen veya alınan, elektronik olarak veya basılı olarak saklanan standart e-posta iletisinde;  Veri bütünlüğü yoktur, gönderilen içerikler değiştirilebilir  Kimlik doğrulanamaz  Alınma veya yollanma zamanı inkar edilebilir  Yasal açıdan delil olarak kabul edilemez. Standart Elektronik Posta (SEP) kalemle yazılmış bir kartpostal göndermeye benzer

5 Yanlış İnanışlar ve Gerçekler Yanlış İnanışlar Gerçek Sunucu üzerinden geçersiz mesaj olduğuna dair bilgi gelmedi, bu nedenle mesajım ulaşmıştır. Çoğu alıcı sunucu Spammer riskini azaltmak için bu mesaj sistemini kapatır. Bu nedenle, mesaj gelmemesi ulaştığı anlamına gelmez. Mesajımın kopyasını aldım ve ayrıca arşivledim güvendeyim. Basılı veya bilgisayarda arşivlenen bir kopya asla internet üzerinden mesajın gönderildiğini veya içeriğini kanıtlamaz

6 Yanlış İnanışlar ve Gerçekler Yanlış İnanışlar Gerçek Mesajımın basılı kopyasını aldım, güvendeyim. Basılı bir kopya kolayca değiştirilebilir ve asla internet üzerinden mesajın gönderildiğini veya içeriğini kanıtlamaz Mesajın okunma durumunu takip ediyorum -Kolayca taklit edilir -Alıcı engelleyebilir -İçeriği kanıtlamaz

7 Yanlış İnanışlar ve Gerçekler ALICI: e-mail ulaşmaz GÖNDEREN : Yazar ve Gönderir GÖNDEREN : Yazar ve Gönderir Internet OLASI RİSKLER o Alıcı posta kutusu dolu o Yanlış adres o Gönderici Network Problemi o Alıcı network problemi o Alıcı ISP/ESP/MSP o Alıcı spam filtresi o Alıcı virüs filtresi o ve çok daha fazla risk… Kim Haklı ? * * İstatistikler iş dünyasında ortalama %3 oranında maillerin ulaşmadığını göstermektedir.

8 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir ? KEP (Registered E-Mail: REM), SEP’in eksikliklerini ortadan kaldıran, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e-postadır.

9 KEP Neler Sağlar ? Veri Bütünlüğü Bir e-postanın ekleriyle birlikte, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti eder Kimlik Doğrulama Gönderen ve alan tarafların kim olduğunun tespit eder İnkar Edilemezlik Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin bilgisini sağlar Delil Sağlama Gönderici, alıcı, iletim zamanı, içerik koruyucu kodlama gibi bilgileri içeren saklamayı, taraflara iletmeyi ve yasal açıdan delil olarak kullanımını sağlar

10 KEP Hizmeti Avantajları Standart Elektronik Posta (SEP) Kayıtlı Elektronik Posta (TÜRKKEP)  Kesin Kimlik Tespiti  Kesin Teslim Güvenliği  Teslimat Tarihi  İçerik Güvenliği  Gizlilik  Hukuken Geçerlilik/Kanıt

11 KEP Hizmeti Avantajları  Gönderi Maliyet Tasarrufu  Depolama Maliyetlerinde Azalma  Lojistik ve İdari Maliyetlerde Azalma  Zaman Tasarrufu  Zaman ve mekan bağımsızlığı  Verimlilik ve Hızlı İşlemler DİĞER HİZMETLERİN KEP'E GÖRE MİNİMUM MALİYET KATLARI

12 Yasal Düzenlemeler  Türk Ticaret Kanunu (yeni TTK - Kanun No:6102)  KEP Yönetmeliği (25.8.201 1/ R.G.28036)  KEP Tebliği (25.8.2011 / R.G.28036)  KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği (16.5.2012 / R.G.28294)  Tebligat Kanunu (Kanun No:7201, 7/a Maddesi)  E-Tebligat ( 11.01.2011- Kanun No:6099 )  E-Tebligat Yönetmeliği (19.01.2013 / R.G. 28533) Türkiye’de Kayıtlı Elektronik Posta için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleşmiştir.

13 KEP, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı yeni TTK ile ülkemizde ilk defa yasalara girmiştir: TTK Madde 18 - (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yasal Düzenlemeler

14 TTK Madde 1525: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) KEP sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, KEP adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, KEP Hizmet Saglayıcısı(KEPHS)’nın hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yasal Düzenlemeler

15  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na eklenen « E-Tebligat » maddesi; Madde 7 - (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.  E-Tebligat Yönetmeliği, resmi gazetede 19 Ocak 2013 itibari ile yayımlandı ve yürürlüğe girdi. – Madde 6 (3): Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir. – Madde 7 (2): Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Yasal Düzenlemeler

16 Dünyada KEP Ülkeler İtalya (PEC) 2005 Fransa (AFNOR) 2005 Almanya (DeMail) 2010 ABD (Rpost) 2000 İsviçre, İspanya, Belçika, İsveç, Çek Cum. Kayıtlı Elektronik Posta sistemi (KEP), AB ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, İsveç ve ABD gibi ülkelerde düzenlemeleri yapılarak 2000’li yılların başından itibaren uygulamaya geçmiş ve on milyonlarca kullanıcı tarafından milyarlarca işlem KEP üzerinden yapılmaya başlamıştır.

17 TÜRKKEP: KEP Hizmet Sağlayıcı TÜRKKEP, yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Standartlara göre, KEP Hizmet Sağlayıcı yetkisini aşağıdaki koşulları yerine getirerek ve BTK denetiminden geçerek almıştır.  Teknik Altyapı yeterliliği,  Fiziksel ve Elektronik Güvenlik Altyapı uygunluğu,  Gerekli Uzman Kadronun bulunması,  Teknik Standartlara ve kriterlere tam uyumluluğu

18 TÜRKKEP: Yetkili Güven Kurumu  TÜRKKEP, ülkemizin ilk özel sektör girişimiyle kurulan KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir güven kurumudur.  TÜRKKEP, ülkemizde tamamen kendisi tarafından geliştirilmiş yüksek teknolojik bir altyapıya ve uzman kadroya sahip bir kuruluştur.  TÜRKKEP, Hizmet Sağlayıcı kurma ve işletme alanında ve Bilgi Güvenliği, Kriptoloji, E-İmza ve Zaman Damgası alanlarında yetkin ve uzman, teknik ve idari ekibe sahip bir kuruluştur.  TÜRKKEP, KEP ile ilgili uluslararası tüm standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur.

19 TÜRKKEP’in Uyumlu Olduğu Standartlar ETSI TS 102 640 ISO 9001 : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001 : BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 20000 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BS 10012 : VERİ KORUMA, KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ ISO 27031 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ HAZIRLIK SİSTEMİ ISO 18001 : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002 : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22301 : İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001 : ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ITIL: IT HİZMET YÖNETİMİ

20 TÜRKKEP Altyapısı TÜRKKEP, fiziksel ve elektronik güvenlik altyapısında yüksek kalite standartlarında hizmet veren donanıma sahiptir.  Kesintisiz Çalışan KEP Servis ve uygulama Mimarisi, İş Sürekliliği, Verinin Bozulmama Garantisi  Sanallaştırma, Sunucu, Storage, Networking ve Güvenlik  Önceden entegre, test edilmiş, fiziksel ve mantıksal kurulum yapılmış  Basit ve bütünleşik yönetim  Çözümler ile entegre  Uyumluluk testi yapılmış teknolojiler, ve değişiklik yönetimi sağlanmış güncelleme  Tek noktadan kesintisiz destek

21 TÜRKKEP Sistemi Nasıl Çalışır?

22 Gönderici/Alıcı  NES sahibi olmak / e-imza kullanmak zorundadır Alıcı  NES sahibi olmak zorunda değildir  E-Tebligat amaçlı Limited/Anonim/Komandit şirketlere zorunludur TÜRKKEP Adres Türleri

23 TÜRKKEP Adres Örnekleri TÜRKKEP Hizmet Sağlayıcı (hs03.kep.tr) Bireysel KEP Adresi  adi.soyadi@hs03.kep.tr adi.soyadi@hs03.kep.tr  adi.soyadi.x@hs03.kep.tr adi.soyadi.x@hs03.kep.tr Kurumsal KEP Adresi  kurumadi@hs03.kep.tr kurumadi@hs03.kep.tr  muhasebe@kurumadi.hs03.kep.tr muhasebe@kurumadi.hs03.kep.tr

24 TÜRKKEP Müşterileri KAMU KURUMLARI TÜZEL KİŞİLER BİREYLER

25 TÜRKKEP Müşteri Değerleri Hayatı daha kolay kılan Güven Veren Adil Olan

26 TÜRKKEP Kullanım Alanları  Resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı  Kamu Kurumları arasında ve kurum içi yazışmalar  Kurumlar, şirketler ve şahıslar arasında yazışmalar  Beyanname  Bildirim / Başvuru  Tebligat  İhtar / İhbar / Teyit / Dilekçe  İştirak Taahhütnamesi  Abonelik / Üyelik  Elektronik Fatura  Duyuru / Dilekçe  Banka Hesap Ekstreleri / Kredi Kartı Ekstreleri  Ödeme Emri  Sipariş / Sipariş Onay  Sözleşme / Teklif / Kira Kontratı  Sigorta İşlemleri  Fatura / Mutabakat / Dekont / Makbuz  Kredi Başvuruları  Bordo / İzin formları  İhale Teklifleri  Şirket İçi Yazışmalar  Müşteri Bilgilendirme / Mutabakat / İtiraz  Telif Hakkı / Çağrı İş alanınız ne olursa olsun, iş büyüklüğünüz ne olursa olsun, sayısız alanda her türlü resmi, ticari, hukuki yazışma ve e-belge paylaşımlarını, TÜRKKEP hizmetleriyle kolayca, saniyeler içerisinde kağıt, faks, bürokrasi ve maliyet yaratmadan üstelik yasal olarak tamamen geçerli şekilde yapılabilirsiniz.

27 TÜRKKEP Hizmet Üstünlükleri  Sadece TÜRKKEP, elektronik arşiv hizmeti sayesinde e-posta adresinizden gönderilen ve alınan tüm bilgi ve ek dokümanları, gönderdiğiniz şekilde korur, isteğinize bağlı olarak adınıza yasal geçerli olacak şekilde arşivler, ve böylece sizi risklerden arındırır.  Sadece TÜRKKEP, ileri düzey virüs taraması sayesinde, e-posta adresinizden yapacağınız tüm bildirimleri, gönderilmeden önce virüslerden arındırarak, hem sizin hem de muhatabınızın bilgi işlem ve güvenlik sistemleri korur.

28 TÜRKKEP Hizmet Üstünlükleri  Sadece TÜRKKEP, özel ve üstün teknik altyapısıyla, gönderdiğiniz tüm e-postaların alıcıya ulaşıp ulaşmadığını, saniyeler ölçeğinde tespit edebilir ve size bildirebilir, böylece teslim zamanını garanti altına alabilirsiniz.  Sadece TÜRKKEP, hem verdiği hizmetin doğası gereği, hem de yürüttüğü «Doğayı Birlikte Koruyalım Kampanyası» ile çevrenin korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.  Sadece TÜRKKEP, domain hizmetiyle, şirketinizin tescilli adı yada markasını, TÜRKKEP adresinize domain olarak ekleyebilir ve kurumsal kimliğinizi adresinize yansıtmış olursunuz.

29 TÜRKKEP Hizmet Üstünlükleri Sadece TÜRKKEP, uçtan uca hizmet anlayışı sayesinde; farklı başvuru alma yöntemleri sunar (müşteri hizmetlerinden, TÜRKKEP başvuru merkezlerinden, internetten ve tüm Türkiye’de yerinde başvuru metoduyla) 7/24 müşteri hizmetleri ve www.turkkep.com.tr den canlı destek sağlarwww.turkkep.com.tr tescilli elektronik posta ile birlikte e-imza hizmetlerini de aynı anda sağlar. e-fatura, e-arşiv ve e-defter gibi tüm elektronik servisleri ilk verme vizyonuna sahiptir. özel geliştirilmiş entegrasyon çözümleriyle, şirketinizin sistemlerini, TÜRKKEP sistemine güvenli bir şekilde online entegre eder.

30 TÜRKKEP’e Başvurma Yöntemleri www.turkkep.com.tr www.turkkep.com.tr adresinden Online Başvuru (e-imza sahibi bireyler için) www.turkkep.com.tr www.turkkep.com.tr adresinden Online Başvuru (e-imza sahibi bireyler için) Türkiye Genelinde Yerinde Başvuru Müşteri Hizmetlerinden 444 8 537 Müşteri Hizmetlerinden 444 8 537 Başvuru Merkezlerinden İmza Beyanı ile Uzaktan Başvuru

31 TÜRKKEP Hizmet Paketlerimiz  Aylık / Yıllık paketlerimizdeki gönderi içerikleri diğer aya / yıla devredilemez.  Ay ortasında gelen başvurular için, ilk ay gün bazlı ücretlendirme yapılır.  Posta Kutusu Alanı günlük kullanım ortalamaları alınarak hesaplanmaktadır.  Aylık paketlerimiz 12 ay taahhütlüdür.  Tarifelerimiz hem Bireysel hem de Kurumsal başvurular için geçerlidir.

32 Diğer Tarifeler Halihazırda TÜRKKEP adresi bulunan müşterilere tüm paketlerdeki gönderi adetleri 30 TL eksik uygulanarak satılır.

33 Referanslar

34

35

36 Teşekkürler…


"Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…. Kolay ve Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları