Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGUN AVUKATLIK BÜROSU NİSAN 2011 BİLGİ NOTU I Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGUN AVUKATLIK BÜROSU NİSAN 2011 BİLGİ NOTU I Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru."— Sunum transkripti:

1 UYGUN AVUKATLIK BÜROSU NİSAN 2011 BİLGİ NOTU I Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

2 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 2 Genel Bilgi 03.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2010 Anayasa değişikliği ile kabul edilen Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Kanun, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkındaki düzenlemelerin 23.09.2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmektedir. Dolayısı ile bu tarihten önce Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılamaz.

3 Amacı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye aleyhine yapılacak başvuruların azaltması, başvuru kapsamındaki temel hak ihlallerinin iç hukuk içinde çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 3

4 Bireysel Başvurunun Kapsamı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, Anayasamızda yer alan “Temel Hak ve Özgürlükler”den, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki temel hak ihlalleri konusu ile sınırlandırılmaktadır. Genel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hakların sosyal haklar dışındaki temel hak ve özgürlükler olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uzun yıllar devam eden yargılama tecrübesi ile oluşmuş içtihatları sözleşme kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişletecek şekilde yorumlamaktadır. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sözleşme ve ek protokoller kapsamında olduğu kabul edilerek esastan incelemeye alınan başvuru dosyalarındaki ihlal konularının Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konusu olabileceğinin de kabulü gerekmektedir. 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 4

5 Koşullar Kanuna göre, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için ihlal edilen temel hak ve hürriyet ile ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Başvurudan önce, ihlalin ilgili olduğu konuda açılan davaların kesin hükümle sonuçlanması gerektiği açıktır. Başvuru öznel-tekil işlem ve eylemler dolayısı ile yapılabilecektir. Bireysel başvuru; kanun, yönetmelik gibi genel düzenleyici ya da Anayasa yargısı denetimi dışında tutulan işlemler nedeniyle yapılamaz. 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 5

6 Diğer Bilgiler Gerçek kişilerin ve özel tüzel kişilerin başvuru yapma hakkı vardır. Başvuru, ihlale ilişkin iç hukuk yollarının tüketildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Başvurunun bir avukatın temsilciliğinde yapılması mümkündür. Ancak vekâletnamede Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yetkisinin bulunması gerektiği düşünülmektedir. Başvuru, harca tabidir. 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 6

7 Sonucu ve Hakkın Kötüye Kullanılması Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvurunun kabul edilmesi halinde yapılan yargılama neticesinde başvurucunun hakkının ihlal edildiği sonucuna varılırsa, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Kararın gerektirdiği duruma göre başvurucuya tazminat ödenmesine de karar verilebilir. Kanun bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması ile ilgili bir düzenleme de getirmektedir. Mahkeme kötü niyetle yapıldığı kanaatini uyandıran başvurularla ilgili olarak ret kararı ile birlikte 2000 TL’ye kadar idari para cezasına hükmedebilir. 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 7

8 Yasal Uyarı Bu bilgi notunda yer alan bilgi ve açıklamalar Uygun Avukatlık Bürosu tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular, bu bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. Bilgi notumuzda bulunan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı ya da tarafımıza faks veya e- mail yolu ile bilgi ulaştırılması büronun var olan müvekkilleri ile benzer şekilde bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgi notunda bulunan bilgilerin tamamı sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla dağıtılmaktadır. Okuyucuların bilgilerin yanlış olduğunu veya kendilerinin bu bilgiler sebebiyle bir zarara uğradıklarını iddia edemezler. Büromuz bilgi notunda sunulan bilginin içeriği ya da okuyucuların bu bilgi notuna dayanarak gerçekleştirdiği hareketlerden sorumluluk kabul etmemektedir. 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 8

9 Uygun Avukatlık Bürosu Adres : Bahariye Cad. Ünertan İş Merkezi 35/9 Kadıköy - İstanbul / Türkiye Telefon : 0216 349 39 33 - 0216 348 96 65 Fax : 0216 345 19 75 E-mail : info@uygun.av.trinfo@uygun.av.tr 04/07/2011Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR 9


"UYGUN AVUKATLIK BÜROSU NİSAN 2011 BİLGİ NOTU I Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları