Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatınızı kolaylaştırır...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatınızı kolaylaştırır..."— Sunum transkripti:

1 Hayatınızı kolaylaştırır...

2 TÜRKKEP Hizmetleri

3 E-Dönüşüm Düzenlemeleri
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenleyici ve denetleyici otorite olarak Bilgi Teknolojileri ve İletilim Kurumu (BTK) tarafından gerekli ikincil düzenlemeleri yapılmış ve 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ülkemizde uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. E-Tebligat uygulaması, Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen E-Tebligat Yönetmeliği ile 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğ’leri ile e-Fatura uygulamalarını başlatmıştır. GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile de e-Defter düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

4 TÜRKKEP TÜRKKEP, yasal geçerli ve güvenli e-hizmetleri;
Kendisinin geliştirdiği ana yazılımları, Faaliyet kollarında yüksek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip ekibi, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yedekli yüksek teknolojik altyapısı, Sahip olduğu bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması, çevre, kalite, BT hizmet yönetimi ve müşteri memnuniyeti standartları, 7/24 çalışan Çağrı Merkezi, tüm Türkiye genelinde yaygın 200’e yakın başvuru merkezleri (TBM) ve çözüm merkezleri (TÇM) ile, KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-İmza, e-Mutabakat, e-Tebligat ve e-Arşiv hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya standartlarına uygun şekilde sağlayan ülkemizin ilk ve tek kuruluşu, Güvenli, hızlı, kaliteli, kolay ve uygun maliyetlerle kurumsal ve bireysel müşterilerine sağlamaktadır.

5 müşterilerinin işlerini ve hayatını kolaylaştırmak,
TÜRKKEP Vizyonu bir kurumun veya bireyin resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını (e-belge paylaşımlarını) yasal geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için gerekli tüm e-hizmetleri tek noktadan sağlayarak müşterilerinin işlerini ve hayatını kolaylaştırmak, hızlı, tasarruflu, etkin ve verimli hale getirmektir.

6 TÜRKKEP Değerleri Güvenilir Yenilikçi Esnek Yetkin Çevik

7 TÜRKKEP: Ülkemizde ilk ve tek !..
TÜRKKEP, ülkemizin ilk ve tek özel sektör girişimiyle kurulan, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)’dır. TÜRKKEP, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca, E-Fatura Özel Entegratörü olarak e-Fatura Hizmetleri vermeye yetkili kılınmıştır. TÜRKKEP, 22 Ekim 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Vergi Usul Kanunu kapsamında E-Fatura Saklamacı Kuruluş yetkisini de almıştır. TÜRKKEP, yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) ile anlaşmalı olarak E-İmza Hizmetlerini de sağlamaktadır. TÜRKKEP, kendisinin geliştirdiği KEP sistemi üzerinden yasal geçerli cari hesap mutabakatı yapılmasını sağlayan e-Mutabakat servisi ve çözümü sağlamaktadır. TÜRKKEP, tüm resmi, hukuki ve ticari belgeler ile KEP gönderilerini yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun vadeli saklanabilmesi amacıyla e-Arşiv Hizmetlerini de vermeye yetkilidir. KEP, E-Tebligat, E-Fatura ve E-Arşiv hizmetlerini yetkili olarak verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumu TÜRKKEP, verdiği hizmetler ile ilgili uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur. ISO 9001 : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO : BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BS : VERİ KORUMA, KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ ISO : BT İŞ SÜREKLİLİĞİ HAZIRLIK SİSTEMİ ISO : ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ ISO : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO : İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ITIL: IT HİZMET YÖNETİMİ

8 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
KEP sistemi, bir elektronik postanın Gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini sağlıyor (kimlik doğrulama), Alıcıya iletim zamanının kesin olarak bilinmesini sağlıyor (zaman damgası), Gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini sağlıyor (veri bütünlüğü), İnkâr edilmesini önlüyor ve bu süreçle ilgili senet hükmünde yasal geçerli kesin delilleri sağlıyor (inkar edilemezlik). Gönderilen içerikler ve iletiler mevzuat gereği TÜRKKEP tarafından okunmuyor, kopyalanmıyor ve saklanmıyor. Kullanıcıların KEP adresleri tescil ediliyor ve e-posta iletilerinin gönderim ve alım hizmeti ile bu iletişime dayalı senet hükmünde kesin delil oluşturma ve doğrulama hizmetleri veriliyor. Ancak, müşterinin talep etmesi halinde güvenli arşiv hizmeti temin edilebiliyor.

9 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
Kimlik Doğrulama Gönderen ve alan tarafların kim olduğunu tespit eder. Veri Bütünlüğü Bir e-postanın ekleriyle birlikte, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti eder. Hız Tasarruf Etkinlik Verimlilik İnkar Edilemezlik Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin bilgisini sağlar. Senet Hükmünde Kesin Delil Gönderici, alıcı, iletim zamanı, içerik koruyucu kodlama gibi bilgileri içeren saklamayı, taraflara iletmeyi ve yasal kesin delil olarak kullanımını sağlar.

10 TÜRKKEP KEP Hizmetleri

11 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
KEP sistemi ile elektronik ortamda her türlü yazışma; tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, beyanname, bildirge, mutabakat, teyit/onay, itiraz, kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, sigorta poliçe bildirim işlemleri, talimat, ödeme emri, bordro, izin formları, üyelik, abonelik, müşteri bilgilendirme, telif hakkı, kira kontratı, teklif, sipariş, sipariş onay, başvuru, dilekçe, çağrı, duyuru, iştirak taahhütnamesi, Sözleşme, sözleşme feshi

12 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
Bireysel ve kurumsal KEP hesabı almak isteyenler, kimlik belgeleri ve resmi belgeleriyle başvuru yaparak KEP hesaplarını TÜRKKEP‘ten kolayca alabilirler. KEP hizmet paketlerinden en uygun olanı seçerek KEP adreslerini 1, 2 ve 3 yılık sürelerle temin edebilirler. E-İmzası olan bireyler, TÜRKKEP internet sayfasından ( online başvuru ile hemen KEP adreslerini alabilmektedir. E-İmzası olmayanlar, TÜRKKEP’e KEP adres başvurusu yaparken aynı zamanda isterlerse e-İmza başvurusu da yapabilirler. TÜRKKEP Başvuru Merkezleri’nden, ofislerinden, yerinde başvuru ve kurumsal başvuru olmak üzere birçok yöntemle TÜRKKEP’e KEP adres tescili için başvuru yapılabilmektedir. Kurumlar ve şirketlerin kendi unvanlarına ait alt alan adları (subdomain) da KEP adresleri gibi tahsis edilmektedir. Başvuru, bilgi veya destek için (444 TKEP)

13 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-Tebligat Hizmetleri E-Tebligat, ülkemizde KEP’in en önemli uygulamalarından biri olarak Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak adli merciler, kamu kurumları, limited ve anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile avukatlar ve müvekkilleri tarafından 2014 yılının ilk çeyreğinden itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanacaktır. E-Tebligat Yönetmeliğine göre 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren, limited şirketler, anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin e-tebligat almak için KEP adresi temin etmek ve talep edene bildirme zorunluluğu başlamıştır. Bireylere veya diğer tür tüzel kişilere henüz bir zorunluluk bulunmamaktadır. TÜRKKEP, e-Tebligat alacak kurumsal ve bireysel muhataplara e-Tebligat adreslerini ve gerekli tüm hizmetleri sağlamaktadır.

14 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-Mutabakat Servisi ve Çözümü TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm tedarikçileriyle ve müşterileriyle aralarındaki cari hesap mutabakatlarını yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-Mutabakat servisini de müşterilerinin kullanımına açmıştır. TÜRKKEP e-Mutabakat servisinden KEP adresi sahibi şirketler kolaylıkla yararlanabilmektedir. TÜRKKEP e-Mutabakat bir çözüm olarak da sağlanmaktadır.

15 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-İK Servisi ve Çözümü TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-İK servisini de geliştirmektedir. TÜRKKEP e-İK servisinden kendisi ve personeli KEP adresi sahibi kurumlar kolaylıkla yararlanabileceklerdir. İsterlerse kendi altyapılarına kurulu bir çözüm olarak ta temin edebileceklerdir.

16 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-İK Servisi ve Çözümü TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-İK servisini de geliştirmektedir. TÜRKKEP e-İK servisinden kendisi ve personeli KEP adresi sahibi kurumlar kolaylıkla yararlanabileceklerdir. İsterlerse kendi altyapılarına kurulu bir çözüm olarak ta temin edebileceklerdir.

17 TÜRKKEP E-Arşiv Hizmetleri
TÜRKKEP, yetkili KEPHS olarak, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki KEP düzenlemelerine (KEP Yönetmeliği 14. Madde) göre katma değerli hizmet olarak yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv Hizmetleri vermeyi planlamaktadır. Resmi, hukuki ve ticari her türlü evrakın elektronik ortamda ilgili yasal düzenlemelere uyumlu olarak istenen sürelerde değişmezliğini, silinmezliğini ve inkar edilmezliğini garanti ederek e-arşiv hizmeti sağlayacaktır.

18 TÜRKKEP KEP Hizmetleri
Kurumsal KEP Çözümleri TÜRKKEP, şirketlerin ve kurumların KEP iletilerinin gönderilmesi, alınması, e-imzalanması ve zaman damgalanması gibi işlemlerin mevcut yazılım uygulamalarıyla ve iş akışlarıyla entegre edilmesi için kurumsal çözümleri ve hizmetleri de uçtan uca sağlamaktadır. KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP-İYS) KEP GATEWAY çözümleriyle, küçük, orta ve büyük boy tüm şirketlere ve kurumlara uygun yazılım ve donanım entegrasyonlarıyla özel çözümler sağlayarak, otomatik KEP gönderilmesi ve alınması işlemleri ve bu işlemlerle ilgili akış, e-İmzalama, raporlama, ilişkilendirme ve saklama gibi her türlü ihtiyacı gidermekte, kurumlara yüksek oranda tasarruf, hız ve verimlilik sağlamaktadır.

19 TÜRKKEP KEPGATEWAY Çözümü
KEPGATEWAY, KEPHS‘ler ile kurum arasındaki bütünleşik bağlantı noktası ve KEP ileti alma/gönderme sürecinin izleme, yönetim ve raporlama bileşenidir. Kurum’daki mevcut yazılımlar/uygulamalar ile etkileşim KEPGATEWAY üzerinden gerçekleşir.

20 TÜRKKEP E-Fatura Hizmetleri
KEP Hizmet Sağlayıcısı olmasının yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nca verilen E-FATURA HİZMET SAĞLAYICI (ÖZEL ENTEGRATÖR) yetkisini alarak, e-Fatura hizmetlerini uluslararası standartlara ve mevzuata tam uyumlu olarak yasal geçerli ve güvenli şekilde vermektedir. Aynı zamanda saklamacı kuruluş yetkisi ile Vergi Usul Kanunu kapsamında GİB’in düzenlemelerine uygun e-Saklama Hizmetlerini de sağlamaktadır. TÜRKKEP, e-Fatura hizmetinden yararlanmak isteyen şirketlere, muhasebe yazılımlarının e-fatura entegrasyon çözümlerini de yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde sağlamakta ve eğitim, teknik destek ve bakım hizmetleri vermektedir.

21 TÜRKKEP E-Defter Çözümleri
TÜRKKEP, E-FATURA Hizmet Sağlayıcı ve Saklamacı Kuruluş yetkisinin yanında GİB’in düzenlemelerine uygun E-Defter çözümü geliştirme ve onay alma süreçini devam ettirmektedir. TÜRKKEP, e-Defter uygulamalarını kullanmak isteyen şirketlere, yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde kurulum ve entegrasyon yaparak sağlamakta ve yerinde eğitim, teknik destek ve bakım hizmetleri vermektedir.

22 Hizmet Üstünlüklerimiz
80 TÜRKKEP Başvuru Merkezi (TBM) 46 TÜRKKEP Çözüm Merkezi (TÇM )

23 TÜRKKEP BT Altyapısı

24 TÜRKKEP BT Altyapısı

25 TÜRKKEP BT Altyapısı TÜRKKEP REMSP Infrastructure Virtualization
Client - (KEP User) TÜRKKEP REMSP Infrastructure App Middleware servers Management & DB servers Virtualization Unified Computing Network Storage Archive

26 TÜRKKEP BT Altyapısı TÜRKKEP, yüksek performansa ve güvenliğe sahip ölçeklenebilir ve kolay yönetilebilir altyapı ile hizmet vermektedir. Kesintisiz Çalışan Servis ve Uygulama Mimarisi, İş Sürekliliği, Verinin Bozulmama Garantisi Sanallaştırma, Sunucu, Storage, Networking ve Güvenlik Önceden entegre, test edilmiş, fiziksel ve mantıksal kurulum yapılmış Basit ve bütünleşik yönetim Çözümler ile entegre Uyumluluk testi yapılmış teknolojiler, ve değişiklik yönetimi sağlanmış güncelleme Tek noktadan kesintisiz destek

27 TÜRKKEP BT Altyapısı TÜRKKEP, İstanbul ve Ankara şehirlerinde iki veri merkezi üzerinden hizmetlerini sağlamaktadır. Ankara FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) olarak tasarlanmıştır. Her iki lokasyonda VCE VBLOCK Sistemleri kullanılmaktadır. İstanbul – Ankara arasında 10GB/s hızına kadar arttırılabilecek fiber network altyapısı bulunmaktadır. İstanbul ve Ankara üzerinden müşterilerine hizmet verebilmek için, yine 10Gb/s hızına çıkabilecek internet altyapısına sahiptir. Veri Merkezleri, Soğutma ve Enerji altyapısı olarak yedekliliği sağlanmış bir mimariye sahiptir. İki Veri Merkezi arasında online replikasyon yapılmakta ve dataların bir yedeği Ankara Veri Merkezine alınmaktadır.

28 Referanslar

29 Referanslar

30 Referanslar

31 Teşekkür Ederiz

32 Hayatınızı kolaylaştırır...


"Hayatınızı kolaylaştırır..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları