Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi 06 Şubat 2012 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi 06 Şubat 2012 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi 06 Şubat 2012 Ankara

2 İçerik Projenin amacı Projenin yönetim yapısı Projenin süresi ve bütçesi Projenin gerekçesi Projenin bileşenleri ve beklenen sonuçlar Proje Hazırlama Hibesi (PPG) hazırlama süreci

3 Projenin Amacı Türkiye’de bütünleşik (entegre) orman yönetimi yaklaşımının, yüksek koruma değerine sahip Akdeniz orman bölgesinde çok yönlü çevresel fayda sağlayan uygulamalar yaparak teşvik edilmesi.

4 Projenin Yönetim Yapısı (Taslak)

5 Yürütücü Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Ana Görev: Proje koordinasyonu, pilot alan yönetimi ve planlama / yaygınlaştırma Proje faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknik desteğin ilgili Daire Başkanlıkları aracılığıyla sağlanması Proje Yönlendirme Komitesi’ne başkanlık yapılması Projenin kabul edilen hedeflere ulaşabilmesi için proje faaliyetlerini oluşturulmasında fikir beyan etmek ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi, Proje uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla teknik destek sağlayacak OGM uzmanlarının görevlendirilmesi İş planlarına ve kabul edilen bütçeye uygun olarak harcamaların onaylanması, Proje için gereken girdilerin sağlanması ve proje sonuçlarına ulaşılması için kolaylaştırıcılık, izleme ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Proje uygulamaları ve etkileriyle ilgili UNDP’ye bilgi aktarılması Toplantı, çalıştay, seminer ve üst düzey faaliyetler için resmi yazışmaların yürütülmesi Projenin Yönetim Yapısı Yürütücü Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü

6 Uygulayıcı Kuruluş: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP-Türkiye) Ana Görevler: Projenin teknik ve finansal yönetimi ile ilgili konuları takip etmek OGM ile işbirliği ve istişare içerisinde projenin teknik ve finansal yönetimi ile ilgili konuları takip etmek, Proje bileşenlerinin uygulanması için Proje Yönetim Birimi’ni görevlendirmek, Proje belgesinde belirlenen diğer çıktı ve raporların teslim edilmesi ve faaliyetlerin zamanında uygulamasını sağlamak, Proje belgesinde öngörülen faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimini sağlamak, Finansman kuruluş, ilgili uluslar arası organizasyonlar ve tüm proje paydaşları arasında etkili bir ağ kurulmasını sağlamak, UNDP/GEF gereksinimlerini sağlayan ulusal ve uluslararası uzmanların iş alımı sürecini gerçekleştirmek, Projede oluşturulan raporları değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak. Projenin Yönetim Yapısı Uygulayıcı Kuruluş: UNDP Türkiye

7 Projenin Süresi ve Bütçesi Proje 60 ay sürecektir (2013 – 2018). Sorumlu KurumMiktar (ABD Doları) GEF 7.120.000 nakdi hibe OGM 19.400.000 (17.400.000 nakdi – ORBİS PROJESİ + 2.000.000 ayni) UNDP 820.000 ( 640.000 nakdi + 180.000 ayni) GIZ 600.000 nakdi WWF Türkiye 150.000 ayni Orman Mühendisleri Odası 160.000 ( 110.000 nakdi +50.000 ayni) Orman Kooperatifi 50.000 ayni Toplam =28.300.000 ABD Doları

8 Projenin Gerekçesi Ormanların sera gazı azaltım potansiyelinin belirlenmesi ve sağlıklı bir sera gazı hesaplama sisteminin kurulması, Biyolojik çeşitliliğin korunması, Orman yangınları, böcek ve hastalıklar ile daha etkin mücadele edilebilmesi, Ormana bağlı olarak yaşayan yerel halkın sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi, Ölçülebilir Raporlanabilir Doğrulanabilir (MRV) veri tabanının kurulması, Ormanlardan çok amaçlı faydalanılmasını esas alan yasal ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi.

9 Proje Bileşenleri ve Beklenen Sonuçlar Proje BileşenleriBeklenen Sonuçlar 1-Entegre orman yönetimi için yasal ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi -Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve karbon havuzları ile orman kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımını sağlayarak ormanların çok yönlü kullanımı için yasal ve kurumsal ortamın güçlendirilmesi. Sürdürülebilir orman yönetimiyle ilgili faydalar şunlardır: -Orman kaynaklı emisyonların düşürülmesinin karbon pazarında ülkemizin hazır ve uygun konumunun sağlanması -Türkiye’de ormana dayalı azaltım ve karbon tutunumu için ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir(MRV) bir sistemin geliştirilmesi (çıktı 1.2, 1.3 ve 1.4) 2-Ormana dayalı sera gazı azaltım ve karbon tutunumu araçlarının uygulanması -Akdeniz orman peyzajı içerisinde seçilen orman alanlarında uygulanacak yenilikçi azaltım ve tutunum yaklaşımlarının (YANGIN, ZARARLI, SİVİKÜLTÜR, ORKÖY FAALİYETLERİ) gösterilmesi. İklim değişikliği alanındaki faydaları: - Yılda 123.591 ton CO2’in salımının engellenmesi - Yılda 7.340 ton CO2 eşdeğeri artan karbon tutunumu 3.Akdeniz peyzajındaki yüksek koruma değerli ormanların korunmasının güçlendirilmesi -Akdeniz orman habitatı olarak belirlenen 79.960 ha. ormanın etkin korunması Tür göstergeleri: Endemik iğne yapraklıların ve yapraklı türlerin devamlılığı. -Yüksek koruma değerine sahip alanlar, tehditlerin ortadan kalkmasına bağlı olarak orman karbon stoklarını artıracaktır.

10 Proje Hazırlama Hibesi (PPG) Süreci Projenin uygulama, izleme ve değerlendirmesi PPG Süreci (Mart 2012) Uluslararası Uzman – Chris COSSLETT Ulusal Uzman – Nuri ÖZBAĞDATLI -PPG sürecindeki uzmanlarla sözleşme süreci -Başlangıç Çalıştayı (Ekim, 2011) -Pilot uygulamaların yapılacağı işletme müdürlüklerinin belirlenmesi (Ocak, 2012) -Ara çalıştaylar ve toplantılar (Mart - Nisan, 2012) -Proje Dokümanının teslimi (Mayıs 2012) Proje Hazırlama Hibesi (PPG) 5 Mayıs 2011 Onaylanmış Proje Kimlik Formu (PIF) 5 Nisan 2011 ONAY SÜRECİ CEO Onaylama Proje dokümanının 4 haftalık Konsey incelemesi Hükümetin onaylaması Dışişleri Bakanlığının onaylaması

11 Orman Fakülteleri Ormancılık Araştırma Müdürlükleri İlgili OGM Daire Başkanlıkları PPG Uzmanları Proje Hazırlama Ekibi

12 Silvikültür Uzmanı Dr. Said Dağdaş Orman Yangını Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili Zararlılarla Mücadele Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Avcı Sosyo-ekonomi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bekir Kayacan Orman Karbon Muhasebesi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Asan Uluslararası Uzman Chris Cosslett Uluslararası Karbon Finansman (belirlenecek) Ulusal Uzman – Nuri Özbağdatlı Orman Mevzuatı Uzmanı Prof. Dr. Aynur Aydın Coşkun BiyoçeşitlilikUzmanı Dr. Uğur Zeydanlı PPG Uzmanları OGM ve UNDP EKİBİ

13 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi 06 Şubat 2012 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları