Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2009-2010 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2009-2010 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke."— Sunum transkripti:

1 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2009-2010 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke

2 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkoordinatör: Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke Dönem I Koordinatörü:Doç. Dr. Ilgaz Akdoğan Dönem I Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Hülya Aybek Dönem II Koordinatörü:Prof. Dr. Gülçin Abban Dönem II Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Melek Bor Küçükatay Dönem III Koordinatörü:Doç Dr. Ferda Bir Dönem III Koordinatör Yrd:Yrd. Doç. Dr. Funda Bölükbaşı Hatip Dönem IV Koordinatörü:Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Dönem IV Koordinatör Yrd:Yrd. Doç. Dr. Özer Öztekin Dönem V Koordinatörü:Doç. Dr. Mustafa Saçar Dönem V Koordinatör Yrd:Yrd. Doç. Dr. Semih Akkaya Dönem VI Koordinatörü:Doç. Dr. Osman Özdel Dönem VI Koordinatör Yrd:Doç. Dr. Selçuk Yüksel

3 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu  Ölçme Değerlendirme Komitesi  Eğiticilerin Eğitimi Komitesi  Özel Çalışma Modülü Komitesi  Alan Çalışmaları Komitesi  Senaryo Komitesi  Kliniğe Giriş ve Mesleksel Beceriler Komitesi  Laboratuar Uygulamaları Komitesi  İletişim Becerileri  Akademik ve Sosyal Aktiviteler Komitesi  Dönem Kurulları  Uygulama Dilimi Kurulları  Blok Kurulları  Modül Kurulları  Task Kurulları  Blok sorumluları  Modül sorumluları  Task Sorumluları  PDÖ yönlendiricileri Tüm Öğretim Üyelerine

4  Fakülte sekreteri: Nejla Yüksel  Dekanlık Özel Kalem: Gülçin Türkmen, Birgül Aras  Dekanlık mali işler: Ayfer Akay  Öğrenci İşleri Birimi Sorumlusu, Dönem VI görevlisi, MÖEK raportörü: Şadiye Tekdemir  Dönem I, Hazırlık sınıfı ve ÖÇM görevlisi: Filiz Gencer  Dönem II görevlisi: Mustafa Çan  Dönem III, Senaryo Komitesi görevlisi: Nurgül Karaday Dönem IV, V: Gülten Yılmaz  ÖDK görevlisi: Mustafa Akyıldız  Eğitim Araç gereçleri: Ömür Akbudak  Laboratuar uygulamaları: Hüseyin Oğuz  Kliniğe giriş ve mesleksel beceriler: Cemile Akşit İdari Kadro

5 MÖEK Gündemi  Akademik takvim planlanması, Müfredatın planlanması,  Modül/ Task/Blok/ Uygulama Dilimi/ Dönem Kurulları Raporları  MÖEK’e bağlı diğer Komite ve Kurul raporları  Kurul ve komitelerin çalışmalarının koordinasyonu  Öğrenci başarı durumları,öğrenci geri bildirimleri, öğrencilerin talepleri  Proje ve alt çalışma grupları çalışmalarının planlanması, yürütülmesinin sağlanması,  Dekanlığa verilecek raporlar,  Dekanlık üzerinden MÖEK’e ulaşan resmi yazılar,  Dekanlıktan gelen öneriler

6 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları  Yıllık toplantı sayısı: 32*  Alınan karar sayısı: 307  Toplam 1248 saat çalışma * Alt çalışma gruplarının toplantıları bu sayıya dahil değildir.

7 2009-2010 Akademik Yılı Blok, Modül, PDÖ Oturumu ve Toplantı Sayıları DÖNEM BLOK SAYISI BLOK TOPLANTI SAYISI MODÜL SAYISI MODÜL TOPLANTI SAYISI PDÖ OTURUM SAYISI PDÖ OTURUMU TOPLANTI SAYISI Dönem I 4815304647 Dönem II 4820405657 Dönem III 61220405556 TOPLAM28110160

8 2009-2010 AKADEMİK YILI KURUL KOMİTE TOPLANTI SAYILARI MÖEK 32 32 Dönem I, II, III 350 Dönem IV, V, VI 6 ÖDK6 Eğiticilerin Eğitimi5 ÖÇM5 Senaryo Komitesi5 Alan Çalışmaları2 Kliniğe Giriş Mesleksel Beceriler2 Laboratuar Uygulamaları2 İletişim Becerileri 2 Akademik Sosyal Aktiviteler 2 TOPLAM418

9 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Yönetmelik-Yönerge-Çalışma Kılavuzları fakülte kurulunda Haziran 2009 itibarı ile onaylandı  Yönetmelik 18 Nisan 2010 tarihli resmi gazetede yayımlandı  Yönerge  Eğitim Kurulları ve Eğitim sorumluları Çalışma Kılavuzu Alan Çalışmaları Alan Çalışmaları ÖÇM çalışma kılavuzları ÖÇM çalışma kılavuzları

10 Yönetmelik Yönerge Alt Çalışma Grubu  Dr. Akile Sarıoğlu-Büke  Dr. Melek Bor Küçükatay  Dr. Kenan Topal  Dr. Özer Öztekin

11 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları  2009-2010 akademik yılı için yönerge değişikliği çalışmaları  Dönem VI çalışma kılavuzu  Senaryo Komitesi çalışma kılavuzu  ÖDK çalışma kılavuzu  Laboratuvar Uygulamaları Komitesi çalışma kılavuzu çalışmaları devam ediyor.

12

13

14

15 Kurslar “PDÖ Kursu” “PDÖ Kursu” 8-12 Haziran 2009 26 Şubat- 5 Mart 2010 Eğiticilerin Eğitimi komitesi tarafından  Dr N Kalkan Oğuzhanoğlu  Dr. S. Demir  Dr. F. Ateşçi  Dr. F. Karadağ  Dr. H. Aybek  Dr. G. Kıter  Dr. K. Topal  Dr. A. Sarıoğlu-Büke

16 Kurslar  “Kavram Haritaları Kursu” 8 Eylül 2009 ve 16 Eylül 2009  Dr. I. Akdoğan tarafından 2 kez verilmiştir  Kavram haritaları Dönem I ve II’de uygulanması

17 Kurslar  “Senaryo Çalıştayı” 11 Şubat 2010  Dr. F. Evyapan  Dr. G. Kıter  Dr. F. Bir  Dr. E. Adıgüzel  Dr. S. Demir  Dr. V. Fenkçi  Dr. F. Hatip  Dr. İ. Sarı  Dr. N. Cevahir  Dr. G. Fındıkoğlu  Dr. S. Sayın- Kutlu  Dr. A. Ergin

18 Öğrenci merkezli Aktif öğrenme Önceki bilgilerin üzerine Odaklanma Problem sunumu: Senaryo Öğrenim Hedefleri: Gizli Öğrenme Ortamı: PDÖ oturumu Eğitici rolü: kolaylaştırıcı Problemin sunumu: Gerçek hasta Öğrenim hedefleri:Açık Öğrenme ortamı:Uygula ma ortamı, klinik Eğitici Rolü: Koçluk PDÖ TDÖ Kurslar  “Task Çalıştayı” 8 Ocak 2010  Dr. A. Büke  Dr. K. Topal  Dr. G. Kıter  Dr. F. Ateşçi  Dr. N. K.Oğuzhanoğlu

19 Kurslar  “ÖDK Kursu” 26-28 Mayıs 2010  Dr. C.O. Kara  Dr. A. Büke  Dr. H Aybek  Dr. Ş. Ergin  Dr. B Özdemir  Dr. O Genç  Dr. S Kortunay  Dr. A Kurtuluş  Dr. N. Cevahir  Dr. S. Özdemir

20 Kurslar

21 Panel DEÜ Tıp Fakültesi TEAD 10. yılı “Probleme Dayalı Öğrenim Buluşması” 8 Haziran 2010 PANEL “Probleme Dayalı Öğrenim Deneyimleri” Oturum Başkanı:Prof. Dr. Emin Alıcı Konuşmacılar:Prof. Dr. Berna Musal Prof. Dr. Akile Büke Prof. Dr. Sancar Barış Doç. Dr. Erol Gürpınar Prof. Dr. Özkan Alataş

22 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi  2 oturum başkanlığı  3 sözlü bildiri  16 poster  2 çok merkezli bildiri  1 öğrenci sunumu  16 öğretim üyesi 2 öğrenci katıldı

23 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Bildiriler  Sarıoğlu-Büke A, Tola AT, Cihangir Ş, Özgür L, Güleç Ö, Yürektürk K, Özdemir S, Topal K, Bor-Küçükatay M, Aybek H, Abban G, Bir F: “ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Yazılımı Geliştirme Projesi”  Bozkurt Aİ, Bostancı M, Zencir M, Ergin A,, Sarıoğlu-Büke A, “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik Özellikleri”  Bozkurt Aİ, Bostancı M, Zencir M, Ergin A, Sevinç Ö, Sarıoğlu-Büke A, “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik Özellikleri”  Sarıoğlu-Büke A, Özdel O, Topal K, Özdemir S, Çivitçi A, Özgüngör S, Bor-Küçükatay M, Alaçam H: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi”

24 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler  1-Sarıoğlu-Büke A, Topal K, Kıter G, Ateşçi F, Kalkan-Oğuzhanoğlu N: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Task Çalıştayının Değerlendirilmesi”  2-Akdoğan I, Aybek H, Genç O, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-II-III Tıp Eğitiminin Etkinliğini Arttırmada Öğrenci Geri Bildirimlerinden Yararlanma”  3-Evyapan F, Kıter G, Ergin A, Bir F, Tetik C, Adıgüzel E, Demir S, Fenkçi V, Hatip F, Sarı İ, Cevahir N, Fındıkoğlu G, Sayın- Kutlu S, Sarıoğlu-Büke A: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Senaryo Komitesi Etkinlikleri”  4-Evyapan F, Yılanlı M, Sarıoğlu-Büke A, Karar CO, Aybek Z: “Tıp Fakültesi Kongresinde bir İlk: Probleme Dayalı Öğrenim Uygulaması”

25 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler  5-Kıter G, Çulha-Ateşçi F, Aybek H, Demir S, Topal K, Sarıoğlu-Büke A, Kalkan-Oğuzhanoğlu N: “Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarına Yönelik Eğirim Yönlendiriciliği Kursu: Son 3 Yıllık Döneme Ait Programlar, Katılımcı Beklentileri ve Geribildirimler”  6-Akkaya S, Saçar M, Türkçüer İ, Öztekin Ö, Kara CO, Aybek Z, “Taska Dayalı Öğrenimde Öğrenci geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi”  7-Sarıoğlu-Büke A, Ergin Ç, Turgut G, Özkurt S, Akdağ B, Kortunay S, Akça H, Sevinç Ö, Öncel HÇ, Yıldız N, Caner V, Tomatır AG, Topal K: “Tıp Eğitiminde Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM): Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği”  8-Hatip İ, Kortunay S, Bölükbaşı-Hatip F, Bölükbaşı N, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farmakoloji Laboratuvar Uygulamaları”

26 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler  9-Abban G, Bor-Küçükatay M, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinin Blok Değerlendirme Uygulaması”  10-Kara CO, Sarıoğlu-Büke A: “Çeviri Sürecinde Yabancı Tıp Eğitimi Terimlerini Türkçe Karşılık Bulma Zorlukları”  11-Saçar M, Önem G, Baltalarlı A, Akkaya S, Sarıoğlu-Büke A: “Mezuniyet Öncesi Eğitiminde Bir Task Örneği: Periferik Arter Hastalıkları Taskı”  12-Saçar M, Önem G, Baltalarlı A: “Uzaktan Eğitim Sisteminin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Kullanılması”

27 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler  13-Saçar M, Önem G, Baltalarlı A: “Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme”  14-Saçar M, Akdoğan I, Önem G, Baltalarlı A: “Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Dana Kalbi Üzerinde Cerrahi Uygulamaları”  15-Ergin Ş, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO, Şanlı-Erdoğan B, Kaçar N, Taşlı L: “Ölçme Değerlendirme Sürecinde Dermatoloji Bloğu: 5 Yıllık Verilerin Analizi”  16-Özdemir S: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Değerlendirme Sistemi Tasarımı”

28 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Öğrenci Sunumu  Dönem V öğrencimiz Musa Yılanlı’nın “Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı” başlıklı konuşması

29 Öğrencilerin Kongre ve Diğer Etkinliklere Katılımları  Öğrencilerimizin desteklenme koşulları belirlendi  Öğrenci kongrelerinde ödül alan öğrencilerimiz: Ezgi Saylam Ezgi Saylam Musa Yılanlı Musa Yılanlı Mehmet Kılınç Mehmet Kılınç  Turk MSIC üyesi kurultay katılımı Cemile Özcan Cemile Özcan  Voleybol Takımı ile Üniversiteler arası voleybol turnuvasına katılımı Meryem Durgay Meryem Durgay

30 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları  Alt çalışma grupları Kurumsal Alt Yapı Kurumsal Alt Yapı Müfredat yazılımı Müfredat yazılımı Müfredat Kodlama Müfredat Kodlama Tıpta İnsan Bilimleri/Seçmeli Dersler Tıpta İnsan Bilimleri/Seçmeli Dersler Rehberlik Danışmanlık Projesi Rehberlik Danışmanlık Projesi Yeni Bina İç Donanımı Yeni Bina İç Donanımı Erasmus Erasmus

31 Kurumsal Alt Yapı Projesi Dr. Akile Sarıoğlu-Büke Dr. Akile Sarıoğlu-Büke Dr. Cihat Tetik Dr. Cihat Tetik Dr. Günfer Turgut Dr. Günfer Turgut Dr. Hakan Erbay Dr. Hakan Erbay Dr. Ilgaz Akdoğan Dr. Ilgaz Akdoğan Dr. Kenan Topal Dr. Kenan Topal

32 Kurumsal Alt Yapı Projesi

33 Müfredat Yazılım Projesi Ekibi Tıp Fakültesi Ekibi Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. H. Aybek Dr. M. Bor-Küçükatay Dr. G. Abban Dr. F. Bir Dr. K. Topal Dr. S. Özdemir

34 Müfredat Yazılım Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekibi A. Tahsin Tola Ş. Cihangir L. Özgür Ö. Güleç K. Yürektürk

35 UÇEP Ekleme Ekranı

36 PAÜ Hedef Ekleme Ekranı

37 Beceri ve Tutum Ekleme

38 PAÜ Hedef UÇEP Karşılaştırma Ekranı

39 Modül Ekleme Ekranı

40 Task Ekleme Ekranı

41 Blok Ekleme Ekranı

42 Dönem Ekleme Ekranı

43 Öğrenci İşleri Yazılım Programı Projesi  Öğrenci İşleri yazılım programı Moodle’a benzer şekilde Moodle’a benzer şekilde Haftalık programlar, amaç, sunum planı, uygulama rehberi (Türkçe ve İngilizce)…. Haftalık programlar, amaç, sunum planı, uygulama rehberi (Türkçe ve İngilizce)…. Öğretim üyesi sunum, oturum, uygulama, sınav vb görevlendirmeleri Öğretim üyesi sunum, oturum, uygulama, sınav vb görevlendirmeleri Eğitimle ilgili kurul, komite, eğitim sorumluların görevlendirmeleri, toplantı takvimleri Eğitimle ilgili kurul, komite, eğitim sorumluların görevlendirmeleri, toplantı takvimleri Öğrenciler ile ilgili kayıt, transkript, devam durumları vs Öğrenciler ile ilgili kayıt, transkript, devam durumları vs

44 Müfredat Kodlama Çalışması Çalışma Grubu  Müfredat yazılım alt çalışma grubu  Anabilim Dallarının görevlendirmiş olduğu öğretim üyeleri

45 Müfredat Kodlama Çalışması Anabilim Dalı Kodları TEMEL BİLİMLER KODU AnatomiANA FizyolojiFZY Histoloji Embriyoloji HIS BiyokimyaBIK MikrobiyolojiMIK Tıbbi Biyoloji TBI BiyofizikBYF BiyoistatistikBIS Tıbbi Etik TED Tıp Eğitimi TEA

46 DAHİLİ BİLİMLER KODU DahiliyeDAH PediatriPED DermatolojiDER FTRFTR GöğüsPUL KardiyolojiKAR Enfeksiyon hast ENF GenetikGEN NörolojiNRO PsikiyatriPSK Çocuk Psikiyatrisi CPS FarmakolojiFAR RadyolojiRAD Nükleer Tıp NUK Halk Sağlığı HLK Radyasyon Onkolojisi RDO Adli Tıp ADL Aile Hekimliği Aile HekimliğiALE

47 CERRAHİ BİLİMLER KODU Genel Cerrahi GCR Kalp Damar Cerrahisi KVC Beyin Cerrahisi NSR Çocuk Cerrahisi CCR Göğüs Cerrahisi TCR Plastik Cerrahi PCR OrtopediORT ÜrolojiURO Kadın Doğum KHD KBBKBB GözGOZ AnesteziANS PatolojiPAT AcilACL

48 Kodlama Çalışması  U2000 Dolaşım Sistemi  P2000ANA201Kalp anatomisi  P2000ANA201.01Koroner a.anatomisi  U9513Yenidoğan İnt obst  P9513CCERYenidoğan İnt obst  P9513.01CCERİntestinal Atreziler  P9513.02CCERNEK  P9513.03CCERMekonyum hastalıkları

49 Tıpta İnsan Bilimleri/ Seçmeli Dersler Alt Çalışma Grubu  Dr. A. Sarıoğlu-Büke  Dr. I. Akdoğan  Dr. G. Abban  Dr. O. Özdel  Dr. F. Bir  Dr. S. Özdemir

50 Rehberlik Danışmanlık Projesi Alt Çalışma Grubu  Dr. A. Sarıoğlu-Büke  Dr. O. Özdel  Dr. M. Bor- Küçükatay  Dr. K. Topal  Dr. S. Özdemir  Dr. H. Alaçam  Asım Çivitçi (Eğitim Fakültesi)  Sevgi Özgüngör (Eğitim Fakültesi)

51

52 Rehberlik Danışmanlık Projesi Alt Çalışma Grubu AMACIMIZ  Öğrencilerimizin mevcut öğrenme stillerini  Varsa uyum sorunlarını  Stresle baş etme yöntemlerini belirlemek ve ve  Öğrenme stilleri eğitimi  Psikolojik danışmanlık  Gerektiğinde psikiyatrik destek  Fakültemize REHBERLİK DANIŞMANLIK MERKEZİ kazandırılması

53 Yeni Bina İç Donanımı Çalışmaları Alt Çalışma Grupları  Laboratuvarlar Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. H. Aybek Dr. H. Aybek Dr. F. Bir Dr. F. Bir Dr. M. Küçükatay Dr. M. Küçükatay Dr. F. Hatip Dr. F. Hatip  Sunum salonu /PDÖ/amfi Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. I. Akdoğan Dr. I. Akdoğan Dr. F. Hatip Dr. F. Hatip Dr. İ. Türkçüer Dr. İ. Türkçüer Dr. K. Topal Dr. K. Topal  OSCE Dr. CO. Kara Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. M. Saçar Dr. S. Özdemir  Bilgisayar Laboratuvarı Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. M. Saçar  Toplantı odaları Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. O. Özdel Dr. H. Erbay Dr. S. Yüksel Dr. Ö. Öztekin

54 TYUYÇ  Bologna süreci ile ilgili olarak Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) konusunda görüş bildirilmesi  TYYÇ uyum sürecinde ulusal yeterlilikler çerçevesi ve alan yeterlilikleri konusunda çalışılması, program çıktıları  ISCED 97 (International Standart Classification of Education) alanları

55

56 ERASMUS  3 öğrencimiz başvurusu var 1 öğrencimiz İtalya Modena 1 öğrencimiz İtalya Modena 2 öğrencimiz Polonya Bialystok 2 öğrencimiz Polonya Bialystok  Bialystok’tan 2 öğrenci gelme isteği var

57 Diğer Çalışmalar Anketler  Öğrencilere yönelik 2007-2008: 2007-2008: 2008-2009: 2008-2009: Eğitim memnuniyetinin yüksek olduğuEğitim memnuniyetinin yüksek olduğu Ulusal ÇEP beceri ve tutum hedeflerine ulaşıldığıUlusal ÇEP beceri ve tutum hedeflerine ulaşıldığı 2009-2010 2009-2010  Öğretim üyelerine yönelik Tanıtım  Denizli Anadolu Lisesi Mart 2010 Dr. I. Akdoğan

58 AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI  Bilgilendirme toplantısı 3 Şubat 2010 tarihinde yapılmıştır.  Akreditasyon Kurulu 18 Şubat 2010 Tarihinde FYK tarafından oluşturulup göreve başlamıştır

59 AKREDİTASYON KURULU Dekanlık  Prof.Dr.Zafer AYBEK  Prof.Dr.Cüney Orhan KARA  Prof.Dr.Neşe ÇALLI DEMİRKAN Danışman  Prof.Dr.F.Necdet ARDIÇ  Prof.Dr.Zafer SINIK  Prof.Dr.Zafer AYBEK  Prof.Dr.A.Fahir DEMİRKAN  Prof.Dr.Nalan K. OĞUZHANOĞLU  Prof.Dr.Fatma EVYAPAN  Prof.Dr.Ali İhsan BOZKURT  Prof.Dr.Simin ROTA  Prof.Dr.İnci GÖKALAN KARA  Doç.Dr.Çağrı ERGİN  Prof.Dr.İzzettin HATİP  Prof.Dr:Diler ASLAN  Doç.Dr.Berna Ş. ERDOĞAN  Doç.Dr.Cihat TETİK

60 Akreditasyon Kurulu Akreditasyon Komite Koordinatörü Prof.Dr.Akile BÜKE Akreditasyon Komite Üyeleri  Prof.Dr.Gülçin ABBAN  Doç.Dr.Ferda BİR  Doç.Dr.Ilgaz AKDOĞAN  Doç.Dr.Hülya AYBEK  Doç.Dr.Z.Melek KÜÇÜKATAY  Doç.Dr.Mustafa SAÇAR  Doç.Dr.İ.Osman ÖZDEL  Doç.Dr.Şeniz ERGİN  Yrd.Doç.Dr.Semih AKKAYA  Yrd.Doç.Dr.F.Funda HATİP  Yrd.Doç.Dr.İbrahim TÜRKÇÜER  Yrd.Doç.Dr.Özer ÖZTEKİN  Yrd.Doç.Dr.Selçuk YÜKSEL  Yrd.Doç.Dr.Tamer EDİRNE  Öğr.Gör.Dr.Serdar ÖZDEMİR  Arş.Gör.Dr.Esen ÇELEBİ  Dr. Ekrem EŞME  Cüneyt ARIKAN  Musa YILANLI  Cemile ÖZCAN  Ezgi SAYLAM  Feride MARIM  Özge EREN  Görkem YİĞİT  Halil ONAY  Mehmet Gürkan ARIKAN  T. Cansu ÖZÇELİK  Erkan ŞİMŞEK  Gülçin TÜRKMEN (Görevli Memur)  Nurgül KARADAY (Görevli Memur)

61 AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI  Akreditasyon komitesi 22 toplantı 22 toplantı 28 karar 28 karar Rapor 138 sayfa Rapor, 8 klasör Ek Bilgi Rapor 138 sayfa Rapor, 8 klasör Ek Bilgi

62 Yapılması Planlananlar  Artan öğrenci sayısını karşılama çalışmaları  Kurslar ve çalıştaylar  Öğrenci İşleri Yazılım Projesi  Soru Bankası  Simüle Hasta  Mesleksel İngilizce  Senaryo setleri oluşturulması  Sınavlarda Belirtke Tabloları oluşturulması  Klinik eğitimde yapılandırılmış uygulamalar  Task/blok/uygulama dilimi kurullarının düzenli çalışması  PDÖ eğitim yönlendiricisi kopyalarının, task dosyalarının yenilenmesi  Web sayfası çalışmaları (Türkçe ve İngilizce)  Program değerlendirme  Erasmus programları  Pamukkale’de Öğrenci Merkezli Aktif Eğitimin 10.yılı

63 TEŞEKKÜRLER


"MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU 2009-2010 AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları