Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke"— Sunum transkripti:

1 Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU AKADEMİK YILI ÇALIŞMALARI Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke

2 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu
Başkoordinatör: Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke Dönem I Koordinatörü :Doç. Dr. Ilgaz Akdoğan Dönem I Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Hülya Aybek Dönem II Koordinatörü :Prof. Dr. Gülçin Abban Dönem II Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Melek Bor Küçükatay Dönem III Koordinatörü :Doç Dr. Ferda Bir Dönem III Koordinatör Yrd :Yrd. Doç. Dr. Funda Bölükbaşı Hatip Dönem IV Koordinatörü :Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Dönem IV Koordinatör Yrd :Yrd. Doç. Dr. Özer Öztekin Dönem V Koordinatörü :Doç. Dr. Mustafa Saçar Dönem V Koordinatör Yrd :Yrd. Doç. Dr. Semih Akkaya Dönem VI Koordinatörü :Doç. Dr. Osman Özdel Dönem VI Koordinatör Yrd :Doç. Dr. Selçuk Yüksel

3 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu
Ölçme Değerlendirme Komitesi Eğiticilerin Eğitimi Komitesi Özel Çalışma Modülü Komitesi Alan Çalışmaları Komitesi Senaryo Komitesi Kliniğe Giriş ve Mesleksel Beceriler Komitesi Laboratuar Uygulamaları Komitesi İletişim Becerileri Akademik ve Sosyal Aktiviteler Komitesi Dönem Kurulları Uygulama Dilimi Kurulları Blok Kurulları Modül Kurulları Task Kurulları Blok sorumluları Modül sorumluları Task Sorumluları PDÖ yönlendiricileri Tüm Öğretim Üyelerine

4 İdari Kadro Fakülte sekreteri: Nejla Yüksel
Dekanlık Özel Kalem: Gülçin Türkmen, Birgül Aras Dekanlık mali işler: Ayfer Akay Öğrenci İşleri Birimi Sorumlusu, Dönem VI görevlisi, MÖEK raportörü: Şadiye Tekdemir Dönem I, Hazırlık sınıfı ve ÖÇM görevlisi: Filiz Gencer Dönem II görevlisi: Mustafa Çan Dönem III, Senaryo Komitesi görevlisi: Nurgül Karaday Dönem IV, V: Gülten Yılmaz ÖDK görevlisi: Mustafa Akyıldız Eğitim Araç gereçleri: Ömür Akbudak Laboratuar uygulamaları: Hüseyin Oğuz Kliniğe giriş ve mesleksel beceriler: Cemile Akşit

5 MÖEK Gündemi Akademik takvim planlanması, Müfredatın planlanması,
Modül/ Task/Blok/ Uygulama Dilimi/ Dönem Kurulları Raporları MÖEK’e bağlı diğer Komite ve Kurul raporları Kurul ve komitelerin çalışmalarının koordinasyonu Öğrenci başarı durumları,öğrenci geri bildirimleri, öğrencilerin talepleri Proje ve alt çalışma grupları çalışmalarının planlanması, yürütülmesinin sağlanması, Dekanlığa verilecek raporlar, Dekanlık üzerinden MÖEK’e ulaşan resmi yazılar, Dekanlıktan gelen öneriler

6 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Yıllık toplantı sayısı: 32* Alınan karar sayısı: 307 Toplam 1248 saat çalışma *Alt çalışma gruplarının toplantıları bu sayıya dahil değildir.

7 2009-2010 Akademik Yılı Blok, Modül, PDÖ Oturumu ve Toplantı Sayıları
DÖNEM BLOK SAYISI BLOK TOPLANTI SAYISI MODÜL SAYISI MODÜL TOPLANTI SAYISI PDÖ OTURUM SAYISI PDÖ OTURUMU TOPLANTI SAYISI Dönem I 4 8 15 30 46 47 Dönem II 20 40 56 57 Dönem III 6 12 55 TOPLAM 28 110 160

8 AKADEMİK YILI KURUL KOMİTE TOPLANTI SAYILARI MÖEK 32 Dönem I, II, III 350 Dönem IV, V, VI 6 ÖDK Eğiticilerin Eğitimi 5 ÖÇM Senaryo Komitesi Alan Çalışmaları 2 Kliniğe Giriş Mesleksel Beceriler Laboratuar Uygulamaları İletişim Becerileri Akademik Sosyal Aktiviteler TOPLAM 418

9 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Yönetmelik-Yönerge-Çalışma Kılavuzları fakülte kurulunda Haziran 2009 itibarı ile onaylandı Yönetmelik 18 Nisan 2010 tarihli resmi gazetede yayımlandı Yönerge Eğitim Kurulları ve Eğitim sorumluları Çalışma Kılavuzu Alan Çalışmaları ÖÇM çalışma kılavuzları

10 Yönetmelik Yönerge Alt Çalışma Grubu
Dr. Akile Sarıoğlu-Büke Dr. Melek Bor Küçükatay Dr. Kenan Topal Dr. Özer Öztekin

11 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
akademik yılı için yönerge değişikliği çalışmaları Dönem VI çalışma kılavuzu Senaryo Komitesi çalışma kılavuzu ÖDK çalışma kılavuzu Laboratuvar Uygulamaları Komitesi çalışma kılavuzu çalışmaları devam ediyor.

12

13

14

15 Kurslar “PDÖ Kursu” 8-12 Haziran 2009 26 Şubat- 5 Mart 2010
Eğiticilerin Eğitimi komitesi tarafından Dr N Kalkan Oğuzhanoğlu Dr. S. Demir Dr. F. Ateşçi Dr. F. Karadağ Dr. H. Aybek Dr. G. Kıter Dr. K. Topal Dr. A. Sarıoğlu-Büke

16 Kurslar “Kavram Haritaları Kursu” 8 Eylül 2009 ve 16 Eylül 2009
Dr. I. Akdoğan tarafından 2 kez verilmiştir Kavram haritaları Dönem I ve II’de uygulanması

17 Kurslar “Senaryo Çalıştayı” 11 Şubat 2010 Dr. F. Evyapan Dr. G. Kıter
Dr. F. Bir Dr. E. Adıgüzel Dr. S. Demir Dr. V. Fenkçi Dr. F. Hatip Dr. İ. Sarı Dr. N. Cevahir Dr. G. Fındıkoğlu Dr. S. Sayın- Kutlu Dr. A. Ergin

18 Kurslar TDÖ “Task Çalıştayı” 8 Ocak 2010 Dr. A. Büke Dr. K. Topal
Dr. G. Kıter Dr. F. Ateşçi Dr. N. K.Oğuzhanoğlu PDÖ Problemin sunumu: Gerçek hasta Öğrenim hedefleri:Açık Öğrenme ortamı:Uygulama ortamı, klinik Eğitici Rolü: Koçluk Öğrenci merkezli Aktif öğrenme Önceki bilgilerin üzerine Odaklanma Problem sunumu: Senaryo Öğrenim Hedefleri: Gizli Öğrenme Ortamı: PDÖ oturumu Eğitici rolü: kolaylaştırıcı

19 Kurslar “ÖDK Kursu” 26-28 Mayıs 2010 Dr. C.O. Kara Dr. A. Büke
Dr. H Aybek Dr. Ş. Ergin Dr. B Özdemir Dr. O Genç Dr. S Kortunay Dr. A Kurtuluş Dr. N. Cevahir Dr. S. Özdemir

20 Kurslar

21 Panel DEÜ Tıp Fakültesi TEAD 10. yılı
“Probleme Dayalı Öğrenim Buluşması” 8 Haziran 2010 PANEL “Probleme Dayalı Öğrenim Deneyimleri” Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin Alıcı Konuşmacılar: Prof. Dr. Berna Musal Prof. Dr. Akile Büke Prof. Dr. Sancar Barış Doç. Dr. Erol Gürpınar Prof. Dr. Özkan Alataş

22 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
2 oturum başkanlığı 3 sözlü bildiri 16 poster 2 çok merkezli bildiri 1 öğrenci sunumu 16 öğretim üyesi 2 öğrenci katıldı

23 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Bildiriler
Sarıoğlu-Büke A, Tola AT, Cihangir Ş, Özgür L, Güleç Ö, Yürektürk K, Özdemir S, Topal K, Bor-Küçükatay M, Aybek H, Abban G, Bir F: “ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Yazılımı Geliştirme Projesi” Bozkurt Aİ, Bostancı M, Zencir M, Ergin A, Sevinç Ö, Sarıoğlu-Büke A, “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik Özellikleri” Sarıoğlu-Büke A, Özdel O, Topal K, Özdemir S, Çivitçi A, Özgüngör S, Bor-Küçükatay M, Alaçam H: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi”

24 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler
1-Sarıoğlu-Büke A, Topal K, Kıter G, Ateşçi F, Kalkan-Oğuzhanoğlu N: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Task Çalıştayının Değerlendirilmesi” 2-Akdoğan I, Aybek H, Genç O, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-II-III Tıp Eğitiminin Etkinliğini Arttırmada Öğrenci Geri Bildirimlerinden Yararlanma” 3-Evyapan F, Kıter G, Ergin A, Bir F, Tetik C, Adıgüzel E, Demir S, Fenkçi V, Hatip F, Sarı İ, Cevahir N, Fındıkoğlu G, Sayın- Kutlu S, Sarıoğlu-Büke A: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Senaryo Komitesi Etkinlikleri” 4-Evyapan F, Yılanlı M, Sarıoğlu-Büke A, Karar CO, Aybek Z: “Tıp Fakültesi Kongresinde bir İlk: Probleme Dayalı Öğrenim Uygulaması”

25 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler
5-Kıter G, Çulha-Ateşçi F, Aybek H, Demir S, Topal K, Sarıoğlu-Büke A, Kalkan-Oğuzhanoğlu N: “Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarına Yönelik Eğirim Yönlendiriciliği Kursu: Son 3 Yıllık Döneme Ait Programlar, Katılımcı Beklentileri ve Geribildirimler” 6-Akkaya S, Saçar M, Türkçüer İ, Öztekin Ö, Kara CO, Aybek Z, “Taska Dayalı Öğrenimde Öğrenci geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi” 7-Sarıoğlu-Büke A, Ergin Ç, Turgut G, Özkurt S, Akdağ B, Kortunay S, Akça H, Sevinç Ö, Öncel HÇ, Yıldız N, Caner V, Tomatır AG, Topal K: “Tıp Eğitiminde Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM): Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği” 8-Hatip İ, Kortunay S, Bölükbaşı-Hatip F, Bölükbaşı N, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farmakoloji Laboratuvar Uygulamaları”

26 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler
9-Abban G, Bor-Küçükatay M, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinin Blok Değerlendirme Uygulaması” 10-Kara CO, Sarıoğlu-Büke A: “Çeviri Sürecinde Yabancı Tıp Eğitimi Terimlerini Türkçe Karşılık Bulma Zorlukları” 11-Saçar M, Önem G, Baltalarlı A, Akkaya S, Sarıoğlu-Büke A: “Mezuniyet Öncesi Eğitiminde Bir Task Örneği: Periferik Arter Hastalıkları Taskı” 12-Saçar M, Önem G, Baltalarlı A: “Uzaktan Eğitim Sisteminin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Kullanılması”

27 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Posterler
13-Saçar M, Önem G, Baltalarlı A: “Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme” 14-Saçar M, Akdoğan I, Önem G, Baltalarlı A: “Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitiminde Dana Kalbi Üzerinde Cerrahi Uygulamaları” 15-Ergin Ş, Sarıoğlu-Büke A, Kara CO, Şanlı-Erdoğan B, Kaçar N, Taşlı L: “Ölçme Değerlendirme Sürecinde Dermatoloji Bloğu: 5 Yıllık Verilerin Analizi” 16-Özdemir S: “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Program Değerlendirme Sistemi Tasarımı”

28 2-6 Haziran Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Öğrenci Sunumu
Dönem V öğrencimiz Musa Yılanlı’nın “Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı” başlıklı konuşması

29 Öğrencilerin Kongre ve Diğer Etkinliklere Katılımları
Öğrencilerimizin desteklenme koşulları belirlendi Öğrenci kongrelerinde ödül alan öğrencilerimiz: Ezgi Saylam Musa Yılanlı Mehmet Kılınç Turk MSIC üyesi kurultay katılımı Cemile Özcan Voleybol Takımı ile Üniversiteler arası voleybol turnuvasına katılımı Meryem Durgay

30 Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Çalışmaları
Alt çalışma grupları Kurumsal Alt Yapı Müfredat yazılımı Müfredat Kodlama Tıpta İnsan Bilimleri/Seçmeli Dersler Rehberlik Danışmanlık Projesi Yeni Bina İç Donanımı Erasmus

31 Kurumsal Alt Yapı Projesi
Dr. Akile Sarıoğlu-Büke Dr. Cihat Tetik Dr. Günfer Turgut Dr. Hakan Erbay Dr. Ilgaz Akdoğan Dr. Kenan Topal

32 Kurumsal Alt Yapı Projesi

33 Müfredat Yazılım Projesi Ekibi
Tıp Fakültesi Ekibi Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. H. Aybek Dr. M. Bor-Küçükatay Dr. G. Abban Dr. F. Bir Dr. K. Topal Dr. S. Özdemir

34 Müfredat Yazılım Projesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekibi A. Tahsin Tola Ş. Cihangir L. Özgür Ö. Güleç K. Yürektürk

35 UÇEP Ekleme Ekranı

36 PAÜ Hedef Ekleme Ekranı

37 Beceri ve Tutum Ekleme

38 PAÜ Hedef UÇEP Karşılaştırma Ekranı

39 Modül Ekleme Ekranı

40 Task Ekleme Ekranı

41 Blok Ekleme Ekranı

42 Dönem Ekleme Ekranı

43 Öğrenci İşleri Yazılım Programı Projesi
Moodle’a benzer şekilde Haftalık programlar, amaç, sunum planı, uygulama rehberi (Türkçe ve İngilizce)…. Öğretim üyesi sunum, oturum, uygulama, sınav vb görevlendirmeleri Eğitimle ilgili kurul, komite, eğitim sorumluların görevlendirmeleri, toplantı takvimleri Öğrenciler ile ilgili kayıt, transkript, devam durumları vs

44 Müfredat Kodlama Çalışması Çalışma Grubu
Müfredat yazılım alt çalışma grubu Anabilim Dallarının görevlendirmiş olduğu öğretim üyeleri

45 Müfredat Kodlama Çalışması Anabilim Dalı Kodları
TEMEL BİLİMLER KODU Anatomi ANA Fizyoloji FZY Histoloji Embriyoloji HIS Biyokimya BIK Mikrobiyoloji MIK Tıbbi Biyoloji TBI Biyofizik BYF Biyoistatistik BIS Tıbbi Etik TED Tıp Eğitimi TEA

46 DAHİLİ BİLİMLER KODU Dahiliye DAH Pediatri PED Dermatoloji DER FTR Göğüs PUL Kardiyoloji KAR Enfeksiyon hast ENF Genetik GEN Nöroloji NRO Psikiyatri PSK Çocuk Psikiyatrisi CPS Farmakoloji FAR Radyoloji RAD Nükleer Tıp NUK Halk Sağlığı HLK Radyasyon Onkolojisi RDO Adli Tıp ADL Aile Hekimliği ALE

47 CERRAHİ BİLİMLER KODU Genel Cerrahi GCR Kalp Damar Cerrahisi KVC Beyin Cerrahisi NSR Çocuk Cerrahisi CCR Göğüs Cerrahisi TCR Plastik Cerrahi PCR Ortopedi ORT Üroloji URO Kadın Doğum KHD KBB Göz GOZ Anestezi ANS Patoloji PAT Acil ACL

48 Kodlama Çalışması U2000 Dolaşım Sistemi P2000ANA201 Kalp anatomisi
P2000ANA Koroner a.anatomisi U Yenidoğan İnt obst P9513CCER Yenidoğan İnt obst P CCER İntestinal Atreziler P CCER NEK P CCER Mekonyum hastalıkları

49 Tıpta İnsan Bilimleri/ Seçmeli Dersler Alt Çalışma Grubu
Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. I. Akdoğan Dr. G. Abban Dr. O. Özdel Dr. F. Bir Dr. S. Özdemir

50 Rehberlik Danışmanlık Projesi Alt Çalışma Grubu
Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. O. Özdel Dr. M. Bor- Küçükatay Dr. K. Topal Dr. S. Özdemir Dr. H. Alaçam Asım Çivitçi (Eğitim Fakültesi) Sevgi Özgüngör (Eğitim Fakültesi)

51

52 Rehberlik Danışmanlık Projesi Alt Çalışma Grubu
AMACIMIZ Öğrencilerimizin mevcut öğrenme stillerini Varsa uyum sorunlarını Stresle baş etme yöntemlerini belirlemek ve Öğrenme stilleri eğitimi Psikolojik danışmanlık Gerektiğinde psikiyatrik destek Fakültemize REHBERLİK DANIŞMANLIK MERKEZİ kazandırılması

53 Yeni Bina İç Donanımı Çalışmaları Alt Çalışma Grupları
Laboratuvarlar Dr. A. Sarıoğlu-Büke Dr. H. Aybek Dr. F. Bir Dr. M. Küçükatay Dr. F. Hatip Sunum salonu /PDÖ/amfi Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. I. Akdoğan Dr. İ. Türkçüer Dr. K. Topal OSCE Dr. CO. Kara Dr. A. Sarıoğlu- Büke Dr. M. Saçar Dr. S. Özdemir Bilgisayar Laboratuvarı Toplantı odaları Dr. O. Özdel Dr. H. Erbay Dr. S. Yüksel Dr. Ö. Öztekin

54 TYUYÇ Bologna süreci ile ilgili olarak Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) konusunda görüş bildirilmesi TYYÇ uyum sürecinde ulusal yeterlilikler çerçevesi ve alan yeterlilikleri konusunda çalışılması, program çıktıları ISCED 97 (International Standart Classification of Education) alanları

55

56 ERASMUS 3 öğrencimiz başvurusu var
1 öğrencimiz İtalya Modena 2 öğrencimiz Polonya Bialystok Bialystok’tan 2 öğrenci gelme isteği var

57 Diğer Çalışmalar Anketler Öğrencilere yönelik
: : Eğitim memnuniyetinin yüksek olduğu Ulusal ÇEP beceri ve tutum hedeflerine ulaşıldığı Öğretim üyelerine yönelik Tanıtım Denizli Anadolu Lisesi Mart 2010 Dr. I. Akdoğan

58 AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI
Bilgilendirme toplantısı 3 Şubat 2010 tarihinde yapılmıştır. Akreditasyon Kurulu 18 Şubat 2010 Tarihinde FYK tarafından oluşturulup göreve başlamıştır

59 AKREDİTASYON KURULU Dekanlık Prof.Dr.F.Necdet ARDIÇ
Danışman Prof.Dr.F.Necdet ARDIÇ Prof.Dr.Zafer SINIK Prof.Dr.Zafer AYBEK Prof.Dr.A.Fahir DEMİRKAN Prof.Dr.Nalan K. OĞUZHANOĞLU Prof.Dr.Fatma EVYAPAN Prof.Dr.Ali İhsan BOZKURT Prof.Dr.Simin ROTA Prof.Dr.İnci GÖKALAN KARA Doç.Dr.Çağrı ERGİN Prof.Dr.İzzettin HATİP Prof.Dr:Diler ASLAN Doç.Dr.Berna Ş. ERDOĞAN Doç.Dr.Cihat TETİK Dekanlık Prof.Dr.Zafer AYBEK Prof.Dr.Cüney Orhan KARA Prof.Dr.Neşe ÇALLI DEMİRKAN

60 Akreditasyon Kurulu Akreditasyon Komite Koordinatörü
Prof.Dr.Akile BÜKE Akreditasyon Komite Üyeleri Prof.Dr.Gülçin ABBAN Doç.Dr.Ferda BİR Doç.Dr.Ilgaz AKDOĞAN Doç.Dr.Hülya AYBEK Doç.Dr.Z.Melek KÜÇÜKATAY Doç.Dr.Mustafa SAÇAR Doç.Dr.İ.Osman ÖZDEL Doç.Dr.Şeniz ERGİN Yrd.Doç.Dr.Semih AKKAYA Yrd.Doç.Dr.F.Funda HATİP Yrd.Doç.Dr.İbrahim TÜRKÇÜER Yrd.Doç.Dr.Özer ÖZTEKİN Yrd.Doç.Dr.Selçuk YÜKSEL Yrd.Doç.Dr.Tamer EDİRNE Öğr.Gör.Dr.Serdar ÖZDEMİR Arş.Gör.Dr.Esen ÇELEBİ Dr. Ekrem EŞME Cüneyt ARIKAN Musa YILANLI Cemile ÖZCAN Ezgi SAYLAM Feride MARIM Özge EREN Görkem YİĞİT Halil ONAY Mehmet Gürkan ARIKAN T. Cansu ÖZÇELİK Erkan ŞİMŞEK Gülçin TÜRKMEN (Görevli Memur) Nurgül KARADAY (Görevli Memur)

61 AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI
Akreditasyon komitesi 22 toplantı 28 karar Rapor 138 sayfa Rapor, 8 klasör Ek Bilgi

62 Yapılması Planlananlar
Artan öğrenci sayısını karşılama çalışmaları Kurslar ve çalıştaylar Öğrenci İşleri Yazılım Projesi Soru Bankası Simüle Hasta Mesleksel İngilizce Senaryo setleri oluşturulması Sınavlarda Belirtke Tabloları oluşturulması Klinik eğitimde yapılandırılmış uygulamalar Task/blok/uygulama dilimi kurullarının düzenli çalışması PDÖ eğitim yönlendiricisi kopyalarının, task dosyalarının yenilenmesi Web sayfası çalışmaları (Türkçe ve İngilizce) Program değerlendirme Erasmus programları Pamukkale’de Öğrenci Merkezli Aktif Eğitimin 10.yılı

63 TEŞEKKÜRLER


"Kurul adına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları